Aile Ve Miras Hukuku

Aile ve Miras Hukuku Nedir?

Aile ve miras hukuku, medeni hukukun alt dalı olan bir hukuk dalıdır. Aile ve miras hukukunu da kapsayan medeni hukuk, 1 Ocak 2002 günü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kişilerin birbirleri ile ve devlet ile olan ilişkilerini düzenleyen ve kontrol altında tutan medeni hukuk, aile ve miras hukukunu da kapsayan geniş bir hukuk alanıdır.

Aile ve miras hukuku, kendi içerisinde geniş bir hukuk dalıdır. Genel itibari ile aile kurumunda eşlerin, diğer aile bireylerin ve miras davalarının görüldüğü bir alandır. Vefat eden kişinin bıraktığı mirasın varislerine paylaştırılması konusu da bizzat miras hukukunun kapsamına girmektedir.

Aile Hukuku

Aile, toplumun en küçük yapı taşıdır. Toplumu oluşturan aile, toplumun şekillenmesinde doğrudan etkilidir. Aile içinde zaman zaman boşanma, evlenme, nişanlanma, velayet gibi konulardan dolayı anlaşmazlıklar meydana gelebilir. Bu noktada aile için konular ile ilgilenen hukuk dalı olan aile hukuku devreye girer.

Türkiye Cumhuriyet vatandaşlarının Türk ya da yabancı fark etmeksizin kişilerle evlenme, boşanma, nafaka, velayet, eşler arası mal paylaşımı, soybağı, vesayet gibi tüm konular aile hukuku kapsamına giren konulardır. Bu konulardan doğan anlaşmazlıklar aile mahkemelerinde kişiler arasında protokol imzalanarak çözüme kavuşturulur.

Aile ve Miras Hukuku

Aile hukuku kapsamında;

  • Eşler arasında boşanma ve nafaka davaları,
  • Soybağı belirleme davaları,
  • Çekişmeli boşanma davalarında tarafların maddi ve manevi tazminata dayalı davaları,
  • Aile içi şiddet gibi durumlarda koruma davaları,
  • Evlat edinme davaları  gibi tüm aile hukuku kapsamındaki davalar Aile mahkemelerince görülür ve çözüme kavuşturulur.

Kısacası; Aile içerisinde meydana gelen anlaşmazlıklar için aile hukuku, bağlayıcı kanun ve yasalar ile aile ilişkilerini düzenler.

Miras Hukuku

Miras hukuku, bir kişi öldüğünde ölen kişinin borçlarının ya da mallarının kimlere nasıl bölüştürüleceği gibi miras konularına bakan hukuk dalıdır. Kişilerin miras hakkı, kanun ve yasalar ile koruma altına alınmıştır. Miras hukuku, kişilerin miras haklarını koruma altına alan özel hukuk alanıdır.

Diğer bir tanım ile miras hukuku; kişinin ölümünden sonra mal ve borç varlığına yönelik özel hukuki işlemlerini düzenleyen hukuk alanıdır.

Medeni Hukuk’un bir alt dalı olan miras hukuku kapsamında kişi öldükten sonra ölen kişinin tüm hakları ve hukuksal işlemleri geleceğe göre uyarlanmaktadır. Şayet var ise miras hukuku kanunları kapsamında ölen kişinin borçları ve mirasları yasal olarak hak sahibi olan yakınlara tayin edilir. Ölüm sonrasında kişinin hukuk işleri ve mirası el değiştirmek durumunda kalır. Bu noktada devreye miras hukuku girmektedir.

Miras hukuku, sadece ölen kişinin mirasının pay edilmesini değil aynı zamanda var ise borçlarının da yakınlarına tayin edilmesinin kapsamaktadır. Dolayısıyla da mirasçılara sadece mirası değil vefat sonrasında ölen kişinin borçlarını da üstlenmek durumunda kalabilirler.

Miras Hukuku’na Göre Miras Bırakılabilecek Mal ve Borçlar

Miras hukuku kapsamında vefat sonrasında ölen kişinin hakları da tıpkı mirası gibi mirasçılara bazı koşullar neticesinde geçebilir. Örneğin; vefat eden kişinin tazminat davası var ise vefat eden kişinin sağlığında kabul edilmiş ise mirasçılara tazminat hakkı devredilebilir.

Ölümden sonra mirasçılara intikal eden durumlardan birisi de borçlardır. Ölen kişinin borçları var ise ve bu borçlar kişinin yeteneklerine bağlı değil ise mirasçılara devredilir. Bu borçlar kişinin yeteneklerine bağlı ise bu borçlar devredilemez ve geleceğe aktarılamaz.

Ölen kişinin şahsa bağlı hakları miras yolu ile miras hukuku kanunlarına göre bazı istisnalar haricinde devredilemez. Eğer vefat eden kişiye yönelik soybağının reddi davası var ise bu dava mirasçıların yürütmesi amacıyla mirasçılara devredilebilir.

Başa dön tuşu