Sözleşmeler Hukuku

Sözleşmeler hukuku, sözleşmelerin yapılması, yürürlükte kalması ve sona ermesi ile ilgili hukuki kuralların incelendiği bir hukuk dalıdır. Bu alan, özellikle ticari sözleşmeler, araba satın alma sözleşmeleri, kira sözleşmeleri, çalışma sözleşmeleri gibi sözleşmelerin hukuki sonuçlarını kapsar.

Sözleşmeler hukuku ayrıca, sözleşmelerin yapılması için gerekli olan şartlar, sözleşmelerin geçerli olup olmadığının belirlenmesi ve sözleşmelerin ihlali durumunda uygulanacak hukuki yaptırımlar gibi konuları da içerir.

Sözleşmeler Hukuku Ne İşe Yarar?

Sözleşmeler hukuku, sözleşmelerin yapılması, yürürlükte kalması ve sona ermesi ile ilgili hukuki kuralların incelendiği bir hukuk dalıdır.

Bu alan, özellikle ticari sözleşmeler, araba satın alma sözleşmeleri, kira sözleşmeleri, çalışma sözleşmeleri gibi sözleşmelerin hukuki sonuçlarını kapsar.

Sözleşme hukuku ayrıca, sözleşmelerin yapılması için gerekli olan şartlar, sözleşmelerin geçerli olup olmadığının belirlenmesi ve sözleşmelerin ihlali durumunda uygulanacak hukuki yaptırımlar gibi konuları da içerir.

Sözleşmeler hukuku, insanların birbirleriyle yaptıkları sözleşme hukuku sonuçlarını belirler ve bu sözleşmelerin yürürlükte kalmasını sağlar. Sözleşmeler hukuku, sözleşmelerin yapılması, yürürlükte kalması ve sona ermesi ile ilgili hukuki kuralları içerir.

Dolayısıyla sözleşmenin unsurları oldukça önemlidir. Bu kurallar, sözleşmelerin geçerli olup olmadığını belirler, sözleşmelerin yapılması için gerekli olan şartları tanımlar ve sözleşmelerin ihlali durumunda uygulanacak hukuki yaptırımları düzenler. Bu sayede, sözleşmelerin yapılması, yürürlükte kalması ve sona ermesi ile ilgili olabilecek hukuki sorunlar önceden çözülmüş olur ve taraflar arasında hukuki güven sağlanır.

Sözleşme Hukuku Avukatı Kime Denir?

Sözleşme hukuku avukatı, sözleşmelerle ilgili hukuki konularda uzmanlaşmış bir avukattır. Sözleşme hukuku avukatları;

 • Ticari sözleşmeler
 • Araba satın alma sözleşmeleri
 • Kira sözleşmeleri
 • Çalışma sözleşmeleri

Gibi sözleşmelerin yapılması, yürürlükte kalması ve sona ermesi ile ilgili hukuki konularla ilgilenirler. Ayrıca, sözleşmelerin geçerli olup olmadığını belirler, sözleşmelerin yapılması için gerekli olan şartları tanımlar ve sözleşmelerin ihlali durumunda uygulanacak hukuki yaptırımları düzenler.

Sözleşme hukuku avukatları, müvekkillerine sözleşmelerle ilgili hukuki konular konusunda danışmanlık yapar ve sözleşmelerle ilgili hukuki ihtilafları çözmek için gerektiğinde dava açar veya savunur.

Sözleşmeler hukuku avukatları ayrıca, sözleşmelerin yapılması sırasında ortaya çıkabilecek hukuki sorunları önceden tespit etmek ve önlemek için sözleşmelerin redaktörlüğünü yaparlar.

Bu sayede, sözleşmelerin geçerli olmasını sağlamak ve tarafların haklarını koruma adına sözleşmelerde dikkat edilmesi gereken noktaları belirlerler. Ayrıca, sözleşmelerin yapılması sırasında ortaya çıkabilecek hukuki sorunların çözümü için taraflar arasında müzakere yaparlar.

Sözleşme hukuku avukatlarının hizmetleri;

 • Sözleşmelerin yapılması,
 • Yürürlükte kalması ve sona ermesi ile ilgili olabilecek hukuki ihtilafların çözümü için taraflar arasında müzakere yapmaktan,
 • Sözleşmelerin yapılması sırasında ortaya çıkabilecek hukuki sorunları önceden tespit etmek ve önlemek için sözleşmelerin redaktörlüğünü yapmaktan,
 • Sözleşmelerin ihlali durumunda uygulanacak hukuki yaptırımları düzenlemek ve sözleşmelerle ilgili hukuki ihtilafları çözmek için dava açmak veya savunmak gibi hizmetleri kapsar.

Sözleşme Hukuku Avukatının Görevleri Nelerdir?

Sözleşme hukuku avukatının görevleri arasında;

 • Sözleşmelerin yapılması: Sözleşme hukuku avukatları, taraflar arasında geçerli ve hukuka uygun sözleşmeler yapmak için gerekli olan şartları tanımlar ve sözleşmelerin yapılması sırasında ortaya çıkabilecek hukuki sorunları önceden tespit eder ve önler.
 • Sözleşmelerin yürürlükte kalması: Sözleşmeler hukuku avukatları, sözleşmelerin yürürlükte kalmasını sağlamak için gerekli olan şartları tanımlar ve sözleşmelerin yürürlükte kalması sırasında ortaya çıkabilecek hukuki sorunları çözer.
 • Sözleşmelerin sona ermesi: Sözleşme hukuku avukatları, sözleşmelerin sona ermesi ile ilgili olan hukuki konuların çözümünü sağlar.
 • Sözleşmelerin ihlali: Sözleşme hukuku avukatları, sözleşmelerin ihlali durumunda uygulanacak hukuki yaptırımları düzenler ve sözleşmelerin ihlali ile ilgili hukuki ihtilafları çözmek için dava açar veya savunur.
 • Danışmanlık: Sözleşmeler hukuku avukatları, müvekkillerine sözleşmelerle ilgili hukuki konular konusunda danışmanlık yaparlar.
 • Müzakere: Sözleşme hukuku avukatları, sözleşmelerin yapılması sırasında ortaya çıkabilecek hukuki sorunların çözümü için taraflar arasında müzakere yaparlar

Gibi birçok görev tanımı yer alır.

Sözleşme Nasıl Kurulur?

Sözleşme, taraflar arasında karşılıklı anlaşma sonucu oluşan hukuki bir bağdır. Sözleşme, taraflar arasında hukuka uygun bir şekilde yapılmalıdır.

Sözleşmenin yapılabilmesi için;

 • Tarafların kimlikleri: Sözleşmenin taraflarının kimlikleri belirlenmelidir. Tarafların isimleri, adresleri ve diğer bilgileri sözleşmenin içeriğinde yer almalıdır.
 • Sözleşmenin konusu: Sözleşmenin konusu belirlenmelidir. Sözleşmenin konusu ne yapılacak, ne satın alınacak veya ne yapılması gerektiği gibi bilgileri içermelidir.
 • Sözleşmenin şartları: Taraflar arasındaki anlaşma sonucu oluşan sözleşmenin şartları belirlenmelidir. Sözleşmenin şartları ne zaman yerine getirilecek, ne zaman ödeme yapılacak veya ne zaman sözleşme sona erecek gibi bilgileri içermelidir.
 • Sözleşmenin imzalanması: Sözleşmenin taraflar tarafından imzalanması gerekir. Taraflar sözleşmeyi okuduklarını, anladıklarını ve kabul ettiklerini belirtmelidir.
 • Sözleşmenin kayıt altına alınması: Sözleşme, noter veya belediye gibi resmi kurumlar tarafından kayıt altına alınmalıdır.

Adımlarının takip edilmesi gerekir. Sözleşmelerde hukuka uymak önemlidir. Taraflar arasındaki anlaşma sonucu oluşan sözleşmenin hukuka uygun olması gerekir. Taraflar arasındaki anlaşma sonucu oluşan sözleşmenin hukuka uygun olmaması durumunda sözleşmenin hukuka aykırı olduğu için geçersiz sayılabilir.

Sözleşmenin Esaslı Unsurları Nelerdir?

Sözleşmenin esaslı unsurları, sözleşmenin geçerli ve hukuka uygun olarak kurulması için gerekli olan temel bileşenlerdir.

Sözleşmenin esaslı unsurları;

 • Taraflar: Sözleşmenin tarafları, sözleşme yapabilecek hukuki kişiler olmalıdır. Tarafların kimlikleri, sözleşmenin içeriğinde belirtilmelidir.
 • Sözleşmenin konusu: Sözleşmenin konusu, taraflar arasındaki anlaşma sonucu oluşan hukuki bir bağdır. Sözleşmenin konusu, ne yapılacak, ne satın alınacak veya ne yapılması gerektiği gibi bilgileri içermelidir.
 • Sözleşmenin şartları: Taraflar arasındaki anlaşma sonucu oluşan sözleşmenin şartları, sözleşmenin ne zaman yerine getirileceği, ne zaman ödeme yapılacağı veya ne zaman sözleşme sona ereceği gibi bilgileri içermelidir.
 • Rızanın ifade edilmesi: Tarafların, sözleşmeyi okuduklarını, anladıklarını ve kabul ettiklerini belirtmeleri gerekir.
 • Sözleşmenin yazılı olması: Sözleşmeler genellikle yazılı olarak yapılır, ancak bazı durumlarda sözlü olarak yapılabilir.
 • Sözleşmenin hukuka uygun olması: Sözleşmeler hukuka uygun olmalıdır. Taraflar arasındaki anlaşma sonucu oluşan sözleşmenin hukuka uygun olmaması durumunda sözleşmenin geçersiz sayılabilir.

Bu şekildedir. Bu unsurların varlığı sözleşmenin geçerli ve hukuka uygun olarak kurulmuş olmasını sağlar.

Sözleşme Hukukunun İlkeleri Nelerdir?

Sözleşmeler hukuku, taraflar arasında yapılan hukuki anlaşmaların yürürlükteki hukuka uygun olarak yerine getirilmesini sağlar.

Sözleşme hukuku;

 • Tarafların serbestçe iradelerine dayanma ilkesi: Taraflar arasındaki anlaşma, tarafların serbestçe iradelerine dayanır. Taraflar arasındaki anlaşma, tarafların serbestçe iradelerine dayanır. Taraflar arasındaki anlaşma, tarafların serbestçe iradelerine dayanır. Taraflar, anlaşma yaparken kendilerine verilen hukuki yetkiye göre hareket etmelidir.
 • Hukuka uygunluk ilkesi: Taraflar arasındaki anlaşma hukuka uygun olmalıdır. Hukuka aykırı bir anlaşma, hukuka uygun olmayan bir anlaşma yapılmış sayılır ve geçersiz sayılabilir.
 • Adil ve dürüstlük ilkesi: Taraflar arasındaki anlaşma adil ve dürüst olmalıdır. Taraflar, anlaşma yaparken adil ve dürüst olmalıdır. Taraflar arasındaki anlaşma adil ve dürüst olmalıdır.
 • Açıklık ve şeffaflık ilkesi: Taraflar arasındaki anlaşma açık ve şeffaf olmalıdır. Taraflar arasındaki anlaşma açık ve şeffaf olmalıdır. Taraflar arasındaki anlaşma açık ve şeffaf olmalıdır.
 • Yerine getirilme ilkesi: Taraflar arasındaki anlaşma yerine getirilmelidir. Taraflar arasındaki anlaşma yerine getirilmelidir. Taraflar arasındaki anlaşma yerine getirilmelidir.

İlkelerine dayanır. Bu ilkeler, sözleşmelerin hukuka uygun ve adil bir şekilde yapılmasını sağlar ve tarafların haklarının korunmasını amaçlar.

Sözleşme Türleri Nelerdir?

Sözleşme türleri, sözleşmenin konusuna ve yapısına göre farklılaşır. Örneğin, sözleşmelerin bazıları satış sözleşmeleri, bazıları ise hizmet sözleşmeleri olarak sınıflandırılabilir.

Sözleşme türlerinden bazıları;

 • Satış Sözleşmeleri: Bu tür sözleşmelerde, bir taraf malı satarken diğer taraf da malı satın alır.
 • Hizmet Sözleşmeleri: Bu tür sözleşmelerde, bir taraf hizmeti sunar, diğer taraf ise kendisine sunulan hizmeti kabul eder.
 • Kiralama Sözleşmeleri: Bu tür sözleşmelerde, bir taraf eşyayı kiralarken diğer taraf da eşyayı kiralar.
 • İşletme Sözleşmeleri: Bu tür sözleşmelerde, bir taraf işletmeyi yürütmek üzere diğer tarafın yönetimine verir.
 • İşletme Devir Sözleşmeleri: Bu tür sözleşmelerde, bir taraf işletmeyi diğer tarafa devreder.
 • Arsa Satış Sözleşmeleri: Bu tür sözleşmelerde, bir taraf arsayı satarken diğer taraf da arsayı satın alır.
 • Kredi Sözleşmeleri: Bu tür sözleşmelerde, bir taraf kredi verirken diğer taraf da krediyi kullanır.
 • Teminat Sözleşmeleri: Bu tür sözleşmelerde, bir taraf teminat verirken diğer taraf da teminatı kabul eder.
 • Protokol Sözleşmesi: Bu tür sözleşmeler belirli bir protokole ve şartlara göre gerçekleşen sözleşmelere protokol sözleşmesi denir. Bu listede belirtilen sözleşme türleri, sözleşmelerin çeşitliliğini göstermek amacıyla verilmiştir. Sözleşmelerin türleri, sözleşmenin içeriğine ve amacına göre farklılaşabilir.

Sözleşme Avukatı Seçerken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Sözleşmeler hukuku Avukatı Seçerken avukatın uzmanlığına, tecrübesine, iletişim becerilerine, referanslarına, ücretlendirmesine, etkileşimine dikkat edilmelidir.

Sözleşme hukuku alanında çalışan bir avukat seçerken bu noktalara dikkat etmeniz, sözleşmenin konusuna ve amacına uygun bir şekilde yazılmasını ve uygulanmasını sağlar.

Hukukta Sözleşme Türleri Nelerdir?

Hukukta sözleşme türleri oldukça önemlidir. Özellikle ticari sözleşme nedir sorusu ile sıklıkla karşılaşır.

Sözleşme türleri arasında en yaygın olanlar;

 • Bireysel sözleşmeler: Bu tür sözleşmeler, iki veya daha fazla kişi arasında yapılan sözleşmelerdir. Örneğin, bir araba satın alma sözleşmesi bireysel bir sözleşmedir.
 • Ticari sözleşmeler: Bu tür sözleşmeler, ticari faaliyetlerde yapılan sözleşmelerdir. Örneğin, bir işletmenin bir diğer işletmeyle yaptığı mal veya hizmet satın alma sözleşmesi ticari bir sözleşmedir.
 • Konsorsiyum sözleşmeleri: Bu tür sözleşmeler, bir grup işletmenin ortak bir proje veya faaliyet için birlikte çalışmasını sağlar.
 • İş sözleşmeleri: Bu tür sözleşmeler, bir işveren ile bir çalışan arasında yapılan sözleşmelerdir. Örneğin, bir işverenin bir çalışanı işe alma sözleşmesi iş sözleşmesidir.
 • Arsa sözleşmeleri: Bu tür sözleşmeler, bir arazi satın alma veya kiralama sözleşmeleridir.

Bu şekildedir. Ayrıca sözleşme serbestisi olan bunlar gibi bir çok hukuki sözleşme türü bulunmaktadır.

Sözleşme Şekilleri Nelerdir?

Sözleşme Şekilleri arasında sözlü sözleşme, yazılı sözleşme, elektronik sözleşme, muhayyer sözleşme, opsiyon sözleşmeleri gibi birçok sözleşme şekli bulunmaktadır.

Hangi Sözleşmeler Geçersiz Olur?

Hukukta, bazı sözleşmeler geçersiz sayılır ve hukuki sonuçlar doğurmaz.

Örnekler arasında;

 • Yasak sözleşmeler: Yasalara aykırı olan sözleşmeler geçersiz sayılır. Örneğin, haraç ya da uyuşturucu ticareti yapmak amacıyla yapılan sözleşmeler geçersizdir.
 • Hukuka aykırı sözleşmeler: Hukuka aykırı olan sözleşmeler geçersiz sayılır. Örneğin, insanların haklarına aykırı olan sözleşmeler geçersizdir.
 • İşlem gücünü yitirmiş sözleşmeler: Tarafların birinde işlem gücü yitmişse, sözleşme geçersiz sayılır. Örneğin, bir kişi intihar etmişse, intihar etmeden önce yaptığı sözleşmeler geçersizdir.
 • Hileli sözleşmeler: Bir tarafın diğer tarafı aldatması sonucu yapılan sözleşmeler geçersiz sayılır. Örneğin, bir kişinin bir arsa satın almak için diğer kişiyi aldattığı bir sözleşme geçersizdir.
 • Kötü niyetli sözleşmeler: Taraflar arasındaki anlaşma, bir tarafın diğer tarafı zarara uğratmak amacıyla yapılmışsa, sözleşme geçersiz sayılır.

Yer alır. Sözleşmelerin geçersizliği, sözleşmenin yapıldığı anda veya daha sonra ortaya çıkabilir. Ayrıca geçersizliği kabul edilen sözleşmelerin tarafların yükümlülüklerini yerine getirmelerine gerek yoktur.

Sonuç

Sözleşmeler hukuku oldukça kapsamlı bir süreçtir ve bu kapsamlı süreçte bilgi, birikim ve tecrübesi ile destek almanız gereken doğru yerdesiniz.

Ortaya çıkan her durumda sözleşmelerin hazırlanması ve takibinin yapılması konusunda tam destek alabilir ve hukuk süreçlerinizi işin uzmanı ile olumlu şekilde sonuçlandırabilirsiniz.

Sözleşme hukuku konusunda alanında en tecrübelisi olan Sinan Eroğlu’ndan destek almak oldukça önemli bir husustur. Çünkü alanında tecrübeli bir avukatın sözleşme konularına ve sürece hakimiyeti fazla olacağından işlerin daha sağlıklı yürümesi sağlanmış olur.

Başa dön tuşu