Genel

Yaş Düzeltme Davası, Yaş Küçültme Davası

Yaş düzeltme küçültme büyütme davası son 10 yıldır pek çok kişinin başvurduğu davalardandır. Yaşı bazı sebeplerle normalden büyük ya da küçük yazılan kişiler bu dava ile haklarına kavuşabilmeyi başarmıştır.

Yaş Düzeltme (Küçültme, Büyütme) Davası Nedir?

Nüfus kaydında yer alan bilgiler mahkeme izni olmadan değiştirilemez. Bu konuda değişiklik yapabilmek için dava açılmalıdır. Bu sebepten ötürü yaşta değişiklik için açılan dava yaş düzeltme davasıdır. Bu dava ile bireyler yaşını doğru bir şekilde düzeltebiliyor.

Yaş düzeltme davasına nüfus cüzdanında değişikliğe yol açtığı için halk arasında ‘‘nüfus kaydının düzeltilmesi’’ de deniyor.

Yaş Düzeltme Davasının Şartları Nelerdir?

Yaş düzeltme davasının açılabilmesi için birtakım şartların oluşması gerekir. Bu şartların oluşmaması durumunda dava açılamaz.

Bu davanın açılabilmesi için gerekli olan şartlar:

  • Bireyin hastanede veya doğum hanede doğmaması
  • Haklı bir sebebe sahip olması
  • Aynı anneden olmak üzere iddia edilen yaşta bir kardeşe sahip olmaması

Yaş düzeltme davaları sosyal ya da psikolojik gerekçeleri bahane göstererek açılamaz.

Kimlik Yaşı Nedir?

Yaş küçültme davaları için birtakım önemli terimler vardır. Bunlardan birisi de kimlik yaşıdır. Kimlik yaşı bireyin nüfus kayıtlarında doğum tarihi olarak bilinen yaşıdır. Resmi işlemlerde bütün bireylerin kimlikteki yaşı esas alınır. Ancak bazı bireylerin kimlik yaşı doğru olmadığı için hak kayıpları ortaya çıkabilir. Kimlik yaşı, hastane ya da doğumhane raporlarına göre belirlenir.

Yaş Küçültmek İçin Ne Yapmak Gerekir?

Son zamanlarda pek çok kişi yaşını küçültmek için yapması gerekenleri sorgulamaya başladı. Yaş küçültmek için mahkeme kararına ihtiyaç duyulur. Eğer birey yaşını küçültmek için gerekli şartlara sahipse mahkemeye başvuru yaparak yaşını küçültme davası açabiliyor.

Mahkeme heyeti gerekli araştırma ve incelemeyi yaptıktan sonra uygun görmesi halinde bireyin yaşının küçültülmesine karar verebiliyor.

Yaş Küçültmek İçin Ne Yapmak Gerekir

Yaş Düzeltme Davasında Yetkili Mahkeme Neresidir?

Yaş küçültme davasının açılabilmesi için asliye hukuk mahkemelerine başvurmak gerekir. Bu nedenle yaş düzeltme davaları asliye hukuk mahkemesinden başka bir mahkemede görülemez. Ancak bazı kişiler asliye hukuk mahkemesi yerine farklı mahkemelere dava açıyor.

Asliye hukuk mahkemesi dışında farklı bir mahkemeye dava açılması durumunda görevsizlik kararı veriliyor. Çünkü farklı mahkemelerde mahkeme yaş düzeltme davasına bakmakla yükümlü değildir.

Yaş Düzeltme Davası İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Yaş düzeltme davasının sonuca bağlanabilmesi için birtakım belgelere ihtiyaç duyulabiliyor. Bu belgelerden ilki nüfus cüzdanıdır. Ortada olan yanlışlığı tespit etmek için nüfus cüzdanı gerekir. Bunun yanında bireyin e devletteki kayıtları da mahkeme tarafından istenebiliyor.

Yaş düzeltme davasının seyri için varsa kardeşin doğum belgesi gerekmektedir. Kardeşin doğum belgesi ortadaki yanlışlığı çözümlemede önemli bir yardımcıdır.

Yaş Düzeltme Davasını Kimler Açabilir?

Yaş düzeltme davasını, düzeltmeyi isteyen kişinin kendisi açması gerekir. Ancak gerekli görülmesi durumunda Cumhuriyet Savcıları da yaş küçültme ya da büyütme davası açabilir. Fakat yaş düzeltme davasına konu olan kişi ergin değilse bu durumda kişinin velisi ya da vasisi dava açabilir. Yaş küçültme ya da büyütme davası özel yetki olması durumunda avukat aracılığıyla da açılabilir.

Yaş Düzeltme Davası Ne Kadar Sürer?

Yaş büyütme ya da küçültme davası olağan şartlarda çok uzun sürmez. Bu davalar 2 ile 6 ay arasında karara bağlanmaktadır. Ancak davayı gören asliye mahkemesinin iş yoğunluğu süreyi direkt olarak etkilemektedir. İş yoğunluğuna bağlı olarak mahkeme süresi birazcık daha uzayabilir. 2 ile 6 aylık süreçte kemik ölçümü ve bilirkişi raporu gibi kaynaklara ihtiyaç duyulur.

Yaş Tashihi Ne Demektir?

Yaş düzeltme davasına konu olan bir diğer terim ise yaş tahsisidir. Yaş tahsisi, yaş düzeltme ile aynı anlamdadır. Bu terim kişinin doğum tarihi olarak bilinen tarihin mahkeme kararı ile değiştirilmesini ifade eder. Bu bazen yaşın büyütülmesi iken bazen de yaşın küçültülmesidir.

Yaş tahsisine konu olan bireyin istediği sonucu alabilmesi için gerekli belgeleri sunması önemlidir.

Yas Tahsisi Ne Demek

Yaş Düzeltme Davasında Tanık Gerekir Mi?

Yaş düzeltme davasına konu olan birey için tanık getirme zorunluluğu yoktur. Ancak tanığın olması durumunda dava daha kolay çözümlenebilir. Davaya konu olan kişiye herhangi bir sınırlandırma sunulmaz. Yani tanık sayısı açısından bir sınırlandırma yoktur. Ancak hakim tüm tanıkları dinlemek zorunda değildir. Gerekli görülmesi halinde 1 tanık dinlenir ve mahkeme kararı verilir.

Yaş Düzeltme Davasında Hâkim Ne Şekilde Karar Verebilir?

Yaş düzeltme davasını gören hakimin bu konuya yaklaşım biçimi oldukça önemlidir. Hakim her zaman istenilen yaşa hükmetmez. Gerekli araştırmalar yapılıp deliller incelendikten sonra davanın kabulüne ya da davanın reddine karar verilir. Ancak ortada gerçekten bir hak kaybı varsa hakim bunu göz önünde bulundurur. Hakimin kararı diğer davalarda olduğu gibi bu davada da kesindir, bağlayıcıdır.

16 Yaşındaki Bir Kişi Yaşını Büyüterek Evlenebilir Mi?

Evlilik işleminin yapılabilmesi için belli bir yaş oluşturulmuştur. Bu yaş 18’dir. Ancak gerekli görülmesi durumunda daha küçük yaşlarda da evlilik yapabilir. Birey 17 yaşındaysa ana babanın iznini alarak evlenir. Ancak 16 yaşta bu durum geçerli değildir. 16 yaşındaki bireyin evlenebilmesi için mahkeme kararına ihtiyaç vardır. Bu karar olmadan evlilik resmiyete dökülemez.

Yaş Düzeltme Davasının Bedelli Askerliğe Etkisi Nedir?

Özellikle askerlik çağına gelen bireyler yaş düzeltme davasının bedelli askerliğe etkisini merak ediyor. Askerlik kanunu madde 111’e göre bireyin askerlik çağına girdikten sonraki yaş değişiklikleri dikkate alınmaz. Askerlik çağı ise 20-40 yaş olarak belirtilmiştir.

Yani 20-40 yaş arasındaki bir birey yaş değişikliği davası açmışsa bunun bedelli askerliğe bir etkisi olmayacaktır.

18 Yaşından Küçük (reşit olmayan) Kişi Yaş Düzeltme Davası Açabilir Mi?

18 yaşından küçük olan bireyler yaş değiştirme davası açamaz. Ancak bu kişilerin dava açabilmesi için 18 yaşını beklemesine gerek yoktur. 18 yaşın altındaki bireyler velisi aracılığıyla dava açabilir. 18 yaşın altındaki bireyler velisi ya da varisi aracılığıyla yaşını düzeltme imkanı bulabiliyor. 18 yaşın altındaki bireyler kendilerine sunulan bu hak sayesinde hak mahrumiyeti yaşamıyor.

Yaş Düzeltme Davasının Sigortalığa Etkisi Nedir?

Yaş düzeltme davasının birçok alana etkisi vardır. Bu alanlardan birisi de sigortalıktır. Bu davanın sigortalılığa olan etkisi kısıtlıdır. Eğer birey uzun vadeli sigorta kapsamındaysa ilk kez sigorta girişinin olduğu tarih önemlidir. İlk kez sigorta girişi yaptırıldıktan sonra yaş değişiklikleri sigortada bir değişim meydana getirmeyecektir. Bireylerin sigorta girişi varsa ve yaş düzeltme davası açmışsa ben yaşımı değiştirdim tekrardan sigorta günlerim hesaplansın gibi bir istekte bulunamaz.

Yaş Düzeltme Davası Sonucunda Emeklilik Süresinde Bir Değişiklik Olur Mu?

Yaş düzeltme davasının emeklilik süresine herhangi bir etkisi yoktur. Yaş düzeltme davasına konu olan bir kişinin emekli olma süresi ne kısalır ne de uzar. Çünkü bir kişinin ilk kez sigortalı olduğu tarihe bakılarak emekli olma süresi belirlenir. Sonradan mahkeme kararıyla yapılan değişiklikler bu süreyi etkilemez. Yaşını küçülten kişilerin emeklilik süresinde uzama gibi bir kaygı yaşamasına gerek yoktur.

Yaş Düzeltme Davalarında Zamanaşımı Süresi

Yaş küçültme ya da büyütme davası açacak bireylerin dava bilgilerine hakim olması önemlidir. Aksi halde bireyler davanın nasıl açılacağına ya da ne zaman açılacağına karar veremeyebilir. Bu bağlamda yaş düzeltme davasının zamanaşımı süresini bilmek önemlidir. Yaş değiştirme davası için herhangi bir zamanaşımı süresi yoktur. Yani bireyler bu davayı her zaman açma imkanına sahiptir.

Yaş Düzeltme Davasında İstinaf Kanun Yoluna Başvurulabilir Mi?

Yaş değiştirme davasının kararları kesindir. Asliye mahkemesinin verdiği karar davayı açan kişi için bağlayıcıdır. Ancak bu mahkemenin verdiği kararlar istinaf mahkemelerine kanun yoluyla götürülebiliyor. İstinaf mahkemesine başvurmak için gerekli olan işlemlerin belli bir sürede tamamlanması önemlidir. Yaş düzeltme davasına konu olan kararın istinaf mahkemelerine götürülebilmesi için 2 hafta içerisinde dilekçe yazılması gerekiyor.

Yaş Düzeltme Dava Dilekçesi Örneği

Yaş düzeltme davası için dilekçe örneği arayan kişiler internetten yardım alabilir. İnternet sitelerinde bu dilekçenin örnekleri sunulmuştur. Ancak bu dilekçeler arasından doğru yazılmış ve geçerli olanının tercih edilmesi gerekir. Güncel olmayan, hukuk tekniğine uygun olmayan dilekçeler tercih edilmemelidir. Yaş düzeltme için dilekçe yazacak kişiler alanında uzman olan avukatlardan da yardım alabiliyor.

Tüm dava, dosya ve sorularınız için bizimle İletişime Geçiniz!

İlgili Makaleler

4 Yorum

  1. Merhaba, üniversitede araştırma görevlisi olabilmek için yaşımı 1 yaş küçültmek istiyorum süreç ne kadar zamanda sonuçlanır? 34 yaşındayım şuan, vereceğiniz bilginizden ötürü teşekkür ederim

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu