Genel

Suçsuz Yere İftiraya Uğramak

Suçsuz yere iftiraya uğramak insanların hayatları boyunca maruz kalabilecekleri olumsuz durumlardan biridir. İftiranın gerçekleşme durumu suçsuz kişi hakkında hukuki işlem uygulanması, kovuşturma açılması veya soruşturulma başlatılması şeklinde olur.

Bu durumda kalan kişilerin masum olduklarını kanıtlamak için iftira davası açmaları gerekir. Bu sayede iftira suçunu işleyen kişinin kanunda belirtilen oranda ceza alması mümkün olur.

Suçsuz yere iftiraya uğramak durumunda kalanların davayı nasıl açacakları, izleyecekleri yollar, dava süresi, iftira örnekleri gibi detaylar suç kapsamı ve sonuçlarını öğrenmek isteyenler için açıklanmıştır.

İftira Suçu Nedir?

Bir kişinin suç işlemediğine dair bilgi sahibi olmasına karşın suç işlemiş gibi gösterme olayına iftira suçu denir. Suç işlemiş gibi gösterme durumu ihbar etme, hakkında yayın yapma, sözlü şikayet etme veya basına yansıtma şeklinde gerçekleşir.

İftira işlemi şikayet ederek gerçekleşirse şikayet yoluyla iftira, ihbar ya da şikayet yoluyla gerçekleşirse basit iftira ve deliller sunularak yapılırsa nitelikli iftira olarak adlandırılır. Bu türlerden birisinin tercih edilerek yapılan girişim nedeniyle üzerine suç atılan kişi hakkında işlem yapılmasına neden olunur.

İftira suçu TCK 267.maddesinde düzenlenmiştir. Kanun maddesine göre suçu işleyen kişinin 1-4 yıl arasında hapis cezası alması mümkündür. Suç ayrıca kanunda ani hareketli tehlike suçu olarak anılır.

Suçsuz yere iftiraya uğramak durumunda kalan kişi ceza almamış olsa bile iftira atıldığı için iftirayı gerçekleştiren kişinin ceza alması mümkündür. Ancak bunun için eylemin dava açma şartlarına uygun görülmesi ve açılan davayla suçunun somut olarak kanıtlanması gerekir.

Danışmanlık hizmeti almak için hemen avukata sor sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Hangi Durumlarda İftira Davası Açılır?

Suçsuz yere iftiraya uğramak durumuyla karşılaşan kişinin faile karşı iftira davası açabilir. Davanın açılması için iftira eyleminin 3 türden biriyle gerçekleşmiş olması gerekir.

Bunlar;

  • Şikayet ederek: Kişinin suçu işlemediğini bilmesine rağmen yetkili mercilere şikayet edilmesini kapsayan iftiradır. Şikayet edilen yerler ise jandarma ve polis gibi adli kurumlar olur.
  • İhbar ederek: Suçu işlemediğini bilmesine rağmen kişiyi yetkililere ihbar etmeyi kapsayan iftiradır. İhbar basın yayın yoluyla veya iletişim araçları yoluyla yapılır.
  • Basın yayını yaparak: Kişiler suç işlemediğini bildikleri kişilere basın yayını yaparak iftira atabilirler. Bu da insanların dijital ortamda veya haberler de suçlu gözükmesine neden olur.

Kişiler 3 farklı türdeki iftirayı atarken amaçları kişi hakkında adli işlem başlatılması ve ceza alması olmalıdır. Ayrıca söz konusu kişiye ait kimlik bilgilerini iftirayı atarken kullanmış olmak gerekir. Bu amaç taşınmadan yapılan eylemlerin suç olarak görülmesi mümkün olmaz.

İftiraya Uğrayan Kişi Ne Yapmalı?

Suçsuz yere iftiraya uğramak durumunda kalan kişi üzerindeki iftiradan kurtulmak için şikayet yolunu seçmelidir. İftirayı atan kişi biliniyorsa şikayet etmek için iki yer seçilebilir. Bunlar Cumhuriyet Başsavcılığı ve yaşanan şehirdeki kolluk kuvvetleridir.

Şikayetçi olunan kişiye iftira suçu cezası verilmesi için mağdur kişinin iftira atıldığını ispat etmesi gerekir. Bunu da delil ve tanıklar aracılığıyla yapılır. Suçun ispat edilmesi davanın kısa sürede fail aleyhine sonuçlanması sağlanır.

İftira suçunda mağdur durumdaki kişinin şikayet zorunluluğu yoktur. Bu nedenle suç var olduğunda savcılığın suçlu için kendiliğinden soruşturma açması mümkündür.

İftira Suçu Nasıl İspatlanır?

İftira suçunun ispatlanması suçu işleyenin ceza almasını kolaylaştırır. Suçun ispatlanabilmesi için delillere ihtiyaç duyulur. Bu deliller yazılı belge, yazılı tutanak ve resimlerdir.

İftira suçunda tanık bulunması suçlunun ceza almasını kolaylaştırır. Bu nedenle mağdur durumundaki kişinin iftira atıldığına tanıklık edecek birini bulması iftiradan kurtulması ve fail için açılan davanın sonuçlanmasını kolaylaştırır.

İftira Atılan Kişi Tazminat Alabilir Mi?

İftira atılan kişinin iftiracı kişiye karşı tazminat davası açması mümkündür. Mağdur durumundaki kişinin açabileceği tazminat davası iki çeşittir.

Bunlar;

  • Manevi tazminat: Kişi üzerine atılan iftira nedeniyle üzülmüş ve duygusal anlamda rahatsızlık yaşamışsa manevi tazminat alabilir. Tazminat talebi Asliye Hukuk Mahkemesi’ne iletilir ve sonuçlandırılır.
  • Maddi tazminat: Kişi iftira nedeniyle tutuklanmış ve ceza almışsa maddi yönden kayıp yaşamış olur. Buna dayanarak maddi tazminat talebinde bulunur. Bunun dışında atılan iftira nedeniyle kişi mal varlığını kaybetmişse suçun karşılığında maddi tazminat alarak mağduriyetinin maddi olarak giderilmesini sağlar.

Basit İftira Örnekleri Nelerdir?

İftira türleri arasında basit iftira bulunur. Bu iftiranın basit olarak adlandırılma kişiyi ihbar ederek veya hakkında şikayette bulunarak suç işlediği yönünde iftira atılmasıdır. Basit iftira günümüzde sıklıkla görülen iftira eylemidir.

Bu suçun örnekleri şunlardır;

  • Kişinin silahlı örgüt üyeliğinin bulunduğu yönünde iftira atmak
  • Kişinin isteği dışında hesabından para çektirdiğine yönelik iftira atmak
  • Apartman sakinlerinden birinin aidatını ödemediği yönünde iftira atmak
  • İşçi hakkında iş yerinde kurallara uymadığı yönünde iftira atmak

Bunlar ihbar ya da şikayet yoluyla adli makamlara iletilir. Bu durumda kişi hakkında işlem yapılmaya başlanması mümkün olur. Ancak söz konusu kişi suçsuz yere iftiraya uğramak durumuyla karşılaştığını ispat ederse failin suç işlediği anlaşılır.

İftira Suçu Arabulucu Kapsamında Mı?

İftira suçlara arabulucu kapsamına alınmamıştır. Bu nedenle suç işlendiği düşünüldüğü durumlarda arabulucu yönteminin denenmesine gerek kalmadan iftira davasının açılması mümkün olur.

İftira Davaları Ne Kadar Sürer?

Açılan iftira davaları bulunulan yerdeki Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülür. Davanın açılması, delillerin toplanması, davanın görülmesi ve davanın sonuçlandırılması aşamalarıyla iftira suçu cezası onaylanır.

Suçsuz yere iftiraya uğramak suretiyle mağdur durumda kalan kişi iftira davası açtığında dava ortalama olarak 1,5-2 yıl sürer. Bu süre delil bulunmadığında veya ispat durumlarına bağlı olarak uzar. Bu nedenle kişi kendine iftira atıldığını düşünüyorsa ispat edecek delilleri hazırlayarak zamanında mahkemeye sunmalıdır.

İftira Davası Ne Kadar Sürer

İftira Suçu Sicile İşler Mi?

Adli sicil kayıtlarının temiz olması insanların iş hayatında ve sosyal hayatında önemlidir. Bu nedenle iftira suçu işleyen kişilerin bu suçun sicillerine işleyip işlememe durumu hakkında bilgi sahibi olmaları lazımdır.

İftira suçu işlenmişse bu suç sicile işlenir. Bu nedenle adli sicil kaydı istendiğinde suçun kayıtta yer alması kaçınılmaz olur. Kişi bu suçtan dolayı hapis cezası almışsa kayıtta belirtilir. Hapis cezası yerine adli para cezasını ödemesi uygun görülmüşse yine siciline işlenir. Bu nedenle kişilerin sicillerinde sorun yaşamamaları için iftira suçundan uzak durmaları gerekir.

İftira Suçu Para Cezasına Çevrilir Mi?

Haksız yere iftiraya uğramak cezası Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen dava sonucunda hapis cezası olarak belirlenir. Ancak fail avukatının talebi ve hakimin kararı ile cezanın para cezasına çevrilmesine karar verilmesi de mümkündür. Bu durumda suça karşılık gelen oranda belirlenen paranın ödenmesi uygun görülür.

Suçun mahiyetine bağlı olarak adli para cezası ödemesine karar verilen kişinin bu cezayı ödemesi geri bırakılabilir. Bu da hakimin hükmün açıklanmasını ertelemesi ile mümkün olur.

Suç Uydurma ve İftira Suçu Farkı Nelerdir?

İnsanlar tarafından iftira suçuyla suç uydurma durumları karıştırılır. Bunun nedeni her iki durumun benzerlik göstermesidir. Ancak incelendiğinde kavramların farklılığının net olduğu görülür.

Suç uydurma olayında bir kişi suç işlenmediğini kesin olarak bildiği halde suç varmış gibi ihbarda bulunur. Ancak bu ihbar esnasında suçu işleyen kişi hakkında kimlik bilgisi vermez. Suçu işleyen kişi belirsizdir. Ancak iftira suçunda kişi kimlik bilgileriyle birlikte ihbar edilir. Hedef kişi iftira suçunda bellidir.

Sonuç

İnsanların suçsuz yere iftiraya uğramak sorunuyla karşılaşmaları oldukça mümkündür. Sorun yaşanan kişiler veya art niyetli olan bu suçu atarak kişinin mağdur olmasını isteyebilirler. Bu durumda iftirayla karşı karşıya kalan kişinin iftiracının işlediği iftira suçuna karşılık dava açması ve tazminat hakkını kullanması mümkündür.

İftira davasının açılması için hukuki bilgilere sahip olmak gerekir. Bu sayede davanın kazanılma oranı artar. sinaneroglu.av.tr iftira davası açmak için yardım alınabilecek hukuk bürosudur. Büro iftira suçunu işleyen kişinin cezasını bulması için mağdurun yanında olur ve davanın yürütülmesini sağlar.

Büro suçla karşı karşıya kalan kişiye danışmanlık sağlar. Böylelikle mağduriyetin giderilmesi için kişilerin neler yapması gerektiğini açıklar. Sizler de iftirayla karşı karşıya kaldıysanız hukuk mücadelesi vermeden önce sinaneroglu.av.tr ekibiyle görüşmelisiniz.

Sık Sorulan Sorular

İftira Suçunda Zamanaşımı Var Mıdır?

İftira suçlarında zamanaşımı süresi TCK ile belirlenmiştir. Buna göre süre 8 yıldır.

İftira Suçuna Karşılık Hangi Cezalar Verilir?

Kişilere yönelik iftira suçunun işlendiği durumlarda adli para cezası ve hapis cezası verilir. Ayrıca verilen hapis cezasının şartlar neticesinde para cezasına çevrilmesi mümkündür.

İftira Davaları Hangi Mahkemelerde Görülür?

Suçsuz yere iftiraya uğramak nedeniyle açılan iftira davaları Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülür.

İftira Davasını Kimler Açabilir?

İftira davasını açabilecek kişiler iftiraya uğrayan kişilerdir. Bunun dışında iftiraya uğrayan kişinin adına savcılıklar tarafından dava açılması da mümkündür.

İlgili Makaleler

2 Yorum

  1. Hastalık larim için bir akrabamın evin de kalmak zorunda kadim köyde yaşadığım için hastaneye gidip gelemiyordum Kal dim evlerinde babama ve anneme oturduğumuz evlerinin olduğu binaya hasta olmadığımı zina yaptığı mi bütün herkese erkek lerle gezdiğimi anlatıp beni madur ettiler akrabam ve eşi tarafın dan iftira attılar kız olmama rağmen oruspuluk la para kazandigimi söyleyerek ben onların evinde kadim kurban bayramında on ların evinde kadim emar endeskobi kolonas kobi beyin deki kalça kemigimde ki doğuş tan olan sorun dan dolayı çok uzayan tedavi için kaldığım akrabam tarafından iftira attılar 4 5 ay gibi bir zan tek başıma hastanelerde uğraştım paramı ben sana öderim diyerek elimde alıp beni madur ettiler akrabam ve eşi babam ve annem de bunların yalan larına inanıp beni gözlerinde ki durumumu ne hala geldiğimi anlatamam her gece bana birşey demeseler de oruspuluk yaptığımı düşünüp uyuyor olsamda kötü şeyler yaptığımı düşünüyor lar benim kendimden 100de birmilyon eminim ben bir kızım nasıl bir yol izlemeliyim kendim de 100de 47 engelli raporu oranim var yardımcı olur musunuz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu