İdare Hukuku

İdare Hukuku Hakkında

İdare Hukuku, kamu ile birey arasında teraziyi kurma işlemidir. Temel dayanağı anayasaya belirtilmiş olup kamuya verilen üstün durum, kıdem ile bireye verilen hak ve hürriyetleri dengelemek, bahsedilen konuların kurallarını içermek ve korumak amaçlanmaktadır.

İdarenin tanımını verecek olursak devletin istihdamını sağladığı, sahip olduğu kamu kurum ve kuruluşları, içerisindeki çalışanlarıyla birlikte genel olarak idare olarak adlandırılmaktadır. Yani devletin sahip olduğu kamusal alan ifade edilmektedir.

İşlevsel olarak tanımlayacak olursak kamu hizmetlerini toplumsal ortama uyum sağlaması, yansıtılması için gerekli özellikleri temin edilmesidir. Tekrar olarak başka şekilde ifade edecek olursak İdare hukuku kamusal alandaki faaliyetleri korur ve bireylerin yasalar çerçevesinde kamu haklarından yararlanmasını sağlar ve bunu denetler.

Son yüzyıllarda değişen devlet politikaları gereğince İdare Hukuku’da ortaya çıkmış ve özellikle sosyal devlet politikalarının bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır.

İdare hukukunun çeşitli özellikleri bulunmaktadır. Diğer hukuk dallarından ayrışan bu hukuk dalının özelliklerini maddeler halinde sıralayacak olursak:

 • İdare hukuku son yüzyıllarda ortaya çıktığı için genç bir hukuk dalı olarak tanımlanmaktadır.
 • İdare hukuku geniş çaplı derlemesi yani tedvini yapılmamış bir hukuk bölümü olarak bilinmektedir.
 • İdare hukukundaki uyum sorunları, ihtilaflar, yasalar gereği idari organlar tarafından yargı huzurunda karara bağlanmaktadır.
 • İdare hukuku genel olarak özel görüşlerin bulunduğu, çeşitliliğin çok olduğu, istişarenin bulunduğu bir hukuk dalı olarak görülmektedir.
 • İdare hukuku diğer hukuk bölümlerine zıt olarak bağımsız olarak bilinen bir hukuk dalıdır.
 • İdare hukuku doğrudan devlete bağlı ve devlet sorumluluğu altında bulunan bir hukuk dalıdır.
 • İdare hukuku şahsi değil, iradelere bağlı değildir. İdare hukuku tamamen kanuni ve nizami olarak işlenmektedir.
 • İdare hukukunda düzenlemeler tek tarafa bağlı olarak yürütülmektedir.

İdare Hukuku

İdare Hukukunda Alt Başlıklar

İdare Hukuku kendi içerisinde birçok birime ayrılmaktadır. Kamu yararına işletilen bu hukuk bölümünün alanda genellikle şu şekilde ayrılmaktadır:

 • İhale hukuku,
 • İdari yaptırımlara yönelik hukuk,
 • Memur hukuku,
 • İdari yargılamaya yönelik hukuk,
 • İdari sözleşmeler hukuku,
 • İmar yani inşa hukuku,
 • Regülasyon olarak ayrı ayrı başlıklara ayrılmaktadır.

İdare Hukukunun Ülkemizdeki Durumu

İdare Hukuku, her ülkede belli yasalar çerçevesinde düzenlenmektedir. Kamuya önem veren ülkemizin ise bu hukuk bölümündeki kanunları ayrı bir önemde işlenmektedir. Bu işlemler çeşitli kollardan yani yargı ellerinden yürütülmektedir.

Ülkemizde dört ayrı idari yargı kolu bulunmaktadır. Bunları maddeleyecek olursak:

 • Danıştay Mahkemesi,
 • Bölge İdare Mahkemeleri,
 • Askeri Yüksek İdare Mahkemesi,
 • İdare Mahkemeleri olarak ayrılmaktadır.

İdare hukuku, kaynaksal olarak beslendiği temel yer anayasamızdır. Anayasa akabindeki kanunlar ise, KHK yani kanun hükmünde kararnameler, tüzükler, yönetmelikler diye sıralanmaktadır.

Diğer hizmet içeriklerimizi incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Başa dön tuşu