Tüketici Hukuku

Önemli hukuk dalları arasında yer alan tüketici hukuku, tüketicilerin ekonomik, sağlık ve güvenliklerini koruyarak onların zararlarını karşılayan bir hukuk türüdür. Bu hukuk dalı hasarlı, ayıp mal ve hizmetlerin satıcı ve tüketici arasında uzlaşma sağlanmadığı durumlarda uygulanan prosedürleri içerir.

Tüketici hukuku tüketici kanununa göre düzenlenmiş oldukça geniş kapsamlıdır. Ayıplı ve hasarlı mal veya hizmet sunulması halinde eğer satıcı ve tüketici uzlaşma sağlanması bu hukuk uygulanır. Son yıllarda tüketimlerin artmasına bağlı olarak tüketici ve satıcıların tüketici hukukuna başvurduğu görülüyor.

Tüketici Hukuku Nedir?

Tüketici hukuku nedir soruna cevap vermeden önce tüketicinin ne anlama geldiğini tanımlamak gerekir. Tüketici, ticaret ve mesleki olmayan amaçlarla hareket eden kişi anlamına geliyor.

Bu husus doğrultusunda tüketici ve satıcılar arasında meydana gelen ilişkileri inceleyen hukuku dalı da tüketici hukuku oluyor.

Bu hukuk türü sayesinde tüketicilerin yasal hakları güvence altına alınır. 6502 kanun kapsamında tüketicilerin almış oldukları ve kullandıkları mallar için koruma sağlanır. Tüketici hukukunda önemli kavramlardan bir tanesi de tüketici işlemleri oluyor Tüketici ve satıcı tarafından gerçekleştirilmiş olanlar işlemleri tüketici işlemler olarak adlandırılır.

Tüketici Hukukunun Özellikleri Nelerdir?

Tüketici hukuku ülkemizin bağımsız hukuk dallarından bir tanesidir. Tüketici hukukunda yer alan hukuku kuralları emredici nitelikte bulunuyor. Pazarda güçlü olan satıcılara karşı tüketiciler korunmaya çalışılıyor.

Tüketici hukuku kapsamında meydana gelen uyuşmazlıkların çözümü için hak aramak için tüketici hakem heyetleri ve tüketici mahkemeleri bulunuyor. Tüketici hukukunda hem özel hukuk hem kamu hukuk kuralları bulunuyor.

Tüketici Uyuşmazlıklarında Takip Edilecek Yasal Süreç Nasıldır?

Satın alınan veya sözleşmeye konu olan mal ve hizmetlerin ayıplı olması tüketiciler ilgili mercilere baş vurabilirler. Tüketiciler yasaların belirlediği kurallara uyarak ilk olarak tüketici hakem heyetlerine başvurulması gerekiyor.

Hakem heyetleri dosya üzerinden inceleme yaparak konuya uygun bilirkişi tayin eder. Tüketici hukuku alanında yer alan tüketici hakem heyetinin vermiş olduğu kararlar icra edilebilir. Tüketiciler bu kararların doğru olmadığını düşünmesi halinde kararın kendine tebliğ edilmesinden 15 gün içinde tüketici mahkemesine başvurabilirler.

Malın Ayıplı Olması Durumunda Tüketiciye Sağlanan Haklar Nelerdir?

Tüketiciler satın aldığı malların hasarlı veya ayıp olması halinde bazı haklardan yararlanabilirler. Tüketici satın aldığı malı geri vermeye hazır olduğunu dile getirerek sözleşmeden dönme hakkı bulunuyor.

Satılan malı tüketici satıcıya vermeden satış bedeli üzerinden indirim isteyebilir. Tüketiciler aynı zamanda ayıplı malın yeni bir mal ile değiştirilmesi veya onarımını talep edebilir.

Tüketicinin Haklarını Kullanabileceği Süre Ne Kadardır?

Tüketici hakları ile ilgili tüketicilerin yararlandıkları süreler bulunuyor. Tüketicinin hakları için yararlanılan süreler kanunlarda yer alıyor.

Taraflar arasında yer alan sözleşmede daha uzun bir zaman söz konusu olmadığında ilgili malın tüketiciye teslim edildiği tarihinden itibaren 2 senelik zamanaşımı bulunuyor.

Tüketici hukuku alanın yer alan zamanaşımı süreleri oldukça önemli tüketicilerin dikkat etmeleri gerekiyor. Malın tüketicinin eline geçmesinden sonra iki sene içinde ayıp mal için yasal başvuruda bulunmalıdır. Aksi durumda zamanaşımı süresi geçtiği için tüketici herhangi bir hak talep edemez.

Tüketici Mahkemesi

Tüketiciler satın almış oldukları ürün ve hizmetlerin sorunlu olması halinde başvurdukları mahkeme tüketici hukuku mahkemesi oluyor.

Bu mahkemenin görev alanı 6501 sayılı kanuna göre tüketici işlemlerinden kaynaklanan uyuşmazlıkları içerir. Tüketiciler ilgili mahkemeye başvurarak ayıplı ürün ve hizmetler için yasal haklarını kullanabilirler.

Tüketici Hukuku Avukatı Nedir?

Tüketici hukuku alanında uzmanlaşmış ve deneyimli olan kişiler tüketici hukuku avukatı olarak nitelendirilir. Tüketici mahkemesi avukatları davacı ve davalıların haklarını her zaman gözeterek davaların adil bir biçimde sonuçlanmasına yardımcı oluyor.

Bu alanda yer alan avukatlar tüketici hukuku, tüketici mahkemesi, tüketici kanunu ilgili tecrübe ve bilgi sahibi olması oldukça önem taşıyor.

Tüketiciler satın almış oldukları mallarda ayıp olması ve tüketiciyle sorun çözülmediği takdirde Sinan Eroğlu Hukuk Bürosuna başvurabilirler. Hukuk bürosunda yer alan avukatlar tüketicilere her zaman en iyi şekilde yardım olurlar.

Tüketici Hukuku Avukatı Görevleri Nelerdir?

Tüketici hukuku avukatı isminden anlaşıldığı gibi tüketici hakları için hizmet sunan kişidir. Tüketicilere birçok konuda yardımcı olan avukatlar alanında uzmanlaşmış ve tecrübeli kişiler olarak biliniyor.

Tüketici hukuku avukatları tüketici hakem heyeti ve tüketici mahkemesine başvurarak davaların takibinde önemli rol oynarlar.

Ayrıca avukatlar banka dosya masrafların iadesi, ayıplı mal ve hizmetler için başvuru yapılması, uzaktan yapılan satış sözleşmeleri, paket tur sözleşmelerin feshi için hizmet sunuyor. Tüketici hukuku alanında yer alan birçok iş için tüketicilerin öneri ve şikayetler çerçevesinde tüketici hukuku avukatlar önemli çözümler sağlıyor.

Tüketici Hukuku Hangi Hukuk Dalı?

Tüketici hukuku, özel hukuk ve kamu hukuk kurallardan oluşan kendine özgü bir hukuk dalı olarak ön plan çıkıyor. Tüketici hukuku sayesinde tüketicilerin hakları, sağlığı ve güvenliği yasa çerçeveler içerisinde korunur.

Tüketici hukuku koruyucu haklara sahip bir hukuk türü olarak biliniyor. Tüketici hukuku ile tüketiciler hangi haklara sahip olduğunu uyuşmazlık durumlarda nereye başvuracağına yardımcı oluyor.

Ayrıca tüketici hukuk alanında yer alan avukatlar tüketicileri birçok konuda bilgilendirerek sahip oldukları haklar çerçevesinde rahat bir yaşam sürmelerine yardımcı olur. Tüketiciler yararlandıkları temel haklar sayesinde yasal mercilere başvurabilir. Tüketicinin temel hakları geçmişten günümüze kadar gelerek tüketicilerin korunmasında etkili oluyor.

Tüketici Mevzuatı Nedir?

Tüketici hukuku geniş bir kapsama sahip olup sadece tüketicinin korunmasından ibaret değildir. Tüketici hukuku tüketicilerin geniş bir alanda korunmasını sağlıyor. Tüketici hukukun en büyük gelişme sağladığı ülke ABD oluyor.

ABD’den sonra sırasıyla İngiltere ve Avrupa ülkelere geliyor. Tüketici hukuku karma bir hukuk olduğu içinde hem kamu hukuku hem de özel hukukun kurallarına yer veriyor. Emredici kurallarla düzenlenen bu hukuk türü aynı zamanda devletin bir kalkanı durumunda bulunuyor.

Tüketici Hakkının İçeriği Nedir?

Tüketici hukukun en önemli hususları arasında yer alan tüketici hakları kurulan satış ilişkilerine göre belirleniyor. Satış sözleşmelerine konu olan mal ve hizmetlerin ayıplı olması halinde tüketicilerin bazı hakları devreye girer. Bu haklar tüketicilerin hakların korunmasına etkili oluyor.

Tüketiciler satın aldığı malı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme hakkına sahiptir. Tüketiciler aynı zamanda malın değişmesi, masrafların satıcıya yüklenmesi ve malın onarılması gibi taleplerde bulunabilirler. Tüketiciler kendilerine tanınan haklardan bir tanesini kullanarak tüketicinin bunu yerine getirmesini talep edebilir.

Tüketiciler satın almış olduğu mal ve hizmetlerin ayıplı olması nedeniyle haklarını kullanarak tüketici hakem heyetlerine başvurabilirler.

Kaymakamlıklar bünyesinde yer alan tüketici hakem heyetleri belirli bir limit altın kalan anlaşmazlıkların içim çözüm adresi oluyor. Tüketiciler karşılaşmış oldukları uyuşmazlıklarda haklarını kullanmak için zamanaşımı sürelerine dikkat edilmesi gerekiyor.

Sonuç

Tüketimlerin artmasına bağlı olarak tüketici ve satıcılar arasında anlaşmazlıklar ortaya çıkabiliyor. Tüketiciler satın aldıkları mal ve hizmetten memnun olmadığı durumlarda haklarını arayabilirler.

Kusurlu ve ayıplı mallar sonucunda ortaya çıkan uyuşmazlıklar tüketici ve satıcı arasında çözülemiyorsa bu durum tüketici hukuku alanına girer. Tüketici hukukla ilgili tüketicilerin fazla bilgiye sahip olmaması haklarını savunacak avukatlara ihtiyaç duyar. Avukat Sinan Eroğlu Hukuk Bürosu tüketici işlemleri için hemen yanınızda oluyor.

Avukat Sinan Eroğlu tüketici hukuk alanında deneyim ve tecrübesiyle davacı ve davalı haklarını göz önünde bulundurarak davaların en adil biçimde sonuçlanmasına yardımcı olmaktadır. Sinan Eroğlu hukuki danışmanlık ve arabuluculuk hizmetlerini sunarak müvekkillerine yardımcı olmaya çalışıyor. Tüketicilerin satın almış oldukları malların ayıplı ve kusurlu olması halinde tüm dava takipler için avukatlık hizmeti sunuluyor.

Sinan Eroğlu hukuk bürosu haksızlık içeren sözleşmeler, garanti süresi içinde arızalanan ürünlerin tamir, değiştirme, tazminat, iade, tüketici hakem heyetlerine ve tüketici mahkemelerine başvurmak için birçok hizmet sunuyor.

Tüketiciler haklarını daha öğrenmek ve uyuşmazlık konusunda avukatlık ve danışmanlık hizmeti almak için tüketici hukuku alanında uzman olan Avukat Sinan Eroğlu‘ndan destek ve yardım alınabilir.

Başa dön tuşu