Genel

Emeklilik Sebebiyle Kıdem Tazminatı

Emeklilik sebebiyle kıdem tazminatı, 1475 sayılı İş Kanunu 14. Maddesince düzenlenmiştir. İlgili maddeye göre işçi belirli sebeplere dayanarak iş sözleşmesini fesheder ve kıdem tazminatına hak kazanır. İşçi yaşlılık, malullük veya emeklilik sebebiyle kıdem tazminatı hakkını kazanır.

İş akdinin haklı bir nedene dayanarak veya haklı bir nedene dayanmaksızın feshi durumunda, her ay otuz gün bürüt ücrete karşılık gelecek şekilde hesaplanarak, işverenin, işçiye ödemesi gereken tazminat türüne kıdem tazminatı denir. Kıdem tazminatının ödenmesi gereken haklı sebeplerden biri de, emeklilik sebebiyle kazanılan kıdem tazminatıdır.

Emeklilik Nedeniyle İşten Ayrılma Şartları

Emeklilik nedeniyle işten ayrılma şartları, 1475 sayılı İş Kanunu ile düzenlenmiştir. Pirim gün sayısı ve çalışma süresi, 08.09.1999 tarihinden önce işe girenler ve bu tarihten sonra işe girenler için ayrı düzenlenmiştir.

 • 3600 iş günü ve 15 yıllık sigortalılık süresini dolduran işçi, 08.09.1999 tarihinden önce işe girmişse emeklilik nedeniyle işten ayrılma hakkına sahiptir.
 • 08.09.1999 tarihinden sonra işe giren işçi, 1500 iş günün ve 25 yıllık sigortalılık süresini doldurması veya yıl şartına bağlı kalmaksızın 7000 gün pirim koşulunu yerine getirmesi durumunda, emeklilik hakkına sahip olur.
 • Malulen emeklilik işlemlerinde, 1800 pirim koşulunun sağlayan işçiler emeklilik nedeniyle işten ayrılmaya hak kazanır.

Emeklilik gün ve pirim şartlarını oluşturan işçi, SGK’dan emeklilik nedeniyle kıdem tazminatı hak kazandığını gösterir evrakı alarak ve işverene sunmalı. Bu sayede iş akdini feshedebilir. Emeklilik sebebi ile iş akdinin feshi işverenin tasarrufunda değildir.

Aklınıza takılan tüm sorular için Avukata sor danışmanlık hizmetimiz ile yanınızdayız.

Emekli Çalışan İşten Ayrılırsa Kıdem Tazminatı Alır Mı?

İşçi emeklilik şartlarını yerine getirip, işten ayrılır. Kıdem tazminatına hak kazanır. İşçinin emeklilik sonrası aynı iş yerinde veya başka bir iş yerinde çalışmasına engel bir durum yoktur. Sonraki girmiş olduğu iş yerinden emekliliğini haklı sebep göstererek iş akdini fesheder.

İkinci defa kıdem tazminatı talebi haklı sebeptir. Ancak SGK işçiye en fazla iki defa emeklilik sebebiyle tazminat almaya hak kazandığına dair belge verebilir. Bu durumda, işçi en fazla iki defa kıdem tazminatı almaya hak kazanabilir.

Emeklilik Nedeniyle İhbar Tazminatı Alabilir Mi?

İhbar tazminatı, iş sözleşmesini tek taraflı fesheden tarafın, iş sözleşmesi taraflarından diğerine ödenen tazminat hakkıdır. İşi sözleşmesini bozan tarafın, işçi veya işveren olması durumu değiştirmez.

Evlilik, zorunlu askerlik, emeklilik sebebiyle iş akdinin feshi durumunda, 1475 sayılı İş Kanunu gereğince işçi ve işveren ihbar tazminatı talebinde bulunamaz.

Emekli Olan İşçinin Kıdem Tazminatını Kim Öder?

İşçinin kanunla belirtilen süreyi ve pirimi doldurması ile SGK’dan emeklilik sebebiyle kıdem tazminatını almaya hak kazandığını bildirir yazıyı, işverene iletmesi ile tazminat hakkını kazanır. İşçinin son çalışmış olduğu iş yerinde çalıştığı süre baz alınarak, bürüt maaş üzerinden hesaplanarak, işveren tarafından, işçiye ödenir.

3600 den Emekli Olunca İşsizlik Maaşı Alabilir Mi?

Sigortalılık süresinin toplamı 3600 gün pirimi bulunan işçiler, istedikleri zaman emeklilik sebebi ile iş akdini feshederek ayrılabilir. İşçi en son çalıştığı süre baz alınarak, kıdem tazminatı almaya hak kazanır. İşçinin emekli olduktan sonra başka bir işte çalışmasında herhangi bir sakınca görülmemiştir.

Herhangi bir nedenle emekli işlemlerini yetine getiren işçi, çalışmadığı süre zarfında işsizlik parası alamaz. 3600 pirim ile emeklilik için iş yerinden ayrılan için işsizlik parası alabileceğine dair hüküm bulunmaz.

İşsizlik Maaşı Alınır Mı?

Emeklilik Nedeniyle İşten Ayrılma Kodu

İş yerinden ayrılan işçinin, iş akdinin ne sebeple sonlandırıldığını, SGK’na İşveren tarafından bildirmesi gereken koda, işten ayrılma kodu denir. İşten ayrılma kodu SGK özlük dosyasında muhafaza edilir. İşten ayrılan işçinin sosyal haklarını düzenler.

İşten ayrılma kodu, işveren ile işçi arasında meydana gelebilecek ihtilaflarda, yargılama dosyasında delil niteliğindedir. Yaşlılık sebebi ile emeklilik işlemleri 08 kodu ile, malulen emeklilik işlemleri 09 kodu ile, diğer sebeplerden emekliliğe hak kazanarak işten ayrılanlar için 14 kod ile, işveren, işçi çıkışını SGK’na bildirir.

Emeklilik Nedeniyle İşten Ayrılan İşçi Başka İşte Çalışabilir Mi?

İşçinin kanunda öngörülen pirim gün sayısını veya belirtilen süreyi doldurarak emekli olması durumunda, tekrardan başka işte çalışabilir. Kişinin özgür çalışma hakkı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası tarafından garanti alınmıştır. Kişinin bu hakkını kimse engelleyemez. Ayrıca 1475 sayılı İş kanunu ve 4447 sayılı Yasa ile ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.

İşçi Kaç Kere Emeklilik Nedeni İle Fesih Hakkını Kullanarak Kıdem Tazminatı Alabilir?

İşçi emeklilikte öngörülün pirim gün sayısı ve belirtilen çalışma sürelerini doldurduğunda, SGK’na müracaata bulunur. SGK tarafından düzenlenen, emeklik nedeni ile kıdem tazminatını almaya hak kazandığının yazılı olduğu belgeyi, işveren iletmesi ile emeklilik işlemleri başlatılarak, işçi kıdem tazminatını almaya hak kazanır. İşveren kıdem tazminatını, kanunda belirtilen süre içerisinde işçiye ödemek zorundadır.

İşçi Anayasal hakkını kullanarak başka bir işte çalışırsa ve belirli süre çalıştıktan sonra, benzer şekilde SGK’dan belge alarak işverene ilettiğinde, son çalıştığı pirim üzerinden kıdem tazminatına hak kazanır. SGK tarafından düzenlenen belge, kişiye sadece iki defa verilebilir. Bu sebepten işçi, iki defa kıdem tazminatı alma hakkına sahiptir. Sonraki çalışacağı süreler için, kıdem tazminatı alabileceğine dair hüküm bulunmaz.

Yargıtay Kararı – Emeklilik Nedeniyle İşten Ayrılma

Yargıtay 7. Hukuk Dairesi, 1475 sayılı İş Kanun’un 14. maddesine atıfta bulunarak, 24.10.2016 tarih ve 2016/17414 sayılı kararına göre, işçi emeklilik nedeniyle, iş akdini fesih hakkına sahiptir. İşveren ihbar süresine ilişkin işçiyi zorlayamaz, İşçi, işverenden ihbar tazminatına ilişkin talepte bulunamaz.

Emeklilik Nedeniyle İşten Ayrılma Dilekçesi

Emeklilik süresini veya pirim gün sayısını dolduran işçiler, Sosyal Güvenlik Kurumunca düzenlenen, emeklilik koşullarını yerine getirdiğini belirtin belgeyi temin etmeleri gerekir. Son çalışmış oldukları iş verene hitaben, iş akdinin feshine ilişkin dilekçe ve ekli SGK’dan temin edilen ilgili belge ile teslim ederek işlemlerini başlatır. İşçinin ihbar tazminatına ilişkin süreyi beklemesi gerekmez.

Sık Sorulan Sorular

1475 sayılı İş Kanunu’nun 14. Maddesi gereği düzenlenen emeklilik sebebiyle kıdem tazminatı ile işçi hakları koruma altına alınmıştır. Malullük, emeklilik veya yaşlılık gibi sebeplerden dolayı işçiler kıdem tazminatı almaya hak kazanır.

Emeklilik koşulunu sağlayan işçiler kıdem tazminatı alarak iş yerinden ayrılma hakkına sahiptir. Emeklilik sebebiyle kıdem tazminatı istediğinin önceden işverene bildirilmesi ve aynı zamanda SGK’dan emekliliğe hak kazandığına dair belgelerin de ibraz edilmesi zorunludur.

2024 Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

2024 Kıdem tazminatı hesaplanırken emekli olacak işçinin sigortalılık ve prim gün sayısı esas alınıyor.

Kıdem Tazminatı Kimler Alabilir?

Emeklilik gün ve prim şartlarını karşılayan işçiler iş akdini bozmadıkları takdirde emeklilik sebebiyle kıdem tazminatı almaya hak kazanırlar.

Aynı İşyerinde 10 Yıl Çalışan Kıdem Tazminatı Alabilir Mi?

Aynı iş yerinde 10 yıl boyunca çalışan kişinin işe başladığı günden itibaren kıdem tazminatı almaya hakkı vardır.

Kıdem Tazminatı Almak İçin Kaç Yıl Çalışmak Gerekir?

4 bin 500 pirim günü ile 25 yıl sigortalılık şartını ya da 7 bin pirim gününü tamamlayan kişiler kıdem tazminatı kazanarak işten ayrılabilme hakkına sahiptir.

6 Ayda Ne Kadar Tazminat Alırım?

6 ay çalışan bir işçinin emek verdiği bu süre için işverenden tazminat alma hakkı bulunmuyor.

Kendi İsteğiyle İşten Ayrılan Nasıl Tazminat Alır?

Belirlenen genel kurala göre Kendi isteğiyle işten ayrılan diğer bir ifade ile istifa eden işçinin tazminat hakkına sahip olması mümkün değildir.

Asgari Ücret 1 Yıllık Tazminat Ne Kadar 2024?

Asgari ücretle 1 yıl hizmet vermiş işçinin 2024 senesindeki güncel yıllık tazminatı 6.471 liradır.

İlgili Makaleler

19 Yorum

 1. Öğretmen olarak Milli Eğitim Bakanlığından 2004 yılı Temmuz ayında Emekli oldum İki ay sonra Özel bir kursta Müdür olarak çalışmaya başladım 2022 01 Ağustos tarihi itibariyle Eşimin sağlık sorunları nedeniyle artık çalışamayacağımı belirterek istifa ettim Bu işyerinde Ekim 2004 Ağustos 2022 tarihlerinde kesintisiz çalıştım Kıdem tazminatı talep edebilir miyim

 2. Vergi indiriminden 3600 günden emekligim bı firmada dört yıldır çalışıyorum kendi isteğimle işten ayrılırsam kıdem veya tazminat alabilir miyim yardimlariniz için teşekkür ederim

   1. Merhabalar 10 aydır aynı iş yerinde çalışmaktayım EYT den emeklilik dolayısıyla isten ayrıldım aynı yerde çalışmaya devam ediyorum. Tekrardan işe girişim yapılacak bu 10 aylık tazminat almaya hakkım varmi

     1. SelamlarSinan bey ben EYTliydim dilekcemi verdim iş verenim maaşımı askeri ücretten bankaya yatırıyor kalanı eldenveriyor. Normalde 10 000tl alıyorum Tazminatını askeri ücretten hesaplıyor isverenim tazminatın net aldığım 10 000tldenmi hesaplanması gerekmiyordu kanunen yardımcı olursanız sevinirim

    1. emeklilik sebebiyle işen ayrılıp tazmınat almak için en az 1 yıl aynı işyerinde sigortalı olarak çalışmanız gerekir bu durumda tazmınat alamassınız.

 3. Merhaba,
  20 yıldır Kronik Karaciğer Sirozu hastasıyım. 4A Tescil Başlangıcım: 10.09.2001 Hizmete başlama tarihim: 03.11.2005
  Bir kurumda 13 senedir görev yapmaktayım. Toplam sigortalılık sürem: 16 yıl. Malulen emekli olabilir miyim? Ayrıca malulen emekli olmam durumunda iş yerinden tazminatımı alabilir miyim?

 4. Sinan bey,

  Son işyerimde 5 aydır çalıştım ve emekli oldum. kıdem tazminatı alma hakkım varmıdır. Selamlar

 5. Emekliyim 2008 buyana birmarkette unlumamullerinde 5 yıl calistim ve işverenden tartıştık işten ayrildim 13 gün SGK gosteriyordu makemelik oldum tazminat alabilir miyim

 6. Merhabalar bir sorum olacaktı müsadenizle. Mesela emekli oldum. aynı firmada çalışmaya devam ettim, 5 sene daha çalıştım. 5 sene sonra ayrıldığımda kıdem tazminatı nasıl hesaplanır. Cevabınız için şimdiden teşekkürler.

 7. 5620 sayılı yasa ile 12 ay çalışan ve daimi işci ile her türlü hakları aynı
  olan 92 Geçici işçi Eyt nedeniyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşu İsu dan kendi isteği dışında 08 kodla işten çıkarıldı.halen SGK da 10 gün olmadı işveren başvurusu.isverene dilekçe ile başvurup itiraz etmek istiyorum yanlış kodla çıkış yapmışsınız diye sizce ne yapmalıyım

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu