Avukata Sor

Online Avukat, Türkiye’nin her noktasından erişim olanağı ile, alınan hukuki danışmanlık hizmetleriyle, sürecin kolay atlatılmasına katkı sağlayan online avukatlık hizmetleri sağlar. Türkiye bir hukuk devletidir ve kişilerin hakları, kamu düzeni yasalarla korunur.

Herkesten yasaları tam olarak bilmesi mümkün olmamasına rağmen, yasalar herkesi bağlayıcı rol oynar. Bu anlamda idari, adli hukuk kapsamında gerçekleşen tüm kararlar kişi ve kurumlara yükümlülükler getirir.

Hayatın birçok alanında işlemler yasalarla düzenlenmiştir. Hayatın normal akışında bu pek hissedilmeye bilir. Ancak hukuka aykırılıklar oluştuğunda veya uzlaşmazlıklar ortaya çıktığında hukuki terimler, hukuki süreç daha bir önemli hale gelir. Bu gibi durumlarda Avukata sor hizmeti ihtiyacı ortaya çıkar ve kanundan doğan hakların etkili bir şekilde kullanılmasına katkı sağlar.

Avukata sor danışmanlık hizmetleri sadece yargılama açısından düşünülmemelidir. Henüz sorunlar oluşmadan da gerekli önlemlerin alınmasına yönelik danışmanlık hizmetleri alınabilir. İş sözleşmeleri, ticari ortaklıklar, hizmet alımı gibi bazı durumlarda taraflar arasında sözleşmeler gerçekleştirilir. Bu tür sözleşmeler hukuki bakımdan bağlayıcı rol oynar. Bu gibi durumlarda da avukat danışma hizmetlerine başvurulmalıdır.

Türk hukuk sisteminde Avukatlık mesleğinde ceza avukatı, boşanma avukatı gibi branşlar düzenlenmemiştir. Hukuk fakültelerinden mezun olan ve staj süresini başarılı şekilde geçiren yasal olarak Avukatlık mesleğini yapabilir.

Ancak her avukatın, her konuda etkili olacağı anlamına gelmez. Bu nedenle hukuki danışmanlık alınırken, konusunda deneyimli avukatların tercih edilmesi önem arz eder. Avukata sor hizmetleri İş Hukuku, Aile Hukuku, İcra Hukuku ve Gayrimenkul Hukuku başta olmak üzere, adli ve idari sonuçlar doğrun tüm işlemlerde sürece katkı sağlar.

Avukata Sor Hizmeti Nedir?

Kişilerin veya kuruluşların hukuki açıdan avukatlar aracılığı ile bilgilendirilmesi konusu, hukuki danışmanlık olarak adlandırılır. Avukatlar bu süreçte anlaşmazlıkların çözüme kavuşturulmasında etkin rol oynar.

Hukuki danışmanlık hizmetleri;

  • Şirket ve şahısların bütün hukuksal işlemlerinde,
  • Vergi davalarına ilişkin hakların kullanılmasında,
  • Şirketlerin birleşmesi ve devir işlemlerinde bütün hukuksal işlemlerde,
  • Hukuki sorunluluk doğuran sözleşme ve anlaşmaların hazırlanmasında, hazırlanan belgelerin incelenmesinde,
  • İhbarname ve ihtarname düzenlenmesi sürecinde,
  • İş hukuku, sigorta hukuku, İcra ve iflas hukuku, ceza hukuku anlamında tüm konularda,
  • Aile hukukundan doğan anlaşmazlıklarda, bu yönde mahkeme kararlarının yorumlanması ve izlenecek sürece ilişkin konularda,
  • Gayrimenkul satışlarında, devirlerinde ve kiralama yöntemlerinde,
  • İdari hukuktan kaynaklı uyuşmazlıklarda ve buna ilişkin kararların incelenmesinde,

Gibi birçok alanda alınabilir. Online Avukat hukuki danışmanlık hizmetlerinde, kişi veya kuruluşların vekalet vermelerine ihtiyaç duyulmaz. Bazı internet sayfalarında İs Hukuku avukatı ücretsiz danışma şeklinde içerikler yer alır. Bu durum haksız rekabet oluşturacağı için, baro tarafından idari yaptırım uygulanabilir. Avukatın hukuki danışmalık hizmetleri yasal olarak ücrete tabidir.

Avukata Sor Hizmeti Nedir?

Online Hukuki Danışmanlık Hizmeti Nedir?

Hukuki danışmanlık hizmetlerinin, online olarak alınması işlemine, Online hukuki danışmanlık hizmeti olarak adlandırılır. Hukuki danışmanlık hizmet alınması için, avukatın varlığı yeterli olacaktır. Danışmanlık hizmetinin online alınması hukuki bir engel teşkil etmez.

Online Avukat hizmeti alırken önemli olan, hizmet alınacak konuda deneyimli ve tecrübeli Avukat tercihinin yapılmasıdır.

Online Danışmanlık Ücreti Nasıl Hesaplanır?

Avukatlık danışma hizmetleri her yıl Türkiye koşulları değerlendirilerek, Türkiye Barolar Birliği tarafından belirlenir. Online Avukat danışma hizmetlerinden de yasal zorunluluk gereği, danışmanlık ücreti alınır.

Türkiye Barolar Birliği’nin açıkladığı avukat danışmanlık ücreti asgari ücretleri belirtmekte olup, alınan hizmette göre bu oran danışma hizmeti alan ile danışma hizmeti sunan Avukat arasında yapılan görüşme ile belirlenir.

Avukata sor danışmanlık hizmetlerinde randevu talepleri oluşturulurken, danışmanlık hizmetine ilişin ücretlendirmede belirlenir. Bu sayede danışmanlık hizmeti alan kişi veya kuruluşlar sürpriz ödemelerle karşılaşmazlar.

Hukuki danışma hizmeti alınacak konular, danışmanlık sırasında yapılan görüşmelere ilişkin öngörülen görüşme süresi, sürece ilişkin katkı sağlaması amaçlanan sözleşme veya başvurulara ilişkin belge talepleri danışmanlık ücretlerinde belirleyicidir.

Online Danışmanlık Görüşmesinin Yapılacağı Ortamı Seçerken Nelere Dikkat Etmek Gerekir?

Online danışmanlık hizmeti alınırken, görüşmeyi sekteye uğratacak davranışlardan kaçınılması, ortamın dış ortam gürültüsünden etkilenmemesine özen gösterilmesi gerekir. Görüşmeler sırasında aksi belirtilmedikçe ses ve görüntü kaydı gerçekleştirilemez. Farklı amaçlarla kullanılamaz.

Online Danışmanlık Görüşmesinin Yapılacağı Ortamı Seçerken Nelere Dikkat Etmek Gerekir?

Online Avukat Görüşmelerinde Gizlilik

Yüz yüze alınan Avukat görüşmelerinde olduğu gibi, avukata sor görüşmelerinde de gizlilik esastır. Kanunda belirtilen hükümler saklı kalmak üzere, kişisel verilerin korunması kapsamında tüm danışmanlık hizmetleri gizlilik içerisinde yürütülür.

Avukatlar, danışmanlık hizmeti alan veya müvekkili ile yaptıkları görüşmeleri açıklamaya hiçbir şekilde zorlanamaz. Avukat danışmanlık hizmeti alımında, hizmet alan kişiler tercihlerine göre, profillerini gizleyerek de görüşme gerçekleştirebilirler.

Online Avukat Görüşmesi ve Online Hukuki Danışmanlıkta Hangi Sorular Sorulabilir?

Avukatın hukuki danışmanlık hizmetinden online olarak faydalanacak kişi veya kuruluşlar, online sesli veya görüntülü danışmanlık hizmetlerinde öncelikle hukuki yardım alacakları konuyu avukata iletmelidir.

Yapılan görüşmeler adli konular olabileceği gibi hukuki sonuç doğruna idari konularda olabilir. Yapılan iş ve işlemlere ait daha önceden oluşturulmuş karar veya sözleşmenin varlığı durumunda, bu tür belgeleri görüşme yapanın yanında bulundurmasında fayda vardır. Hukuki sonuç doğuracak tüm işlemler, danışma hizmetleri çerçevesinde yer alır.

Online hukuk danışmanlık hizmeti İş Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Aile Hukuku, İcra Hukuku alanlarında olabileceği gibi, Türk Medeni Hukuku alanında hakların kullanılmasına ve İdari işlemlere ilişkin konuları içerebilir.

Hangi Uygulama Üzerinden Görüşme Yapılacak?

Hukuki yardıma ihtiyaç duyulması durumunda, masaüstü bilgisayarları, tablet, dizüstü bilgisayarları ve cep telefonu ile sesli ve görüntülü görüşme online olarak gerçekleştirilebilir. Görüşmeler sırasında Whatsapp uygulaması etkin olarak kullanılır.

Online Danışmanlık Ödemesi Nasıl Olacak?

Online danışmanlık hizmetlerinde öncelikle Avukat ile web sayfasında yer verilen Whatsapp veya telefon bağlantısı ile iletişime geçilebilir veya web sayfasında yer verilen iletişime geçe başvuru formunda gerekli bölümler doldurularak, danışmanlık alınması gereken konu oluşturularak, süreç hakkında mesaj iletilmesi gerekir.

Konunun içeriğine göre ücretlendirme süreci belirlenerek, ödeme yöntemleri danışma hizmeti alan kişinin e-postasına hesap numarası ile birlikte iletilir. Bu sayede belirlenen yöntemle ücret ödemesi gerçekleştirilir. Ödemelerin görüşme öncesinde belirlenen yöntemlerle gönderilmesi ve randevu oluşturulan tarihte ve saatte görüşme ortamının oluşturulması gerekir.

Sonuç

Teknolojik gelişmelere bağlı olarak birçok işlem internet ortamından gerçekleşir. Teknolojinin hizmetlerini gelişimi avukatlık hizmetlerinin de online alınmasını olanaklı hale getirmiştir. Hukuki sonuç doğuran tüm işlemler hukuki danışmanlık hizmetleri çerçevesinde değerlendirilebilir. Sonuçları öngörülmeden yapılan bazı işlemler kişilere maddi veya hürriyeti engelleyici sonuçlar doğurabilir.

Bu nedenle sonucunda ağır yaptırımlar öngören durumların oluşmadan önce önlenmesinde fayda görülür. Bu da ancak hukuki konularda deneyimli avukatın hukuki yardımı ile gerçekleşir. Bazı internet sayfalarında yer verilen avukata sor ücretsiz gibi içeriklere yer verilir. Önemli olan ücretsiz hizmet almak değil, sürece katkı sağlayacak etkin hizmet almaktır.

Sinan Eroğlu Hukuk Bürosu online danışmanlık hizmetlerini etkin bir şekilde yerine getirir. Hukuk bürosu Sözleşme Hukuku, Sözleşme Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, Bilişim Hukuku, Ticaret ve Şirketler Hukuku, Tüketici Hukuk, KVKK- Kişisel Verilerin Korunması, boşanma konularında online hukuki danışmanlık hizmetlerini yerine getirmektedir.

Hukuki danışmanlık hizmeti alacak kişi ve kuruluşlar, sinaneroglu.av.tr online web sayfasından başvurularını online olarak gerçekleştirebilir, randevularını oluşturabilirler. Başvuru sahipleri koşullar oluşması durumunda dava süreçlerinde temsil edilmek üzer etkin avukat talebinde de bulunabilirler.

Sık Sorulan Sorular

Online Görüşme Sağlanamadığında Ne Yapılmalı?

Daha önce randevu tarihi ve saati belirlendiği durumlarda, herhangi bir nedenle görüşme sağlanamayacağı durumlarda, avukatın uygun gördüğü başka bir tarihe randevu oluşturulabilir. Bunun için daha randevu tarihinden önce durumun bildirilmesi gerekir.

Alınacak Online Hukuki Danışmanlığı Karşılığında Ne Kadar Ödeme Yapılır?

Baro tarafından belirlenen ücretlerden az olmamak kaydı ile randevu oluşturulması sırasında danışmanlık karşılığında ödenecek miktar belli olur.

Hukuki Danışmanlık Hizmetleri Alırken Belge Gönderilebilir Mi?

Online hukuki danışmanlık hizmetleri alınırken, konuyla ilgili olmak kaydı ile belirlenen yöntemlerle incelenmek üzere belge iletisi gönderilebilir.
Başa dön tuşu