Genel

İddet Müddetinin Kaldırılması Davası

İddet Müddetinin (Bekleme Süresinin) Kaldırılması Davası;

İsviçre Hukukundan toplumumuza uyarlanarak alınan Türk Medeni Kanunun 132. maddesinde ölüm ya da boşanma ile evliliği sonlanan kadının yeniden evlenebilmesi için bir bekleme süresi konulmuştur. Bu süreye iddet süresi de denir. Kanun hükmüne göre evliliği sonlanan kadın, ilk evliliğinin sona erme tarihinden itibaren üç yüz gün süre ile yeniden evlenemez. Aynı maddenin sonraki fıkralarında kadının doğum yapması halinde sürenin sona ereceği ve eski eşi ile evlenmek istemesi halinde mahkemenin bu süreyi kaldıracağı hüküm altına alınmıştır.

İddet müddeti, kadının hamile olma ihtimaline karşın bebeğin soy bağının sağlıklı şekilde korunabilmesi amacıyla konulmuştur. Medeni Kanundan önceki hukukta da benzer uygulamalar olmuştur. Yine halen dünyanın birçok ülkesinde iddet müddeti uygulaması görülür. İsviçre Medeni Kanunun 103. maddesinde yer alan benzer düzenleme 01.01.2001 tarihinde yürürlükten kalkmıştır.

İddet Müddeti Ne Kadardır?

Evliliğin sona ermesinden itibaren başlayan üç yüz günlük süre iddet müddeti olarak kabul edilir ve yaklaşık olarak 10 aya tekabül eder. Bu süre ana rahmine düşen bir bebeğin doğumuna kadar geçen süre dikkate alınarak konulmuştur. Erkekler açısından konmuş bir iddet müddeti yoktur. Zira erkeklerin evlenmesinde soy bağının güvenliğinin tehlikeye düşmesi söz konusu değildir. Kadın için de hamile olmadığının ispatlanmasıyla bu sürenin kaldırılması mümkündür. Mahkemeye başvurularak hamile olunmadığı ispatlanırsa mahkeme kararıyla iddet müddeti kalkar.

İddet Müddetinin Kaldırılması Mümkün mü?

İddet müdetinin kaldırılması için mutlaka mahkeme kararına ihtiyaç duyulur. sadece hamile olunmadığının ispatlanmasıyla ya da idari bir kararla bu süre kalkmaz.

Açılması gereken dava iddet müddetinin kaldırılması davasıdır. Davada mahkemeye hamile olunmadığına dair bir sağlık raporunun sunulması gerekir. Hamile olunmadığının ispatından sonra hakim sürenin kaldırılması kararı verir.

İddet müddetinin kaldırılması davasında hukukumuzun genel kaideleri gereğince kişiler asil olarak davayı kendileri açıp yürütebilir. Ancak her davanın bazı inceliklerinin olduğu bilinmelidir. Uzman bir avukattan yardım alınarak davanın en hızlı şekilde hak kayıpları yaşanmadan sonuçlandırılması mümkün olacaktır.

İddet Müddetinin Kaldırılması

İddet Müddeti Kaldırılma Davası Nerede ve Nasıl Açılır?

İddet müddetinin kaldırılması için açılacak davaları aile mahkemelerinin görev alanına girer. Yetkili mahkeme ise kadının yerleşim yerindeki mahkemelerdir. Yetkili mahkemelerin bölgesinde Aile mahkemesi bulunmuyorsa dava asliye hukuk mahkemelerinde açılır. Hasımsız davalardan olan bu davada sadece davacı taraf vardır. Bir davalı yoktur.

Dava bir evliliğin sona ermesinden başlayarak üç yüz günlük süre içinde açılır. Talep edilen, üç yüz günlük sürenin dolmasını bekleme gereğinin kaldırılmasıdır. Davacı taraf hamile olmadığını ispatlamak durumundadır. Bunun için güvenilir bir sağlık kurumundan hamile olunmadığını gösteren bir sağlık raporu sunulur. Gereği halinde mahkeme kadının bir sağlık kuruluşunda muayene olmasını da sağlayabilir.

İddet Müddetinin Kaldırılması Ne Kadar Sürer?

İddet müddetinin kaldırılması davası uzman bir avukat tarafından yürütüldüğü takdirde diğer şartlar da uygunsa kısa sürede sonuçlanabilir. Bir hafta ile bir ay arasındaki sürelerle davanın sonuçlanması mümkündür. Ancak bu sürenin sağlık raporunun alınma süreci ya da bazı usulü eksiklikler nedeniyle altı aya kadar çıkması da muhtemeldir.

İddet Müddeti Hangi Hallerde Ortadan Kalkar?

Türk Medeni Kanunun ilgili maddelerinde evliliği sonlanan kadının hangi hallerde üç yüz günlük iddet müddetini beklemeksizin yeniden evlenebileceği belirlenmiştir. Bu haller üç tanedir.

  • İddet müddetinin kaldırılması davası açılarak mahkemeden bu yönde bir karar alınması halinde sürenin bitmesi beklenmeden evlenilebilir.
  • Eğer kadın son olarak boşandığı erkek ile evlenecekse üç yüz günlük bir iddet müddetini beklemesine gerek yoktur.
  • Üç yüz günlük süre içinde doğum yapan kadının iddet müddeti sonlanmış olur ve bu tarihten sonra başka bir erkekle evlenebilir

Dikkat edilirse her üç durumda da ana rahmine düşmüş olan bir çocuk varsa soy bağının korunması amacı güdülmektedir.

İddet Müddeti İçinde Doğacak Çocuğun durumu

Kadının iddet süresi içinde doğum yapması halinde artık evlilik belirli bir süre bekleme zorunluluğu kalkar. İstediği zaman yeni bir evlilik yapabilir. Babalık karinesi gereğince çocuğun babası son ayrıldığı erkektir. Bu karinenin aksinin ispatlanması mümkündür. Ancak aksi ispatlanana kadar eski eş baba olarak kabul edilir.

İddet Müddetinin Kaldırılması Dava Dilekçesi

Açılacak dava kadının yerleşim yerindeki aile mahkemesine hitaben yazılmalıdır. Davacı olarak kadının adı, TC kimlik numarası, adresi gibi bilgiler yazılır.

Biten evliliğin boşanma ile sonuçlandığı durumda boşanma kararını veren mahkemenin adı ve dosya numarası gibi bilgiler dilekçede yer alır. Davanın kesinleşme tarihinin belirtilmesi iddet müddetinin başlangıcının belirlenmesi açısından önemlidir. Ancak hakim boşanma dava dosyasına bakacak ve kesinleşme tarihini görmek isteyecektir. Yeniden evlenme durumunun olduğu ancak iddet müddeti içinde olunduğu için evlenilemediği belirtilip sürenin kaldırılması talep edilir.

Davacının dava dilekçesi ile birlikte hamile olmadığını gösteren bir sağlık raporunu sunması halinde dava daha hızlı sonuçlanacaktır. Usul ve esasa ait inceliklerin gereğince yapılması için avukat yardımı alınması tavsiye edilir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu