Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku Nedir?

Gayrimenkul hukuku, bireyler, kurumlar ve kuruluşların sahip olduğu mülkiyetlerin hak olarak kapsama alındığı bir hukuk bölümüdür. Gayrimenkul olarak bulunan arazi, ev, dükkan gibi imarların hak sahiplerine teslimi, problem teşkil eden meselelerin çözüm işleyişini, ilgili mülkiyetlerin şahıs, kurum ve kuruluş çerçevesinde içermektedir.

Gayrimenkul Hukuku ve Diğer Hukuk Dalları

Gayrimenkul hukuku, eşya hukukunun önemli bir bölümü haline gelmiştir. Gayrimenkul hukukunu içeren davalar diğer hukuk sistemleriyle ilişkilendirilmektedir. Bunun sebebi ise Gayrimenkul hukukunun çok detaylı olmasından kaynaklanmaktadır. Bu sebeple de diğer hukuk dallarına bazen ihtiyaç duyulmaktadır. Bu da Gayrimenkul hukukunun önemini gözler önüne sermektedir.

Gayrimenkul Hukuk Davaları

Gayrimenkul hukuku içerisindeki davalar çeşitli başlıklara ayrılmaktadır. Diğer hukuk dallarıyla ilişkilenme mecburiyeti olan gayrimenkul hukukunu başlıklara sıralamak gerekirse:

  • Gayrimenkulun tapusu hakkında davalar,
  • Hak yani istihkak davaları,
  • Ev sahibi ve kiracılara ait davalar,
  • Ortaklığın giderilmesi yani İzaley-i Şuyu davaları,
  • Kamulaştırma davaları olmak üzere ayrı ayrı beş maddeye ayrılmaktadır.

Tapu davaları olarak bilinen davalar taşınmaz malların içerdiği hukuki düzenlemelerin bulunduğu başlıktır. Bu davalarda hukuka aykırı tapu düzenlemeleri, mağduriyet hallerini, tapu tescil ile ilgili mevzuatlar içermektedir. Bulunduğu şehirdeki tutulan herhangi bir avukat yardımıyla ilgili mahkemelere müracaat ediliş söz konusudur.

İstihkak davaları olarak bilinen hak davaları sahibinden izin alınmaksızın taşınmaz malın kullanımı sonucunda açılan davalar olarak bilinmektedir. Yani hak sahibinin hakkının ihlali sonucunda meydana gelen bir durumdur. Bu davalar Asliye Hukuk Mahkemeleri aracılığıyla takip edilmektedir.

Ev sahibi ve kiracının hakkının korunması yönündeki davalarda bulunmaktadır. Bu davalarda kiracı veya ev sahibi sözleşmelerde ya da yasalarda elde ettiği hakların ihlali durumunda bahsi geçen mevzuatlardır. Örneğin sözleşme maddeleri, tazminat, sözleşmeye aykırı fiiller bu davalara sunulup sonuç alınabilinmektedir.

İzaley-i Şuyu davaları ise birden fazla ortağı bulunan taşınabilir veya taşınamaz herhangi bir malın ortaklığının son bulması için açılan dava çeşididir. Bu davalar bulunulan şehrin Sulh Hukuk Mahkemelerinde açılıp sonuca varılması gerçekleşmektedir. Bu davalar genel olarak uzun süre davalara örnek teşkil etmektedir. Yine bu davalarda iki şekilde süreçlendirilmektedir. Bunlar:

  • Fiyat ödenerek yani satış yapılarak ortaklığın son bulması,
  • Payda yani taksim edilerek ortaklığın son bulması olarak iki yola ayrılmaktadır.

Son olarak kamulaştırma davaları ise devletin fiyatını ödeyerek ilgili arsayı, binayı vb. kamu yararına satın alması için açılan davalardır. Özel mülkler, bina, mülkiyetler vb. anlaşmazlıklar, itirazlar bu kamulaştırma davalarında sonuç elde edilmektedir. Bu kamulaştırma işlemlerinde:

  • Acele kamulaştırma,
  • Kısmi kamulaştırma,
  • Trampa yoluyla kamulaştırma gibi üç yöne doğru ayrılabilmektedir.
Başa dön tuşu