Genel

Yalan Yere Yemin Etmek

Dinimizce yasak olan Yalan Yere Yemin Etmek, büyük günahlar arasındadır. Kişi karşısındakine söylediği yalanı inandırmak ve güvenini kazanmak istediği için yalan yere yemin eder. Yalan yere yemin ederek isteklerini ve menfaatlerini gerçekleştirir.

Yalan yere yemin eden kişi harama bulaşır ve bu harama Allah’ın yüce ismini de alet eder. Allah’ın ismini alet ettiği yalanda, sonuç olarak Allah’ı da ettiği yemine şahit gösterir. İnsanları kandırdığı yalan yeminle Allah’ın mukaddes adını istismar ederek Allah’a iftirada bulunur.

Yalan Yere Yemin Suçunun Unsurları

Hukuk davasında taraflara sübut vasıtası ve kanuna uygunluk olarak yöneltilen yeminin madde gerekçesine göre yalan yere icrasını cezalandırılmasıdır. Suçun oluşumu teklifin kanuni koşullarına ve şekline uygun olup olmadığına ve yemin önerilmesinin tamamen yalan bir konu üzerine olduğuna ilişkin bulunmasına bağlıdır.

Hakim dava hakkında hüküm vermeden önce yalan yere yemin eden kişi yemininden döndüğü anda cezaya tabi tutulmaz. Yeminden döndüğü zaman, hükmün icraya konulmasından veya netleşmesinden evvel gerçeğin dile getirilmesi halinde ise yalan yere yemin eden kişinin alacağı cezada belirli oranda indirim yapılması öngörülür.

Danışmanlık hizmeti almak için hemen avukata sor sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Yalan Yere Yemin Suçunda Etkin Pişmanlık

Yalan söyleyen kişinin işlediği suç yüzünden daha sonra pişman olması ve yalan yere yemin etme nedeniyle oluşan ”direkt maddi bir zarar” var ise maddi zararın giderilmesini sağlayarak alacağı cezanın indirim hükümlerinden yararlanmasını sağlayan hukuk kurumunun aldığı karara ” etkin pişmanlık ” denir. TCK m.275 üçüncü ve dördüncü fıkralarında Yalan Yere Yemin Etmek suçunda etkin pişmanlık hükümleri düzenlenmiştir.

TJ m.275- 3. ve 4. etkin pişmanlık hükümlerine göre yalan yere yemin eden kişi ille suç duyurusunda bulunan davalı hakkında sonuç kesinleşmeden önce gerçeğin söylendiği anda, cezaya tabi olunmaz. Kararın icraya konulmasından veya kararın netleşmesinden önce davalı yalan yere yemin ettiğini kabul ettiği anda, alacağı ceza yarıya indirilir.

Adli Para Cezası

İşlenen suça karşılık olarak hapis cezası veya tek başına uygulanılabilen maddi yaptırım türüne ” adli para cezası ” denir. Suçu; yalan yere yemin etmek olan bir kişinin hükmedilen hapis cezası 1 yıl ya da altında ise adli para cezası olarak sonuçlanır.

Erteleme Ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

Mahkeme tarafından hükmolunan hapis cezası, ceza evinden infaz edilmesi ile şartlı olarak vazgeçilmesine ” erteleme ” denir. Yalan Yere Yemin Etmek suçu sebebiyle alınan hapis cezası 2 yıl ya da iki yılın altında ise cezanın ertelenme kararının verilmesi mümkün olur.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, suçlu hakkında karar verilen cezanın belirli bir denetim zamanı içerisinde sonuç çıkarmaması ve şartlar uygulandığında hükmolunan cezanın ortadan kaldırılması davanın düşmesine sebep olan ceza muhakemesi kurumudur. Hagb kararı ile yalan yere yemin etmek suçuyla 2 yıl ya da iki yılın altında olduğunda hükmün açıklanmasının geri bırakılması mümkün olur.

Erteleme Ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

Suçun Şikayet Süresi Ve Zamanaşımı

Yalan yere Yemin etmek suçu, şikayete tabi olan suçlar arasında yer almak. Şikayete tabi olunmayan suçlar, savcılık tarafı ile resen soruşturulur ve bu suça dair herhangi bir şikayet süresi bulunmaz. Ceza davasını düşürmek için şikayetten vazgeçmek yeterli değildir. Dava zamanaşımı süresine riayet etmek şartı ile dava her zaman soruşturulur.

Ceza hukuk kurumlarında davanın düşmesi sonucunu doğuran bazı maddeler:

  • Dava zamanaşımı, suçun işlendiği tarihten belirli bir süre geçilmesine rağmen davanın açılmamış olmasıdır.
  • Açılan davanın kanuni süre içerisinde sonuçlanmamış olması.

Davanın düşme sonucu süresini etkileyen bazı maddelerdir.

Yalan Yere Yemin Suçu Yargıtay Kararları

YARGITAY 9. Ceza dairesi Esas: 2014/ 424 Karar: 2014 / 10625

‘’Karar: İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu 02.04.1941 tarih 1941/19-52/13 Esas _Karar sayılı gereğince yazılı belgeyle ispatlanması gerekli olan işlerde hukuk mahkemesinde yalan yere yemin etmek suçundan sanık olan kişinin ceza mahkemesindeki duruşmasında ceza mahkemelerin yazılı ispat arayıp ona göre ceza verilmesi gerektiği anlaşılır, atılı suçun delilli belge ile ispat edileceği gözetilmeden kişinin anlatımına dayanarak mahkumiyetinin hükme kurulması, kanuna aykırıdır.’’

Yalan Yere Yemin Etme Suçundan Mahkumiyet Kararı Verilmesi

Yargıtay’ın karar sayılı kararı ile yazılı belge ile belgelenmesi gerekli olan işlerde hukuk mahkemesinde yalan yere yemin etme suçunda sanık olan kimsenin ceza mahkemesindeki duruşmasında ceza hakiminin yazılı delil ile hüküm vermesi gerektiği anlaşılır. Yazılı suçun, atılı belge ile ispat edileceği göz ardı edilmeden tanık anlatımına dayanarak mahkumiyet hükmü kurulması bozma sebebidir.

Yalan Yere Yemin Etme Suçunda Kastla Hareket Etme

Davalı ve davacının başvurduğu yalan yere yemin etme suçunda, davalı yala yere yemin ettiği halde kastla hareket etmesi halinde hapis cezasına tabi tutulur. Davacının suçu ispatlaması halinde suçunu kabul etmeyen ve kastla hareket eden davalı hükmolunan cezaları kabul etmek zorundadır.

Yalan yere yemin etmek adliyeye karşı da bir suç kapsamında değerlendirildiği için hapis cezası uygulaması yapılır. Mecburiyetten yalan yere yemin etmek suç olarak kabul edilen bir durumdur.

Bu durumlar ile karşı karşıya gelindiğinde uygulanan cezalar 1-5 yıl arasında hapis cezasına tabi tutulurken gerçeğin açıklanması gibi bazı durumlar sayesinde ceza indirimi alınabilir. Hakim hükmünü açıklamadan önce gerçeğin açıklanması gerekir. Evliliği kurtarmak için yalan yere yemin etmek suçu da mecburiyetten yapılan bir fiildir. Bu suçta aynı şekilde hakim kararına varmadan önce gerçeğin söylenmesi halinde cezada indirim sağlanır.

Yalan Yere Yemin Etme Suçunda Kastla Hareket Etme

Yalan Yere Yemin Suçundan Soruşturma Açılması

Yalan yere yemin etmek Allah’ın mübarek ismini kullanarak o’nu yalanına şahit etmek olduğu için çok büyük günahtır. Kişi yalan yere yemin ederek başkalarının hakkını almış, istediği menfaate ulaşmış ve karşı tarafa maddi zarar açmış ise iki katı suç işlemiş olur. Bu konu hakkında soruşturma açılması ile yalan yere yemin eden kişi hükmolunan cezaları çeker.

Yalan Yere Yemin Suçu Şikayete Tabi Midir?

Yalan yere yemin etme suçu; TCK’nin 275. maddesine göre ”Adliyeye Karşı Suçlar ” başlığı altında düzenlenir. Hukuk davasında davanın taraflarından birinin gerçeğe aykırı olarak yalan yere yemin etmesidir. Yemin usul itibariyle kesin bir delildir buna karşılık olarak şahısların gerçeğin aksine yemin etmeleri adaletin doğru tecelli edilmesini engeller. Yalan yere yemin etmek şikayete tabidir.

Davacı yalan yere yemin eden ve kendisini maddi zarara sokan davalısını şikayet eder. Yalan yere yemin eden davalı hakim kararını netleştirmeden hemen önce doğruyu söyleyip şartları yerine getirir ise cezasında indirim olur. Yalan yere yemin etmek suçu için öngörülen ceza 1 yıl ya da 5 yıl kadardır.

Sonuç

Yalan yere yemin etmek suçu ile yargılanan veya hakkında soruşturma işlemleri başlatılan kişilerin bir an önce kendisini en iyi şekilde ifade edebilen bir avukattan destek almaları çok önemlidir. Yapılan ceza muhakemesi işlemlerinde destek alınması gereken avukat, gerekli olan itirazları dile getirir ve bütün işlemlerin hukuka uygun şekilde olmasına olanak sağlar.

Bazı süreçlerde sanığın veya şüphelinin bizzat kendisi tarafından ilgilendiği halde dönüşü olmayan zararlar ile karşılaşılabiliyor. Bunun gibi zararların ortaya çıkmaması dahilinde mutlaka yapılması gereken alanında uzman ceza avukatı https://www.sinaneroglu.av.tr/ adresinden yardım alabilirsiniz.

Sık Sorulan Sorular

Yalan Yere Yeminin Tövbesi Olur Mu?

Tövbe her konu için vardır. İnsan yaptığı kötülük için pişmanlık duyduğunda tövbe eder. Yalan yere yemin etme suçunun da tövbesi vardır.

Yalan Yere Yemin Edince Ne Yapmak Gerekir?

Yalan yere yemin eden kişi, ilk olarak yalanın gerçeğini söyleyip tövbe etmesi gerekir.

Yalan Yere Yemin Etmenin Cezası Nedir?

Yalan yere yemin eden davalı veya davacıya 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası vardır.

Yanlışlıkla Yemin Edersek Ne Olur?

Yanlışlıkla ettiğin yemin konusunun doğrusunu açıklık getirip daha sonra yemin etmemek için tövbe etmek gerekir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu