Genel

Zorla İstifa Dilekçesi İmzalatılan İşçinin Hakları Nelerdir?

İstifa taraflara karşılıklı borç yükleyen sözleşmelerde, işçinin işverene vermiş olduğu yazılı veya sözlü de olabilen bir bildiridir. İstifa eden işçi veya çalışan, memur artık tabi olduğu yönetmelik ve kurallardan tek taraflı irade beyanı olan istifayı kullanarak bu haklarından vazgeçer. İstifa her çalışanın bir hakkı olmakla beraber gerek iş hukukunda gerekse Anayasada güvence altına alınmış bir haktır.

Hukuk Alanında İstifa Tanımı?

İstifa tek taraflı bir irade beyanıyla meydana gelir ve bozucu yenilik doğuran bir haktır. İrade beyanı muhataba yani işveren veya patronun hakimiyet alanına ulaştığı anda tüm sonuçlarını doğurur.

Neden İstifaya Başvurulur?

İstifa eden çalışan gerek kendi elinde olmayan sebeplerden gerekse kendi özel yaşamının gerekliklerine göre çalışmak istemeyen çalışanın iş akdi sözleşmesini tek taraflı feshetmesiyle meydana getirdiği durumdur.

Neden İstifaya Başvurulur?
Neden İstifaya Başvurulur?

Peki, istifayı gerektirecek durumlar nelerdir:

  • İnsanlar çalıştıkları işte yeterli tatmin göremezler ise o işten ayrılmak isteyebilirler.
  • İnsanlar çalıştıkları yerden elde ettikleri kazancı az bulup dilerse çalıştığı iş yerinden ayrılmayı tercih edebilirler.
  • İş yükünün çok artması sebebiyle işe ara vermek isteyebilirler.
  • İş yerindeki herhangi bir sorun insanları istifa etmeye itebilir.
  • Ekonomik bunalım çeken çalışanlar daha karlı bir teklifle karşı karşıya kaldıklarında henüz çalışıp emek vermekte olduğu iş yerinden istifa edebilirler.

Kişilerin Sahip Olduğu Bazı Haklar?

Çalışan insanlar gerek Anayasa hükümlerinde gerek iş hukukunda gerekse Türk Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanununda ve Medeni kanunda pek çok hakka sahiptirler.

En temel olarak ele almak gerekirse Medeni Kanun madde 24-25 hiçbir kimse çalışma süresi çok uzun olan bir işte çalıştırılamaz der. Çalışanın izin günleri vardır ve sabittir. Bir kimse daha önceden rıza beyanıyla kendi üzerindeki haklardan vazgeçemez. Bu durum kanuna aykırı bir durum teşkil eder. Çalışan insanlarla hiç bir suretle kelepçeleme ve cendere sözleşmeleri imzalanamaz. Bu gerek Avrupa İnsan Hakları ve gerekse Türk kanunlarınca aykırıdır. Bir çalışan çok ağır şartlar altında çalıştırılamaz. Fazladan çalıştığı saatleri ek mesai ücreti olarak alma hakkı vardır.

Mobbing Nedir?

Çalışan bireyler iş yerinde pek çok farklı sorunla karşı karşıya kalırlar. Bunun başında mobbing gelir. İşverenin işçiye uygulamış olduğu psikolojik şiddete Mobbing nedir. Bazen bir göz hapsi bazen aşağılama bazen sistematik olarak verilen ağır işler ve uygulanan insanlıkla bağdaşmayan ağır uygulamalar buna sebebiyet verir.

Mobbing Nedir?
Mobbing Nedir?

Çalışan İnsanların İş Yerinde Maruz Kaldıkları Zorluklar?

Mobbingde aslında amaç işveren işçiden haz almıyor, çalışan ile sürekli uğraşıp onu o iş yerinden uzaklaştırmaya kendi isteğiyle istifa dilekçesi vermeye zorlayıp onu buna itmektir. Böyle bir durumda görünenden ziyade daha farklı sonuçlar meydana gelmektedir.

Bakıldığında her iki türlü de çalışan işten ayrılmış görünmektedir. Lakin hukuk aleminde çalışanın kendi isteğiyle ayrılmasının ve işverenin çalışanını kovmasının pek çok farklı sonucu olur. Bunu çalışandan daha iyi bilen işverenler çalışanı mobbing gibi sistematik hareketlerle istifaya zorlar.

İstifa ve İşten Çıkarılma Arasındaki Fark Nedir?

İstifa ve İşten Çıkarılma Arasındaki Fark Nedir? Sorusunun cevabı işten ayrıldıktan sonra çalışanın iş akdi halindeyken elde ettiği bazı kazançların daha sonradan talep aşamasında meydana gelen değişiklikler bu sorunun hemen hemen en temel cevabını oluşturur. Kendi isteği ile işten ayrılan çalışan ona o işin gelecekte getireceği pasif gelirden vazgeçmiş sayılır.

İçeride olan alacağını tahsil etme hakkı devam eder lakin oradaki tüm haklarından mahrum kalır. Fakat işveren işçiyi çıkarmış olursa ve bunu haksız bir sebeple yaptıysa aralarındaki iş akdi sözleşmesinin ilgili maddeleri doğrultusunda çalışana karşı sorumlu olur. Genelde içeride biriken kıdem tazminatı vs. yüklü miktarda alacaklar bu ufak ayrımla saman altı edilebilir. Hatta ve hatta çalışan sözleşmesinin içerikleri doğrultusunda borçlu dahi çıkabilir.

Zorla İstifa Dilekçesi Neden İmzalatılır?

Burada işveren, işçiye karşı vermekle yükümlü bulunduğu ödemeleri bu muvazaalı işlemle örtmeye çalışmaktadır. Muvazaa Türk Borçlar Kanununda düzenleme alanı bulmuştur. Her halde muvazaanın ispatı işçiye aittir.

Türk Borçlar Kanunu gereği kanunu ve yetkili mercileri aldatan muvazaalı işlem geçersizdir. Patron, çalışanını bu haklardan mahrum etmek isterse ve kendi cebinden çıkacak paradan kısmak isterse muvazaalı işleme başvurur. Fakat buna hukuk bir önlem almıştır. Zorla istifa dilekçesi imzalatılan işçinin hakları korunur.

Zorla İstifa Dilekçesi Neden İmzalatılır?
Zorla İstifa Dilekçesi Neden İmzalatılır?

Zorla İstifa Dilekçesi İmzalatılan İşçinin Hakları Nelerdir?

Şimdi de zorla istifa dilekçesi imzalatılan işçinin hakları nelerdir sorusunu cevaplamadan önce çalışan kendisine bir avukat tutmalıdır. Bu dilekçenin muvazaalı olduğu ispat edilirse, işten çıkmak zorunda bırakılan çalışan, İş Kanunu madde 24/2-c düzenlemesinde ‘işverenin işçiye gözdağı vermesi’ konu başlıklı, işçi için haklı nedenle fesih hali olarak varsayılan ilgili maddelerde düzenleme alanı bulmuştur.

Yani işçi sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir. Sözleşmede kendisine dayatılan borçlardan kurtulur. Ve kendi emeğinin karşılığı olan tazminatını alabilir. Haksız nedenle işten çıkarılması muvazaalı işlemle sağlanan çalışanın hakları arasında o iş ile ilgili olarak yapmış olduğu ve yapacak olduğu farazi masrafları işverenden maddi tazminat davasıyla talep edebilir.

Başvurulması Gereken İlgili Kanunlar Nelerdir?

Başvurulması Gereken İlgili Kanunlar hiç şüphesiz ki İlgili kanun Türk Borçlar Kanunu ve İş hukuku kanunudur. Kanun bu tarz durumlarda ispat halinde çalışanın haklarını korur.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu