Sözleşmeler Hukuku

Sözleşmeler Hukuku Nedir?

Sözleşmeler Hukuku, taraflar arasında borç ve sözleşmelerden doğan anlaşmazlıklara yönelik oluşturulmuş Borçlar Hukuku’nun temelini oluşturan hukuk dalıdır. Diğer bir ifade ile; iki ya da daha fazla kişinin aralarında yaptığı ve koşullarına uymakla yükümlü oldukları hukuki işlemlerdir.

Sözleşmelerin hazırlanması için kanunlar ile belirlenmiş bir biçim olmamakla birlikte kanunlara uyumlu olması gereklidir. Bireysel ya da tüzel kişilerin ticari ya da yasal anlaşmazlıkları, alacakların ödenmesi, haksız kazanç, yolsuz zenginleşme, sözleşmeler gibi tüm konular Sözleşmeler Hukuku’nun konuları arasındadır.

Kişiler ya da gruplar arasında yapılan sözleşmelerin incelenmesi, sözleşmelerin düzenlenmesi gibi tüm sözleşme işleri de İş Hukuku kapsamındaki kanun ve yasalara uygun olarak hazırlanır.

Sözleşmeler Hukuku İlkeleri

Sözleşmeler Hukuku kapsamında dikkate alınan ilkeler vardır. Sözleşme yapma özgürlüğü, sözleşme yapmama özgürlüğü, sözleşme serbestisi, tarafların iradeleri ve sözleşme hükümleri kapsamında hakların korunması gibi ilkeler Sözleşmeler Hukuku’nda bağlayıcılığı olan ilkelerdir.

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu kapsamında sözleşmelere yönelik ilkelere yer verilmiştir. Ayrıca Borçlar Kanunu mevzuatında Sözleşmeler Kanunu’na yönelik ilkelerin düzenlendiği mevzuatlar da yer alır. Böylelikle sözleşmeleri bağlayan ilkelerin sınırları da belirlenmiştir.

Türkiye’de ilgili kanun ve yasalarda yer alan Sözleşme Hukuku kapsamında sözleşmeler sınıflara ayrılmıştır. Kefalet sözleşmesi, Hisse Devir Sözleşmesi, Ariyet Sözleşmesi, Bağışlama Sözleşmesi, Şirket Sözleşmesi, Devre Mülk Sözleşmesi, Arsa Payı Karşılığı Kat Yapımı Sözleşmesi, Kira Sözleşmesi, Satım Sözleşmesi, Evlilik Sözleşmesi ve Factoring Sözleşmesi Sözleşmeler Hukuku kapsamında en fazla kullanılan sözleşmelerdir.

Sözleşmeler Hukuku Ne İşe Yarar?

İş dünyasında ve sosyal hayatta taraflar arasında birçok hususta sözleşme adı alında anlaşmalar imzalanır. Bu sözleşmeler neticesinde tasarflar sözleşme maddelerine bağlı olarak hak sahibi olurlar. Zaman zaman taraflar arasında nalşazmalıklar, sözleşme feshetme gibi durumlar ortaya çıkar. Bu noktada devreye Sözleşmeler Hukuku girer.

Sözleşmeler Hukuku, tarafların imzaladığı sözleşmelere bağlı kalmalarını ve herhangi bir tarafın haksızlığıa uğramaması amacıyla kişi haklarını korumakla yükümlüdür. Taraflardan biri yazılı bir belge olan sözleşme ile haksızlığa uğradığında Sözleşmeler Hukuku kapsamında mağduriyetini giderme hakkına sahiptir. Yani; Sözleşmeler Hukuku; sözleşmeler kapsamında tarafların haklarını koruyan ve haksızlığını engelleyen hukuk alanıdır.

 Sözleşme Uzmanı Ne İş Yapar?

Sözleşmeler Hukuku kapsamında Sözleşme uzmanı oldukça sık geçen bir terimdir. Sözleşme uzmanı, adından da anlaşılabileceği gibi sözleşmeler konusunda uzman olan kişidir. Bireysel ya da tüzel kişiler aralarında sözleşme imzalayacağı zaman sözleşme uzmanına başvurabilirler.

Sözleşme uzmanı, özellikle şirketler arası yapılacak olan sözleşmeleri hem hukuki açıdan hem de şirketlerin stratejilerine uygunluğu açısındna inceler ve her iki tarafın da çıkarları doğrultusunda sözleşmenin hazırlanmasını ve kontrollerini sağlar. Dolayısıyla da özellikle şirketler arasında imzalanan sözleşmeler adına sözleşme uzmanı oldukça önemli bilirkişidir.

Sözleşme Serbestisi İlkesi Nedir?

Sözleşme Hukuku temelinde özgür irade vardır. Sözleşme Hukuku’nu oluşturan temel ilkelerden birisi olan sözleşme serbestisi ilkesi de bu bağlamda oluşturulmuş bir ilkedir.

Sözleşme serbestisi, tarafların sözleşmeyi tamamen özgü riradeleri ile imzaladıklarını esas alır. Taraflardan birisinin özgür iradesi olmadığı durumlarda yapılan sözleşme, Sözleşme Hukuku kanunlarına göre hükümsüz sayılır.

Sözleşmenin Esaslı Unsurları

Sözleşme Hukuku çerçevesinde “Sözleşmenin esaslı unsurları” ibaresi oldukça sık geçer. Sözleşmenin esaslı unsurlarıı, imzalanan sözleşmenin geçerli hükme sahip olabilmessi için tarafların sözleşme hükümlerine karşı mutabık olmalarına dayanır.

Sözleşmenin esaslı unsurları yani tarafların mutabıklığı sağlanmadığı takdirde sözleşmenin kanunen geçerli olup uygulamaya konulması imkansızdır. Sözleşmeler Hukuku gereğince tarafların sözleşmeleri özgür iadesi ile imzalamadığı ve şartları kabul etmediği takdirde sözleşmenin herhangi bir bağlayıcılığı kalmaz.

Başa dön tuşu