Genel

Yüz Kızartıcı Suçlar Nelerdir?

Yüz kızartıcı suçlar insanlar tarafından yaşam içinde ve internet aramalarında karşılaştıkları suçlar arasında bulunur. Bu suçların işlenmesi kişilerin iş hayatlarını ve gündelik hayatlarını etkileyen suçlardır.

Yüz kızartıcı suçlar nelerdir? Denildiğinde akla hırsızlık, dolandırıcılık ve zimmet başta olmak üzere farklı türlerde suçların geldiği bilinir. Bu suçların detayları, adli sicile etkisi ve suçlara karşın uygulanan Yargıtay kararları hakkındaki tüm bilgiler içeriğimizdedir.

Yüz Kızartıcı Suç Nedir?

Yüz kızartıcı suç Türk Ceza Hukuku içerisinde yer almamasına rağmen 1982 Anayasası’nda özel maddelerle ifade edilen suçlara denir. Suçun Ceza Hukuku’nda bir bağlayıcılığı yoktur ancak özel kanun maddelerine bağlı olarak suçu işleyen kişilere çeşitli yaptırımların uygulandığı görülür. Bu yaptırımlar arasında belirli meslekleri yapamama durumu yaygın olarak görülür.

Yüz kızartıcı suçlar genel olarak toplum tarafından hoş karşılanmayan eylemleri kapsar. Ancak her suçun toplum tarafından olumsuz karşılanması suçun işlendiğin ifade etmez. Bu nedenle kişinin suç şartlarını uygulamış olup olmadığına bakılır.

Danışmanlık hizmeti almak için hemen avukata sor sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Hangi Kanunlarda “Yüz Kızartıcı Suçlar” Kavramı Vardır?

Kişilerin hayata geçirdiği yüz kızartıcı suçlar kanunların bazılarında yer almıştır. Bu kanunları genel olarak özel kanunlar ve tüzükler olarak belirtmek mümkündür. Kanunlarda yapılan değişikler ihtiyaca bağlı olarak çıkarılmış olup zaman içerisinde bazı kanunlarda yüz kızartıcı suç olarak yer alması geri bırakılmıştır.

Yüz kızartıcı suçları maddelerinde barındıran kanunlar şunlardan oluşur;

 • Devlet Memurları Kanunu (madde 48)
 • 1982 Anayasası (madde 76)
 • Noterlik Kanunu (madde 7)
 • Sigortacılık Kanunu (madde 3)
 • Milletvekili Seçim Kanunu (madde 11)
 • Bankacılık Kanunu (madde 8)
 • Avukatlık Kanunu (madde 5)
 • Hakim ve Savcılar Kanunu (madde 8)
 • Siyasi Parti Kanunu (madde 11)
 • Eczacılar ve Eczaneler Kanunu (madde 4)

Bu kanunlarda suçun gerçekleşmesi durumunda kişilerin karşı karşıya kalacakları hukuki durumların altı çizilmiştir.

Yüz Kızartıcı Suçlar Nasıl Tespit Edilir?

Gerçekleşen eylemin yüz kızartıcı suçlar arasında bulunma durumunun tespit edilmesi gerekir. Tespit aşamasında gerçekleşen eylemin hangi özel kanunla yüz kızartıcı suç kabul edildiği araştırılır. Bu araştırmanın sonucuna bağlı olarak da uygun yaptırımın uygulanması sağlanır.

Kişi tarafından gerçekleşen bir eylem ilgili özel kanunda yüz kızartıcı suç kapsamına alınmamışsa suç niteliğini taşımaz. Bu nedenle de kişilerin suça karşılık ceza almaları mümkün olmaz.

Tespit aşamasının doğru şekilde yapılabilmesi için yüz kızartıcı suçlara yer veren kanunların dikkatle incelenmesi gerekir. Böylelikle hangi durumlarda suç kapsamında olduğu veya cezalandırma aşaması hakkında bilgi alınır.

Yüz Kızartıcı Suçlar Nasıl Tespit Edilir?

Yüz Kızartıcı Suçların Memuriyete Etkisi

Günümüzde yüz kızartıcı suçlar memur olmaya engel oluşturur. Bu durum Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilmiştir. Böylelikle kanunda belirtilen suçları işleyen kişilerin memur olması engellenmiştir. Bu nedenle memurluk hayali kuran insanlar tarafından hangi suçların memur olmayı engellediği araştırılır.

Devlet memuru olmayı engelleyen yüz kızartıcı suçlardan bazıları şunlardır;

 • Hırsızlık suçları
 • İhaleye fesat karıştırma suçları
 • Rüşvet suçları
 • Anayasal düzene karşı gelme suçları
 • Dolandırıcılık suçları
 • Sahtecilik suçları
 • Zimmet suçları
 • İnancın kötüye kullanılması suçları
 • İflas hilesi suçları
 • Kaçakçılık suçları

Bu suçları işleyen kişilerin memurluğa kabul edilmezler. Ayrıca memur olduktan sonra yüz kızartıcı suçu işlediği tespit edildiğinde ise memurluğun bitirilmesine karar verilmiştir. Bunun dışında memur alımlarında kişilerin bu suçları işlememiş olmaları alımı kolaylaştırır.

Yüz Kızartıcı Suçlar Sabıka/Adli Sicil Kaydından Ne Zaman Silinir?

İşlenen yüz kızartıcı suçlar kişinin adli sicil kaydına işlenir. Bu sayede de yapılan iş başvuruları ve diğer işlemlerde adli sicilde görünür. Bu da olumsuz yanıt almayı beraberinde getirir.

Yüz kızartıcı suçun adli sicil kaydından silinmesi ilk olarak kişinin ölmesiyle mümkündür. Bunun dışında suç için cezanın infaz edilme tarihine bakılarak kaydın arşive alınması sağlanır. Kişiye hak iadesi yapılmışsa arşive alınan kaydın silinmesi 15 yıl sonra gerçekleşir. Hak iadesi yapılmamışsa arşiv kaydının silinmesi için 30 yıllık sürenin geçmesi gerekir.

Yüz Kızartıcı Suçlar İle İlgili Danıştay Kararları

Danıştay tarafından yüz kızartıcı suçlar ile ilgili görülen davalara ilişkin emsal kararlar verilmiştir. Bu kararlar sonradan görülecek dava ve suçlara karşın mahkemelere örnek olarak kullanılabilirler.

Yüz kızartıcı suçlarla ilgili verilen Danıştay kararlarına örnekler şunlardır;

 • 1990 yılında görülen davada memur olan şahsın 18 yaşına gelmeyen bir kızla cinsel ilişkiye girdiği ve kızı alıkoydu görülmüştür. Bu nedenle kişinin yüz kızartıcı suç işlediği ifade edilerek memuriyetinin bitirilmesi için dava açılmıştır. Ancak yapılan incelemelerde işlenen suçun yüz kızartıcı bulunmaması memuriyetinin bitirilmesine gerek olmadığı şeklinde karar alınmıştır.
 • Yüz kızartıcı suç işleyen şahsın af ilanı sonrasında hapisten çıkma durumu üzerine açılan davada affın yüz kızartıcı suçları kapsamadığı gerekçesiyle reddedilmiştir.
 • Geçmişte zimmet suçu bulunduğu tespit edilen kişinin memurluğunun iptalinin ertelenmesi için açılan davada suç yüz kızartıcı olarak kabul edildiği için davanın reddine karar verilmiştir.
 • Memur olan kişinin sahtecilik, hırsızlık veya dolandırıcılık yapması yaptığı tespit edilmiş ve memuriyetine son verilmiştir. Şahıs tarafından yapılan itirazın haksız olduğu ve alınan memurluktan alma işleminin kanuna uygun olduğuna karar verilmiştir.

Bu kararlar kişinin işlemesi muhtemel suça karşılık verilebilecek kararları gösterir. Ayrıca bu kararlara bakıldığında suçu gerçekleştiren kişinin memuriyetinin ne kadar tehlikede olduğunu ortaya serer.

Yüz Kızartıcı Suçlar Listesi

Özel kanunlar sayesinde kapsamı belirlenen yüz kızartıcı suçların anlaşılması adına liste oluşturulması gerekir. Bu liste herhangi bir zamanda suça karışan kişilerin özellikle memurluk istedikleri durumlarda suçlarına göre hareket etmelerini sağlar.

Yüz kızartıcı suçlar listesi ise şu suçları içerir;

 • Sahtecilik suçları (evrak, para, mühür, damga ve belge)
 • Zimmet suçları
 • Hırsızlık suçları
 • Hileli iflas suçları
 • İrtikap suçları
 • Dolandırıcılık suçları
 • Güveni kötüye kullanmak suçları
 • Rüşvet suçları
 • Görevi kötüye kullanmak suçları

Bu suçların her kanunda yüz kızartıcı suç olarak kabul edilmediğini söylemek mümkündür. Bu nedenle işlenen suçun niteliğine göre ilgili kanunda suç olup olmadığına bakılması gerekir. Böylelikle ceza verilmesi gerekiyorsa ceza verilmesi sağlanır. Ayrıca bu suçların sayısının artırılması da mümkündür.

Yüz Kızartıcı Suçların Memuriyete Etkisi Nedir?

Bireyler tarafından işlenmiş olan yüz kızartıcı suçların memuriyete en önemli etkisi memur olunmasını engellemiştir. Bir kişi Devlet Memurları Kanunu ve diğer özel kanunlar ile açıklanan suçlardan birini işlemişse memur olması engellenir.

Yüz kızartıcı suçların ikinci etkisi ise memur olarak atanan kişinin geçmişte işlediği suç nedeniyle memuriyetinin bitirilmesidir. Bu durumda kişi hem iş hem de statü kaybına uğrar. İşlenen suç arşive alınmışsa dahi yapılan incelemelerde işveren ve devlet karşısına çıkacağı için olumsuz etki oluşturur.

Sonuç

Devlet memurlarını ilgilendiren yüz kızartıcı suçlar memur adayları tarafından araştırılırlar. Sinaneroglu.av.tr memur adaylarına bu suçlarla ilgili merak ettikleri bilgileri verir. Yapılan görüşmelerle hangi suçların engel oluşturabileceği konusunda çalışmalar yapılır.

Arşive kayıt edilen yüz kızartıcı suçların ne zaman silineceği ve bu tarih itibariyle memurluğa başvurma durumları anlatılır. Ayrıca memurluktan alınma durumunda geri iade şansları hakkında bilgiler verilir.

Sizlerde memur olmak istiyor ancak geçmişte yüz kızartıcı suç işlediğinizi düşünüyorsanız destek almak için sinaneroglu.av.tr bürosundan yardım almalısınız. Ayrıca suçu karıştığınız durumunda ceza indirimi ve savunma için deneyimli avukatları bürodan bulabilirsiniz.

Sık Sorulan Sorular

Yüz Kızartıcı Suçlara Neler Girer?

Özel kanunla belirlenen yüz kızartıcı suçlara dolandırıcılık, sahtecilik, hırsızlık, hileli iflas, rüşvet, irtikap ve zimmet suçları girer.

Uyuşturucu Madde Kullanmak Yüz Kızartıcı Suç Mu?

Uyuşturucu madde kullanımında bulunmak yüz kızartıcı suç olarak kabul edilmez.

Zina Yüz Kızartıcı Suç Mu?

Zina olayı yüz kızartıcı suç olarak kabul edilmez.

Yüz Kızartıcı Suçlar Sicile İşler Mi?

Gerçekleştirilen yüz kızartıcı suçlar sicile işlenen suçlardır. Sicilden silinmesi içinse şartların oluşması gerekir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu