Genel

Soybağının Reddi Davası

Soy bağının reddi davaları tanım olarak; babanın sahip olmadığını düşündüğü çocuğu kendisine ait nüfus kaydından sildirmek için açmış olduğu davaları kapsar.

Davayı açan kişi, yani hali hazırda baba olarak görünen kişinin bu durumu ispat etmek gibi bir zorunluluğu vardır. Eğer iddialar doğru çıkar ve çocuk dava açan kişiden değilse dava geçerli hale gelir ve ilgili çocuk, çocuklar, nüfus kaydından silinir.

Soybağının Reddi Ne Demektir?

Nüfus bakımından baba olan kişinin aslında öz ve diğer adıyla biyolojik baba olmadığı hallerde soybağının reddi davası açılabilir. Bağın soy bakımından reddedilmesinde baba, anne olan bireyin çocuğu başka birinden yapmış olduğunu ve kendisine ait birliktelikten gelmediğini savunur. Bu durum kişinin bilgisi dahilinde olmadığı için nüfus kaydına işlendiğinden dolayı da öğrenilmesi durumunda reddi mümkündür.

Danışmanlık hizmeti almak için hemen avukata sor sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Soybağının Reddi Davasını Kimler Açabilir?

Türk kanunlarına göre eğer soy bağı reddedilecekse bu davaları herkes açamaz. Özellikle hukuken üçüncü kişiler de denilen ve aileyle alakası, görevi olmayan kişiler soybağının reddi davası açamayacaktır.

Yalnızca kayıtlı olan baba, yetişkin sayılan yani on sekiz yaşını doldurmuş olarak reşit sayılan çocuklar ve buna ek olarak devletin aile adına erişkin olmayan çocuğa tayin ettiği kayyım tarafından açılabilir. Böylece soybağının reddi davası kimler açabilir sorusuna yanıt alınacaktır.

Soybağının Reddi Davası Kime Karşı Açılmalıdır?

Kim tarafından açılmış olursa olsun soybağının reddi davası durumlarında davalı olunan taraf her zaman anne olacaktır. Baba, çocuk ve kayyım tarafından olsa dahi mahkeme sürecine gidilmeye karar verildiğinde davalı anne olacağı için de ispat yükümlülüğü karşı tarafa, yani davayı açana yüklenecektir.

Soybağının Reddi Davası Hangi Mahkemede Açılmalıdır?

Mahkemelerin ayrı görevleri ve sürdürdükleri davalar olduğu için her soruna aynı birime gidilmemesi gerektiği anlaşılmalıdır. Benzer şekilde soybağının reddi davası için de her mahkemeye gidilemez.

Ailenin ikamet etmekte olduğu yerde, anne ve baba olan kişilerin nüfus kaydında geçen yerleşim konumlarında bulunan Aile Mahkemeleri başvuru alacaktır. Yaşanan yerin küçük olması ve Aile mahkemesi olmaması durumundaysa Asliye Hukuk mahkemeleri aracılığıyla soy bağına yönelik dava açılabilir.

Soybağının Reddi Davası Belirli Sürede Açılmalı Mıdır?

Türk hukukuna göre bazı durumları öğrendikten sonra dava yolu kullanılarak hak arayışına gidilmezse, durumun olduğu hali kabul edildi olarak varsayılır. Bu durum soybağının reddi davası için de bahsedilebilir.

Babanın, yetişkin veya ergin kılınmayan çocuğun, kayyımın durumu öğrendikten sonraki bir sene içerisinde ilgili mahkemeden mutlaka davayı başlatmış olması şarttır. Diğer durumda zaman aşımı olacağı için davalı olabilecek tarafın hakkı elinden alınacaktır.

Soybağının Reddi Kararının Sonuçları Nelerdir?

Dava sonuçları bakımından çeşitli yaptırımlar ortaya çıkacaktır. Aile temellerinde geniş çapta değişim yapabilen soybağının reddi davası sonuçlarındaysa ilgili çocuğun babanın nüfus kaydından silinmesi, biliniyorsa gerçek babasının nüfusuna alınması ve ortada anne olan kişinin yanıltma yapması varsa da boşanma halleri meydana gelir. Eğer dava açan baba çocuğun biyolojik bakımdan babasıysa da dava düşürülür.

Soybağının Reddi Kararının Sonuçları Nelerdir?

Soybağının Reddi Davasında İspat

Davayı açan taraf hangi durumda olursa olsun ispat yapar, bu durum şarttır demek yanlıştır. Ancak ortaya bir önerme süren ve bu sebeple davaya giden kişi ispat etmekle yükümlü olur. Doğal olarak soybağının reddi davası halinde olayı ispat edecek kişi davayı açacak olan kişidir. İspat aracı olarak da en sık DNA testleri tercih edilir. Kesin sonuçlara böylece varılabilir.

Soybağının Reddi Davasında Hak Düşürücü Süreler

Zaman aşımı gibi bir hukuki etki olduğu için soybağının reddi davası adına mağdur olan tarafın elini çabuk tutması gerekecektir. Mahkemenin ne kadar sürdüğü önemli olmazken davanın ne zaman açıldığı oldukça önemli olacaktır.

Mağduriyetini ispat edecek olan kişi, durumdan haberdar olduğu halde veya elinde güçlü delilleri olmasına karşın tam emin olamadığı hallerde, öğrenme zamanından itibaren bir yıl içerisinde davayı açabilir. Bir yılı ne kadar zaman geçtiğine bakılmaksızın zaman aşımı devreye girecektir.

Soybağının Reddi Davasında Diğer İlgililerin Dava Hakkı

Her aile özel sayıldığı için hukuki anlamda içerisinde yaşanan olaylar da aileyi ilgilendirir. Doğal olarak da soy bağı gibi durumda dahi, kadın veya erkek tarafının aile üyelerinin dava açmak gibi bir hakkı bulunamaz.

Yalnızca babanın, yaşına bakılmaksızın yetişkin sayılan çocuğun ve yaşı reşit olmadığı için kayyıma tabi olan çocuğa atanan kişinin anneye karşı dava açma hakkı olur. Ne sebeple olursa olsun başka kimseler tarafından bu konuda dava açılamaz, mahkemeye başvuru yapılsa dahi reddedilecektir.

Soy Bağı Reddedilen Çocuk İçin Ödenmiş Nafakaların Geri Ödenmesi Mümkün Mü?

Davanın kazanılması ve soy bağının reddedilmesi halinde, verilmiş olan çocuğa yönelik nafakalar varsa bunların iadesi talep edilebilir. Ancak her şartta geri ödeme yapılacak denilemez.

Çünkü burada ilgili hakimin hakkaniyeti devreye girer. Annenin veya çocuğun maddi açıdan zor durumda olması ve geri iade yapmaya gücünün olmaması halinde hakim tarafından iade reddedilebilir.

Böyle hallerde yeni nafakalar verilmeyecek ancak önceden ödenenler de istenmeyecektir. Ancak anne ve çocuğun maddi açıdan babadan iyi durumda olması halinde yine hakim kararıyla bir miktarı veya tamamı iade olarak ödenebilir. Soy bağı olan taraflar arasında dava yoluna gidilmesi mümkündür.

Soybağının Reddi Davası Harç Ve Masrafları

Mahkeme süreci işlemeye başladığı zaman çeşitli masraflar da süreçle beraber ilerlemeye başlar. İlk olarak kesin babalık testi için DNA testi masrafı, dava durumunu ihtar eden belgeler için değerli kağıt bedelleri ve mahkeme harçları devreye girer.

Ayrıca avukat desteği de eklenirse avukatlarla anlaşılan ücretler de eklenir. Ortalama olarak soy bağına yönelik davaların toplam giderleri dokuz bin lira ile elli bin lira arasında değişecektir.

Soybağının Reddi Davası Harç Ve Masrafları

Soybağının Reddi Davası Tazminat

Anne olan kişinin aldatmaca yapması, babayı ve çocuğu kandırmış olması durumlarında tazminat ödemeye zorlanması mümkündür. İşin içerisine hem manevi duygular hem de maddi zararlar eklenebilecek olduğundan dolayı da maddi ve manevi tazminat yaptırımlarına aynı anda veya ayrı ayrı çarptırmak mümkündür. Annenin durumuna göre hakim tarafından hakkaniyet yetkisi uygulanacak ve böylelikle tazminat miktarına, gerekli olup olmadığına karar kılınacaktır.

Soybağının Reddi Davası Yargıtay Kararları

Yargıtay tarafından verilen kararlar emsal nitelik taşır. Böylece benzer durumlarla karşılaşan ve dava açan kişiler sürecin kendileri adına daha olumlu şekilde sonuçlanmasını istedikleri durumlarda bu kararlara başvuru yapabilirler. Yargıtay resmi sayfası içerisinde yer alan arama butonuna soy bağının reddedilmesi yazıldığında çeşitli kararların alınmış olduğu fark edilecektir.

Her birinin tek tek incelenmesi halinde daha önceden alınan emsal kararlara benzetme ve atıf yapılarak dava süreci olumlu şekilde yönetilebilir. Özellikle avukatlar tarafından irdelenen ve sıklıkla kullanılan bu durum sayesinde işin şansa bırakılmasının daha çok önüne geçilecektir.

Soybağının Reddi Dava Dilekçesi Örneği

Dilekçelerin her biri hangi mahkemeye, hangi içerikte ve taraflarının bilgilerinin neler olduğuna, beklentilerinin ne olduğuna göre bakılarak yazılır. Ancak örnek olan soybağının reddi davası dilekçe örneği bulmak da mümkündür.

Eğer avukatla görüşüldüyse avukattan talep edilen bu dilekçeler, üslup açısından mahkemeden ret almayacak şekilde yazılmış olacaktır. Ancak avukatların eğer internet siteleri varsa bu siteler içerisinde de örnek dilekçelere ulaşılabilir.

Sık Sorulan Sorular

Soy bağına yönelik bir reddetme davası açacak kişinin aklında çok fazla soru oluşabilir. Bu nedenle avukatıyla görüşerek her konuda kapsamlı bilgi alması sağlıklı olacaktır.

Soybağının Reddi Davası Masrafları Kim Öder?

Davayı kaybeden taraf mahkeme tarafından çıkarılacak olan ücretleri ödeyecektir. Doğal olarak bağı reddeden tarafın kaybetmesi halinde kendisinin, mahkemeden olumlu sonuç alınması halindeyse anne olan kişinin masrafları kapatması gerekir.

Soybağının Reddi Davası Ne Kadar Sürer?

Mahkemede öne sürülecek olan durumlar değişken olabileceği için davanın ne kadar sürede biteceğini kestirmek zor olacaktır. Ayrıca mahkemenin yoğunluğu ve duruşmaların ayarlanma tarihleri de süreci etkiler.

Soybağının Reddi Davasında DNA Testi Zorunlu Mu?

Babalık için en net ve kesin sonuç veren test DNA testi olduğundan dolayı mahkeme tarafından yüksek ihtimallerle bu testin yaptırılması istenecektir. Eğer anne durumu itiraf edecek olursa beyanı da dikkate değer ve yeterli sayılabilir.

Soybağının Reddi Davası Hangi Durumlarda Açılır?

Babalık konusunda kesin denecek şekilde şüphe edinilmiş olması, kan grubu bakımından bebeğin babadan olmasının imkansız hale gelmesi ve beyanların olması halinde davayı açacak olan kişinin eline keskin şüpheler geçecektir. Bu tür durumlarda nüfustan çocuğun ayrılması isteniyorsa dava açılmalıdır.

Sonuç

Soy bağı, ailenin temellerini ele aldığından ve insanlar için her açıdan önem arz ettiğinden dolayı önem değeri yüksek olan bağlardan biridir. Özellikle işin içerisinde anne olan tarafın yanıltma yapması, ihanetinin dahil olması hallerinde daha sarsıcı hal alabilir.

Doğal olarak bu tür davalarda olayın sonuçlarını yeteri kadar anlamak, dava gidişatını sıkı takip etmek ve istenen sonucun mahkeme nezdinde de iyi yönetilmesini sağlamak için yeterli donanımda olan bir avukattan destek almak gerekecektir.

Avukat tarafından; dilekçenin yeterli ve mahkeme üslubuna uygun yazılması, güncel geçerliliği var olan Yargıtay kararlarının incelenmesi ve mahkemenin sıkı sıkıya takip edilmesi sağlanır.

Böylece de iyi bir avukatla çalışmanın önemi mahkemenin her aşamasında daha çok öne çıkar. Belirtilen şekilde çalışmaları için sinaneroglu.av.tr sayfasından hizmetlerine bakılabilir ve kendisiyle rahatlıkla iletişime geçilebilir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu