Genel

Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçu

Ülkemizde uyuşturucu imal etmek ve ticaretini yapmak yasal bir suçtur ve hükümlülükleri vardır. Türkiye Cumhuriyeti Kanunu 118/1 sayılı kanun gereğince uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu işleyen kişiler suçun detayına bağlı olarak 20 yıldan 30 yıla kadar hapis cezasına ya da takriben para cezasına çarptırılırlar.

Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde İmal Ve Ticaretinde Görevli Mahkeme

Uyuşturucu maddeler veya uyarıcı maddelerin üretimi veya ticareti ile ilgilenen kişiler ağır ceza mahkemelerince yargılanırlar. Bu kapsama giren suçlar için emniyet birimlerinde ayrı bir bölüm vardır.

Herhangi bir şikayet gelme zorunluluğu bulunmaksızın ekiplerce yapılan araştırmalar sonucunda imalat veya ticaret ile ilgili ilişiği bulunan kişi veya kişiler kavuşturmaya tabi tutulur yani yargılanır. Suçsuzluğunun kanıtlanması durumunda ise serbest bırakılabilir.

Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde İmal Ve Ticareti Suçları Nelerdir?

Uyuşturucu madde veya uyarıcı madde imal etmek, ticaretini yapmak veya kullanmak ülkemizde yasaktır. Bu bağlamda yasal olarak belirlenen miktarlardan fazla uyuşturucu madde veya uyarıcı madde üretimi yapmak, yasal olmayan yollarla bu maddeleri bir yerden başka bir yere götürmek, başkalarına ücret veya ücretsiz olarak vermek, usulsüzce depo halinde bulundurmak, satışını başkalarına yaptırmak veya kullanmak ile ilgili olan her detay suç olarak kabul edilir.

Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde İmal Ve Ticareti Suçu Unsurları

Uyuşturucu madde imalatı ve ticareti suçu oldukça kapsamlı olarak incelenmektedir. Bu suçla alakalı uzaktan yakından alakası olan kimseler mutlaka ceza alır.

TCK 118/1 sayılı kanun gereğince ruhsatsız olarak veya ruhsata aykırı olarak ülkemiz sınırları içerisinde yapılan;

  • Satış,
  • Satışa sunma,
  • Sevk etme,
  • Başkasına verme,
  • Depolanması,
  • Nakli,
  • Bulundurulması,
  • Satın alınması veya kabul edilmesi eylemlerinin tamamı suç olarak kabul edilmektedir.

İmalatından itibaren olmak üzere satış yapan veya yaptırılan kişiler olmak üzere kullanan kişilerde suçlu olarak kabul edilir. Kullanan kişiler için de belirli yaptırımlar uygulanır.

Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde İmal Ve Ticareti Suçu Cezası

Uyuşturucu veya uyarıcı üretimi ve ticareti yapan kişiler ağır ceza mahkemelerince yargılanırlar. Ağır ceza mahkemesi kapsamında değerlendirilen bir suç olduğundan dolayı soruşturma süreci bizzat Cumhuriyet Savcıları tarafından yapılmaktadır. Uyuşturucu maddeler kapsamında değerlendirilen suçlar toplum huzurunu bozan ve tehlikeye atan suçlar arasında da değerlendirildiğinden oldukça kapsamlı incelenir.

Bu konu ile ilişiği olduğu düşünülen kişiler 5271 sayılı ceza mahkemesi kanunu madde 91/4-b.7 numaralı hüküm gereğince hiç bir şikayet olmasa da göz altına alınabilir. Şüphe ile tutuklanan kişi veya kişiler bizzat savcı tarafından sorguya alınırlar.

Suçu sabit bulunan kişi veya kişiler mahkemeye çıkarılarak işledikleri suçun kapsamına göre ceza alırlar. Uyuşturucu madde veya uyarıcı madde üretimi yapan ve ticaretini yapan kişi veya kişiler 20 yıldan 30 yıla kadar ceza alabilirler. Bu süre kanun içerisindeki birçok detaya bağlı olarak değişiklikler gösterir. Bazı durumlarda para cezasına çevrilme durumu da söz konusudur.

Uyuşturucu Madde

Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde İmal Ve Ticareti Suçu Örnek Yargıtay Kararları

Uyuşturucu veya uyarıcı madde üretimi veya satışı ile ilişiği bulunan kişilerin yargılanma süreçleri zaman alabilir. Deliller doğrultusunda birçok detay göz önünde bulundurulur.

Örneğin kişi veya kişiler daha öncesinde yasal olarak belirtilen miktardan daha az miktarda uyuşturucu madde ile yakalanmış ve serbest bırakılmış ardından bir zaman sonra yasal olarak belirlenen miktarda veya fazla miktarda madde ile yakalanmışsa bu durum alışkanlık olarak değerlendirilir ve ceza oranı da buna bağlı olarak artış gösterebilir.

Daha öncesinde verilen Yargıtay kararları kapsamında da bu şekilde veya benzer şekillerde suç işleyen kişilerin 20-30 yıl aralığında hapis cezasına veya takriben para cezasına çarptırmalarına karar verilmiştir.

Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde İmal Ve Ticareti Suçu Dilekçe Örneği

Uyuşturucu veya uyarıcı madde üretimi veya ticareti yapan kimselerden avukat aracılığı ile dilekçe yazılması ve istinaf mahkemelerine gönderilmesi söz konusu olabilir. Bazı durumlarda itiraz kesinlikle kabul edilmese de bazı durumlarda ağır ceza mahkemeleri itiraz mahkemeleri yolunu açabilmektedir.

Buna bağlı olarak sanık olan kişilerin bir avukat desteği alması doğru olacaktır. Hazırlana dilekçede dosya numarası, sanık bilgileri, müdafi ve konu başlıkları sırası ile yazılmalıdır. Ardından kısa bir açıklama kısmına yer verilmeli ve sanığa doğrultulan suç kısa bir şekilde belirtilmelidir. Dilekçenin sonrasında yer alacak her detay sanık için oldukça önemlidir.

Yapılan aramada bir usulsüzlük söz konusu ise veya suçsuzluğu teşkil edecek herhangi bir delil var ise sırası ile detaylı olarak belirtilmeli ve kanunda yer alan maddeleri ile birlikte desteklenmelidir. Suçsuzluğun kanıtı ile birlikte istinaf mahkemesinden beraat veya tahliye kararı talep edilebilir.

Dilekçe hangi ildeki mahkemeye sunulacaksa o mahkemenin adı belirtilmeli ve dilekçe sonunda sanık isim soy isim imzası atılmalıdır. İstinaf mahkemeleri tarafından dilekçe incelendikten belirli bir süre sonra sanık veya sanık avukatına gerekli geri dönüş yapılır. Bu süre sabit bir süre olmamakla birlikte değişiklik gösterebilir.

Uyuşturucu Uyarıcı Madde

Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde İmal Ve Ticareti Suçu Uzlaşma

İşlenen birçok suç için mahkemeler tarafından uzlaşma kararına uygunluk verilebilir. Sanık ve şikayetçi olan kişi kendi aralarında uzlaşırsa sonuç beraat ile sonuçlanabilir. Ancak bazı suçlar için uzlaşma söz konusu değildir.

Uzlaşmanın söz konusu olmadığı suçlardan birisi de uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaret suçudur. CMK 253. Madde gereğince uzlaştırmaya tabi olan suçlar arasında bu suç yer almamaktadır.

Sonuç

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ülkemizde ne yazık ki yaygın olan suçlardan birisidir. Her geçen gün bu zararlı maddelerin kullanımından dolayı genç nüfus başta olmak üzere bir çok insan yaşamını yitirmekte veya yoksunluk krizleri esnasında çevresindeki insanlara zarar vermekte hatta öldürebilmektedir.

Bundan dolayı suçsuzluğun somut deliller ile kanıtlanmaması durumunda, suç ile ilgili yakından veya uzaktan ilişiği olan herkes herhangi bir şikayet söz konusu olmaksızın şüpheler doğrultusunda göz altına alınabilir.

Sık Sorulan Sorular

Uyuşturucu madde üretimi veya satışı birçok açıdan detaylı olarak incelenir. Uyuşturucu maddelerin üretimi sadece toplum sağlığını riske atma zamanda toplum huzurunu da riske atar. Uyuşturucu madde kullanan kişiler sadece kendilerine zarar vermezler. Yoksunluk krizi söz konusu olma durumunda çevrelerindeki insanlara hatta en yakınlarına dahi zarar verebilmeleri söz konusudur.

Bu krizler esnasında birçok kişi çevresindeki insanların ölümüne veya ciddi yaralanmalarına sebebiyet vermişlerdir. Bundan dolayı diğer suçlar ile karşılaştırıldığı zaman itiraz veya uzlaşma gibi hakların birçoğu suç işleyen kişilere verilmeyebilir. En sık sorulan sorular arasında da uzlaşma, istinaf veya itiraz gibi hakların neden olmadığı gibi sorular yer almaktadır.

Uyuşturucu İmal Suçu Şikayete Bağlı Mı?

Uyuşturucu imalatı veya satışı ile ilgili olan hiç bir suç şikayete bağlı değildir. Ekiplerce yapılan araştırmalar sonucunda şüphe duyulan her durumda bir şikayet olmasa bile alınan izinler doğrultusunda baskın yapılabilir, kişiler göz altına alınabilir ve yargılanabilir. Şüphelinin deliller neticesinde suçsuz bulunması durumunda sanık serbest bırakılır.

Uyuşturucu Ve Uyarıcı Maddeler Nelerdir?

Uyuşturucu maddelerin yasal miktarlar haricinde üretilmesi, satışının yapılmasını ve kullanımını kapsayan her durum yasaktır ve bu durumların tamamı suç olarak kabul edilir. Sık bilinen uyuşturucu ve uyarıcı maddeler arasında kokain, amfetaminler, tiner ve benzeri uçucu olan maddeler, esrar olarak bilinen halisüjon maddeleri vardır. Bu maddelerin tamamı bağımlılık yapan ve insan sağlığını her açıdan riske atan maddelerdir.

Ne Kadar Uyuşturucu Ticaret Girer?

Bazı sağlık durumlarında ve ilaç sektöründe bu maddelerden bazıları azami miktarlarda kullanılabilir. Fazlasının kullanılması suç teşkil etmektedir. Esrar bulundurma veya ticaretini yapmak son zamanlarda yaygın olarak işlenen bir suç haline geldiğinden dolayı yıllık en fazla 600 ve 700 gramdan fazla bulundurulması Yargıtay kararınca suç olarak kabul edilmiştir.

Uyuşturucu Madde Cezası Adli Para Cezasına Çevrilir Mi?

Bazı suçlar adli para cezasına çevrilebilir. Bu cezalar hükmedilen hapis cezasına gün bazında hesaplanır ve belirlenen miktar hapis cezası yerine kişilerden tahsil edilir. Geçmiş zamanlarda uyuşturucu madde üretimi ve ticareti suçu da bazı durumlarda para cezasına dönüşebiliyor olsa da günümüzde bu durum mümkün değildir.Ceza süresi bakımından verilen hapis cezasının tamamının adli para cezasına dönüştürülmesi mümkün değildir. Ancak bazı durumlarda bu suçu işleyen kişilere hem hapis cezası hem de para cezası verilebilir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu