Genel

Resmi Evrakta Sahtecilik Suçu Nedir?

Resmi evrakta sahtecilik suçu, 3 ayrı seçimlik hareket kapsamında kasten işlenebilen bir suçtur. Mevcut resmi bir belgenin gerçeğe aykırı düzenlemesi veya sahte resmi bir belgenin üretilmesi halinde resmi evrakta sahtecilik suçu ortaya çıkar. Gerçek resmi bir belgeyi başka kişileri aldatacak şekilde düzenleyen, sahte resmi belge kullanan bireyler resmi evrakta sahtecilik suçunu gerçekleştirirler.

3 farklı seçimlik hareketten her hangi birinin yapılması suçun işlenmesine sebebiyet verir. Diğer yandan düzenleyeni bilinmeyen, yasal geçerliliği olmayan, üzerinde noter onayı ve düzenleyen imzası bulunmayan, üzerindeki yazılı metin anlaşılır düzeyde olmayan resmi evrakların sahtecilik suçunda maddi konu olarak kullanılması mümkün olmamaktadır.

Resmi Evrakta Sahtecilik Suçu Şartları Nelerdir?

Resmi evrakta sahtecilik suçunun maddi konusu resmi bir belge olmalıdır.

Resmi evrakta sahtecilik suçunun gerçekleşebilmesi için şartlar şu yöndedir:

 • Sahteciliği gerçekleştirilen belgenin resmi belge olması,
 • Sahteciliği yapılan resmi belgenin zarar olasılığını doğurmaya elverişli olması,
 • Değiştirilen resmi belgenin aldatıcılık niteliğine sahip olması,

Yukarıdaki koşulların ortaya çıkması halinde resmi evrakta sahtecilik suçu gündeme gelir. Sıralanan şartlar, resmi belgenin sahte şekilde düzenlenmesi, kullanılması gibi seçimlik hareketlerin ortak şartlarıdır.

Resmi Evrakta Sahtecilik Suçunun Unsurları

Resmi evrakta sahtecilik suçu unsurları ele alındığında maddi ve seçimlik unsurlar bulunduğu görülür. Resmi evrakta sahtecilik suçunun ortaya çıkabilmesi için üzerinde değiştirme yapılan resmi belge yazılı olmalıdır. Resmi yazılı belgede mutlaka bir dil kullanılmış olmalıdır. Ancak ve ancak okunabilen resmi belgeler üzerinde yapılan sahtecilik bir suç sayılabilir. Orijinal olmayan, içeriği okunamayan belgelerde yapılan sahtecilik suç unsuru taşımaz.

Resmi evrakta sahtecilik suçunun diğer unsurları şu şekildedir:

 • Resmi evrakta sahtecilik suçu, delil değerine sahip bir resmi belge üzerindeki değişimle işlenebilir.
 • Resmi belgede sahtecilik suçunun konusu olan resmi belge, değişikliğe uğramadan önce bir kişi veya kurumca orijinal halde düzenlenmiş olmalıdır.
 • Sahte resmi belge üretilmesi veya mevcut resmi belgenin gerçeğe aykırı şekilde düzenlenmesi halinde suç oluşur.
 • Direkt olarak sahte belgenin kullanılması suçu oluşturur.
 • Gerçek resmi belgenin diğer kişileri aldatmak amacıyla yeniden düzenlenmesi halinde resmi evrakta sahtecilik suçundan söz edilebilir.

Sıralanan unsurlar kapsamında resmi belgede sahtecilik suçu hakkında konuşulabilmektedir.

Resmi Evrakta Sahtecilik Suçunun Unsurları

Resmi Evrakta Sahtecilik Suçunun Cezası

Resmi evrakta sahtecilik suçu, bir resmi belgenin sahte şekilde düzenlenmesi, başkasını aldatma amaçlı değiştirilmesi eylemleriyle işlenmişse, sanığa 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilir (TCK md.204/1). Eğer bir kamu görevlisi görevini kötüye kullanma kapsamında resmi belgeyi sahte olarak düzenlemiş ise 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası ile yargılanır. Diğer yandan resmi belgede sahtecilik suçunun maddi konusu olan belge, sahteliği kanıtlanana kadar geçerliliği süren resmi belgelerden ise, suçun sabit hale gelmesi halinde yukarı belirtilen cezalar 1/2 oranında ağırlaştırılır.

Eğer, sağlık mensubu olan bireyler gerçeğe aykırı bir belge düzenleyerek, kamunun ve ya kişilerin zarar görmesine yol açtıysa, herhangi bir haksız faydanın elde edilmesi halinde TCK md.210/2-2. cümle kapsamında cezalandırılırlar.

Resmi Evrakta Sahtecilik Suçu Özel Görünüşleri

Resmi evrakta sahtecilik suçu özel görünüşleri kapsamında bu suçu işleyen bir kişi hem evrakta sahtecilik hem de nitelikli dolandırıcılık suçu ile yargılanabilmektedir.

İlgili koşulun oluşması için gerekli şartlar şunlardır:

 • Dolandırıcılık suçu temelde, failin hileli davranışla diğer bir kimseyi aldatması ve başkasının zararını kendinin ise yararını sağlamasıyla oluşur.
 • Nitelikli dolandırıcılık suçunun oluşması için kişi suçu belirli dini, mesleki, teknolojik, sosyal araçları veya kamu kurumlarını kullanarak işlemelidir.
 • Bu kapsamda bir kişi resmi evrak üzerinde sahtecilik yapıp, sahte evrak ile aynı anda insanlardan menfaat temin ederse, bu durumda fiil tek olsa dahi hem resmi evrakta sahtecilik hem de nitelikli dolandırıcılık suçundan yargılanır.
 • Ek olarak, sahte plaka kullanma eylemi 5237 sayılı TCK’nın 204/1 maddesine göre sahtecilik suçu oluşturur. Sahte plakaya ek olarak, sahte olarak düzenlenmiş olan motorlu araç tescil belgesi, trafik belgesi kullanan kişi resmi belgede sahtecilik suçundan da ilgili soruşturma işlemlerini tabi olur.

Yukarıda yer alan özel durumun oluşması için ilgili maddelerin gündeme gelmesi gerektiği unutulmamalıdır.

Resmi Evrakta Sahtecilik Suç Duyurusu Örneği

Resmi evrakta sahtecilik suç duyurusu dilekçesi, Cumhuriyet Başsavcılığına hitaben hazırlanır. İlgili suç duyurusu dilekçesi, müşteki, vekil, suç, suç tarihi, açıklama bölümlerinden oluşacak şekilde hazırlanmalıdır. Diğer yandan dilekçede hukuki sebepler, hukuki deliller, sonuç ve istem bölümlerinde gerekli bilgiler yazılı şekilde sunulur. Müvekilin avukatı resmi evrakta sahtecilik suç duyurusu dilekçesinin hazırlanması ve ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına iletilmesi hakkında gerekli tüm desteği sunar.

Resmi Evrakta Sahtecilik Suçu Yargıtay Kararları

Yargıtay kararları doğrultusunda resmi belgede sahtecilik suçları hakkında aktarılabilecek detaylar şu yöndedir:

 • Yargıtay kararlarına göre, resmi evrakta sahtecilik suçunun oluşabilmesi için değiştirilen resmi belge yazılı olmalıdır. Hukuken anlamlı bir içerik taşımalıdır. Düzenleyicisinin belli olması gerekir. Bu detaylar sağlanmıyorsa bir suçtan söz edilemez.
 • Yargıtay kararlarına göre, sahte resmi belge tasdik edilebilen bir kopya ise noterce onaylanmışsa, resmi evrakta sahtecilik suçundan söz edilir. Aksi halde basit ve onaysız bir kopya üzerinde gerçekleştirilen değiştirme sahtecilik suçu olarak görülemez.
 • Fotoğraf ve film gibi nesneler, ceza mahkemelerinde delil niteliği taşır, ancak, bir belge niteliği taşımaz. Bu yüzden yargıtay kararlarına göre film ve fotoğraflar, resmi evrakta sahtecilik suçunun oluşmasında maddi konu niteliğinde değildir.

Diğer yandan resmi evrakta sahtecilik suçundan söz edilebilmesi için üzerinde imza bulunmayan belge şikayetin maddi konusu olarak sunulamaz. İmza eksikliği halinde belge resmi belge sayılmaz.

Resmi Evrakta Sahtecilik Suçu Uzlaşma

Resmi evrakta sahtecilik suçu, uzlaşma prosedürü uygulanmasını gerektiren suçlar arasında yer almaz. Resmi evrakta sahtecilik suçunda mağdurun rızası varsa ve zarar kastı bulunmuyorsa, cezai işlemden söz edilmez. Örneğin, doğal bir şekilde, rıza üzerine sahte evrakta başka bir kişinin imzasını taklit eden, mağdur kalan tarafa kasıtlı zarar verme amacı olmadığını ifade eden fail, fiili işlemeden önce bu durumu açıklamış ise suç varlığının kastından söz edilmez.

Resmi Evrakta Sahtecilik Suçu Uzlaşma

Resmi Evrakta Sahtecilik Ceza İndirimi Olur mu?

Hukuki ilişkiye dayalı bir alacağın ispatlanması, gerçek bir durumun belgelenmesi amacıyla resmi belgede sahtecilik suçunun işlenmesi halinde, verilecek olan ceza 1/2 oranına indirilir.

Resmi Evrakta Sahtecilik Uzlaşmaya Tabi mi?

Resmi evrakta sahtecilik suçu uzlaşma prosedürü uygulamasını gerektiren bir suç değildir.

Resmi Evrakta Sahtecilik Suçu Kaç Yıl?

Bir resmi evrağı sahte şekilde düzenleyen, gerçek resmi evrağı başka kişileri aldatmak amacıyla değiştiren veya hali hazırdaki sahte belgeyi kullanan kişiler, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar.

Resmi Evrakta Sahtecilik Suçu Davası Ne Kadar Sürer?

Resmi evrakta sahtecilik suçu davasının temel zaman aşım süresi 8 yıldır. Herkes bu süre içerisinde şikayetçi olarak davaya “müdahil” sıfatıyla katılım gerçekleştirebilir. Kamu görevlilerinin resmi evrakta sahtecilik suçunu işlemeleri halinde dava zaman aşım süresi 15 yıldır. Resmi evrakta sahtecilik suçu gerekçesi ile dava açılması halinde maddi delillerin incelemesi ve gerekçelerin değerlendirilmesine göre süre hakkında kararlar mahkemece verilir.

Sonuç

Resmi evrakta sahtecilik suçu sebebi ile mağduriyet yaşayan kişilerin zaman aşımı sürelerini dikkate alarak suç duyurularını iletmeleri önem arz eder. Diğer yandan resmi evrakta sahtecilik suçunun oluşmasında söz konusu olan şartlar hakkında detaylı bilgilerin avukattan bizzat alınması en doğru yoldur.

Şikayet dilekçesinin hazırlanması, suç unsurlarına ve cezai işlemlere ilişkin bilgilerin doğru edinilmesi, gerekli savunma şartlarından yararlanılabilmesi için alanında uzman avukat desteği önem taşır. Sinaneroğlu.av.tr üzerinden ihtiyaç duyduğunuz avukatlık hizmetine ve aklınızda yer alan sorulara yanıt olacak tüm detaylara ulaşabilmeniz sağlanmaktadır.

Tüm dava, dosya ve sorularınız için bizimle İletişime Geçiniz!

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu