Tüketici Hukuku

Tüketici Hukuku Hakkında

Tüketici hukuku; tüketici haklarının korunmasına yönelik oluşturulan hukuk alanıdır. Türk hukuk sisteminde tüketici hukukuna yönelik ilk çalışmalar 1995 senesinde 4077 sayılı “Tüketicinin Korunması Hakkında” kanunu ile gerçekleşmiştir. Artan ihtiyaçlar neticesinde tüketici kanunu 2014 yılında 6502 sayılı kanun kapsamında tekrar düzenlenmiştir.

Tüketici hukuku; tüketicinin sağlığını, güvenliğini ve çıkarlarını korumak, zararlarının karşılanmasını sağlamak, tüketiciyi aydınlatmak ve bilinçlendirmek üzere kanunlar çerçevesinde hukuksal işlemleri yürütür.

Var olan bir hukuk işleminin tüketici sorunu olabilmesi için ortada bir tüketici bir de satıcı konumunda olan gerçek ya da tüzel kişilerin olması şarttır. Tüketici ve satıcı arasında yapılan tüm sözleşmeler ve belgeelr tüketici hukuku kapsamında değerlendirilir.

Tüketici Sözleşmeleri

Alışveriş sırasında tüketici ile satıcı arasında sözleşmeler yapılır. Bu sözleşmeler tüketici hukuku kapsamında sınıflara ayrılmıştır. Buna göre tüketici sözleşmelerini;

 • Konut finansmanı sözleşmeleri,
 • Taksitle satış sözleşmeleri,
 • Iş yeri dışında kurulan sözleşmeler,
 • Tüketici kresi sözleşmeleri,
 • İnternet ve telefon aracılığı ile kurulan mesafeli sözleşmeler,
 • Abonelik sözleşmeleri,
 • Devre mülk ve uzun süreli tatil sözleşmeleri,
 • Finansal hizmetlere yönelik mesafeli sözleşmeler ve
 • Paket tur sözleşmeler olarak sıralamak mümkündür.

Sayılı sözleşmeler 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında kanununda geçnektedir. Fakat sözleşmeler bu kadarla sınırlı değildir. Bunun nedeni; birçok sözleşmenin tüketici sözleşmesi hükmünde olabilmesidir.

Var olan bir sözleşmenin tüketici sözleşmesi olup olmadığını anlayabilmek için ise sözleşmenin amacı incelenir. Tüketicilerin uğradığı haksızlıklar, sözleşmelerden doğan anlaşmazlıklar gibi tüm davalar aksi bir kanun olmadığı sürece Tüketici Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemeleri tarafından görülür.

Tüketici Hakem Heyetine ve Tüketici Mahekesine Başvurmak İçin Para Sınırı

Satıcı olan gerçek ya da tüzel kişiler tarafındna haksızlığa uğrayan tüketicilerin tüketici heyetine ve tüketici mahkemesine başvurması için para sınırı vardır. 2018 yılında Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre tüketici ile satıcı arasındaki uyuşmazlıkların nerede çözüleceği para sınırı konusu açıklanmıştır.

 • 650 TL ve daha az olan mal ve hizmetler için ilçede bulunan Tüketici Hakem Heyeti uyuşmazlıkları çözmekle yükümlüdür.
 • Büyükşehir olan illerde 5.650 TL ila 8.480 TL arasındaki anlaşmazlıklar için il Tüketici Hakem Heyetine başvurulur.
 • Büyükşehir olmayan illerde 8.480 TL altındaki alışverişlerden doğan anlaşmazlıklardan dolayı il Tüketici Hakem Heyeti sorumludur.
 • 480 TL ve üzeri alışverişlerden meydana gelen anlaşmazlıkları için Tüketici Mahkemesi’ne başvurulur.

Tüm bu parasal sınırlamalara karşın 8.480 TL üzerinde mal ve hizmet alan tüketici anlaşmazlıklarına Tüketici Mahkemeleri bakar.

Ayıplı Mal Durumunda Tüketici Hakları

Tüketiciye satılan mal, belirtilen özellikleri taşımıyor ise satıcı tarafından belirtilen özellikler üründe mevcut değilse Bu gibi durumlarda tüketicinin satıl adığı mal tüketici hukuku kapsamında “Ayıplı mal” olarak ifade edilir.

Tüketicinin satın aldığı mal ayıplı çıktığında satıcıdan talep edebileceği hakları vardır;

 • Tüketici sözleşmeden dönme,
 • Satın aldığı ürün fiyatında indirim isteme,
 • Satın aldığı ayıplı malın onarılmasını isteme,
 • Ayıplı malın, dengi olan bir ayıpsız mal ile değiştirilmesini isteme hakları vardır.

Ayıplı mal alan tüketici bu haklarından birini kullanmak istediğinde satıcı, tüketicinin dediğini yapmakla kanunen sorumludur.

Ayıplı Hizmet Durumunda Tüketici Hakları

Tüketici ile satıcı arasında meydana gelen hizmetin satıcı tarafından tüketiciye ayıplı olarak sunulması durumundan tüketicinin hakları doğar. Ayıplı hizmet alan tüketici;

 • Hizmetin tekrarlanmasını isteme,
 • Hizmet bedelinde indirim isteme,
 • Hizmette onarım isteme,
 • Himet sözleşmesini feshetme hakkına sahptir. Satıcı bu durumda tüketicinin mağduriyetini gidermekle sorumludur.
Başa dön tuşu