Kıdem ve İhbar Tazminatı Hesaplama

İş hayatına giren herkesin endişelerinden biri de kıdem tazminatıdır. Kıdem tazminatı koşulları, çalışanlara maddi güvence sağlayan ve işverenlerin çalışanların hareketini engellemesine olanak tanıyan 4857 sayılı İş Kanunu ile belirlenmiştir.

1475 sayılı İş Kanunu’nun 14. maddesine göre hizmet akdinin süresi boyunca işveren, aynı işverenin bir veya farklı işyerlerindeki çalışma süresini dikkate almakta olup, işe giriş tarihinden itibaren işçiye her yıl ödenen ücrete “Kıdem Tazminatı” denir. “. Kıdem tazminatı hesaplamak için https://www.sinaneroglu.av.tr/kidem-ve-ihbar-tazminati-hesaplama/ bağlantımızı kullanabilirsiniz.

Kıdem tazminatına hak kazanabilmek için çalışanın öncelikle sigortalı olması ve işyerinde en az 1 yıl çalışmış olması gerekir.

Bu şartları sağlayan her çalışan, kıdem tazminatına hak kazanmanın ilk şartını yerine getirmiş demektir, ancak bu şartlar tek başına kıdem tazminatı almak için yeterli değildir.

Kıdem tazminatı alabilmek için aşağıdakilerden herhangi birinin gerçekleşmesi gerekir;

 • İşverenin, kanunun öngördüğü hiçbir haklı sebep olmaksızın işçiyi işten çıkarması.
 • İş sözleşmesine konu olan iş, çalışanın sağlığını veya yaşam tarzını tehlikeye sokması.
 • İşveren veya onunla çalışan diğer çalışanların bulaşıcı bir hastalığa yakalanması.
 • İşverenlerin; iş sözleşmesi imzalarken işçilere yanlış iş kalifikasyon bilgileri vermesi.
 • İşverenin, çalışana veya çalışanın herhangi bir aile üyesine hakaret etmesi, iftira veya cinsel tacizde bulunması.
 • İşverenin, işçinin yasadışı işlerde çalışmasını şart koşması.
 • Çalışanın başka bir çalışan tarafından cinsel tacize uğramasının ardından durum işverene bildirilmesine rağmen işverenin herhangi bir işlem yapmaması.
 • İşyerinde, işin bir haftadan fazla durmasına neden olacak durumların ortaya çıkması.
 • Kadın çalışanların evlendikten sonraki bir yıl içinde işten ayrılmaya istekli olmaları.
 • Askerlik hizmetini yapmak için bir erkek çalışanın silah altına alınması.
 • Emeklilik hakkı elde etmesi.
 • Engelli durumu oluşumu.
 • Çalışanın vefat etmesi.

İhbar Tazminatı Hesaplama

İşçi veya işveren, 4857 sayılı İş Kanununun 17 nci maddesinde belirtilen süre içinde açık iş sözleşmesini feshetmezse, iş sözleşmesini fesheden taraf, iş sözleşmesi bedelini işçiye ödemekle yükümlüdür. Karşı tarafa ödemekle yükümlü olduğu parasal miktara ihbar tazminatı denir.

Kıdem tazminatından farklı olarak ihbar tazminatı, sadece işverenin işçiye ödediği bir ödeme değildir. İşçi, işyerindeki iş sözleşmesini geçerli bir sebep olmaksızın süresiz iş sözleşmesi şeklinde feshederse ve yukarıda belirtilen ihbar süresine uymaz ise, işverene ihbar tazminatı ödemek zorundadır.

Kıdem tazminatında olduğu gibi ücretler de nihai toplam ücret (giydirilmiş ücreti) üzerinden hesaplanacaktır. İhbar tazminatından damga vergisi ve gelir vergisi kesilir, SGK primleri kesilmez.

İhbar tazminatı hesaplanırken bir hafta 7 gün olarak kabul edilecektir. İhbar ücreti, işçinin fesih ihbarnamesi verdiği gün sayısının kıdem tazminatına dayalı bir günlük ücreti (giydirilmiş) ile çarpılmasıyla hesaplanır.

Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

İş Kanunu’na tabi bir işyerinde en az bir yıl çalışmış olan işçi kıdem tazminatına hak kazanmak için işyerinden ayrılırsa, son 30 güne ait kıdem tazminatı ve her yıl için toplam ücreti ödenir.

Her yıl ödenen kıdem tazminatı tutarı üst sınırı aşamaz. Yıllık olmayan dönemde, tazminat tutarı 30 gün boyunca orantılı olarak hesaplanır. İşte bilinmesi gereken bir şey var; kıdem tazminatının azami miktarı.

2021 yılının ilk yarısı için Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen en yüksek kıdem tazminatı 7.638.96 Türk lirası. Yani toplam ücreti bu rakamın üzerinde olan işçiler için yıllık tazminat bu miktar olacaktır.

Kıdem tazminatları Gelir Vergisi Kanununun 25 inci maddesine göre gelir vergisinden, sigorta primleri ise 506 sayılı Sosyal Güvenlik Kanununun 77 nci maddesine göre istisnadır.

Kıdem Tazminatı Hesaplama Aracı

Kıdem tazminatı hesapla, aşağıdaki adımları içerir.

 • Çalışanların çalıştığı toplam süreyi belirleyin.
 • Çalışanın çalıştığı toplam yıl sayısı, nihai toplam maaş (seyahat, yemek ve diğer yan haklar dahil) ile çarpılır.
 • Tüm yılın dışındaki toplam gün sayısını toplam günlük ücretle çarpın.
 • Gelir tutarından damga vergisinin %0,759’u kesilir, kalan tutar kıdem tazminatı tutarını gösterir ve tutarı çalışana öder.
 • Kıdem tazminatına ilişkin zamanaşımı İş Kanunu’nda yer almamakta, Borçlar Kanunu’na göre belirlenmektedir. Yargıtay’ın birçok kararında kıdem tazminatı zamanaşımı süresi 10 yıldır.

Sinan Eroğlu kıdem tazminatı hesaplama aracı ile kolayca hesaplama yapabilirsiniz. Aynı zamanda fazla mesai hesaplama ve yıllık izin hesaplama işlemlerini de sitemiz aracılığı ile yapabilirsiniz.

Başa dön tuşu