Genel

Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 53. Maddesi (Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Sayıştay), belirli hak ve özgürlükleri kullanma hakkını korur. “Kimse, Anayasa ve kanunlarla tanınan hak ve hürriyetlerini kullanma hakkından mahrum bırakılamaz. Bu hak ve hürriyetlerin kullanılması ön izin, sansür ve benzeri kısıtlamalara tabi tutulamaz.”

Bu, Türkiye’de bireylerin Anayasa ve kanunlarla tanınan hak ve özgürlüklerini kullanma hakkına sahip olduğu ve bu hakkın önceden izin veya benzeri herhangi bir kısıtlama ile kısıtlanamayacağı veya sansürlenemeyeceği anlamına gelir.

Belirli hak ve özgürlüklerin kullanılmasının, başkalarının hak ve özgürlüklerini korumak amacıyla veya ulusal güvenlik, kamu düzeni, kamu sağlığı, genel ahlak veya hakların menfaati için belirli sınırlamalara tabi tutulabileceğini belirtmek önemlidir. kişinin. Ancak, bu tür sınırlamalar kanunla öngörülmeli ve izlenen amaçla gerekli ve orantılı olmalıdır.

Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma Nedir?

Türk hukukunda her bireyin anayasa ve diğer kanunlarla korunan bazı hakları vardır. Bir kişi haklarından mahrum bırakıldığında, bu hakları kullanamaz. Bu, gözaltında tutulmak, belirli yasal kısıtlamalara tabi tutulmak veya belirli hizmetlere veya fırsatlara erişimin engellenmesi gibi çeşitli nedenlere bağlı olabilir. Haklardan yoksun bırakmanın keyfi olmaması ve hukuka uygun olması gerektiğine dikkat etmek önemlidir.

Seçme ve Seçilme Ehliyetinden Yoksunluk

Türk hukukuna göre 18 yaşını dolduran her vatandaşın, belirli yasal sebeplerden dolayı diskalifiye edilmediği sürece, seçimlerde oy kullanma ve seçimlerde aday olma hakkı vardır.

Bir bireyin, seçmen veya aday olarak seçim sürecine katılmaktan diskalifiye edilebileceği belirli koşullar vardır. Örneğin, bir kişi bir suçtan hüküm giymişse ve affedilmemişse veya bir mahkeme tarafından yasal olarak yetersiz ilan edilmişse diskalifiye edilebilir.

Seçim sürecine katılmaktan diskalifiye edilmenin keyfi olmaması ve yasaya uygun olması gerektiğine dikkat etmek önemlidir.

Seçme ve Seçilme Ehliyetinden Yoksunluk

Velayet Hakkından Vesayet Veya Kayyımlığa Ait Bir Hizmette Bulunmaktan Yoksunluk

Türk hukukunda velayet yetkisi, ana baba ile çocuğu arasındaki, ana babaya çocuğuna bakma, onu koruma ve eğitme hak ve ödevi veren hukuki ilişkidir. Vesayet, bir bireyin (veli) yaşı, hastalığı veya engeli nedeniyle bunu yapamayan başka bir kişinin (vesayet) işlerini yönetmek üzere mahkeme tarafından atandığı yasal bir ilişkidir. Vesayet, yaşı, hastalığı veya engeli nedeniyle bunu yapamayan başka bir kişinin (vekil) işlerini yönetmek üzere bir kişinin (vekil) mahkeme tarafından atandığı yasal bir ilişkidir.

Bir bireyin ebeveynlik yetkisini kullanma veya vasi veya kayyum olarak görev yapma hakkından yoksun bırakılabileceği belirli koşullar vardır. Örneğin, bir kişi bir suçtan hüküm giymişse ve affedilmemişse veya bir mahkeme tarafından yasal olarak yetersiz ilan edilmişse bu haklardan yoksun bırakılabilir. Bu haklardan yoksun bırakmanın keyfi olmaması ve hukuka uygun olması gerektiğine dikkat etmek önemlidir.

Danışmanlık hizmeti almak için hemen avukata sor sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Resmi İzne Tabi Bir Meslek Veya Sanatı İcra Etmekten Yoksunluk

Türk hukukunda bazı meslekler ve ticaretler kanunla düzenlenir ve kişilerin bunları icra edebilmeleri için ruhsat veya izin almaları gerekir. Bu tür mesleklere ve ticarete örnek olarak tıp, hukuk, mühendislik ve mimarlık verilebilir.

Kişinin, lisans veya izin gerektiren bir meslek veya zanaatı icra etme hakkından yoksun bırakılabileceği bazı durumlar vardır. Örneğin, bir kişi bir suçtan hüküm giymişse ve affedilmemişse veya bir mahkeme tarafından yasal olarak yetersiz ilan edilmişse bu haktan yoksun bırakılabilir. Bir meslek veya ticaret yapma hakkından yoksun bırakmanın keyfi olmaması ve hukuka uygun olması gerektiğine dikkat etmek önemlidir.

Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılmanın Şartları Nelerdir?

Türk hukukunda belli hakları kullanmaktan yoksun bırakmak keyfi olmamalı ve hukuka uygun olmalıdır. Bu, haktan yoksun bırakmanın yasal gerekçelere dayanması, gerekli ve izlenen amaçla orantılı olması gerektiği anlamına gelir.

 • Türkiye’de bir bireyin belirli haklardan mahrum kalabileceği birkaç durum vardır, bunlarla sınırlı olmamak üzere:
 • Bir kişi bir suçtan hüküm giymiş ve af almamışsa: Bazı durumlarda, bir kişi bir suçtan hüküm giymiş ve af almamışsa, bazı haklardan mahrum bırakılabilir.
 • Bir kişi mahkeme tarafından yasal olarak yetersiz ilan edilmişse: Yaşı, hastalığı veya engeli nedeniyle kendi işlerini yürütemeyecek durumda olan bir kişi mahkeme tarafından yasal olarak yetersiz ilan edilebilir.

Kişinin ulusal güvenlik veya kamu düzeni açısından tehdit oluşturması: Bazı durumlarda, eylemleri ulusal güvenlik veya kamu düzeni açısından tehdit oluşturuyorsa, kişi belirli haklardan yoksun bırakılabilir.

Bireyin eylemleri genel ahlaka aykırı sayılıyorsa: Bazı durumlarda, genel ahlaka aykırı olduğu düşünülen kişi bazı haklardan yoksun bırakılabilir.

Haklardan yoksun bırakmanın açık ve belirli yasal dayanaklara dayanması, gerekli ve izlenen amaçla orantılı olması gerektiğine dikkat edilmelidir. Herhangi bir hak yoksunluğu yasaya uygun olarak incelemeye ve temyize tabi olmalıdır.

Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılmanın Şartları Nelerdir?

Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma Yargıtay Kararları

Türk hukukunda belli hakları kullanmaktan yoksun bırakmak keyfi olmamalı ve hukuka uygun olmalıdır. Bu, haktan yoksun bırakmanın yasal gerekçelere dayanması, gerekli ve izlenen amaçla orantılı olması gerektiği anlamına gelir.

Yargıtay, Türkiye’deki en yüksek temyiz mahkemesidir ve alt mahkemeler tarafından verilen hüküm ve kararların temyizlerini incelemek ve karara bağlamakla görevlidir. Yargıtay, bir bireyin oy hakkından, seçimlerde aday olma hakkından, velayet yetkisini kullanma hakkından veya lisans veya izin gerektiren bir mesleği veya ticareti yapma hakkı.

Haklarından haksız yere mahrum bırakıldığına inanan kişiler Yargıtay’a başvurabilir. Yargıtay davayı inceleyecek ve hukuka ve davanın gerçeklerine dayanarak bir karar verecektir. Yargıtay hak mahrumiyetini onaylarsa, kişi anayasal haklarının ihlal edildiğine inanıyorsa Anayasa Mahkemesine (Anayasa Mahkemesi) başvurma hakkına sahip olabilir.

Taksirli Suçlarda Hak Yoksunluğunun Şartları

Türk hukukunda “Taksirli suçlar kast veya taksirle işlenen suçlardır. Taksirli suçlar Türk Ceza Kanunu’na göre cezalandırılır (Türk Ceza Kanunu, TCK).

Taksirli suçlamalar bağlamında belirli haklardan yoksun bırakma keyfi olmamalı ve hukuka uygun olmalıdır. Bu, haktan yoksun bırakmanın yasal gerekçelere dayanması, gerekli ve izlenen amaçla orantılı olması gerektiği anlamına gelir.

Türkiye’de taksirli suçlular bağlamında bir bireyin belirli haklardan mahrum kalabileceği birkaç durum vardır, bunlarla sınırlı olmamak üzere:

 • Bir kişi taksirli suçtan hüküm giymişse: Bazı durumlarda, kişi taksirli suçtan hüküm giymiş ve affedilmemişse, belirli haklardan yoksun bırakılabilir.
 • Kişinin ulusal güvenlik veya kamu düzeni açısından tehdit oluşturması: Bazı durumlarda, eylemleri ulusal güvenlik veya kamu düzeni açısından tehdit oluşturuyorsa, kişi belirli haklardan yoksun bırakılabilir.
 • Bireyin eylemleri genel ahlaka aykırı sayılıyorsa: Bazı durumlarda, genel ahlaka aykırı olduğu düşünülen kişi bazı haklardan yoksun bırakılabilir.

Haklardan yoksun bırakmanın açık ve belirli yasal dayanaklara dayanması, gerekli ve izlenen amaçla orantılı olması gerektiğine dikkat edilmelidir. Herhangi bir hak yoksunluğu yasaya uygun olarak incelemeye ve temyize tabi olmalıdır.

Cezanın İnfazından Sonra Belli Bir Süreyle Uygulanabilen Hak Yoksunluğunun Şartları

Türk hukukunda belirli hakları kullanmaktan yoksun bırakmak, cezanın infazından sonra belirli bir süre için uygulanabilmektedir. Bu, bir kişinin cezasını çektikten sonra belirli bir süre için belirli haklardan mahrum kalabileceği anlamına gelir.

Bu kapsamda bazı haklardan yoksun bırakma keyfi olmamalı ve hukuka uygun olmalıdır. Bu, haktan yoksun bırakmanın yasal gerekçelere dayanması, gerekli ve izlenen amaçla orantılı olması gerektiği anlamına gelir.

Bir kişinin Türkiye’de bir cezanın infazından sonra belirli bir süre için belirli haklardan mahrum kalabileceği çeşitli durumlar vardır, bunlarla sınırlı olmamak üzere:

Bir kişi bir suçtan hüküm giymiş ve af almamışsa: Bazı durumlarda, kişi bir suçtan hüküm giymişse ve cezasını çekmemişse cezasını çektikten sonra belirli bir süre için belirli haklardan yoksun bırakılabilir.

Kişinin millî güvenlik veya kamu düzeni açısından tehdit oluşturması: Belirli hallerde kişi, fiilleri millî güvenlik veya kamu düzeni açısından tehdit oluşturuyorsa, cezasını çektikten sonra belirli bir süre için belirli haklardan yoksun bırakılabilir.

Fiillerinin genel ahlaka aykırı sayılması: Bazı hallerde kişi, genel ahlaka aykırı davranışlarda bulunması halinde cezasını çektikten sonra belirli bir süre için belirli haklardan yoksun bırakılabilir.

Haklardan yoksun bırakmanın açık ve belirli yasal dayanaklara dayanması, gerekli ve izlenen amaçla orantılı olması gerektiğine dikkat edilmelidir. Herhangi bir hak yoksunluğu yasaya uygun olarak incelemeye ve temyize tabi olmalıdır.

Cezanın İnfazından Sonra Belli Bir Süreyle Uygulanabilen Hak Yoksunluğunun Şartları

TCK 53 Nasıl Uygulanır?

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 53. Maddesi (Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Sayıştay), belirli hak ve özgürlükleri kullanma hakkını korur. “Kimse, Anayasa ve kanunlarla tanınan hak ve hürriyetlerini kullanma hakkından mahrum bırakılamaz. Bu hak ve hürriyetlerin kullanılması ön izin, sansür ve benzeri kısıtlamalara tabi tutulamaz.”

Bu, Türkiye’de her bireyin Anayasa ve kanunlarla tanınan hak ve hürriyetlerini kullanma hakkına sahip olduğu ve bu hakkın herhangi bir ön izin veya benzeri kısıtlamalarla sınırlandırılamayacağı veya sansürlenemeyeceği anlamına gelir. Bu hak, uyruğu, ırkı, dini, cinsiyeti veya herhangi bir özelliği ne olursa olsun tüm bireylere tanınmıştır.

 1. madde ile tanınan hak ve özgürlüklerin korunmasını sağlamak için aşağıdaki adımlar atılabilir:
 • Polis ve yargı gibi ilgili makam ve kurumlar, bireylerin hak ve özgürlüklerine saygı duymalı ve korumalıdır.
 • Birey, hak ve özgürlüklerinin ihlal edildiğine inanıyorsa, ilgili mercilere şikayette bulunabilir veya mahkemeler aracılığıyla kanun yollarına başvurabilir.
 • Hak ve hürriyetleri devletin veya devlet kurumlarının icraatları ile ihlal edilmişse mahkemeler veya Şikayetçi ve İnceleme Kurulu ŞİK aracılığıyla hak ve hürriyetlerine başvurabilirler.
 • Devlet ve diğer ilgili makamlar, hak ve özgürlüklerin ihlal edilmesini önlemek ve bireyleri istismarlardan korumak için adımlar atmalıdır.

Belirli hak ve özgürlüklerin kullanılmasının, başkalarının hak ve özgürlüklerini korumak amacıyla veya ulusal güvenlik, kamu düzeni, kamu sağlığı, genel ahlak veya hakların menfaati için belirli sınırlamalara tabi tutulabileceğini belirtmek önemlidir. kişinin. Bu tür sınırlamalar kanunla öngörülmeli ve gerekli ve izlenen amaçla orantılı olmalıdır.

TCK 53/1 Cezası Nedir?

Uzun süreli hapis cezasının ertelenmesi durumunda, TCK 53/1 hükümlerine göre belli hakları kullanmaktan yoksun bırakma tedbiri uygulanır. Ancak hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak infaz aşamasında, TCK 53/1 hükümlerine göre hükmedilmemiş olsa bile hak yoksunluğu kendiliğinden gözetilir.

TCK 53 1 2 3 Maddesi Nedir?

TCK 53/1 maddesi gereği belli haklardan yoksun bırakılma tedbiri, adli para cezası mahkumiyeti durumunda uygulanamaz. Eğer mahkeme hapis cezasını adli para cezasına veya seçenek tedbirlere (TCK 50) çevirirse, uygulamada asıl mahkumiyet olarak hükümlü olan hapis cezası değil, çevrilen adli para cezası veya tedbirdir (TCK 50/5). Hapis cezasının adli para cezasına veya seçenek tedbirlere çevrilmesi durumunda da tck 53/1 gereği mahkumiyetin kanuni sonucu olarak hakları kullanmaktan yoksun bırakma tedbiri uygulanamaz.

TCK 53/2 maddesi gereği, kişi işlemiş olduğu suç nedeniyle mahkûm olduğu hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar bu hakları kullanamaz. Bu nedenle belli haklardan yoksun bırakılma tedbiri, ceza infaz edilene kadar devam edecektir

Mahkûmiyeti ertelenen veya koşullu salıverilen hükümlünün, kendi altsoyuna ait velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından TCK 53/3 maddesi gereği bu hükümler uygulanmaz. Ancak hükümlünün kendi altsoyuna ait velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri, şartlı tahliye tarihine kadar sınırlandırılabilir

TCK 53 Maddesi Nedir?

Belli haklardan yoksun bırakılma, işlemiş olduğu suç nedeniyle toplumla güvene dayalı ilişkisi zedelenen kişinin belli bir süreyle bazı haklarını kullanamamasıdır (TCK 53). Örneğin, sürücü belgesinin geri alınması veya bir meslek veya sanatın belli bir süre yerine getirilmesinin yasaklanması gibi.

Sonuç

Adil ve demokratik bir toplumun olmazsa olmazı olan bireylerin hak ve özgürlüklerinin korunması önemlidir. Hak ve özgürlüklerin korunması, hukukun üstünlüğünün temel bir ilkesidir ve insan onurunun geliştirilmesi ve korunması için esastır.

Türk hukukunda, Anayasa ve diğer kanunlar belirli hak ve özgürlüklerin korunmasını sağlamakta olup, bireyler bu hak ve özgürlükleri herhangi bir müdahale veya sansür olmaksızın kullanma hakkına sahiptir. Ancak, bazı hak ve özgürlüklerin kullanılmasının, başkalarının hak ve özgürlüklerini korumak amacıyla veya ulusal güvenlik, kamu düzeni, kamu sağlığı, genel ahlak veya kişinin hakları. Bu tür sınırlamalar kanunla öngörülmeli ve gerekli ve izlenen amaçla orantılı olmalıdır.

Birey, hak ve özgürlüklerinin ihlal edildiğine inanıyorsa, yasal yollara başvurma ve mahkemeler veya diğer ilgili merciler aracılığıyla adalet arama hakkına sahiptir. Kişilerin hak ve özgürlüklerine saygı duymak ve korumak, hak ve özgürlüklerin ihlal edilmesini önlemek ve suistimallerden korumak için tedbirler almak devletin ve kurumlarının sorumluluğundadır.

Daha fazla bilgi almak ve hizmet talebinde bulunmak için https://www.sinaneroglu.av.tr/ adresini ziyaret edin.

Sık Sorulan Sorular

Tck 53 Kimlere Verilir?

Tck 53 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 53. Maddesi (Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Sayıştay), belirli hak ve özgürlükleri kullanma hakkını korur. “Kimse, Anayasa ve kanunlarla tanınan hak ve hürriyetlerini kullanma hakkından mahrum bırakılamaz. Bu hak ve hürriyetlerin kullanılması ön izin, sansür ve benzeri kısıtlamalara tabi tutulamaz.”

Bu, Türkiye’de her bireyin Anayasa ve kanunlarla tanınan hak ve hürriyetlerini kullanma hakkına sahip olduğu ve bu hakkın herhangi bir ön izin veya benzeri kısıtlamalarla sınırlandırılamayacağı veya sansürlenemeyeceği anlamına gelir. Bu hak, uyruğu, ırkı, dini, cinsiyeti veya herhangi bir özelliği ne olursa olsun tüm bireylere tanınmıştır.

Belirli hak ve özgürlüklerin kullanılmasının, başkalarının hak ve özgürlüklerini korumak amacıyla veya ulusal güvenlik, kamu düzeni, kamu sağlığı, genel ahlak veya hakların menfaati için belirli sınırlamalara tabi tutulabileceğini belirtmek önemlidir. kişinin. Ancak, bu tür sınırlamalar kanunla öngörülmeli ve izlenen amaçla gerekli ve orantılı olmalıdır.

Tck 53 Ne Zaman Kalkar?

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 53. Maddesi (Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Sayıştay), belirli hak ve özgürlükleri kullanma hakkını korur. “Kimse, Anayasa ve kanunlarla tanınan hak ve hürriyetlerini kullanma hakkından mahrum bırakılamaz. Bu hak ve hürriyetlerin kullanılması ön izin, sansür ve benzeri kısıtlamalara tabi tutulamaz.”

Bu, Türkiye’de her bireyin Anayasa ve kanunlarla tanınan hak ve hürriyetlerini kullanma hakkına sahip olduğu ve bu hakkın herhangi bir ön izin veya benzeri kısıtlamalarla sınırlandırılamayacağı veya sansürlenemeyeceği anlamına gelir. Bu hak, uyruğu, ırkı, dini, cinsiyeti veya herhangi bir özelliği ne olursa olsun tüm bireylere tanınmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 53. maddesi hükümleri kalıcıdır ve değiştirilemez veya yürürlükten kaldırılamaz. Bu, 53. maddenin sağladığı korumanın Türkiye’deki tüm bireylere tanınan temel ve değişmez bir hak olduğu anlamına gelir. Ancak, bazı hak ve özgürlüklerin kullanılmasının, başkalarının hak ve özgürlüklerini korumak amacıyla veya ulusal güvenlik, kamu düzeni, kamu sağlığı, genel ahlak veya kişinin hakları. Bu tür sınırlamalar kanunla öngörülmeli ve gerekli ve izlenen amaçla orantılı olmalıdır.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu