Genel

Tayin Hakkı Nedir?

Tayin hakkı veya görev değişikliği hakları, çalışanın işyeri veya iş yeri değişikliği talep etme hakkını ifade eder. Bu talep çoğunlukla çalışanların veya memurların mevcut işyerlerinden farklı bir yerde çalışmak istemeleri durumunda ortaya çıkar. Takdir yetkisinin kullanılmasına ilişkin genel olarak belirli koşullar ve prosedürler bulunur.

Örneğin bir kamu kurumunda çalışan bir memurun atanma hakkını kullanabilmesi için belirli bir hizmet süresini tamamlamış olması veya mevcut pozisyonda belirli bir süre çalışmış olması gibi kriterler söz konusu olabilir. Peki, kamuda çalışan daimi işçilerin tayin hakkı var mı, Kamu sektöründe çalışan sürekli çalışanların istihdam hakları, memurlarınkinden temel olarak farklıdır.

Kamu sektöründe tam zamanlı çalışan kişiler genellikle sabit kadrolu memur tayin hakkı ve pozisyonlu birimlerde istihdam edilir. 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK), Türkiye’de geçici işçilerin kamu sektöründe çalıştırılmasını düzenleyen bir Kanun Hükmünde Kararnamedir.

Bu 696 khk sürekli işçi tayin hakkı yönetmeliğe göre geçici işçiler kamu kurumları tarafından işe alınıyor ve sürekli işçi tayin hakkı statüsü veriliyordu. 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca tam zamanlı çalışan haline gelen bu çalışanlar, diğer tam zamanlı çalışanlarla aynı istihdam haklarına sahip olabilirler.

Kamu sektöründe sürekli istihdam hakkı genellikle ilgili mevzuata ve şirketin iç yönergelerine dayanır. Ayrıca engelli memur tayin hakkı, engellilik derecesine göre özel düzenlemelere tabidir. Rezervasyon yapılırken engelli kişinin sağlık durumu ve ihtiyaçları dikkate alınır.

Danışmanlık hizmeti almak için hemen avukata sor sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Tayin Hangi Durumlarda Yapılır?

Yeniden atama, genellikle bir çalışanın mevcut işyeri veya pozisyonundan farklı bir işyerine veya pozisyona atanmayı talep etmesi durumunda gerçekleşir. Çalışan, eşi veya aile bireyiyle ilgili bir nedenden dolayı (örneğin eşinin işyerinin değişmesi, ailevi sebepler) işyerini değiştirmek isterse, işin yeniden düzenlenmesini talep edebilir.

Çalışan kendisinin veya aile üyelerinden birinin sağlığı nedeniyle mevcut işyerinde çalışamıyorsa işyeri değişikliği talebinde bulunabilir. Çalışanlar, çalışma koşullarındaki veya ortamdaki değişiklik nedeniyle mevcut işyerinde çalışmamaları gerektiğini düşünüyorlarsa transfer talebinde bulunabilirler.

Tayin Hangi Durumlarda Yapılır?

Tayin Hakkı Ne Zaman İstenir?

Tayin hakkı, çalışanların mevcut işyeri veya pozisyonundan farklı bir işyeri veya pozisyona atanmayı talep etmesi halinde doğar. Tayin talepleri çeşitli durumlarda gerekli olabilir. Tayin talepleri genellikle işveren veya ilgili makam tarafından değerlendirilir.

İşveren, çalışma koşullarını, işyerinin ihtiyaçlarını, çalışanın mesleki niteliklerini ve diğer faktörleri dikkate alarak çalışanın talebine karar verir. Yeniden görevlendirme talebinde bulunmak isteyen çalışanlar genellikle işverene yazılı bir talep göndererek resmi bir talepte bulunurlar.  Tayin hakkıyla ilgili prosedürler, ülkenin yasal düzenlemelerine ve çalışma sözleşmesine göre değişebilir, bu nedenle ilgili yasalara ve kurallara dikkat etmek önemlidir.

Çalışan, eşi veya ailesinden kaynaklanan nedenlerle (eşin iş değişikliği, ailevi koşullar vb. tayin iş değiştirmek istemesi halinde, nakil başvurusunda bulunabilir. Çalışanlar için bu mümkün değil mi? Kendisinin veya aile üyelerinden birinin sağlık durumu nedeniyle mevcut işyerinde çalışması gereken herkes başvuruda bulunabilir.

Memurun isteğe Bağlı Tayin Hakkı

Memurların gönüllü olarak atanma hakkı, memurların kendi istekleri doğrultusunda ve belirli koşullar altında başka bir işe başvurma veya iş değişikliği yapma hakkını ifade etmektedir. Bu tür atama talepleri, memurların kariyer veya yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla yapılabilir. Genel olarak kendi isteğiyle atanma hakkının kullanılması, ülkeden ülkeye farklılık gösterebilen belirli koşullara tabidir.

Devlet memurlarının gönüllü olarak atanma hakkı, ülkeye özgü yasa ve düzenlemeler ile iş sözleşmelerine bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir. Bu nedenle ayrıntılı bilgi ve atama prosedürlerine ulaşmak için her ülkenin yasalarını ve anlaşmalarını kontrol etmek önemlidir.

Öğrenim Nedeniyle Memur Tayin Hakkı

Eğitim esaslı personel tayin hakkı, personelin eğitim veya öğretim amacıyla başka bir şehir veya yerleşim yerine atanması talebidir. Bu atama talepleri, memur tayin hakkı olmak için gereken eğitimi tamamlamak veya belirli bir alanda uzmanlaşmak amacıyla yapılabilir. Bu tür atama talepleri genellikle belirli koşullara ve prosedürlere tabidir.

Personelin, eğitim veya öğretim amacıyla belirli eğitim kurumlarını veya konutlarını ziyaret etmek için gerekli belgelere (örneğin, eğitim izni, görev sertifikası) sahip olması gerekebilir. Bu tür tayin talepleri, kamu hizmeti eğitimini tamamlamak veya belirli bir alanda uzmanlaşmak amacıyla yapılır. Eğitime dayalı kamu hizmeti atamalarına yönelik başvurular, ulusal mevzuata ve iş sözleşmelerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Öğrenim Nedeniyle Memur Tayin Hakkı

Sağlık Nedeniyle Tayin Hakkı

Sağlık nedeniyle tayin hakkı, çalışanların kendilerinin veya bir aile üyesinin sağlık durumunun mevcut işyerinde çalışamayacak hale gelmesi durumunda başka bir işe veya pozisyona geçiş talebinde bulunma hakkıdır. Sağlık nedenleriyle yapılan rezervasyon talepleri, ülkeye özgü yasa ve düzenlemelere ve iş sözleşmelerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Bu nedenle ayrıntılı bilgi ve atama prosedürlerine ulaşmak için her ülkenin yasalarını ve anlaşmalarını kontrol etmek önemlidir. Bir çalışanın veya aile üyesinin sağlık durumunu belgelemek için resmi bir sağlık raporu veya belgesi gerekli olabilir. Bir çalışanın veya aile üyesinin sağlık durumunu belgelemek için resmi tıbbi raporlar veya belgeler gerekebilir.

Sağlık durumunuza uygun bir iş veya pozisyon bulmanız önemlidir. Sağlık nedenleriyle yapılan iş talepleri, her ülkenin kanunlarına, düzenlemelerine ve iş sözleşmelerine uygun olmalıdır. Gerekirse çalışanın sağlık durumu hakkında bir profesyonelden veya sağlık yetkilisinden rapor alın.

Bu tayin talepleri çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğinin korunması açısından önemlidir. Sağlık nedenleriyle yapılan rezervasyon talepleri, ülkeye özgü yasa ve düzenlemelere ve iş sözleşmelerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bu nedenle ayrıntılı bilgi ve atama prosedürlerine ulaşmak için her ülkenin yasalarını ve anlaşmalarını kontrol etmek önemlidir.

Aile Birliği Nedeniyle Memur Tayin Hakkı

Memurların aile birliğine dayalı olarak atanması hakkı, memurların eşleri ve çocuklarıyla birlikte yaşamak ve aile birliğini sürdürmek amacıyla farklı bir pozisyona veya görev değişikliğine başvurma hakkını ifade etmektedir.

Aile birleşimi kapsamındaki atama başvurularında eş veya çocuğun varlığını kanıtlayan resmi belgeler (örn. evlilik cüzdanı, doğum belgesi) ve ilgili belgeler istenebilir. Eşinizin veya çocuğunuzun mevcut konumunu ve neden yer değişikliği talebine ihtiyaç duyulduğunu belgelemeniz önemlidir.

Bu tür çağrılar kamu görevlilerinin aile birliğini koruyabilmeleri ve aileleriyle birlikte yaşayabilmeleri açısından önemlidir. Aile birliğine dayalı atamalara yönelik başvurular, ulusal mevzuata ve iş sözleşmelerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Boşanma Nedeniyle Memur Tayin Hakkı

Boşanma nedeniyle memur tayin hakkı, boşanma halinde memurun farklı bir pozisyon veya görev değişikliği talep etme hakkını ifade etmektedir. Bu tür randevu talepleri, boşanma sonrasında oluşabilecek ailevi, sosyal ve kişisel değişikliklere yanıt olarak yapılmaktadır.

Boşanma yoluyla atama başvuruları, bulunacak pozisyonun memur ve ailesinin ihtiyaçlarına uygun olup olmadığı dikkate alınarak yapılır. Polis memurunun, polis memurunun resmi olarak boşandığını kanıtlayan bir boşanma kararı ve destekleyici belgeler sunması gerekebilir.

Eski eşinizin ve çocuklarınızın mevcut durumu ve ihtiyaçları değerlendirilecek ve yeni pozisyonun bu ihtiyaçları karşılamaya uygun olup olmadığına da bakılacaktır. Boşanma yoluyla atama başvuruları, doldurulacak pozisyonun memur ve ailesinin ihtiyaçlarına uygun olup olmadığı dikkate alınarak yapılır. Boşanma nedeniyle yapılacak atama başvurularının ilgili ülkenin kanun, yönetmelik ve iş sözleşmelerine uygun olması gerekir.

Boşanma Nedeniyle Memur Tayin Hakkı

Memurunun resmi olarak boşandığını kanıtlayan bir boşanma kararı ve destekleyici belgeler sunması gerekebilir. Eski eşinizin ve çocuklarınızın mevcut durumu ve ihtiyaçları değerlendirilecek ve yeni pozisyonun bu ihtiyaçları karşılamaya uygun olup olmadığına da bakılacaktır.

Boşanma yoluyla atama başvuruları, doldurulacak pozisyonun memur ve ailesinin ihtiyaçlarına uygun olup olmadığı dikkate alınarak yapılır. Boşanma nedeniyle yapılacak atama başvurularının ilgili ülkenin kanun, yönetmelik ve iş sözleşmelerine uygun olması gerekir.

Kişinin Ve Ailesinin Can Güvenliği Nedeniyle Memur Tayin Hakkı

Kişinin ve ailesinin can güvenliğini esas alarak personel atama hakkı, çalışanın veya ailesinin fiziki güvenliğinin risk altında olması durumunda farklı bir görevlendirme veya iş yeri değişikliği talep etme hakkını da içermektedir.

Memurun veya ailesinin güvenliğinin risk altında olduğunu kanıtlayan resmi belgeleri veya polis raporunu sunmanız gerekebilir. Yeni lokasyonun memurların ve ailelerinin can güvenliği açısından daha güvenli bir ortam sağlayıp sağlayamayacağı konusunda değerlendirme yapılacak. Can güvenliği nedeniyle yapılan ilan talepleri ilgili ülkenin kanunlarına, düzenlemelerine ve iş sözleşmelerine uygun olmalıdır.

Sonuç

Tayin hakkı veya görev değişikliği hakları, çalışanın işyeri veya iş yeri değişikliği talep etme hakkını ifade eder. Bu talep çoğunlukla çalışanların veya memurların mevcut işyerlerinden farklı bir yerde çalışmak istemeleri durumunda ortaya çıkar. Bu alandan uzun yıllardır çalışan ve çalışmaya devam eden alanında yetkin sinaneroglu.av.tr ile irtibata geçerek aklınıza takılın tüm sorulara cevap bulabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu