İşsizlik Maaşı Hesaplama

İşsizlik maaşı işsiz vatandaşları en zor günlerde kurtarıyor. Peki, işsizlik maaşı nedir? İşsizlik ödeneği, 4447 sayılı “İşsizlik Sigortası Kanunu” nda belirtilen şartları taşıması kaydıyla, İşsizlik Sigortası Kanununun öngördüğü işsizlik sigortası süresi boyunca işsizlik sigortası süresini ve sigorta tutarını ödeyen işsizi ifade eder.

İşçilerin işsizlik sigortasından yararlanabilmesi için işverenin iş sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmesi (düşürmesi) gerekir. Çalışanlar, işyerinden ayrılmadan önce en az 120 ardışık gün sigorta primi ödemek zorundadır. Aynı zamanda işsizlik sigortası primlerinizin son üç yılda en az 600 gün ödenmiş olması gerekmektedir. İşsizlik sigortasına başvurabilmek için hizmet akdinin sona ermesinden itibaren 30 gün içinde İŞKUR’a başvurmanız gerekmektedir.

İşsizlik ödeneği alanlar, genel sağlık sigortasına katılırlar ve işsizlik ödeneği aldıkları süre boyunca işsizlik sigortası fonundan sadece genel sağlık sigortası primi öderler. Yardım alanların aile bireyleri de genel sağlık sigortası kapsamında sağlık hizmetlerinden yararlanabilmektedir.

İşsizlik maaşı hesaplama ve işsizlik maaşı ile alakalı tüm detaylara içeriğimizden ulaşabilirsiniz.

Aklınıza takılan tüm sorular için Avukata sor danışmanlık hizmetimiz ile yanınızdayız.

İşsizlik Maaşı Nasıl Hesaplanır?

İşsizlik ödeneği tutarı için sigortalının son 4 aylık sigorta primi geliri dikkate alınır. Toplam gelirden 4 aydan fazla hesaplanan günlük ortalama gelirin %40’ı işsizlik maaşı olarak hesaplanır. Ödeneğin alınacağı gün sayısı ile çarpıldıktan sonra her ay çalışanın hesabına yatırılır. Başka bir deyişle, çalışanlar ortalama maaşın %40’ına kadar işsizlik maaşı alabilirler.

İşsizlik maaşının sınırı asgari ücrete bağlıdır. Bir kişi, günlük toplam asgari ücretin %80’ine kadar günlük işsizlik ödeneği alabilir. Yüksek ücretli çalışanlar için günlük ortalama gelirin %40’ı günlük asgari ücretin %80’ini aşıyorsa, kişinin günlük işsizlik ödeneği asgari ücretin %80’i kadardır. İşsizlik ödeneği için sadece damga vergisi kesilir.

Sadece damga vergisi (%0,00759) kesilir, sigortalı primlerin son 4 aydaki ortalama gelirinin %40’ı alınır ve kalan tutar ödenir. Bu durumda dikkat edilmesi gereken bir husus, maaşınız yüksek olsa dahi işsizlik sigortasının doğrudan %40’a ulaşamayacağı ve işsizlik sigortasının asgari ücretin %80’ini geçemeyeceğidir.

Kıdem ve ihbar tazminatı hesaplama aracı ile Sinan Eroğlu web sitemiz üzerinden kıdem tazminatı da hesaplayabilirsiniz.

İşsizlik Maaşı Hesaplama

120 Günlük Kesinti Hangi Durumlarda Prim Kesintisi Sayılmaz?

İşsizlik maaşı alabilmek için gerekli koşullardan biri olan 120 günlük kesintinin prim ödemesinde kesinti sayılmayacak haller aşağıda sıralanmıştır.

 • Hastalık,
 • Ücretsiz izin/aylıksız izin
 • Disiplin eylemi
 • Gözaltı,
 • Mahkûmiyete yol açmayan tutukluluk hali,
 • Kısmi istihdam,
 • Grev,
 • Lokavt,
 • Sıradan yaşamı etkileyen olaylar,
 • Finansal Kriz,
 • Doğal afet,
 • Fesih zamanında çalışmamış,
 • 30 günden az ev hizmetleri işinde çalışma,
 • Kısa çalışma ödeneği
 • Yarı çalışma ödeneği

İşsizlik Maaşı Süresi

İş sözleşmesinin sona ermesinden önceki 3 yıl içinde işsizlik ödeneği alma koşullarını sağlayan işçiler;

 • 180 gün (6 ay) 600 gün işsizlik sigortası primi ödeyen sigortalı işsizler
 • 900 gün çalışıp işsizlik sigortası primi ödeyen sigortalı işsizler için 240 gün (8 ay)

1080 gün çalışıp 300 gün (10 ay) işsizlik sigortası primi ödeyen sigortalıya işsizlik sigortası ödeneği ödenir. İşçiler işsizlik maaşı alırken, kendileri ve aileleri sağlık hizmetlerinden faydalanabilmektedir.

İşsizlik Maaşına Nasıl Başvurulur?

Hizmet sözleşmesinin sona ermesinden itibaren 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekir. Başvuru İŞKUR şubesinden şahsen veya www.iskur.gov.tr ​​adresinden elektronik ortamda yapılabilir. Başvurunun 30 gün içinde yapılmaması durumunda mücbir sebepler dışında başvuru gecikmesi toplam hak süresinden mahsup edilir.

Sigortalı işsizlerin işsizlik maaşı alabilmeleri için işe hazır olmaları gerekmektedir. İşsizlik ödeneği başvurusu ile kişinin iş başvuru kaydı yapılır veya güncellenir. Bu, sigortalı işsizlerin danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetlerine erişimini sağlayacaktır. Bu nedenle vekaletname ile başvuru yapamazsınız.

Sinan Eroğlu kıdem tazminatı hesaplama aracı ile kolayca hesaplama yapabilirsiniz. Aynı zamanda fazla mesai hesaplama ve yıllık izin hesaplama işlemlerini de sitemiz aracılığı ile yapabilirsiniz.

Başvuru Süreci

İşsizlik maaşı başvurusu, işten ayrılma tarihinden itibaren 30 gün içinde yapılmalıdır. Başvuru süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz, bu yüzden süreci dikkatle takip etmek önemlidir. Başvuru için gerekli adımlar:

Online Başvuru: Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) resmi internet sitesi üzerinden online olarak yapılabilir. İŞKUR’un e-Hizmetler bölümünden işsizlik maaşı başvurusu seçeneği kullanılabilir.

Şahsen Başvuru: İşsizlik maaşı başvurusu, aynı zamanda kişinin bağlı olduğu İŞKUR il müdürlüğüne veya hizmet merkezine şahsen gidilerek de yapılabilmektedir.

İşsizlik Maaşı Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

Başvuru sırasında istenen belgeler genellikle şunlardır:

 • Kimlik belgesi veya kimlik kartı.
 • İşten ayrıldığını gösteren belge (işten çıkış belgesi, işveren tarafından verilen işten ayrılış bildirgesi vb.).
 • İBAN numarası içeren banka hesap bilgileri.

İşsizlik Maaşı Kaç Ay Alınır?

Günümüz ekonomik koşullarında, işini kaybeden bireyler için devlet tarafından sağlanan önemli bir destek mekanizması olan işsizlik maaşı, birçok kişinin geçim kaynağı haline gelebilmektedir. İşsizlik maaşı, işsiz kalan vatandaşların belirli bir süre boyunca maddi destek almasını sağlar. Peki, işsizlik maaşı ne kadar süreyle alınabilir?

İşsizlik maaşı alabilmek için bazı şartların sağlanması gerekmektedir. Bu şartlardan en önemlisi, son üç yıl içinde en az 600 gün sigorta primi ödenmiş olması ve işten ayrılma nedeninin işveren kaynaklı veya haklı bir nedene bağlı olmasıdır. Şartları sağlayan kişiler, işsizlik maaşı almaya hak kazanır.

İşsizlik maaşı alma süresi, sigortalının son üç yıl içinde ödediği prim gün sayısına göre değişiklik gösterir. Ödenen prim gün sayısına göre işsizlik maaşı alma süresi şu şekildedir:

 • Son üç yılda 600 ile 899 gün arası prim ödemiş kişiler, 180 gün (yaklaşık 6 ay) boyunca işsizlik maaşı alabilir.
 • 900 ile 1079 gün arası prim ödemiş kişiler için bu süre 240 gün (yaklaşık 8 ay) olmaktadır.
 • 1080 gün ve üzeri prim ödemiş kişiler ise 300 gün (yaklaşık 10 ay) boyunca işsizlik maaşından yararlanabilir.

İşsizlik maaşı, işsiz kaldıktan sonra ilk 30 gün içinde başvurulduğunda verilmeye başlar. Maaşın miktarı, kişinin son 4 ayda aldığı brüt maaşın %40’ı kadar olup, her yıl asgari ücretin belirlenmesiyle birlikte değişiklik gösterebilir.

Bu destek, işsiz kalan bireylerin hayatını bir nebze olsun kolaylaştırmayı amaçlar. İşsizlik maaşı, sadece maddi bir destek olmanın ötesinde, kişilere yeni bir iş bulana kadar geçici bir güvence sağlar. Bu süre zarfında, bireylerin iş arama faaliyetlerinde bulunması ve mesleki eğitim programlarına katılması teşvik edilir.

İşsizlik Maaşını Kimler Alamaz?

İşsizlik maaşı, işini kaybetmiş kişilere geçici bir süre maddi destek sağlayan önemli bir sosyal güvenlik hizmetidir. Ancak, bu destekten faydalanabilmek için belirli şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla, bazı durumlar ve koşullar, bireylerin işsizlik maaşı almasını engelleyebilir. İşsizlik maaşı alamayacak kişiler ve durumlar şunlardır:

Kendi İsteğiyle İşten Ayrılanlar

 • İşini kendi isteğiyle bırakan ya da iş sözleşmesini fesheden kişiler, işsizlik maaşı almaya hak kazanamazlar. Bu, işten ayrılmanın gönüllü olduğu durumları kapsar.

Disiplinsiz Davranışlar Nedeniyle İşten Çıkarılanlar

 • İşveren tarafından disiplinsiz davranışlar veya iş yerinde kabul edilemez faaliyetler nedeniyle işten çıkarılan kişiler işsizlik maaşı alamazlar. Bu tür durumlar, genellikle iş yerindeki kuralların ciddi şekilde ihlal edilmesini içerir.

Emeklilik Hakkı Kazanmış Olanlar

 • Emeklilik haklarına sahip olan ve emekli aylığı almaya başlamış kişiler, işsizlik maaşı alamazlar. Bu, emekli olup olmadıklarına bakılmaksızın, emeklilik şartlarını yerine getiren kişileri de içerir.

Yeterli Prim Gün Sayısına Ulaşamayanlar

 • İşsizlik maaşı alabilmek için gerekli olan son 3 yıl içinde en az 600 gün sigorta primi ödeme şartını sağlayamayanlar bu destekten yararlanamazlar.

Eğitim Kurumlarında Tam Zamanlı Öğrenci Olanlar

 • Tam zamanlı öğrenci olarak kayıtlı olan ve eğitimlerine devam eden kişiler, işsizlik maaşı alamazlar. Bu durum, öğrencilerin tam zamanlı çalışmalarının mümkün olmamasından kaynaklanır.

Başka Bir İşte Çalışmaya Başlayanlar

 • İşsizlik maaşı almaya başladıktan sonra başka bir işte çalışmaya başlayan kişiler, yeni işlerinde sigortalı olarak çalışmaya başladıkları andan itibaren işsizlik maaşını almaya devam edemezler.

İşsizlik maaşı, işsiz kalan bireyler için önemli bir maddi destek kaynağı olmakla birlikte, bu desteğin amacı, iş arama sürecindeki bireylere geçici bir mali yardım sağlamaktır. Başvuru şartlarını ve maaşı alamayacak durumları iyi anlamak, işsizlik maaşı sisteminin daha etkin kullanılmasını sağlar. Bu nedenle, işsizlik maaşı başvurusu yapmadan önce tüm şartların ve kriterlerin dikkatlice gözden geçirilmesi önerilir.

İşsizlik Maaşı Yeniden Başlama Durumu

Ödeneği alırken, işsizlik ödeneği süresinin bitiminden önce yeniden işe alındıysanız ve yeniden işsizseniz ancak işsizlik ödeneği alma koşullarını karşılamıyorsanız, asıl işsizlik ödeneği süresi sona erene kadar ödeneği alabilirsiniz. Kalan hakların devamında İŞKUR’a başvuru tarihinden itibaren ödeme yapılır.

Uygunluk koşulları yerine getirilirse ve tekrar işsiz kalırsanız, işsizlik ödeneği ancak yeni hakkın oluşturulduğu dönemde ödenir.

İşsizlik Maaşı Hangi Durumlarda Kesilir?

İşsizlik maaşı, işini kaybeden bireylere mali destek sağlayan önemli bir sosyal güvenlik yardımıdır. Ancak, belirli durumlar ve koşullar altında, bu maaşın ödenmesi durdurulabilir. İşsizlik maaşının kesilmesine yol açabilecek durumlar şunlardır:

Yeni Bir İşe Başlama

 • İşsizlik maaşı alan kişilerin, maaş aldıkları dönem içinde herhangi bir işte sigortalı olarak çalışmaya başlamaları, işsizlik maaşının kesilmesine neden olur. Yeni iş, tam zamanlı veya yarı zamanlı olabilir; önemli olan, sigortalı çalışmanın başlamasıdır.

İşsizlik Maaşı Süresinin Dolması

 • İşsizlik maaşı, sigorta primi ödeme gün sayısına bağlı olarak, en fazla 10 ay süreyle ödenir. Bu sürenin sonunda, maaş ödemeleri otomatik olarak sona erer.

Emeklilik

 • İşsizlik maaşı alan bir kişinin emeklilik şartlarını yerine getirip emekli maaşı almaya hak kazanması durumunda, işsizlik maaşı kesilir. Bu, kişinin emeklilik başvurusunun kabul edilmesi ve emekli aylığının ödenmeye başlamasıyla gerçekleşir.

Eğitime Başlama

 • Tam zamanlı olarak bir eğitim kurumuna kayıt yaptıran ve eğitime başlayan kişilerin işsizlik maaşı kesilir. Bu, devlet veya özel üniversiteler, açıköğretim programları ve benzeri tam zamanlı eğitim veren kurumlar için geçerlidir.

İşsizlik Maaşı Almaya Hak Kazanılmayan Durumlar

 • İşsizlik maaşı alınmaya başlandıktan sonra yapılan incelemelerde, maaş almaya başlama şartlarının sağlanmadığının tespit edilmesi (örneğin, yanlış bilgi verilmesi veya şartların karşılanmadığına dair yeni bilgilerin ortaya çıkması) durumunda, maaşın ödenmesi durdurulabilir.

Hüküm Giyme

 • İşsizlik maaşı alan kişinin, hüküm giymiş olması ve cezaevinde bulunması işsizlik maaşının kesilmesine neden olabilir.İşsizlik maaşı, geçici bir maddi destek sağlamak amacıyla tasarlanmıştır ve belirli koşullar altında kesilebilir. Maaşın kesilme durumları, genellikle kişinin çalışma durumu, eğitim durumu, emeklilik veya maaş alma şartlarını kaybetmesi gibi faktörlere bağlıdır. Bu yüzden, işsizlik maaşı alan bireylerin, maaşın kesilmesine yol açabilecek durumlardan kaçınması ve maaş almaya devam etmek için gerekli koşulları yerine getirmeye özen göstermesi önemlidir.

Sık Sorulan Sorular

İşsizlik maaşı hesaplanırken sigortalının en son yatan 4 aylık prim geliri dikkate alınır. İşsizleri korumaya yönelik olan bu ödenek son 4 ayın günlük gelirinin % 40’ı şeklinde hesaplanır.

Bir başka deyişle çalışanlar maaş ortalamasının % 40’ını işsizlik maaşı olarak alabiliyor.

2024 İşsizlik Maaşı Nasıl Hesaplanır?

İşsizlik maaşı alınacak dönem, son 3 yılın prim gün sayısı ve son 4 ayın brüt ücreti kullanılarak 2024 işsizlik maaşı hesaplanır.

2024 İşsizlik Maaşı Ne Kadar?

Asgari ücretin zamlanması ile birlikte 2024 yılının işsizlik maaşı en düşük 2 bin 586 lira en yüksek ise 5 bin 137 lira olarak belirlendi.

4500 TL Maaş Alan Ne Kadar İşsizlik Maaşı Alır?

4500 lira maaş alan kişinin alacağı işsizlik maaşı bin 800 liradır.

İşsizlik Maaşı Son 3 Yıl 600 Gün Nasıl Hesaplanır?

Son 3 yıl içerisinde en az 600 gün prim ödeyen işsizler 6 ay boyunca bu maaşı alabilir.

İşsizlik Maaşı Almak İçin Kaç Ay Çalışmak Gerekiyor?

İşsizlik maaşı alabilmek için kişinin son 3 yılda en az 20 y çalışmış olması gerekiyor.
Başa dön tuşu