Genel

Sosyal Medya Yasası

Sosyal Medya Yasası Resmi Gazete’de yayınlanması ile yürürlüğe girmesiyle, Sosyal medya yasası neleri kapsıyor? Konusu gündemde en fazla konular arasında yerin aldı. Yasa ile birlikte Basın Kanunu ve Türk Ceza Kanunu’na da ek maddeler eklenerek yen düzenlemeler getirildi. Bu sayede internet üzerinden haber içerikli yayınların ve sosyal medya da yer alan yanıltıcı bilgilerin de önüne geçilmesi amaçlanmıştır. Yasaya göre halkı yanıltıcı bilgilerin yayınlanması Türk Ceza Kanunu’na eklenen madde ile suç kapsamına alındı. Yasaya aykırı davrananlar için 1 yıldan 3 yılı kadar hapis cezası öngörülmektedir.

Sosyal medya yasası aynı zamanda Basın Kanunu ile düzenlenen basın kartı, ilan düzenlemeleri, içerik ve reklam gibi birçok detaya yer vermektedir. Yasada yapılan düzenlemeye göre, televizyon, radyo, kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen yayın hizmetlerini yerine getiren kamu çalışanı, Basın Kanunu kapsamına alınarak, basın kartı düzenlemesine kapsamında yer verilen süreli yayın çalışanları gibi kabul edileceği hükmüne yer verildi.

Yasada medya mensubu, Basın Kartı Komisyonu, İletişim Başkanlığı, enformasyon görevlisi gibi tanımları da ayrıntılı olarak yer verilmiştir. Sosyal Medya Yasası’nda yer alan hükümlere göre, internet ortamında yer verilen haberlerin gerçeğe aykırı olması durumlarında, yayın kuruluşu haber içeriğini kendiliğinden kaldırdığı durumlarda, 24 saati yayın sitesinin ana sayfasında olmak üzere, bir hafta süre ile düzeltme yazısına yer verileceğine hükmetmiştir.

Yeni Sosyal Medya Yasası hükümlerine göre bir suçun basılı eserler ile işlenmesi durumunda 6 ay, internet haber siteleri yolu ile işlenmesi durumunda 4 ay olarak ceza muhakeme şartı getirilmiştir. Basılı eserler için bu süre suça konu eserin Cumhuriyet Başsavcılığına teslimi başlarken, internet yolu ile oluşan suçlar için süre başlangıcı ihbar tarihi olarak belirtilmiştir.

Yalan Habere Karşı 1 Yıldan 3 Yıla Kadar Hapis Cezası

Sosyal Medya Yasası’nın yürürlüğe girmesi ile Türk Ceza Kanunu’na eklenen madde ile halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suç kapsamına alınmıştır. Buna göre;

  • Yayılan haber gerçeğe aykırı ise,
  • Ülke güvenliği ve kamu sağlığına yönelik haberse,
  • Hakkı korku, panik ve endişeye sevk ediyorsa,
  • Kamu barışını ve düzenini bozmaya yönelikse,
  • Yayın aleni ise,

Şartlarını yerine getiren içerikler, yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu kapsamında değerlendirilecek ve sorumlu kişiye 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngörülebilecektir. Yayın içeriğini ayrıca bir suç oluşturması durumunda, kişi veya kişiler TCK’nın ilgili maddelerince ayrıca yargılanırlar.

Zarar Görenlerin Düzeltme ve Cevap Yazısı

Yürürlüğe giren Sosyal Medya Yasası internet haber içeriği açısından zarar gören kişilerin haklarının korunmasına yönelikte düzenlemeler içermektedir. Buna göre haber içeriğinden zarar gören kişi, düzeltme yazısını haberden sorumlu yayın müdürüne gönderdiğinde, yayın müdürü içerik üzerinde hiçbir değişiklik yapmadan, haber içeriğinde kullanılan puntolarla internet sayfasında yayımlamak zorundadır.

Yayınlanan içerikle ilgili zarar gören kişi yasal başvurularını gerçekleştirdiğinde, bu hususta yetkili mahkemenin yayının kaldırılmasına yönelik karar vermesi durumunda, yayın derhal yayından kaldırılmalıdır. Aynı konuya ilişkin başka yayın içerikleri oluşması durumunda, her bir yayın içeriğine ayrı karar alınmasına gerek duyulmaksızın, daha önce verilen karar hükümleri geçerlidir.

Zarar Görenlerin Düzeltme ve Cevap Yazısı

Zorunlu Bilgiler Sitelerde Yer Almak Zorundadır

Birçok konuda düzenleme getiren Sosyal Medya Yasası haber sitelerine künye zorunluluğu da getirmiştir. Yasa hükümlerine göre internet haberciliği anlamında yayın yapan site zorunlu bilgilere yer vermek zorundadır. Daha önce gazete yayıncılığı için öngörülen zorunluluk, internet haberciliği anlamında da yükümlülük getirmiştir. Telefonların ve telekomünikasyon denetimlerini elinde bulunduran BTK, internet haberciliği açısından da denetleme yapmakla yükümlüdür. BTK bu anlamda yayın sitesinin kaç kullanıcısının olduğunu, iletişim trafiğinin durumunu denetleyecek ve buna ilişkin bilgileri tutabilecek. Yayınlanın içeriği BTK denetimi dışında tutulmuştur.

Sosyal Medya Yasası ile Basın İlan Kurumu Kanunu’nun 45. Maddesine eklenen yeni maddeye göre, internet haber siteleri yasada belirtilen şartları yerine getirmeleri durumunda, resmi ilan ve reklamlara da yer verilebileceğine hükmedilmiştir.

Danışmanlık hizmeti almak için hemen avukata sor sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Faaliyet Gösteren İnternet Haber Siteleri

Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Sosyal Medya Yasası’na göre koşulları oluşturan internet haber siteleri haber içeriklerine yer verebilir ve haber siteleri içeriklerinde yer verdikleri haberler uygun koşullarda saklamak durumundadır. Bu durum yasaya aykırı yayınlanan içeriklerin ortadan kaldırılmasının önüne geçmeyi amaçlar. Yasaya aykırı haber içerikleri hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilir.

İçerik Kaldırma Kararı

Yürürlükte olan İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’da, suç teşkil eden içeriklerin yayınlanması durumunda, siteye erişim engeli ve sayfanın tamamen yayından kaldırılması öngörülmüştür.

Yeni yürürlüğe giren Sosyal Medya Yasası’nın ilgili maddeleri bu konuda düzenlemeye giderek, erişim engeli veya sayfanın tamamen yayından kaldırılması yerine sadece suçla ilgili içeriğin kaldırılabileceğini öngörmektedir.

Sosyal Medya Yasası’nın bu düzenlemesi, suçla ilgili olmayan içerikleri güvence altına alarak, ifade özgürlüğünü ve haber alma hakkını güvence altına almaya yöneliktir.

Yasa ayrıca içeriğin kaldırılmasına yönelik yükümlülüğün kullanıcılara erişim olanağı sağlayan internet sağlayıcısında olmadığını, içerikleri barındıran sistemleri sağlayan, haber kaynağını işleten, internet üzerinden kullanıcıların erişimine sunan ve içeriği üreten kişilerin içerikler kaldırmakla yükümlü olduğunu belirtmiştir.

Sosyal Medya Yasası Ne Zaman Yürürlüğe Girecek?

Yasa koyucu Sosyal Medya Yasası’nın uygulanışı açısında da hükümler içerir. Sosyal Medya Yasası maddeleri hükümlere göre, yasanın 28’inci maddesinin (a) ve (b) bendi dahil, 20, 21, 22, 25, 26 ve 27. Maddeleri yayın tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş olup, yasanın diğer maddeleri 1 Nisan 2023 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Sosyal Medyaya Sansür Ne Demek?

Tatilin sona ermesi ile TBMM Sosyal Medya Yasası taslağını gündemine taşıdı ve oy çokluğu ile yasalaştı. Dezenformasyonla mücadeleyi öngören Sosyal Medya Yasası, Resmi Gazete’de yayınlayarak yürürlüğe girdi. Yasa birçok kanunda değişiklik öngörmekte olup, bazı kesimler tarafından yapılan değişikliklerin sosyal medyaya sansür uygulaması olduğu yönünde görüşler ortaya konuldu. Kanunun özellikle basın yasası üzerinde değişiklikler öngörmesi, basın meslek örgütleri tarafından basına sansür uygulandığı şeklinde algılandı.

Sosyal Medya Yasası’nın 29. Maddesi halka yanıltıcı bilgi yayla suçunun 3 yıla kadar hapis cezası öngörmekte olup, bu nedenle gazeteciler ve sosyal medya kullanıcıları tutuklu yargılanabilecekler. Ayrıca yasanın Sansür Yasası kaçıncı madde? Yasanın 31. Maddesi internet ortamında yayın yolu ile işlenen suçlar kapsamında, Erişim Sağlayıcı Birliği’nin internet sitelerinde yer verilen tüm içeriklerin çıkartabilmesine hükmetmiştir.

Yasanın 32. Maddesi ile Devlet İstihbarat ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu’nun 27. Maddesinin 1. ve 2. fıkraları, basın ve yayın yolu ile işlenen suçlar kapsamına alınarak yasanın kapsamı genişletildi. Bu durum basın ve yayın çevrelerinde, basın özgürlüğünün engellenmesi, haber içeriklerine sansür olarak geniş yankı buldu. Yasanın hükümlerine göre Sosyal Medya Yasası 2023 yılında yürürlüğe girecek.

Sık Sorulan Sorular

Sosyal medya sitesi ne demek?

İnternet kullanıcılarının birbirleriyle çevrim içi bilgi alışverişinde bulundukları, sosyal aktivitelerini paylaştıkları, ilgi ve bilgi platformudur.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu