Genel

Karakolda İfade Verdikten Sonraki Süreç

Karakolda ı̇fade veren kişi soruşturmayı yürüten savcı tarafından bilgi alınma maksatlı çağırılır. Savcı yürüttüğü dosya üzerinde konuları aydınlatmak için çalışır. Buna göre de şüpheli gördüğü kimseleri çağırıp ifadesine başvurur.

Bu aşamada kolluk kuvvetlerinden yardım alır. Savcı kişinin bilgisine başvurmak istediğinde bu davete icabet etmek gerekir. Bu bir vatandaşlık görevini ifade eder. İfade veren şüpheli veya sanık için sürecin devamı verdiği ifadeye göre şekillenir.

Karakola İfade Verdikten Sonra Tutuklama Çıkar mı?

Karakolda ifade vermenin ardından gerçekleşmesi mümkün olan iki durum vardır. İlki ifade veren kişinin serbest bırakılmasıdır. Bu durumda ifade veren kişi bırakılır. Kişinin suçlu görünmemesi nedeniyle ya da dava zamanını dışarıda beklemesinin bir sakınca oluşturmayacağı kanaatiyle bu karar verilebilir.

İkinci ihtimalde ise ifade veren kişi suçlu olarak görülürse ve serbest bırakılması telafisi zor ya da imkansız durumlar oluşturacaksa tutuklama talebi verilir. Savcı ifade veren kişiyi sulh ceza hakimliğine gönderir. Buradaki talep tutuklama talebidir. Bunun dışında savcının gözaltı kararı çıkarması da mümkündür.

Gözaltı kararının muhakkak yazılı olarak bildirilmesi gerekir. Gözaltı kararı verilen kişi nezarethaneye koyulur. Tutuklamaya hakim karar verirken gözaltına almaya savcı karar verir. Gözaltı belli bir süre ile sınırlı olmak zorundadır.

Karakola İfade Verdikten Sonra Serbest Bırakırlar mı?

İfade verdikten sonra serbest bırakma durumu için önemli olan mesele masumiyet meselesidir. Verilen ifade de çok büyük önem arz eder. İfadeye göre masum olduğunuz düşünülürse serbest kalma ihtimaliniz de artar. Basit bir suçtan ifadeye çağırılma olayında tutuklamaya gerek görülmez.

Yani suçun ne olduğu da önemlidir. Eğer ifade veren kişinin masum olduğu düşünülmezse o zaman sulh ceza hakimliğine sevki gerçekleşir. Burada hakim duruma göre tutuklanmasına karar verebilir.

Suçun konusu, suçla ilgi, verilen ifade burada karar vermek için önemlidir. Tutuklamanın temelde iki ana sebebi vardır. Bunlardan ilki sanığın ya da şüphelinin cezasını çekmeden kaçmasına engel olmaktır.

Bir diğer sebep ise delilleri korumaktır. Çünkü sanık ya da şüpheli serbest bırakıldığında delilleri yok etmeye ya da gizlemeye çalışabilir. Bu durumda dosyanın aydınlatılması güç hale gelecektir. Böyle bir kanaat oluşursa tutuklama gerçekleşir.

Karakola İfade Verdikten Sonra Serbest Bırakırlar mı?

Karakola İfade Verdikten Sonra Tekrar Çağırırlar mı?

Bazı durumlarda kişinin ikinci kez ifade vermesine ihtiyaç duyulabilir. Bulunan yeni bir delil, ortaya çıkan yeni bir tanık gibi durumlarda ikinci kez ifade alımına başvurulması mümkündür.

Eğer aynı olay nedeniyle ikinci kez ifadeye çağırmak gerekecekse bunu yapacak kişi Cumhuriyet savcısıdır. Burada kolluk kuvvetleri ifade alamaz. Ancak terörle mücadele kapsamında değerlendirilen suçlar için ise durum farklıdır.

Burada savcının vereceği yazılı emir neticesinde kolluk kuvveti ifade alabilir. Savcının ifadeye çağırma süresi eğer zorla getirme kararı verildiyse 24 saattir. Bu süre içerisinde kişinin hazır bulundurulması gerekir.

Karakola İfade Verdikten Sonra Dava Ne Zaman Açılır?

Karakola şikayet kaç günde sonuçlanır ya da ifade verdikten sonra dava ne zaman açılır gibi sorular sıkça araştırılıyor. Davanın ifade verdikten sonra ne zaman açılacağı hakkında net bir bilgi vermek zordur. Bu birçok faktöre bağlı olarak değişebilir. Dava verilen ifadeden 1 yıl sonra da 1 gün sonra da açılabilir ya da hiç açılmayabilir.

Bunun için savcının iddianamesini hazırlaması gerekir. Olayın özelliklerine ve delillerin toplanmasına göre de bu süre değişkenlik gösterir. Somut olay ne ise bunu avukatla konuşmak ve süreç hakkında daha detaylı bilgi almak en doğrusu olacaktır.

İfade Ve Sorgu Arasındaki Fark Nedir?

İfade savcı ya da kolluk kuvveti tarafından alınır. Bu aşama soruşturma aşamasıdır. Sorgu ise mahkeme veya hakim tarafından yapılır. Bu aşama hem soruşturma hem de kovuşturma aşaması olabilir.

  • İfadeye çağırılacak kişi davet edilmelidir. Davette neden çağırıldığı mutlaka bildirilmelidir. Eğer gelmezse ne tür sonuçlar doğrulacağı anlatılmalıdır.
  • Savcı ya da polis, jandarma gibi kolluk kuvvetleri sorgu yapamazlar. Bu aşamada yapılan bilgi alma işlemi ifadedir.
  • Sorgu ancak mahkeme aracılığı ile yapılabilir.

İfade Vermeye Gitmezsem Ne Olur?

Karakolda ifade vermeye çağırılan kişinin gelmemesi zorla getirilme kararının çıkmasına neden olur. Burada kolluk kuvvetleri eşliğinde şüpheli ya da sanık getirilir. Bunun olmaması için ifade verilmeye çağırılan kişinin o süre içinde karakola gitmesi gerekir. Bunun dışında gözaltı kararı da verilebilir. İfade vermemek kişi için olumsuz sonuçlar doğurur.

Savcılıkta Veya Karakolda İfade Verirken Nelere Dikkat Etmeliyim?

İfade verme soruşturmanın yönünü belirler. Bu nedenle çok önemlidir. Söylenen her kelime, her davranış aleyhe ya da lehe işler. Verilen ifade daha sonradan değiştirilse de bu da hakim gözünde olumsuz kanaat sebebi olur. Bu yüzden ifade verirken söylenen her sözün önemli olduğu bilinmelidir ve buna göre hareket edilmelidir.

Hakim karşısında nasıl ifade verilir sorusuna da aynı şekilde cevap verilebilir. Karakol ifadeleri ile hakim karşısında söylenenler arasında çelişki olması aleyhe bir kanaat oluşmasına neden olur. Bu yüzden çelişkilere yer vermeden olayı anlatmak gerekir.

İfade yargılama aşamasında da kullanılacağından ve tüm ilerleme bu ifadelere göre yapılacağından kişi için hayati önem taşır. Yanlış şekilde konuşulduğunda kişi kendisini ya da bir başkasını haklıyken haksız duruma düşürebilir. Bu nedenle kişinin yanında bir avukat bulunması gerekir. Bu sayede hakları korunacak ve özgürlüğünü riske atmamış olacaktır.

İfade Alma Ve Sorguda Yasak Usuller Nelerdir?

Adli suçlarda soruşturma aşamasında kolluk kuvvetleri ifade alma yönetmeliği konusuna uygun hareket ederler. İfade verecek kişinin de hakları vardır. Bunların başında susma hakkı gelir. Kişi kendisi ya da yakını hakkında suçlayıcı beyan vermeye de zorlanamaz. Cebir yoluyla ifade alınması da yasak usuller arasındadır. Kimse zor kullanarak, tehditlere maruz bırakılarak ifade vermeye zorlanamaz.

Bunlar dışında kandırma, işkence gibi yöntemler de yasaktır. Çünkü masumluk karinesi gereği suçu ispat edilene kadar herkes masumdur. Buna inanılır ve insanlık dışı yöntemlerle ifade ve sorgu yapılamaz. Netice de ifadesi alınan ya da sorgulanan kişi içinde bulunduğu bu kötü durumdan kurtulmak adına da yalan beyan verebilir. Bu şekilde gerçeğe ulaşmak daha da zorlaşır.

Yasak usullerle kişi ikna olmuş, kendi rızasıyla ifade vermiş olsa bile delil olamaz. İfade geçersiz sayılır. Ayrıca kişinin avukatının hazır bulunması gerekir. Eğer avukat yokken ifade alınırsa bu ifadenin geçerli olması için hakim ya da mahkeme karşısında şüpheli ya da sanığın ifadeyi doğrulaması gerekir.

İfade Alma Ve Sorguda Yasak Usuller Nelerdir?

Şüpheli Veya Sanık Olarak İfade Vermek Adli Sicile İşler mi?

Adli sicil genel olarak sabıka kaydı olarak ifade edilir. Kişilere verilmiş olan tüm cezalar ve varsa güvenlik tedbirleri adli sicilde yer alır. Mahkumiyet olan durumlar adli sicilde gösterilir. Çeşitli özel ya da kamu işlerine girmek için sabıka kaydı istenebilir. Sadece ifade vermiş olan kişinin adli sicili de temiz gözükecektir.

Karakolda ifade sonucu sanığın ya da şüphelinin adli sicili etkilenmez. Bunun olabilmesi için sürecin sonunda sanık ya da şüphelinin ceza alması gerekir. Kesinleşen bu cezalar adli sicile işler. Ayrıca güvenlik tedbirleri de yine adli sicile işler. İfade verme hususunda ise bu durum oluşmaz.

Karakolda Verilen İfade Geçerli midir?

Karakolda ifade eğer yasak usullerle alınmadıysa geçerli ifadedir. Herhangi bir ilaç içirerek konuşturmak, kötü davranmak, tehdit etmek, işkence etmek, aldatmak gibi usule aykırı fiillerin yapılmaması gerekir. Bu şekilde ifade alınmadığı sürece geçerli olarak kabul edilir.

Verilen ifadenin değiştirilmesi de mümkündür. Verilen ifadeden vazgeçilebilir, bir avukatla birlikte tekrar ifade verilebilir. Bu kişinin haklarındandır. Burada kişinin imzasının ifade tutanağında yer alması da ifade değişimi için engel teşkil etmez.

Ancak sorgulama ve kovuşturma aşamasında birbirine zıt ifadeler verilmesi çelişki olarak gözükürse kişi hakim karşısında olumsuz bir izlenim vermiş olur. Bu da kararı etkileyebilir.

Sonuç

Sonuç olarak kişi ifade vermeye çağırılırsa gitmesi gerekir, gitmediği takdirde zorla getirilir. Karakolda ifade veren kişinin söyledikleri dosyanın seyrini belirler. Bu nedenle avukat eşliğinde verilmesi en sağlıklı yöntemdir. Avukat olmadan ifade alınan durumlarda şüpheli ya da sanık mahkeme veya hakim karşısında ifadesini onaylar.

İfadenin ardından tutuklama ya da serbest bırakma mümkündür. Kişinin suçla ilgisinin olup olmadığı bu durumu belirler. Eğer sanık ya da şüpheli masum görünmezse kaçma ihtimali ya da delil yok etme, değiştirme ihtimali varsa tutuklanma talebi ile sulh ceza hakimliğini sevki yapılır.

Eğer masum olduğu düşünülürse serbest bırakılır ve kişi günlük hayatına kaldığı yerden devam eder. Ayrıca ifade verme işlemleri sicile işlemez. Bunun için ortada kesinleşen bir ceza bulunması gerekir.

İfade neticesinde kişinin özgürlüğü belirlenir. Çelişkili yanıtlar, olayın karmaşık anlatılması, yanlış sözcükler seçilmesi, kişinin kendisini yanlış ifade etmesi, gerçeği gizleme maksatlı yalan ifade vermesi şüpheli ya da sanığın özgürlüğünü kaybetmesine sebep olabilir. Çünkü haklı olmak yetmez. Haklılığını ifade edebilmek, hatta bunu ispatlayabilmek gerekir. Bu durumda bir avukatla ifade vermenin ne kadar önemli olduğu ortaya çıkar.

Tüm bu konular hakkında hukuki danışmanlık, dava takibi ve müdafi hizmeti için https://www.sinaneroglu.av.tr/ sitesinden bilgi alabilirsiniz. Avukat Sinan Eroğlu bu hizmetleri vermekte, dava takiplerini yapmaktadır. Somut olayınızı anlatarak daha isabetli yanıtlar alabilirsiniz.

Danışmanlık hizmeti almak için hemen avukata sor sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Sık Sorulan Sorular

İfade Verdikten Kaç Gün Sonra Mahkeme Olur?

Karakolda ifade verdikten kaç gün sonra mahkemeye çıkılacağı suçun konusuna, delilerin toplanmasına ve iddianamenin hazırlanma süresine bağlıdır. Her dosya kendisine özeldir ve aynı sürede tamamlanmaz.

Karakola İfade Verince Ne Olur?

Karakolda ifade verdikten sonra suçlu görülüp görülmemeye göre durum değişir. Eğer ifade de suç unsuru oluşturacak bir neden bulunamadıysa kişi serbest bırakılır, aksi halde savcı tarafından sulh ceza hakimliğine sevk edilir.

İfade Verdikten Sonra Tutuklama Olur Mu?

Karakolda ifade veren kişi tutuklanabilir. Bu ihtimaller arasındadır.

İlgili Makaleler

2 Yorum

  1. Benim sorusturma var ama bir kere ifade verdim ve hastane raporun daha adliyeye ve savciya ulaşmamış ve nasıl yapabilirim acaba

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu