Ceza Hukuku

Ceza Hukuku Hakkında

Ceza hukuku, ceza ile suç konularını alanına alan bir hukuk parçasıdır. Suç bir şahsın kanunlara aykırı fiilidir. Ceza ise kanunlara aykırı işlenen fiilin yine kanunlara göre yaptırımını uygulama işidir. Ceza hukuku:

  1. Genel ceza,
  2. Özel ceza hukukları olarak ikiye ayrılmaktadır.

Genel ceza tüm ceza yani yaptırım kanunlarına, kanunların işleyişine, cezaların seviyelerine gibi bütün yasayı kapsamasına denir. Özel ceza ise genel cezada olan kanunların, işleyişin yönlerini, kategorilerini, ayrımlarını, suçun cezasını ifade eden bir ceza hukuku başlığıdır.

Ceza Hukukunun Temel İlkeleri Nelerdir?

Ceza hukuku, kendi içerisinde iki temel ilkeye ayrılmaktadır. Bunlar:

  • Suçta ve cezada kanunilik ilkesi,
  • Suçta ve cezada kusur ilkesi olarak iki başlığa ayrılmaktadır.

Suçta ve cezada kanunilik ilkesi, suçun direkt olarak kanunda tanımının yani legal oluşunun aranmasıdır. Bu şu demektir ki “Hiçbir kimse ve kurum devlet kanunlarının aksine hüküm biçemez, cezai yaptırımı olmayan faaliyetlere devlet kurumları da ceza kesemez.” anlamına gelmektedir. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 2.maddesinin 7.fıkrasında bu bahis geçmektedir.

Suçta ve cezada kusur ilkesi ise bir faaliyetin yapılan tarafından kesin olarak bilinmesi ve kasıtlı olarak işlenmesinden ve faaliyetin bir başkası tarafından yüklenilmeyeceği anlamını kapsamaktadır. Yine bu ilkeden kanunlarımızda 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 20 maddesinin 1. fıkrasında bahsedimektedir.

Suç Unsurları Nelerdir?

Ceza hukuku kapsamında herhangi bir fiilin cezai işlem görebilmesi için failin kanunlarda suç sayılan unsurları işlemesi gerekmektedir. Bu unsurlar:

  1. Kanuni unsur,
  2. Maddi unsur,
  3. Hukuka aykırılık unsuru,
  4. Manevi unsur olarak dört başlığa ayrılmaktadır.

Bir fiilin kanuni unsur olabilmesi için failin yapılan eylemin kanunlarda tanım olarak birebir geçmesi gerekmektedir. Buna tipiklik adı verilmektedir. Eğer tanım olarak eksiklik varsa belirtilen suçun kanuni unsuru oluşmamaktadır.

Maddi unsur bir diğer adıyla fiil unsuru işlenen eylemde bireyden irade beklenmektedir. Örneğin otizm spektrum bozukluğu, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan bir engelli bireyin yaptığı herhangi bir illegal eylem, maddi unsur taşımamaktadır. Çünkü şahsın zihinsel yani sağlık kurulundan tanımlanan engelli raporu olmasından dolayı iradesi dışında eylem gerçekleşmiştir.

Hukuka aykırılık unsuru ise kanuni unsura benzemekle birlikte bir yönde ayrılmaktadır. Hukuka aykırılık unsuru, kanuni unsurda elenen fiili tamamlayarak hukuka uygun hale getirmesidir. Örneğin nefsi müdafaa bunlardan biridir.

Son olarak Manevi unsur ise yukarıda belirtilen unsurların olması halinde eğer ki şahsın kastı bulunmuyor, bilerek ya da isteyerek eylemini gerçekleştirmemiş ise cezai işlem hukuken gerekmeyebilmektedir. Hukuki olarak “Taksir” akabininde işlenmiş fiillerden dolayı verilecek cezalar bunu kapsamamaktadır.

Başa dön tuşu