Genel

Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu Nedir?

Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu nedir? Sorusunun cevabı tek bir ulaşım yolu için verilebilecek bir cevap değildir. Kara başta olmak üzere deniz, hava ve demir yolları için insan hayatını tehlikeye sokmak ya da tehdit edici davranışlarda bulunmak bu suç içerisine girer.

Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçunun Şartları

Failin bir zarara sebep vermiş olması ya da zarar verebilecek bir harekette bulunması suçun şartlarındandır. Fail alkollü ya da uyuşturucu kullanmış halde olması yani bilinç dışı hareketlerde bulunuyor olması bu suçu hafifletmez ya da geçersiz kılmaz. Failin içerisinde bulunduğu duruma göre mahkemenin yargılama süreci de değişiklik gösterir fakat fail suçu işlemiş olarak kabul edilir.

Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçunun Unsurları

Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suç unsurları TCK’ da iki madde ile belirtilir.

Bu iki madde şu şekilde açıklanabilir;

  • TCK 179 da kasten işlenen suçlar kasten suç olarak ele alınır. Bu suçun en çok işlenme durumu alkollü olarak araç kullanılması esnasına dayanır. Alkol tüketiminden sonra trafiğe çıkmak hem kendi can sağlığı hem de trafikte bulunan diğer insanların can sağlığını tehlikeye atmaktır.
  • TCK 180 de taksirli olarak suçun işlenmesinden bahseder. Taksirli işlenen suçta da yine kişilerin hayatlarını ya da sahip oldukları mal varlığına karşı yapılan suç mevzu bahistir.

Her iki durum içinde failin işleği suç karşılığında olası bir zarar meydana gelme koşulu aranmaz. Herhangi bir zarar söz konusu olmasa dahi fail suçu işlemiş olarak kabul edilir.

Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçunun Unsurları

Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu Örnek Suç Duyurusu

Trafik güvenliğinin tehlikeye atıldığına dair suç duyurusu ilgili birimlere gidilerek yapılabilir. Aynı zamanda mevcut bir kaza söz konusu olduğunda olay yerine gelen polis ekiplerine, olaya şahit olanlar ya da olay mağdurları suç duyurusunda bulunabilir.

Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçunun Cezası

Alkollü araç kullanan, uykusuz olduğu halde trafiğe çıkan kişilerin mevcut olan tüm ulaşım yolları içerisinde suçu işlemiş olmalarının cezası 3 aydan başlayarak 2 yıla kadar olan hapis cezası hükmündedir.

Ulaşım yolları üzerinde bulunan tabelaların yerlerini değiştirmek, işaret ve levhalara zarar vermek ya da ortadan kaldırmak, yanlış bilgilendirme tabelalar koymak gibi trafiği tehlikeye sokan durumlara neden olan kişilerin cezaları 1-6 yıl arasında hapis cezasıdır. Mevcut ulaşım yollarının taksirle tehlike sokulması durumunda faile 3 aydan başlayarak 3 yıla kadar hapis cezası verilebilir.

Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu Özel Görünüşleri

Özel görünüşler üç madde halinde incelenir. Bu maddeler sırasıyla teşebbüs, iştirak ve içtimadır. Teşebbüs failin suçu işlemeye giriştiği halde bazı nedenler sebebiyle sonuçlandıramamış olması durumları için kullanılır. Fail suça yeltenmesi fakat suçu gerçekleştirememesi nedeniyle ceza alacaktır fakat tamamlanmış ceza oranından daha düşük bir cezai işlem uygulanacaktır.

İştirak bir suçun işlenmesi için birden fazla kişinin bir araya gelerek suça karar vermelerini ifade eden kelimedir. Bu durumu teşvik eden kişi suça yardımcı olan sıfatı verilerek, suçun işlenmesi kararını aldıran kişi de azmettiren kişi olarak yargılanır.

İçtima kelimesi failin bir suçu işlerken birden fazla kanunu ihmal etmesi halinde, birden fazla suçu işleyen insan olduğunu belirtmek için kullanılan bir kelimedir. Bir kişi trafik güvenliğini tehlikeye sokan suçlardan birini işlerken aynı zamanda birden fazla ihlale sebep olursa, yapmış olduğu suçlardan en ağır olanı ile yargılanır.

Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçuna İlişkin Örnek Yargıtay Kararları

Yargıtay kararları değişiklik gösterir. Örneğin;

  • Kazanın yapıldığı gün failin seyir halinde otomobil kullandığı, trafik polisleri aracılığıyla alınan adli raporda,
  • 75 promil alkol tüketerek yola çıkmış olduğu belirlenerek,
  • Gerçekleşen olayda 2918 sayılı KTK 48/6. Maddesindeki “Yapılan tespit sonucunda,
  • Promilin üzerinde alkollü olduğu tespit edilen sürücüler hakkında ayrıca TCK’ nın 179. maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri uygulanır.

Maddesi gereğince, diye devam eden bir yargıtay kararı bulunabilir.

Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçuna İlişkin Örnek Yargıtay Kararları

Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu Uzlaşma

Ceza yargılama süresi başladıktan sonra uzlaşma avukatları aracılığıyla fail ile mağdurun bir araya gelerek, isteklerini karşılıklı dile getirmesi ve kabul edilmesi durumunda uzlaşma sağlanır. Uzlaşmanın sağlanması durumunda soruşturma kapatılır. Uzlaşma yapılamaması sonucunda dava mahkemeye taşınır.

Sonuç

Trafik güvenliğinin tehlikeye sokulması durumunda mağdurların olay yeri inceleme polis ekiplerine ya da trafik polis ekiplerine durumu bildirmeleri gerekir. Bu bağlamda taraflar arasından uzlaşma gerçekleştirilebilir. Fakat failin belli bir yolcuya zarar vermemesi fakat yolcuların genelinin hayatını tehlikeye atacak hareketlerde bulunması durumunda tarafların belli olmaması ve mevcut kamu malı üzerinden suçun işlenmesi neticesinde uzlaşma yapılamaz.

Suça yeltenen fail ya da faillerin sonu elde etmeleri, zararı verirken bir başka kural ihmali gerçekleştirip gerçekleştirmedikleri, cana zarar verip vermedikleri ve mevcut durumları değerlendirilerek cezai işlem şekline ve yöntemine karar verilir. Ehliyetsiz araç kullanmak, alkollü, uykulu ya da herhangi bir uyuşturucu madde etkisinde araç kullanmak bu suça teşebbüs olarak kabul edilir.

Sık Sorulan Sorular

En fazla merak edilen sorular arasında kişilerin suçu işlemeye teşebbüs etmelerine rağmen suçu işlememiş olmaları durumunda yargılanıp yargılanmayacaklarıdır. Fail suça teşebbüs ettiği anda elinde olan ya da olmayan sebeplerle suçu tamamlayamamış olsa bile yargılanacaktır. Fail suçu işlemediği için daha az cezai işleme çarptırılır.

Fakat bu süre zarfında uzlaşma yapılırsa olay mahkemeye intikal etmez. En fazla merak edilen sorular arasında sürücünün uyuyakalması durumunda suçu işlemiş sayılıp sayılmayacağıdır.

Yolculuk esnasında uyuyakalmak kişilerin elinde olmayan nedenler arasına girse de sürücü yorgun olduğu halde trafiğe çıktığı için suçu işlemiş olarak kabul edilir ve fail olarak yargılanır. Alkollü ya da uyuşturucu kullanımı sonrası bilinçsiz hareketlerle trafiğe çıkmak da yine suç olarak kabul edilir. Failin hareketlerinden haberdar olmaması suçlu olduğunu değiştirmez.

Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak Hangi Suçlar?

Bu suçlar taksirli ve kasten suçlar olmak üzere iki grupta incelenir örneğin sürücünün alkollü olarak araba kullanıyor olması kasten suçlar arasına girer. Kasten yapılan suçlar taksirli olarak yapılan suçlara göre daha hafif cezai işleme tabi tutulurlar.

Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak Tahsirli Suç Mu?

Normal şartlarda bu suça yeltenme somut tehlike suçu olarak değerlendirilir. Fakat failin suçu işleme esnasında ya da sonrasında birini yaralama ya da öldürme gibi bir durumu gerçekleştirmesi durumunda taksirli suç olarak sayılır.

Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak Sicile İşler Mi?

Yapılan ufak bir trafik kazası bile adli sicil kaydına işlenir. Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçu itibari ile hapis ya da para cezası şeklinde bir cezai işleme tabi tutulduğu için kişilerin sicillerinde yer alacaktır.

Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu Uzlaşmaya Tabi Mi?

Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu taraflar arasında gerçekleşmiş ise örneğin fail alkollü araç kullanırken yanından geçmekte olduğu arabaya çarpmış ise uzlaşma ile mümkündür. Fakat fail ya da failler ulaşım yollarında bulunana bilgilendirme levhalarına ve tabelalarına zarar vermişlerse bu durumda uzlaşmaya tabi olunamaz.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu