Makaleler

Suçu Bildirmemeye Yönelik Kanuni Düzenleme Nedir?

Birçok insan, suçu bildirmemeye yönelik kanuni düzenleme nedir? Sorusunun yanıtı merak eder. Suçu bildirmeme durumu, ortada işlenen ya da işlenmekte olan bir suçun yetkili makamlara bildirilmemesini ifade eder.

Adli makamlara saygı göstermek, daha güvenli bir alanda yaşamanızı sağlar. Bazı insanlar, çevrelerinde meydana gelen suçları görmezden gelirler. Ve bu hataları adli makamlara iletmezler. Yapılan kanuni düzenleme ile böyle bir harekette bulunmak suç olarak kabul edilmiştir. Her Türk vatandaşı bu düzenlemeyi iyi bilmelidir.

Suçu Bildirmeme Suçu Nedir?

Suçu bildirmemenin de suç olarak kabul edildiği bilen insan sayısı oldukça azdır. Bazı insanlar bu kanunu bildikleri halde yerine getirmekten geri dururlar. Ancak suçluyu göz ardı ettiğiniz zaman siz de suçlu sayılırsınız.

Bu nedenle kanun dışı durumları mutlaka yetkili makamlara bildirmeniz gerekir. Toplumun ve adaletin düzenli bir hale gelebilmesi için bu kanuna dikkat etmeniz gerekmektedir. Böylece suçlu insanların cezalarını çekmelerini sağlayabilirsiniz.

Suçu Bildirmeme Suçu Nedir?
Suçu Bildirmeme Suçu Nedir?

Suçu Bildirmemeye Yönelik Kanuni Düzenlemede Neler Vardır?

Yapılan bu düzenleme şu şekildedir:

  • TCK Madde 278: suçu bildirmemenin temel hali
  • TCK Madde 279: Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi
  • TCK Madde 280: Sağlık görevlisinin suçu bildirmemesi

Özel hükümler içerisinde yer alan bu düzenleme, en başta toplum güvenliğini sağlamak amacıyla yapılmıştır. ”Adliyeye Karşı Suçlar” başlığı adı altında düzenlenen bu kanuna uyulmadığı zaman hapis cezası verilir. Bu yüzden vatandaşların suça tanıklık etmesi durumunda olayı hemen yetkili mercilere bildirmeleri gerekmektedir.

Suçu Bildirmeme Suçunun Temel Hali Nedir?

Çevremizde suç işleyen birçok insan bulunabilir. Bu suçların bazılarını görmezken bazılarına yakından tanıklık edebiliriz. Tanıklık söz konusu olduğu zaman durumu polise ya da diğer emniyet güçlerine bildirmeniz gerekir.

Eğer bu bildiriyi yapmazsanız, siz de suçlu olarak kabul edilirsiniz. Yapılan kanuni düzenlemeye göre bu hatanızın karşılığında size hapis cezası verilir. Bu cezanın süresi ise 1 yıl olarak belirlenmiştir.

Suçu Bildirmeme Suçunun Temel Hali Nedir?
Suçu Bildirmeme Suçunun Temel Hali Nedir?

Herkes Suçu Bildirmekle Yükümlü Müdür?

Tanıklıktan çekinme kapsamında olan bireyler, suçu bildirmekle yükümlü sayılmazlar.

Bu durumda bireyin;

  • Nişanlısı
  • Eşi veya eski eşi
  • Altsoyu ve üstsoyu
  • Üçüncü derece ve ikinci ikinci derece kayın hısımları
  • Evlatlığı

Bu şahıslar, kanuna göre suçu bildirmekle yükümlü değillerdir. Örneğin bir anne, kızının ya da oğlunun işlediği suçu görevli makamlara bildirmeyebilir. Çünkü anne, tanıklıktan çekinme hakkına sahiptir. Bu durumda anneye herhangi bir ceza verilmez.

Kamu Görevlisinin Suçu Bildirmemesi Suçu Nedir?

Kamu görevlisinin, görevini yerine getirirken öğrendiği ya da tanık olduğu suçu ilgili makamlara bildirmemesidir. Bu suçun meydana gelebilmesi için kişinin görev başında olması gerekir. Görev saatleri dışında oluşan durumlar, bu madde içerisinde yer almazlar.

Olaylar, mesai saatleri dışında meydana gelirse kamu görevlisi, 278. maddeye göre yargılanacaktır. Bu durumda hapis cezası da maksimum 1 yıl olur. Ancak diğer durumda verilen ceza daha farklıdır. Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi halinde 6 ay ile 2 yıl arasında hapis cezasına çarptırılır.

Sağlık Mensubunun Suçu Bildirmemesi Suçu Nedir?

Sağlık mensubunun suçu bildirmemesi suçu da kamu görevlisindeki gibidir. Bu meslek grubunda görevini yerine getiren birey, görevi başındayken suça tanık olursa bunu derhal bildirmek zorundadır.

Sağlık çalışanı, görevi başında değilse bu maddenin kapsamında yer almaz. Devlet hastanelerinde çalışmakta olan bireyler kamu görevlisi olarak kabul edildikleri için 279. maddeye göre yargılanırlar. 280. maddeye göre yargılanabilmeleri için özel bir kurumda ya da hastanede çalışıyor olmaları gerekir.

Suçu Bildirmeme Suçundan Verilen Hapis Cezası Para Cezasına Çevrilebilir Mi?

Suçu bildirmeme suçundan verilen hapis cezasının para cezasına çevrilmesi mümkündür. Ancak bunun için verilen hapis cezasının 1 yıldan daha az olması gerekiyor. Bu tür suçlarda verilen hapis cezalarının 1 yıl ya da daha kısa olabilmesi mümkündür. Ceza süresi belirlendiği zaman para ödeme talebinde bulunarak durumdan kurtulabilirsiniz. Bunun için gerekli başvuruları yaparak yetkili mercilere iletmek zorundasınız.

Suçu Bildirmeme Suçunda Uzlaşma Mümkün Müdür?

Bireylerin birbirlerine karşı işlemiş oldukları suçlarda uzlaşma sağlanabilmesi mümkündür. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti, bu hakkı herkese vermiştir. Ancak bazı suçlarda uzlaşma yapılması şansı yoktur. Adliyeye karşı yapılan hatalarda böyle bir alternatif bulunmaz. Bundan dolayı suçu bildirmeme suçunda uzlaşma sağlanması mümkün değildir. Bu kapsamda yer almayan bir suç söz konusu olduğu için bireyler ya hapis cezası ya da adli para cezası almak zorunda kalırlar.

Suçu Bildirmeme Suçunda Uzlaşma Mümkün Müdür?
Suçu Bildirmeme Suçunda Uzlaşma Mümkün Müdür?

Suçu Bildirmeme Suçu Bakımından Görevli Mahkeme Hangisidir?

Asliye Ceza Mahkemeleri, suçu bildirmeme suçu bakımından görevli olan mahkemelerdir. Bu suçtan yargılandığınız zaman dava sürecinizi Asliye Ceza Mahkemelerinden takip edebilirsiniz.

Suçu Bildirmeme Suçunun Zamanaşımı Süresi Nedir?

Bu suçu bildirmek için belli bir zaman dilimi bulunmuyor. Ancak durumun incelenebilmesi için zamanaşımına uğramamış olması gerekir. Eğer bu süre dolarsa dava kendiliğinden düşer. Zamanaşımı olmadan suçun bildirilmesi ve incelenmesi gerekiyor. Bu bildirme için belirlenen süre 8 yıldır. 8 yıl sonunda ortaya çıkan suç, incelenmez ya da takip edilmez.

Soruşturmanın yapılabilmesi için zamanın uygunluğuna da dikkat etmek gerekir. Bu yüzden çevrenizde herhangi bir suç işlendiğini gördüğünüz zaman hiç beklemeden yetkili kurumlara ulaşmanız gerekiyor. Bunun sonucunda suçu bildirmeme suçunu işlememiş olarak kabul edilirsiniz. Böylece hapis cezası almaktan da kurtulursunuz.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu