Makaleler

Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu Nedir?

Kişisel veri ihlaline uğrayan kişiler, kişisel verilerin kaydedilmesi suçu nedir ve neleri kapsar? Sorusuna bir cevap arıyorlar. ​Kimliği belli olan veya belirlenebilir olan bir kişiye ait bilgiler, kişisel veri niteliği taşır.

Kişisel verilen kaydedilmesi suçu ise, bu verilerin sahibinin izni olmadan kayıt altına alınmasıdır. Yapılan bu eylem hukuka aykırı bir durumdur ve suç teşkil eder. Kanuna aykırı olarak kaydedilen bu kişisel verilerin ne olduğu konusu ise en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

Kişisel Veri Nedir?

Kişisel veri, gerçek bir kişi hakkında var olan tüm bilgilerdir. Kişisel verileri sadece sırlardan ibaret sanmak doğru değildir. İsim ve soy isim gibi en temel bilgileriniz bile kişisel veri olarak geçer. Kişisel verilere örnek verilecek bazı bilgiler ise şunlardır,

Kişisel Veri Nedir?
Kişisel Veri Nedir?

İsim ve Soy İsim

Adınız ve soyadınız kişisel veri olarak geçiyor olsa bile tek başına kişisel veri ihlali suçunu oluşturmaz. Örneğin adınız Caner Ekinci ise, sizden farklı binlerce Caner Ekinci olabileceği için bu bilgi tek başına ihlal suçunu oluşturmaz. Ancak bu bilgiye ek olarak kullandığınız telefon numarasının da ihlal edilmesi kişisel veri ihlali suçunu oluşturmak için yeterlidir.

​​​​​​Telefon Numarası

​​​​​​Telefon numaraları kişilerin en önemli kişisel verilerinden birisidir. Kişisel veri ihlaline uğradığınız ve bu durum için dava açmak istediğinizde o verinin size ait olduğunu doğrulamanız gerekir. Telefon numaraları bazı durumlarda tek başına yeterli olmayabilir.

Bunun sebebi ise sizden önce bir başkasının o telefon numarasını kullanmış olmasıdır. Eğer sizden önce aynı numarayı kullanan bir kişi varsa ve numara paylaşımı için onay verdiyse bu durumda kişisel veri ihlali söz konusu olmaz. Ancak bu bilgiye erişen firmanın o kişisel bilgiyi eski kullanıcısının onayıyla aldığını ya da paylaştığını kanıtlaması gerekir.

 • Araç Plakası
 • Kişilerin sosyal güvenlik numarası
 • Kişiye ait resim, video, ses kayıtları ve özgeçmiş bilgileri
 • Kimlik bilgileri
 • Bir başkasıyla paylaşılan özel bilgiler
 • E-posta adresleri
 • Ev adresleri gibi birçok bilgi ve fazlası kişisel veriyi oluşturan bilgiler arasında yer alır.

​​​​​Kişisel Verilerin Yok Edilmemesi Suçu Nedir?

Birçok firma ve şirket kullanıcılarının onayını alarak kişisel bilgileri kaydeder. Bu şirket ve firmalar bazen online alışveriş siteleri, bazen mahalle fotoğrafçısı, bazen esnaf, bazense mobil operatörler olabilir. Tüm bu şirketler hukuki olarak elde ettikleri verileri belirli bir süre saklama hakkına sahiptir. Bu sürenin dolması neticesinde eğer kullanıcının kişisel verileri silinmemiş ise, kişisel verilerin yok edilememesi suçu oluşur.

​​​​​Kişisel Verilerin Yok Edilmemesi Suçu Nedir?
​​​​​Kişisel Verilerin Yok Edilmemesi Suçu Nedir?

Ne Tür Kişisel Veri Şekilleri Vardır?

Kişisel veriler hukuki olarak sistemimize edilmiş ve çeşitlendirilmiştir. Bunlardan bazıları ise şunlardır;

 • Yaşam şekline ilişkin veriler,
 • Ekonomi ve finans içerikli kişisel veriler
 • Bilişim alanıyla ilgili kişisel veriler
 • Sağlıkla ilgili kişisel veriler
 • Politik kişisel veriler

Bu kişisel veri türlerini detaylı olarak anlatmak gerekirse, yaşam şekline ilişkin veriler, kişilerin bir başkaları tarafından hor görülmemesi, ayrımcılığa ve toplumsal baskıya maruz kalmamasına ilişkin verilerdir. Dini inanç, cinsel yönelim, köken ve sabıka geçmişi gibi veriler yaşam şekline göre başlığında derlenmiştir

Ekonomi ve Finans Verileri

Dolandırıcıların ve kimlik hırsızlarının suiistimal etmesini önlemek ve kişiyi hedef etmemek için kişilerin mal varlıkları, sahip oldukları servet ve hisse senetleri, satın aldıkları mal ve hizmetler, kredi kartı bilgileri gibi veriler ekonomi ve finans içerikli kişisel veriler olarak kanunda yer almış ve korunmuştur.

Bilişim Alanıyla İlgili Veriler

Kişilerin kullandığı internet sitelerinin kullanıcı bilgileri, kişilerin internet geçmişleri, internet alışkanlıkları ve e-posta hesapları, bilişim alanıyla ilgili veriler olmakta ve mahrem sayılmaları nedeniyle kvkk (kişisel verilerin korunması kanunu) kapsamında korunmaya alınır.

Sağlıkla İlgili Kişisel Veriler

Kişinin sosyal yaşantısını ve psikolojisini etkileyen bazı rahatsızlıklara sahip olması, psikolojik olarak onları etkileyebilir. Yeni bir işe başlarken bu veriler kişiden işe uygunluğunu kontrol etmek amacıyla istenir ve çalıştıkları firma tarafından saklanır. Kişilerin sağlık ile ilgili verileri bir başkasıyla paylaşıldığı zamanlarda toplumsal ve psikolojik baskı görme ihtimali artar. KVKK kapsamında bu veriler de kişisel veri olarak kabul edilir ve ihlal edilmemesi için kanun kapsamında korunur.

Politik Kişisel Veriler

Toplum tarafından kişilerin siyasi görüşleri öğrenildiği durumlarda kişiler, ayrımcılığa ve şiddete maruz kalabilir. Kişilerin politik ve siyasi verileri herhangi bir şiddet türüne maruz kalmaması ve baskı görmemesi için kanun kapsamında tanınır ve korunur.

Politik Kişisel Veriler
Politik Kişisel Veriler

Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçunun Ceza Miktarı

TCK’nın 135/1 sayılı kanununa göre, verilerin hukuka aykırı olarak kaydedilmesi ve ihlal edilmesi suçu 1 ila 3 yıla kadar hapis cezasıdır. Eğer kişisel verilerin kaydını sağlayan kişi kamu görevlisi (doktor, polis, memur, hemşire, zabıta, asker gibi) ya da kişisel verilere ulaşmakta kolaylık sağlayan bir işte çalışıyor ise, Türk Ceza Kanunu’nun 136. Maddesi gereği verilen ceza 1/2 oranında artırılır. Yani normal bir kişinin alacağı cezadan daha fazla oranda bir ceza verilir.

Özel Görüntüler Kişisel Veriye Girer mi?

Bir kişinin çıplak ya da uygunsuz resimlerinin çekilmesi, bunların paylaşılması ya da kaydedilmesi kişisel veri ihlaline değil, özel hayatın gizliliğinin ihlali suçlu kapsamına girer. Kişinin mahremiyetini ihlal eden şahıslar Türk Ceza Kanunu’nun 134/1-2 maddesi üzerinden yargılanır.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu