Genel

Tahliye Taahhütnamesi İle Tahliye 2023

Taşınmazı kiraya veren ile kiracı arasında en çok kiracının zamanında, taşınmazı tahliye etmemesi sorunu yaşanıyor. Kanun tahliye taahhütnamesi ile bu sorunun önüne geçerek, hem kiraya vereni hem de kiracıyı korumuş durumdadır.

Tahliye Taahhütnamesinin Geçerlilik Şartları Nelerdir?

Tahliye taahhütnamelerinin geçerli sayılabilmesi için bazı şartlara sahip olması gerekiyor.

Bu şartlar, şu şekilde sıralanmıştır;

 • Tahliye taahhütnamesinin yazılı olarak hazırlanması gereklidir: tahliye taahhütnamesinin yazılı olarak hazırlanması, kanunda açık olarak belirtilmektedir. Buradan da anlaşılacağı gibi tahliye taahhüdünde kararlaştırılmış olan tahliye tarihinin, mutlaka yazılı olması gerekiyor.

Kanunda geçen tahliye taahhütnamesinin yazılı olma zorunluluğu, noter onayını gerektirmez. Şekli zorunluluk, taahhüdün sadece yazılı olması ile ilgilidir. Herhangi bir kağıda elle yazılıp imzalanması bile kanuni şartı yerine getirmek için yeterli olmaktadır.

Tahliye taahhütnamesinin tarafı olan kişiler, taahhütnameyi daha da sağlam hale getirmek isterlerse, notere onaylatabilirler. Ayrıca, söz konusu taahhütnamenin noterde hazırlanıp imza altına alınması, kiracının itirazını da ortadan kaldırır. Bu şekilde hazırlanan taahhütname, mahkeme ya da icra mahkemelerine de kolaylık sağlar ve araştırma yapmalarına gerek kalmaz.

Avukat Danışmanlık
 • Tahliye taahhütnamesinin mutlaka kiracı tarafından imzalanması gereklidir: tahliye taahhütnamesi taşınmazı kiralayan kiracı tarafından şahsen ya da kiracının vekalet verdiği kişi tarafından hazırlanıp imzalanması gereklidir. Tahliye taahhütnamesi, kiracıyı zorlayan bir belge olduğu için kanun bu şartı koymuştur.

Bu nedenle, kiracının aile bireyleri ya da beraber oturacağı kişilerden herhangi biri bu taahhütnameyi imzalayamazlar. Kanun tahliye taahhütnamesinin, kiracının vekalet verdiği kişi tarafından da imzalanabileceğine imkan tanımaktadır. Burada geçen vekalet, genel bir vekaletname olmayıp tahliye taahhütnamesinin imzalanması için verilmiş olmalıdır.

 • Tahliye taahhütnamesinde, kiralanan taşınmazın boşaltılacağı tarihin mutlaka belirtilmesi gereklidir: kiralanan taşınmazın boşaltılacağı tarihin açık ve anlaşılır şekilde yani gün, ay ve yıl belirtilerek yazılması gereklidir. Bazı tarihler de Yargıtay tarafından kabul edilmiştir. Örnek olarak; Ağustos 2022 olarak yazılan tahliye tarihini, Yargıtay Ağustos ayının son günü olarak kabul etmektedir.
 • Tahliye taahhütnamesi, kiracının özgür iradesi ile verilmiş olmalıdır: tahliye taahhütnamesi sözleşme olarak kabul edildiği için, sözleşmenin imzalanması için gerekli şartlar bu taahhütname için de geçerli olmaktadır.

Buna göre, yanıltma, korkutma ya da tehdit gibi nedenlerden dolayı hazırlanıp imzalanan tahliye taahhütnameleri, bunlar ispat edildiği an geçersiz hale gelir. Tahliye taahhütnamesini imzalayan kiracının bu taahhütnameyi en geç bir yıl içinde iptal etmesi gereklidir. Bu süre içinde taahhütname iptal edilmemişse, geçerliliği devam eder.

 • Kira sözleşmesinden önce ya da kira sözleşmesi ile aynı zamanda imzalanan tahliye taahhütnameleri geçersiz kabul edilir: bu madde de tahliye taahhütnamesinin en önemli şartları arasında kabul edilir. kanunda, tahliye taahhütnamesinin hazırlanması için, öncelikle taşınmazın kiracıya teslim edilmiş olma şartı bulunmaktadır.

Genel uygulama olarak, taşınmazın kiracıya teslim tarihinden sonra on beş gün ya da bir ay sonra, tahliye taahhütnamesi imzalanabilmektedir. Buradaki esas maksat, kiraya veren kişinin kiracıya kira sözleşmesini, tahliye taahhütnamesinin imzalanmasını şart koşarak imzalatmasının önlenmesidir.

Bazı durumlarda kiraya veren kişi, tahliye taahhütnamesinin tarihini kira sözleşmesinden sonraki bir tarih atarak, kira sözleşmesi ile aynı zamanda taahhütnameyi de imzalatmaktadırlar. Bu durumun ispatı halinde de, tahliye taahhütnamesi geçersiz sayılır.

Burada belirtilen şartların tümü kanunlarda belirtilmemiştir. Tahliye taahhütnamesi kaynaklı yapılan yargılamalarda alınan kararlar da, şartların içine dahil edilmiştir. Söz konusu şartlardan herhangi birinin eksik olması ise, tahliye taahhütnamesini geçersiz kılacaktır. Bu durumda da, kiraya veren kişiler tahliye taahhütnamesinin kendilerine sağladığı imkanlardan yararlanamazlar.

Tahliye Taahhütnamesinin Geçerlilik Şartları

Tahliye Taahhütnamesi Tarihi Ne Olmalıdır?

Tahliye taahhütnamesinin tarihi, mutlaka kira sözleşmesinin yapıldığı tarihten sonra olması gerekir. Kanunda kira sözleşmesinden ne kadar süre sonra olacağı ile ilgili bir ibare bulunmasa da, bunun makul bir süre olması gerekiyor (15 gün ya da 1 ay sonra gibi). Kanun aksi uygulamaların, tahliye sözleşmesinin geçersiz olmasını gerektirdiğini belirtmiştir.

Tahliye Taahhütnamesinde Tahliye Tarihi Ne Olmalıdır?

Tahliye taahhütnamesinde belirtilen tahliye tarihi, kira sözleşmesinin bitimine müteakip makul bir süre sonra olmalıdır. Bu tarih detaylı ve anlaşılır şekilde yazılmalıdır.

Tahliye Taahhütnamesi Nasıl İcraya Konulur?

Konut ya da iş yerini kiraya veren kişinin, tahliye taahhütnamesinde yazan tahliye tarihinden itibaren, söz konusu mülklerin boşaltılmaması durumunda icraya vererek kiracıyı boşaltma hakkı vardır.

Burada önemli olan husus, geçerli bir tahliye taahhütnamesinin bulunması ve tahliye taahhütnamesinde belirtilen tahliye süresinin dolmasına rağmen mülkün boşaltılmamış olmasıdır. Kiraya veren kişinin, taahhütnamede geçen tahliye tarihinden başlamak üzere, en geç bir ay içinde kiracısı hakkında icra takibini başlatması gerekir. İcra takibini başlatmak için, herhangi bir ihtar ya da ihbar şartı da bulunmamaktadır.

Kiraya veren kişi, kira sözleşmesi ve tahliye taahhütnamesi ile birlikte, tahliye talepli icra davasının açılması için, yazılı bir dilekçe ile mülke en yakın icra dairesine başvurur. İcra dairesi başvuruyu inceledikten sonra, kiracıya on beş gün içerisinde taşınmazı terk ederek kiraya verene teslim etmesi için ödeme emri gönderir.

Mülkü kiralayan kişi, ödeme emrinin kendisine tebliğ edilmesinden başlamak üzere, yedi gün içinde tahliyenin iptali için itiraz etme hakkı vardır. Kiraya veren kişi, icra mahkemesine başvurarak itirazın kaldırılmasını isteyebilir ya da genel mahkemelere başvurarak, tahliye davası açabilir. Kiraya veren kişi dava açmayı seçmişse, davayı mutlaka tahliye tarihinden itibaren en geç bir ay içinde açmalıdır. Bu davaların açılacağı yer ise, kiraya verilen mülkün bulunduğu yerdeki sulh hukuk mahkemesidir.

Kiracı, icra dairesinin göndermiş olduğu tahliye maksatlı ödeme emrine itiraz etmemiş ya da yapılan itiraz kaldırılmış olabilir. Bu durumlarda ise, icra müdürlüğü vasıtası ile taşınmazdan kiracı zorla tahliye ettirilir ve taşınmaz kiraya verene teslim edilir.

Kiraya veren kişi, taşınmazının tahliyesi için dava açmamış ya da bir ay içinde icraya başvurmamışsa, tahliye taahhütnamesi geçersiz sayılır ve kiraya verenin tahliye hakkı ortadan kalkar. Burada önemli olan bir diğer husus ise, tahliye talebinin mutlaka kiraya veren kişi tarafından yapılma gerekliliğidir.

Tahliye Taahhütnamesi Varsa İhtara Gerek Var mı?

Tahliye taahhütnamesi varken, ihtara gerek yoktur. Tahliye taahhütnamesinin bulunmasına rağmen, kiracı taahhütnamede belirtilen tarihte kiraladığı mülkü boşaltmıyorsa, kiralayanın tahliye talepli icra hakkı doğmaktadır. Kiralayan, herhangi bir ihtara gerek duymaksızın, taahhütnamede yazılı tahliye tarihinden başlamak üzere, otuz gün içinde talepli icra için icra dairesine başvurabilir.

Boş Tahliye Taahhütnamesi Geçerliliği

Kiraya veren kişiler, kiracılarını çıkarmada kolaylık olsun diye, kira sözleşmesi ile birlikte boş tahliye taahhütnamesi de imzalatabiliyorlar. Öncelikle kiracıların bu taahhütnameyi imzalamamaları gerekiyor. Eğer boş tahliye taahhütnamesi imzalanmaya mecbur kalınmışsa, bir yıl içinde kiracılar bu durumu ispat ederek taahhütnameyi iptal ettirebilirler. Boş tahliye taahhütnamesinin, kanunen bir geçerliliği yoktur.

İlgili Makaleler

19 Yorum

 1. kiracı tahliye tahüdü imzalamza ise ne yapılır
  ilk yıl kiracı dana a tahliye tahüdü alınmadı ikinci yıl kirayı yıllık odendi
  kira yenileme sözleşmesi imzalanmadı ve 3 haziran 2022 de yıllık kira odendi .Tahliye tahutnamesi imzalamayan kiracı için kiraya verenin hakları nelerdir

  1. Jozef bey merhabalar,

   Kiralayanın hakları Türk Borçlar Kanununda düzenlenmiş olup ayrıntılı bilgi almak için büromuzla iletişime geçebilirsiniz. İyi günler dilerim

 2. Boş taahhütnamenin geçersiz olduğuna emin misiniz Yargıtay böyle demiyor ev sahipleri tarihi kendileri daha sonra yazıyor ve geçerlidir diye biliyorum

 3. Sinan Beye tesadüfen internet üzerinden bulup ulastik. Ve telefonda büyük bir sabirla her sorumuzu ve problemimizi en detayli sekilde ve anlayacagimiz sekilde adim adim bilgilendirildik. Cok tecrübeli ve dürüst bir Avukat. En kisa zamanda Tahliye davamizda bizi yönlendirecektir. Cok cok tsk ederiz.

 4. peki diyelimki kira sözleşmesii yaptık. 1 ay sonra tahliye tahhütünü imzalamadı. bu durumda ne yapıcaz…

  1. Mülk sahipleri hüngür hüngür ağlayacak ,kanunlar hep kiracıdan yana olursa , kiracı kendini kral zannederse, mal sahibide garibim bu yola başvurur. Mülk sahipleri mülkünü kiraya vermeye korkar oldular, düzgün yapın şu kanunları lütfen

 5. Merhaba.Av.Sinan bey arafivim telefona bizzat cikarak hukuki sorunma cwvap vermistir Verdigi hizmet anlayis icin kendisine sonsuz tesekkurler ediyorum.Islerinizde kolaylik dileklerimle….

 6. Merhabalar
  5 Ekim 2022 tarihinde tanzim edilen sözleşme ile beraber 15 Ekim 2022 tarihli boş tahliye taahhütnamesi imzaladım, yalnız kontratta kira başlangıç tarihi 15 Ekim 2022, yani taahhütname tarihi ile aynı,bu durumda taahhütname geçerli midir ayrıca taahhütnamenin fotoğrafı ispat için yeterli midir
  Teşekkür ederim

 7. Merhaba sorumu yanitlarsaniz çok sevinirim 01 03 2022 tarihli kira sözleşmesi var 09 03 2022 tarihli tahliye taahhüdü var geçerliliği nedir ne zorluklara katlanıp aldık evimizi ama kiracı tapusunu üstüne yaptık gibi davranıyor çok zor bı durum

 8. Merhaba bizim kiracımızın bu ay sözleşmesi bitti 6 ayda düğünüm var mülk Şahibi babam söyledik ama çıkmıo ne yapmamız gerekio ve ne kadar sürede sonuçlanır sizce mağduriyetim ön planda bulundurulur mu

 9. Merhaba biz kiracıyız kira tahliye taahhütnamesi imzaladık kontratımız Nisan 2de bitiyor ve haziranda tayine gideceğiz ev sahibinden bizi hazirana kadar idare etmesini istedik ama kabul etmiyor haziran ayına kadar çıkmazsak bize herhangi bir yaptırım uygulayabilirler mi

 10. Merhabalar Sinan Bey �stanbul Merkezefendi’de Bir binada 4 tane kiracım 4 tane tahliye taahhütnamesi vermiş bulunuyorlar bir tanesi 01.08.2023. Tarihinde diger 3 tanesi30.o9.2023 geçerli olmak üzere size sorum Bunlar tahliyenin belirttiği tarihte cikmazlarsa 1 ay içinde icraya basvurmam gerekiyormu icraya başvurduktan sonra bunların zamanı ne kadar erteleme hakları var beni aydınlatırsanız sevinirim bu davaya vakti geldiğinde sizinle çalışabilir miyiz Selamlar hürmetler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu