Ticaret Ve Şirketler Hukuku

Ticaret ve Şirketler Hukuku Nedir?

Ticaret ve şirketler hukuku, hukukun ticari yönüdür. Ceza hukuku, tazminat hukuku, aile hukuku gibi mevzuatlar hukukun parçaları iken ticaret ve şirketler hukuku da ticari hükümlerin olduğu bir yasal bölümdür.

Ticaret ve şirketler hukuku çoğunlukla borçlar hukuku ile karıştırılmaktadır. Ancak bilinenin aksine bu iki hukuk birbirinden ayrılmaktadır. Bahsettiğimiz hukukun asıl ayağı, yani temellendirilmesi 2011 tarihinde çıkarılan  6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’dur. Ticaret ve şirketler hukukunda bir tanımlama yapacak olursak şirketlerin birbiri arasındaki alışverişi, işleyişi, belgeleri ve bunların kanunlara uygunluğunu denetleyen bir hukuk bölümüdür.

Ülkemizdeki ticari kanunlar Türk Ticaret Kanunu’nda bulunmakta ve yasal olarak işlenmektedir. Ticaret ve şirketler hukukundaki hüküm ve uygulamaları örnek bir maddeleme yapacak olursak:

 • Ticari unvanları koruma,
 • Alacak takibi,
 • Şirket hisselerinin satımı ya da alımı,
 • Şirket toplantılarına ilişkin işlemler,
 • Şirketin iflası, iflas sonucundaki paylaşımlar,
 • Şirket sözleşmeleri ve sözleşmelerinin tescili ve benzeri durumları kapsamaktadır.

Ticaret Hukuku ile Borçlar Hukukunun Farkı

Ticaret ve şirketler hukuku ve borçlar hukukunu ayıracak olursak tüm vatandaşları ve kısmi olarak esnafları ilgilendiren hukuki bölüm borçlar hukukudur. Diğer hukuki tabir olan ticaret hukuku ise ticaret işletmelerini kapsamaktadır.

Borçlar hukukunda seçme hakkı bulunmaktadır. Örnek olarak verecek olursak istediği şekilde borçlanabilir ya da borç verebilme hakkı bulunmaktadır. Yani noter gibi şartlar aranmayıp bu sözlü şekilde de olabilmektedir. Borçlar hukukunda bu işleme “Şekil Serbestisi” adı verilmektedir.

Ancak ticaret ve şirketler hukukunda ise borçlar hukukunun aksine borçlanma işlemi yalnızca hukukun belirlediği çerçeveye sığacak biçimde gerçekleştirilebilmektedir. Yani seçme hakkı bulunmamaktadır. Ticaret ve şirketler hukukunda bu işleme “Şekil Şartları” adı verilmektedir.

Bu Ticaret Hukukundaki ilkelerden biridir. Buna örnek olarak herhangi bir tapu işleminin tapu dairesinde ya da ilgiliyse noter dairesinde yapılması gerekmektedir. Başka şekilde yapılacak borçlanma işlemleleri ise hukuken geçersiz sayılmaktadır.

Türk Ticaret Kanununun Kapsadıkları

Ticaret ve şirketler hukuku, altı ayrı maddeye ayrılmaktadır. Bunlar ise:

 • Ticari işletme hukuku,
 • Sigorta hukuku
 • Taşıma hukuku,
 • Kıymetli evrak hukuku,
 • Deniz ticareti hukuku,
 • Şirketler hukuku olarak tanımlanmaktadır.

Şirketler hukuku, ticaret hukuku kapsamına giren bir hukuk parçasıdır. Şirketler hukuku ülkemizde 1926 yılında Türk Ticaret Kanunu ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına girmiştir. Şirketler hukuku en son kanuni olarak 2011 yılında 6102 sayılı henüz yeni olan ve adı Türk Ticaret Kanunu olan yasaların yürürlüğe girmesi itibariyle son haline evrilmiştir.

Şirketler hukuku ile alakalı mevzuat ve hükümler yine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda bulunan 124. madde ile  644. madde arasında bulunan kısımda işlenmektedir.

Başa dön tuşu