Genel

Velayet Davasında Velayetin Verilmeme Nedenleri

Velayet davası, ebeveynlerin boşanması veya ayrılığı sonrasında çocuğun velayetinin kimde olacağını belirlemek için açtığı bir dava türüdür. Bu dava sürecinde, mahkeme çocuğun yararını gözeterek bir karar verir. Ancak velayet davasında velayetin verilmeme nedenleri ve süreci oldukça önemlidir.

Velayet Davasında Velayetin Verilmeme Nedenleri Nelerdir?

Velayet davası, çocuğun velayetinin hangi ebeveyn tarafından üstleneceğine karar veren bir hukuk davasıdır. Ancak velayet her zaman her iki ebeveyne de verilmez. Mahkeme, çocuğun fiziksel ve ruhsal sağlığına en uygun olan ebeveyne velayet hakkını verir. Bu nedenle velayet davasında velayetin verilmeme nedenleri oldukça önemlidir.

Velayetin verilmeme nedenleri arasında en önemlisi, ebeveynlerin çocukların ihtiyaçlarını karşılayamamasıdır. Bu ihtiyaçlar, çocuğun temel gereksinimlerini karşılamak, sağlıklı bir yaşam sürdürmek, eğitim almak ve güvenli bir ortamda yetişmek gibi unsurları içerir. Ebeveynlerin herhangi bir nedenle bu ihtiyaçları karşılayamaması durumunda velayet verilmeyebilir.

Ayrıca, ebeveynlerin çocukların haklarını ihlal ettiği durumlarda da velayet verilmeme kararı alınabilir. Örneğin, çocuğa karşı fiziksel, duygusal veya cinsel şiddet uygulayan ebeveynler, çocuk istismarı davalarında velayet hakkını kaybedebilirler.

Ayrıca, ebeveynlerin uyuşturucu veya alkollü içecekler kullanması, madde bağımlılığı, suç işleme eğilimleri veya psikolojik problemleri de velayetin verilmeme nedenleri arasındadır. Bu durumda, mahkeme çocuğun sağlığı ve güvenliği açısından en uygun olan kararı alır.

Velayet Davası Sürecinde Mahkeme Hangi Kriterleri Dikkate Alır?

Mahkeme, çocuğun fiziksel, duygusal ve zihinsel ihtiyaçlarını, ebeveynlerin çocuğa karşı sorumluluklarını yerine getirip getiremediğini, çocuğun ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayacak olan ebeveyni ve ebeveynlerin arasındaki ilişkiyi dikkate alır.

Danışmanlık hizmeti almak için hemen avukata sor sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Velayet Davası Sırasında Kanıtlanması Gereken Unsurlar Nelerdir?

Velayet davasında çocuğun sağlığı, okul başarısı, psikolojik durumu ve diğer ihtiyaçları ile ebeveynlerin çocukla olan ilişkileri, gelir durumu ve diğer faktörler gibi konularda kanıtlar sunulması gereklidir.

Velayet Davasında Hakim Hangi Durumlarda Velayeti Değiştirir?

Velayet davasında hakim, çocuğun yararı gözetilerek velayeti değiştirebilir. Örneğin, velayet verilen ebeveynin çocuğun ihtiyaçlarını karşılamaması, kötü muamele veya ihmal gibi durumlar velayetin değiştirilmesine sebep olabilir.

Velayet Davasında Çocuğun İstekleri Ne Kadar Dikkate Alınır?

Çocuğun istekleri, velayet davası sürecinde dikkate alınır ancak çocuğun yaşına ve olgunluğuna göre değişkenlik gösterir. Çocuk daha küçükse, hakim çocuğun isteklerini değerlendirirken daha dikkatli davranır.

Velayet Davası Sırasında Çocukla İlgili Raporların Önemi Nedir?

Velayet davası sırasında çocukla ilgili raporlar, mahkemenin karar vermesine yardımcı olan önemli bir unsurdur. Bu raporlar, çocuğun fiziksel, duygusal ve psikolojik durumunu değerlendirir. Velayet davası sürecinde adli tıp uzmanları, psikologlar veya sosyal hizmet uzmanları tarafından hazırlanabilen raporlar, mahkemenin velayet kararını verirken dikkate aldığı en önemli belgelerden biridir.

Adli tıp raporu, çocuğun sağlık durumunu ve herhangi bir istismara veya şiddete maruz kalıp kalmadığını değerlendirir. Bu rapor, çocuğun fiziksel, cinsel veya duygusal istismara maruz kalıp kalmadığını da gösterir.

Psikolojik raporlar ise, çocuğun duygusal ve psikolojik durumunu inceleyerek, ebeveynleri veya bakım verenleriyle ilişkisi hakkında da bilgi verir. Bu raporlar, çocuğun kişilik özellikleri, ihtiyaçları ve hangi velayet düzeninin çocuk için en iyi olduğunu belirlemeye yardımcı olur.

Sosyal hizmet raporları, çocuğun sosyal durumunu ve ailenin sosyal durumunu inceleyerek, çocuğun refahı için gerekli olan kaynakların neler olduğunu belirler. Bu raporlar, aile yapısını, iş durumunu, konut durumunu ve ebeveynlerin sağlık durumunu da inceler.

Velayet Davası Sırasında Çocukla İlgili Raporların Önemi Nedir?

Velayet Davasında Anne Ve Baba Arasındaki İletişim Nasıl Sağlanır?

Velayet davasında anne ve baba arasındaki iletişim, çocuğun menfaati doğrultusunda sağlanır. İletişimin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi, çocuğun sağlıklı bir gelişim göstermesi için oldukça önemlidir. Taraflar, ortak karar almak konusunda anlaşabilirler veya hakim, çocukla görüşme saatleri gibi konularda karar verebilir.

Velayet Davası Sırasında Geçici Velayet Nasıl Belirlenir?

Velayet davası sırasında geçici velayet, davaya konu olan çocuğun ihtiyaçlarına göre belirlenir. Geçici velayet kararı, davayı açan tarafın talebi üzerine veya hakimin inisiyatifiyle verilir. Geçici velayet kararı, davaya konu olan çocuğun geçici olarak kimin velayetinde kalacağını belirler ve bu karar, davaya kesin bir sonuç verilene kadar geçerlidir.

Velayet Davası Sürecinde Tarafların Hakları Ve Yükümlülükleri Nelerdir?

Velayet davası sürecinde tarafların hakları ve yükümlülükleri şunlardır:

 • Taraflar, kendilerini ve çocuğun velayetini savunma hakkına sahiptirler.
 • Taraflar, davaya ilişkin delilleri sunma hakkına sahiptirler.
 • Taraflar, davayı açan veya davalı olarak gösterilebilirler.
 • Taraflar, davaya ilişkin masrafları karşılama yükümlülüğüne sahiptirler.
 • Taraflar, hakimin verdiği karara uymakla yükümlüdürler.

Hangi Durumlarda Velayet Anneye Verilmez?

Velayet davasında velayet, çocuğun menfaati doğrultusunda belirlenir. Ancak bazı durumlarda velayet, anneye verilmez. Örneğin, anne, çocuğa karşı şiddet uygulamışsa veya çocuk istismara maruz kalmışsa, velayet babaya verilir. Bir velayet davası sırasında, hakim velayetin verilmesine karar verirken, öncelikle çocuğun çıkarlarına bakar.

Genellikle, çocuğun anaokulundan itibaren anaokulu ve okul öncesi eğitimi boyunca anaokulundaki gibi anneleri tarafından daha fazla bakım ve koruma aldığı için, çocuğun velayeti anne tarafından alınır. Ancak bazı durumlarda, hakim bu durumu değiştirebilir ve velayeti babaya veya başka bir aile üyesine verme kararı alabilir.

Velayetin annede kalmamasına neden olan durumlar şunlar olabilir:

 • Anne çocuğa kötü davranıyor veya istismar ediyorsa,
 • Anne şiddet veya suç işlemişse,
 • Anne çocuğa bakamayacak kadar zayıf veya hasta ise,
 • Anne, çocuğun velayetini kabul etmek istemiyor veya velayet hakkını yeterince kullanmıyorsa,
 • Anne, çocuğun eğitim ve sağlık ihtiyaçlarına uygun şekilde bakmıyorsa.

Bir velayet davası sırasında, hakim velayetin verilmesine karar verirken, öncelikle çocuğun çıkarlarına bakar. Genellikle, çocuğun anaokulundan itibaren anaokulu ve okul öncesi eğitimi boyunca anaokulundaki gibi anneleri tarafından daha fazla bakım ve koruma aldığı için, çocuğun velayeti anne tarafından alınır. Ancak bazı durumlarda, hakim bu durumu değiştirebilir ve velayeti babaya veya başka bir aile üyesine verme kararı alabilir.

Hangi Durumda Velayet Babaya Verilmez?

Velayet davası sırasında babanın çocuğun velayetini alması mümkündür. Ancak, çocuğun çıkarları her zaman önceliklidir ve hakim bu doğrultuda karar verir.

Velayetin babaya verilmemesine neden olan durumlar şunlardır:

 • Baba, çocuğa kötü davranıyor veya istismar ediyorsa,
 • Baba, şiddet veya suç işlemişse,
 • Baba, çocuğun velayetini kabul etmek istemiyor veya velayet hakkını yeterince kullanmıyorsa,
 • Baba, çocuğun eğitim ve sağlık ihtiyaçlarına uygun şekilde bakmıyorsa.

Bir velayet davası sırasında, hakim babanın çocuğa karşı tutumunu ve ilişkisini dikkate alacaktır. Baba, çocuğunun hayatına aktif bir şekilde katılım sağlamamış veya onunla iletişim kurmamışsa, bu durum çocuğunun çıkarlarına aykırı olarak değerlendirilebilir. Baba, çocuğun eğitim ve sağlık ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kalıyorsa, bu da velayetin babaya verilmemesine neden olabilir.

Ancak, her durum farklıdır ve hakim, her vakayı çocuğun çıkarlarına uygun şekilde ele alacaktır. Baba, çocuğun hayatına aktif bir şekilde katılım sağlamış, onunla sağlıklı bir ilişki kurmuş ve çocuğunun ihtiyaçlarını karşılamışsa, velayetin babaya verilmesi mümkündür.

Velayet Hangi Durumlarda Kaldırılır?

Velayet, çocuğun en iyi çıkarlarını gözetmek amacıyla belirlenir. Ancak, bazı durumlarda velayetin kaldırılması gerekli olabilir. Velayetin kaldırılması, çocuğun sağlığı, güvenliği veya refahı için zorunlu hale gelebilir.

İşte velayetin kaldırılmasına neden olabilecek durumlar:

 • Velayet sahibi, çocuğa kötü davranıyor veya istismar ediyorsa,
 • Velayet sahibi, şiddet veya suç işlemişse,
 • Velayet sahibi, çocuğun eğitim, sağlık veya diğer ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kalıyorsa,
 • Velayet sahibi, çocuğun bakımı için gerekli kaynakları sağlamakta yetersiz kalıyorsa,
 • Velayet sahibi, çocuğu ihmal ediyorsa veya ihmali sebebiyle çocuğun sağlığı, güvenliği veya refahı risk altında ise,
 • Velayet sahibi, çocuğun diğer velayet sahibiyle olan ilişkisini engelliyor veya zorlaştırıyorsa.

Bu durumlarda, mahkeme velayetin kaldırılmasına karar verebilir. Velayetin kaldırılması, çocuğun başka bir aile üyesine veya bir vasiye verilmesini de gerektirebilir. Ancak, velayetin kaldırılması sadece son çare olarak kullanılmalıdır. Mahkeme, velayetin kaldırılması yerine, velayet sahibine yardım ve destek sağlama yollarını da değerlendirebilir.

Çocuğun Velayeti Hangi Durumlarda Değişir?

Çocuğun velayeti, aile hukuku kapsamında mahkeme kararı ile belirlenen bir durumdur. Ancak, çocuğun velayeti belirlendiği durumlarda, bazı nedenlerle değiştirilebilir. Bununla birlikte, velayetin değiştirilmesi, dikkatle değerlendirilmesi gereken bir konudur ve sadece çocuğun yararına olduğu durumlarda gerçekleşmelidir.

Velayetin değiştirilmesine neden olan faktörler şunlar olabilir:

 • Veli tarafından çocuğa kötü muamele edilmesi,
 • Veli tarafından çocuğun cinsel istismarına neden olunması,
 • Veli tarafından çocuğun ihmali veya istismarı,
 • Veli tarafından çocuğun kötü yönlendirilmesi veya çocuğun ruh sağlığının tehlikeye atılması,
 • Veli tarafından çocuğun haklarının ihlal edilmesi,
 • Veli tarafından çocuğun refahının tehlikede olması.

Sonuç

Velayet davası, çocuğun velayetinin kimin üzerinde olacağına ilişkin bir hukuki süreçtir. Velayet davası sırasında, çocuğun yararına karar verilir ve tüm kanıtlar, tarafların beyanları ve çocuğun durumu göz önünde bulundurulur. Velayet davası, taraflar arasında bazen duygusal ve zorlu bir süreç olabilir, bu nedenle hukuki sürecin takibi için bir avukatla çalışmak faydalı olabilir.

Velayet davası sırasında, mahkeme tarafından belirlenen kriterler çocuğun ihtiyaçlarına ve çıkarlarına uygun olarak belirlenir. Geçici velayet kararı, davayı beklerken çocuğun ihtiyaçlarını karşılamak için önemlidir. Velayet davası sürecinde tarafların hakları ve yükümlülükleri hukuki açıdan belirlenir. Ayrıca, çocuğun istekleri ve raporlar da mahkeme kararını etkileyebilir.

Velayet davası ücreti, davanın karmaşıklığına ve sürecinin uzunluğuna göre değişebilir. Her avukatın belirlediği ücret farklı olabilir, ancak genellikle velayet davalarının ücretleri diğer hukuk davalarına göre daha yüksektir. Ayrıca, dava süresince ortaya çıkabilecek diğer masraflar da ücrete eklenebilir. Tarafların velayet davası için belirlenen ücreti ödemeleri gerekmektedir.

Bir velayet davası ne kadar sürer davaya konu olan olayların karmaşıklığına, kanıtların elde edilmesine ve adli sürecin yargılamasına bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle, her velayet davası farklıdır ve kesin bir süre belirlemek mümkün değildir. Ancak, velayet davaları genellikle aylar hatta bazen yıllar sürebilir ve tarafların sabırlı ve kararlı olmaları gerekmektedir.

Velayet davası süreci oldukça uzun sürebilir ve masraflı olabilir. Velayet davası dilekçe örneği gibi kaynaklar, taraflara başvurma konusunda faydalı olabilir. Ancak, her durum farklı olduğundan, bir avukatla çalışmak her zaman daha iyi bir seçenek olabilir. Sinan Eroğlu avukat sinaneroglu.av.tr’den velayet davası süreci ve diğer hukuki konularda yardım alabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu