İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku hakkında tüm detaylara içeriğimizden ulaşabileceksiniz.

İş Hukuku

İşveren ile işçi arasında meydana gelen anlaşmazlıkları ve hukuki işlemleri kapsayan hukuk alanına “İş Hukuku” adı verilir. İş hukuku kapsamına giren tüm davalara İş Mahkemesi bakar. Ancak iş mahkemesi her yerde bulunmuyor. Bu nedenle de iş mahkemesinin bulunmadığı yerlerde iş hukuku davalarına Asliye Hukuk Mahkemeleri bakmaktadır.

İş Hukuku kapsamında işçinin ve işverenin haklarını korumak üzere oluşturulmuş birçok kanun bulunur. Bu kanunlar kapsamında hem işverenin işçiye hem de işçinin işverene karşı yükümlülükleri vardır.

İşçi hakları, çalışma şartları, işveren ve işçi ilişkileri, toplu sözleşme ve benzeri gibi tüm işveren ve işçiyi ilgilendiren konular İş Hukuku kapsamında yer alır. Bu davalar için özel olarak İş Hukuku avukatları bulunur. Bu avukatlar, İş Hukuku davaları alanında uzman olan avukatlardır.

İhbar Tazminatı Nedir?

İhbar tazminatı, İş Hukuku’na konu olan bir tazminat türüdür. İhbar tazminatı, işçinin çalıştığı süre zarfı göz önünde bulundurularak değişkenlik gösterir. Bir işçi söz konusu iş yerinde 6 aydan daha az çalışmış ise işçiye işten çıkarıldığının haberi 2 hafta önceden mutlaka yapılması gerekir.

İşçi, söz konusu iş yerinde 6 ila 1,5 yıl arasında çalışmış ise bu durumda iş feshi işçiye en az 4 hafta önce bildirilmelidir. Çalışma süreci 1,5 ila 3 yıl arasında ise işçiye iş akdinin iptal edildiğini 6 hafta içinde bildirmek gereklidir.

Bu süreler İş Hukuku kanun ve yasalarına belirtilen yasal süreçlerdir. Eğer işveren ihbar sürelerini dikkate almaksızın ve işçiye haber vermeksizin işçinin iş akdini feshederse bu noktada işçinin ihbar tazminatı hakkı doğmuş olur. İşçi, İş Mahkemelerine uzman bir İş Avukatı ile başvurarak işverene ihbar tazminatı davası açma hakkına sahip olur.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Kıdem Tazminatı Nedir?

Kıdem tazminatı, İş Hukuku kapsamında yasalar ile koruma altına alınan ve işçinin lehine olan bir tazminattır. Her işçinin çalıştığı iş yerinden bazı nedenler ile ayrıldığı takdirde kıdem tazminatı alma hakkı vardır. Ancak işçinin kıdem tazminatı hakkına sahip olması için iş yerinde en az 1 yıl boyunca çalışıyor olması gereklidir.

İşçi çalıştığı iş yerinden;

 • Sağlık sorunları,
 • Ahlaksız ve kötü niyetli durumlar,
 • Zorlayıcı  nedenler,
 • Evlilik,
 • Askerlik,
 • Vefat ve emeklilik gibi durumlardan dolayı istifa ederse bu durumda işçinin istifa etmesine karşılık kıdem tazminatı alma hakkı vardır. Kıdem tazminatı, işçinin iş yerinde çalıştığı güne yani kıdemine göre kaleme alınır.

 İş Hukuku Özellikleri

İş Hukuku’nun göze çarpan en önemli özelliği; işçi haklarının koruma altına alınmasıdır. İş hukuku sayesinde, işçi ve işveren arasında ücret, mesai, çalışma saatleri ve benzeri gibi tüm ilişkilerin düzenlenmesi adına iş hukuku oluşturulmuştur.

İş hukukunun genel olarak özellikleri;

 • İş Hukuku, genel itibari ile işçinin hakkını korumak, işçinin işveren karşısında ezilmesini engellemek amacıyla oluşturulmuş hukuk dalıdır. Bu sayede işçinin haklarının işveren tarafından gasp edilmesi halinde işçi, İş Hukuku kapsamında haklarını arayabilir.
 • İş Hukuku kapsamında ağırlıklı olarak işçiyi korumaya yönelik olmak üzere işçi ve işverene yönelik yükümlülükler vardır. Örneğin; bu yükümlülükler kapsamında işveren, işçisine en az asgari ücret maaş vermek durumundadır.
 • İş Hukuku, işçiler sendikalar vasıtasıyla yönetime katılmalarına yönelik bağlayıcı kanunlar barındırır.
 • İş Hukuku kapsamında işçi ve işveren arasında bir anlaşmazlık meydana gelmiş ise genellikle işverenin çıkarına olacak çözümler bulunur.
 • İş Hukuku, Devletin de elinde olan bir hukuk dalıdır. Bu özelliği ile karma hukuk özelliklerini de içerisinde barındırır.

 

Diğer içeriklerimize ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Başa dön tuşu