KVKK Nedir? Kimleri Kapsar?

Kişisel Veri / Özel Nitelikli Veri / Verbis Kaydı Zorunluluğu

Kimliği belirli yahut belirlenebilir olan gerçek kişilere ait her türlü bilgi kişisel veri olarak adlandırılır. Kişisel veri nedir sorusunun yanıtı ise oldukça kapsamlı.

Bireyin; adı, soyadı, doğum tarihi, doğum yeri, fiziki özellikleri, ailevi yapısı, sosyo ekonomik durumu, kültürel birikimi, psikolojik kimliği; kimlik, vergi ve sigorta numaraları, telefon numarası, motorlu taşıt plakası, sosyal güvenlik numarası, pasaport numarası, özgeçmişi, resim, görüntü ve ses kayıtları, parmak izleri ve genetik bilgilerin o bireyi belirlenebilir kılması sebebiyle kişisel verileridir.

Kişisel veri kavramında kişinin kimliğinin belirli yahut belirlenebilir olması şarttır. Bireyin kimliğinin belirli kabul edilebilmesi içinse onun bir topluluğun diğer fertlerinden ayırt edilebilir olması gerekir. Yani kişisel veri oluşturulabilmesi için kimliği belirlenebilir olma durumu elzemdir.

KVKK nedir?

KVKK nedir sorusunun yanıtı aslında konuyla ilgili temel bilgileri de sunmaktadır.

Kişisel verilerin korunması kanun tasarısı 6698 sayılı KVKK yani Kişisel Verilerin Korunması Kanunu adı altında 18 Ocak 2016 tarihinde TBMM Başkanlığına sevk edilmiş, 24 Mart 2016 tarihinde TBMM Genel Kurulu tarafından kabul edilerek yasalaşmış ve 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Özel nitelikli kişisel veri

Özel nitelikli kişisel veri ise öğrenilmesi durumunda kişinin mağdur olmasına sebep olacak nitelikteki verilerdir. Bunlar sağlık vergisi, cinsel hayata ait veriler, biyometrik ve genetik içerikli veriler; dernek, sendika yahut herhangi bir vakfa ait üyelik bilgileri, ırk ve etnik kökenle ilgili veriler, ceza mahkumiyeti ile ilgili veriler, siyasi görüş, din, mezhep ve diğer inançlarla ilgili tüm veriler olarak sıralanabilir.

Özel Nitelikli Kişisel Veri Nedir sorusunun tüm bu verileri içerir ve özel nitelikli kişisel veri içeriği diğer kişisel verilere göre daha dikkatli bir şekilde muhafaza edilmelidir.

Konu kapsamında sık telaffuz edilen verbis kaydı zorunluluğu da kişisel verilerin korunması başlığı altında incelenen ve merak edilen bir husus. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 16. Maddesine göre VERBİS yani “Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi” ne kayıt mecburidir.

İlgili yasa tarafından VERBİS sistemine kayıt zorunluluğu getirilmiştir. Bu zorunluluklar ise KVKK’da belirlenmiştir. Buna göre istisnalar haricinde gerçek ve tüzel kişiler sisteme noksansız bir şekilde kayıt yaptırmakla mükelleftir.

VERBİS’e kayıt olmak için başlangıç 1 Ekim 2018 olarak belirlenmişti. Kayıt için son tarih olan 30 Eylül 2019, 30 Eylül 2020’ye kadar uzatıldı. Peki VERBİS kaydı zorunluluğu kimleri kapsıyor? Yıllık personel sayısı 50’den fazla olan yahut bir evvelki yıla ait mali bilanço toplamı 25 milyon TL’yi geçen şirketler bu sicile kayıt yaptırmak zorunda.

Anlaşılacağı üzere VERBİS; kişisel veri işleyen tüm gerçek ve tüzel kişilerin kaydolması gereken ve halka açık olan bir sicil. VERBİS kaydı oluşturma işlemi için www.kvkk.gov.tr adresinden giriş yaparak ve VERBİS butonuna tıklayarak kayda başlayabilirsiniz.

Başa dön tuşu