İşsizlik Maaşı Hesaplama

İşsizlik maaşı hesaplama ve işsizlik maaşı ile alakalı tüm detaylara içeriğimizden ulaşabilirsiniz.

Aklınıza takılan tüm sorular için Avukata sor danışmanlık hizmetimiz ile yanınızdayız.

İşsizlik Maaşı Nedir?

İşsizlik maaşı işsiz vatandaşları en zor günlerde kurtarıyor. Peki, işsizlik maaşı nedir? İşsizlik ödeneği, 4447 sayılı “İşsizlik Sigortası Kanunu” nda belirtilen şartları taşıması kaydıyla, İşsizlik Sigortası Kanununun öngördüğü işsizlik sigortası süresi boyunca işsizlik sigortası süresini ve sigorta tutarını ödeyen işsizi ifade eder.

İşçilerin işsizlik sigortasından yararlanabilmesi için işverenin iş sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmesi (düşürmesi) gerekir. Çalışanlar, işyerinden ayrılmadan önce en az 120 ardışık gün sigorta primi ödemek zorundadır. Aynı zamanda işsizlik sigortası primlerinizin son üç yılda en az 600 gün ödenmiş olması gerekmektedir. İşsizlik sigortasına başvurabilmek için hizmet akdinin sona ermesinden itibaren 30 gün içinde İŞKUR’a başvurmanız gerekmektedir.

İşsizlik ödeneği alanlar, genel sağlık sigortasına katılırlar ve işsizlik ödeneği aldıkları süre boyunca işsizlik sigortası fonundan sadece genel sağlık sigortası primi öderler. Yardım alanların aile bireyleri de genel sağlık sigortası kapsamında sağlık hizmetlerinden yararlanabilmektedir.

İşsizlik Maaşı Nasıl Hesaplanır?

İşsizlik ödeneği tutarı için sigortalının son 4 aylık sigorta primi geliri dikkate alınır. Toplam gelirden 4 aydan fazla hesaplanan günlük ortalama gelirin %40’ı işsizlik maaşı olarak hesaplanır. Ödeneğin alınacağı gün sayısı ile çarpıldıktan sonra her ay çalışanın hesabına yatırılır. Başka bir deyişle, çalışanlar ortalama maaşın %40’ına kadar işsizlik maaşı alabilirler.

İşsizlik maaşının sınırı asgari ücrete bağlıdır. Bir kişi, günlük toplam asgari ücretin %80’ine kadar günlük işsizlik ödeneği alabilir. Yüksek ücretli çalışanlar için günlük ortalama gelirin %40’ı günlük asgari ücretin %80’ini aşıyorsa, kişinin günlük işsizlik ödeneği asgari ücretin %80’i kadardır. İşsizlik ödeneği için sadece damga vergisi kesilir.

Sadece damga vergisi (%0,00759) kesilir, sigortalı primlerin son 4 aydaki ortalama gelirinin %40’ı alınır ve kalan tutar ödenir. Bu durumda dikkat edilmesi gereken bir husus, maaşınız yüksek olsa dahi işsizlik sigortasının doğrudan %40’a ulaşamayacağı ve işsizlik sigortasının asgari ücretin %80’ini geçemeyeceğidir.

Kıdem ve ihbar tazminatı hesaplama aracı ile Sinan Eroğlu web sitemiz üzerinden kıdem tazminatı da hesaplayabilirsiniz.

İşsizlik Maaşı Hesaplama

120 Günlük Kesinti Hangi Durumlarda Prim Kesintisi Sayılmaz?

İşsizlik maaşı alabilmek için gerekli koşullardan biri olan 120 günlük kesintinin prim ödemesinde kesinti sayılmayacak haller aşağıda sıralanmıştır.

 • Hastalık,
 • Ücretsiz izin/aylıksız izin
 • Disiplin eylemi
 • Gözaltı,
 • Mahkûmiyete yol açmayan tutukluluk hali,
 • Kısmi istihdam,
 • Grev,
 • Lokavt,
 • Sıradan yaşamı etkileyen olaylar,
 • Finansal Kriz,
 • Doğal afet,
 • Fesih zamanında çalışmamış,
 • 30 günden az ev hizmetleri işinde çalışma,
 • Kısa çalışma ödeneği
 • Yarı çalışma ödeneği

İşsizlik Maaşı Süresi

İş sözleşmesinin sona ermesinden önceki 3 yıl içinde işsizlik ödeneği alma koşullarını sağlayan işçiler;

 • 180 gün (6 ay) 600 gün işsizlik sigortası primi ödeyen sigortalı işsizler
 • 900 gün çalışıp işsizlik sigortası primi ödeyen sigortalı işsizler için 240 gün (8 ay)

1080 gün çalışıp 300 gün (10 ay) işsizlik sigortası primi ödeyen sigortalıya işsizlik sigortası ödeneği ödenir. İşçiler işsizlik maaşı alırken, kendileri ve aileleri sağlık hizmetlerinden faydalanabilmektedir.

İşsizlik Ödeneğine Nasıl Başvurulur?

Hizmet sözleşmesinin sona ermesinden itibaren 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekir. Başvuru İŞKUR şubesinden şahsen veya www.iskur.gov.tr ​​adresinden elektronik ortamda yapılabilir. Başvurunun 30 gün içinde yapılmaması durumunda mücbir sebepler dışında başvuru gecikmesi toplam hak süresinden mahsup edilir.

Sigortalı işsizlerin işsizlik maaşı alabilmeleri için işe hazır olmaları gerekmektedir. İşsizlik ödeneği başvurusu ile kişinin iş başvuru kaydı yapılır veya güncellenir. Bu, sigortalı işsizlerin danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetlerine erişimini sağlayacaktır. Bu nedenle vekaletname ile başvuru yapamazsınız.

Sinan Eroğlu kıdem tazminatı hesaplama aracı ile kolayca hesaplama yapabilirsiniz. Aynı zamanda fazla mesai hesaplama ve yıllık izin hesaplama işlemlerini de sitemiz aracılığı ile yapabilirsiniz.

İşsizlik Maaşı Yeniden Başlama Durumu

Ödeneği alırken, işsizlik ödeneği süresinin bitiminden önce yeniden işe alındıysanız ve yeniden işsizseniz ancak işsizlik ödeneği alma koşullarını karşılamıyorsanız, asıl işsizlik ödeneği süresi sona erene kadar ödeneği alabilirsiniz. Kalan hakların devamında İŞKUR’a başvuru tarihinden itibaren ödeme yapılır.

Uygunluk koşulları yerine getirilirse ve tekrar işsiz kalırsanız, işsizlik ödeneği ancak yeni hakkın oluşturulduğu dönemde ödenir.

Sık Sorulan Sorular

İşsizlik maaşı hesaplanırken sigortalının en son yatan 4 aylık prim geliri dikkate alınır. İşsizleri korumaya yönelik olan bu ödenek son 4 ayın günlük gelirinin % 40’ı şeklinde hesaplanır.

Bir başka deyişle çalışanlar maaş ortalamasının % 40’ını işsizlik maaşı olarak alabiliyor.

2023 İşsizlik Maaşı Nasıl Hesaplanır?

İşsizlik maaşı alınacak dönem, son 3 yılın prim gün sayısı ve son 4 ayın brüt ücreti kullanılarak 2023 işsizlik maaşı hesaplanır.

2023 İşsizlik Maaşı Ne Kadar?

Asgari ücretin zamlanması ile birlikte 2023 yılının işsizlik maaşı en düşük 2 bin 586 lira en yüksek ise 5 bin 137 lira olarak belirlendi.

4500 TL Maaş Alan Ne Kadar İşsizlik Maaşı Alır?

4500 lira maaş alan kişinin alacağı işsizlik maaşı bin 800 liradır.

İşsizlik Maaşı Son 3 Yıl 600 Gün Nasıl Hesaplanır?

Son 3 yıl içerisinde en az 600 gün prim ödeyen işsizler 6 ay boyunca bu maaşı alabilir.

İşsizlik Maaşı Almak İçin Kaç Ay Çalışmak Gerekiyor?

İşsizlik maaşı alabilmek için kişinin son 3 yılda en az 20 y çalışmış olması gerekiyor.
Başa dön tuşu