Boşanma Avukatı

Boşanma Avukatı;

Boşanma davası, hem maddi hem de manevi açıdan ağır sonuçlara neden olabilen davalardandır. Söz konusu hak mağduriyetlerinin yaşanmaması için, konusunda deneyimli ve başarılı sonuçlara imza atmış, boşanma avukatlarından yardım alınması nerede ise zorunlu hale gelmiştir. Boşanma avukatları, tüm süreci titizlikle takip edeceğinden, sürecin daha kolay ve lehte gerçekleşmesine de katkı sağlayabilir.

Boşanma Sebepleri Nelerdir?

Boşanma sebepleri genel ve özel boşanma sebepleri olarak ikiye ayrılmaktadır. Genel boşanma sebepleri; evliliğin yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi, hakaret, geçimsizlik ve güvenin sarsılması gibi sıralanabilir. Özel boşanma sebepleri ise, kanunda belirtilmiş ve sınırlandırılmıştır. Bunlar da şu şekildedir;

 • Zinadan kaynaklı boşanma
 • Hayata kast edilmesi, kötü ve onur kırıcı davranışlardan kaynaklanan boşanma
 • Haysiyetsiz yaşam sürme ve suç işlemeden kaynaklanan boşanma
 • Eşlerden birinin diğerini terk etmesinden kaynaklanan boşanma
 • Akıl hastalığından kaynaklanan boşanma

Genel boşanma sebepleri ile boşanmada, eşlerin kusuru dikkate alınırken, özel boşanma sebeplerinde diğer eşin kusurunun aranma şartı bulunmaz.

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma davasının açılabilmesi için, eşlerden birinin ya da her ikisinin boşanma talebi içeren dilekçe ile adliyeye başvurması gerekir. Ayrıca, boşanma dilekçesi teslim edilirken, kanunen ödenmesi gereken harçların da yatırılması gerekiyor.

Boşanma Davası Nerede Açılır?

Boşanma davası aile mahkemelerinde açılabilir. Bu mahkemenin, eşlerden birinin yaşadığı yerdeki mahkeme olması gereklidir. Eğer eşlerden birinin ikamet ettiği yerde aile mahkemesi bulunmuyorsa, asliye hukuk mahkemeleri de aile mahkemesi gibi boşanma davalarına bakmakla görevlendirilmiştir.

Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Boşanma davalarının süresi öncelikli olarak boşanmanın anlaşmalı mı yoksa çekişmeli mi olacağına bağlıdır. Anlaşmalı boşanma davaları çok kısa sürede sonuçlanmaktadır. Bir günde ve tek celsede gerçekleşen anlaşmalı boşanmalar çoğunluktadır. Çekişmeli boşanmalar ise, oldukça uzun sürer. Bu süre ise değişmekle beraber, 5 – 6 yıl bile sürebilir.

Bu süreler, söz konusu mahkemelerin iş yoğunluğuna bağlı olarak da değişebilir. Bu nedenle, özellikle çekişmeli boşanmalarda deneyimli bir boşanma avukatı ile anlaşılması gerekebilir.

Boşanma Avukatı

Boşanma Şartları Nelerdir?

Sadece anlaşmalı boşanma için, medeni kanunda bazı şartlar belirtilmiştir. Bunlardan ilki, evliliğin resmi bir evlilik olması ve davanın açıldığı tarih itibarı ile en az bir yıl sürmüş olmasıdır. İkincisi, eşlerin beraber olarak boşanma için başvurmasıdır ya da boşanma için başvuran eşe, diğer eşin katılıyor olmasıdır.

Üçüncüsü, eşlerin duruşmaya şahsen katılarak hakime boşanmak istediklerini beyan etmeleridir. Son şart ise, boşanmaya karar veren eşlerin, gerek maddi gerekse manevi konuların tümü üzerinde anlaşmış olmaları ve bu anlaşmanın hakim tarafından uygun bulunmuş olmasıdır.

Boşanma İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Çekişmeli boşanma için istenen evraklar, anlaşmalı boşanmaya göre daha fazladır.

Davalar için istenen bazı evraklar şu şekildedir;

 • Her iki eşe ait kimlik belgesi (varsa çocuklarınkiler dahil)
 • Mahkeme harçları ile masraflarının ödendiğini gösteren belge
 • Mal paylaşımı ile ilgili belgeler
 • Anlaşma protokolü (sözlü de olabilir)

Çekişmeli boşanma davalarında ise anlaşma protokolü hariç aynı evraklar istenir. Ayrıca, diğer eşin kusurlu olduğunu ispat için gerekli delil ve belgelerin de eklenmesi gerekir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nedir?

Anlaşmalı boşanma, her iki eşin de boşanmayı kabul ettiği bir boşanma türüdür. Anlaşmalı boşanmada, mutlaka tüm konular üzerinde (çocukların velayeti ve mal paylaşımı gibi) anlaşılmış olması gerekir. Eşler boşanma beyanları ile anlaşmalarını da hakime sunarlar. Eğer herhangi bir konuda anlaşmazlık olursa anlaşmalı boşanma, çekişmeli boşanmaya döner.

Anlaşmalı Boşanma İçin Nereye Başvurulur?

Anlaşmalı boşanma davaları için de aile mahkemesine, ikamet yerinde aile mahkemesi yoksa asliye hukuk mahkemesine başvurulur.

Anlaşmalı Boşanma Şartları Nelerdir?

Anlaşmalı boşanmanın dört temel şartı bulunuyor. Bunlar şu şekildedir;

 • Evliliğin resmi bir evlilik olması ve davanın açıldığı tarih itibarı ile en az bir yıl sürmüş olması
 • Eşlerin beraber olarak boşanma için başvurması ya da boşanma için başvuran eşe, diğer eşin katılıyor olması
 • Eşlerin duruşmaya şahsen katılarak hakime boşanmak istediklerini beyan etmeleri
 • Boşanmaya karar veren eşlerin, gerek maddi gerekse manevi konuların tümü üzerinde anlaşmış olmaları ve bu anlaşmanın hakim tarafından uygun bulunmuş olması

Bu şartlardan herhangi birinin eksik olması, davanın reddine ya da çekişmeli boşanmaya dönüşmesine sebep olabilir.

Çekişmeli Boşanma Davası Nedir?

Boşanmadan kaynaklanan hukuki sonuçların, eşlerden herhangi biri tarafından kabul edilmediği boşanma türüne çekişmeli boşanma adı verilir.

Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Çekişmeli boşanma davaları için de aile mahkemesine, ikamet yerinde aile mahkemesi yoksa asliye hukuk mahkemesine başvurulur. Bu davaların açılması için, eşlerden herhangi birinin boşanma dilekçesini mahkemeye sunması, davanın açılması için yeterlidir.

Çekişmeli Boşanma Davası Kaç Celsede Biter?

Çekişmeli boşanma davaları, uzun süren davalar arasındadır. Bu nedenle de kaç celsede biteceği kesin olarak söylenemez. Ortalama 6 – 7 celsede biten çekişmeli boşanma davaları çoğunluktadır.

Boşanma Kadın Hakları

Boşanmada medeni kanunun kadınlara tanıdığı birçok hak bulunuyor.

Bunlardan bazıları şunlardır;

 • Ayrı olarak yaşayabilme hakkı
 • Maddi ve manevi tazminat talep etme hakkı
 • Velayetinde olan çocuklar için nafaka hakkı
 • Ortak yaşam konutunun kendisine tahsis edilmesini isteme hakkı
 • Kendi eşyalarını talep etme hakkı

Bu hakların yanı sıra, ziynet eşyalarını alma, yoksulluk nafakası ve çocuğun velayetinin kendisine verilmesini talep etme gibi hakları da bulunuyor.

İddet Süresi Nedir?

İddet süresi, boşanan kadının tekrar evlenebilmesi için kanunen beklemesi gereken süredir. Bu da soy bağının korunması amacı ile belirlenmiştir. Kadın, boşandığı anda hamile olabilir ve bebeğin boşandığı erkekle soy bağı kurması gerekir. Bu süre aynı zamanda, kadının evleneceği diğer eşi de koruyan bir tedbirdir. İddet süresi, kadının boşandığı tarihten itibaren 300 gündür.

İddet Süresi Hangi Koşullarda Sona Ermektedir?

İddet süresi, kadının doğum yapması ile birlikte ya da 300 günün dolması ile sona ermektedir.

İddet Süresinin Amacı Nedir?

İddet süresinin amacı, hem doğacak çocuğun hukuki haklarının hem de boşanılan ve tekrar evlenilecek erkeklerin aldatılmasını engellemektir.

İddet Süresi Nasıl Kaldırılır?

İdder süresinin 300 gün dolmadan kaldırılması, dava açma yolu ile olur. Bu davada, kadının hamile olmadığını kanıtlayan sağlık raporları beyan edilmelidir.

İddet Süresinin Kaldırılması İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

İddet süresinin kaldırılması için, mahkemeye dilekçe verilmesi ve kadının hamile olmadığını gösteren test sonuçları ve raporların olması gereklidir.

Velayet Davası Avukatı

Velayet davaları, genellikle çekişmeli geçen ve çok uzun sürebilen davalar arasındadır. Bunun için, bu konularda tecrübeli bir velayet davası avukatı ile anlaşmak, davanın süresi ve sonucunda olumlu katkı sağlayacaktır.

Çocuğun Velayeti Hangi Durumlarda Babaya Verilir?

Çocuğun velayeti genellikle 8 yaşına kadar anneye verilmektedir. Ancak, annenin istememesi, akıl hastalığı olması, ekonomik durumunun çocuğa bakmaya yeterli olmaması ya da çocuğa şiddet uygulaması gibi durumlarda, velayet babaya verilebilir.

Velayet Değiştirilmesi Davası

Velayet değiştirme davası, çocuğun velayetinin mahkeme tarafından eşlerden birine verilmesinden sonra açılan bir davadır. Bu davanın açılma maksadı, velayeti alan kişinin velayeti aldıktan sonraki zamanlarda durumunda değişiklik olmasıdır. Davayı açan kimse, velayeti elinde bulunduranın velayet şartlarını taşımadığını iddia eder.

Boşanmada Maddi ve Manevi Tazminat

Boşanmada kusursuz olan ya da daha az kusurlu olan kişi, maddi ve manevi tazminat talep etme hakkına sahiptir. Maddi tazminat hayatını idame gerekçesi ile manevi tazminat ise evlilikten kaynaklanan manevi zararların tazmini için talep edilebilir.

Boşanmada Tazminat Nasıl Talep Edilir?

Boşanmada tazminat, boşanma davası ile birlikte talep edilebilir. Ayrıca, boşanmanın kesinleştiği tarihten itibaren, en fazla bir yıl içinde de bu talep yapılabilir. Bu talep için de bir dilekçe ile dava açılması gerekir.

Boşanmada Tazminat Miktarı Nasıl Belirlenir?

Boşanmada tazminat miktarı, hakimin takdirine bağlıdır. Hakim tazminat miktarını belirlerken; tarafların kusur oranlarını, maddi durumlarını, ortalama geçim ücretlerini ve varsa çocukların sayı ve yaşlarını göz önünde bulundurur.

Boşanma Davası Nasıl Düşer?

Boşanma davası, davayı açan kişinin davayı takibi bırakması ile düşebilir. Bunun yanı sıra; boşanma şartlarından herhangi birinin oluşmaması ya da zamanaşımı nedenleri ile de düşebilir.

Boşanma Davası Nasıl İptal Edilir?

Boşanma davası, davayı açan kişinin davadan vazgeçmesi ile iptal edilebilir. Aile mahkemesi boşanmaya karar vermişse bile, karar kesinleşene kadar iptal etme hakkı bulunur. Boşanma davası iptal edilirse, dava hiç açılmamış gibi sayılır ve ileride tekrar boşanma davası açılabilir.

Boşanma Davasında Alınabilecek Tedbirler

Boşanma davasında, tarafların maddi ve manevi zarar görmemesi için hakim tarafından bazı tedbirler uygulanır. Bunlardan bazıları; geçici velayet, konutun bir eşe tahsisi, tedbir nafakası, şiddetin engellenmesi ve mali tedbirler olarak sayılabilir.

Boşanma Davası Açma Ücreti 2024

2024 yılı için boşanma davası açmanın ücreti, alt sınır olarak 5.100 TL olarak belirlenmiştir. Bu ücretler yıllık olarak değişir ve yayınlanır.

Başa dön tuşu