Genel

Resmi Evrakta (Belge) Sahtecilik Suçu Nedir?

Türk Ceza Kanununun “ Kamu Güvenine Karşı Suçlar” başlığı altında düzenlenen resmi evrakta (belge) sahtecilik suçu nedir? Resmi evrakta sahtecilik suçunun oluşması bakımında hangi koşulların oluşması gereklidir? Hangi evraklar resmi evrak olarak değerlendirilir?

Resmi Belgede Sahtecilik Hangi Suça Girer?

Resmi belgede sahtecilik suçu Türk Ceza Kanunun “ Kamu Güvenine Karşı Suçlar” bölümünde 204. Maddede düzenlenmiştir.

Bu maddenin birinci fıkrasında “ Bir resmi belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir resmi belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren veya sahte resmi belgeyi kullanan kişi, iki yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” şeklindedir.

Kanuna göre bu suç genel itibariyle 3 şekilde oluşabilir. Suçun oluşması için ya doğrudan resmi bir belge düzenlenecek ya da mevcut resmi bir belgede değişiklik yapılacak veyahut da sahte bir resmi belge kullanılacaktır.

Resmi Evrakta Sahtecilik Cezası

Resmi belgede sahtecilik cezasının oluşması için genel olarak 3 koşuldan birinin gerçekleşmiş olması gerekir.

Bunlar:

  • Resmi belge sahte olarak düzenlenmeli
  • Mevcut resmi belge üzerinden değişiklik yapılmalı
  • Sahte resmi belge kullanılmalı

Kanun koyucu resmi belgeyi sahte olarak düzenleyen ile sahte olduğunu bildiği resmi belgeyi kullanan arasında herhangi bir ayrım gözetmemiş ve bu kişileri aynı ceza ile cezalandırma yolunu seçmiştir.

Resmi Evrakta Sahtecilik Cezası
Resmi Evrakta Sahtecilik Cezası

Neler Resmi Belgedir?

Hangi belgelerin resmi belge olduğu kanunda sayılmamıştır. Ancak genel kabul gören görüşe göre bir belgenin resmi belge olabilmesi için öncelikle resmi bir makam tarafından düzenlenmiş olması gerekir. Ancak yargı dünyasında farklı görüşler de vardır.

Örneğin vasiyetname ve hisse senedi gibi belgeler resmi bir makam tarafından düzenlenmese de resmi belgede sahtecilik suçu kapsamında değerlendirilebilirler. Ayrıca düzenlenen resmi belge için herhangi bir düzenlenme koşulu da belirlenmiş değildir. Herhangi bir şekilde tanzim edilen belge resmi belgede sahtecilik suçunun konusunu oluşturabilir.

Resmi Evrakta Sahtecilik Ceza İndirimi Olur Mu?

Türk Ceza Kanununun 211. Maddesinde “daha az cezayı gerektiren hal” başlığı altında resmi belgede sahtecilik cezasında belirli durumlarda indirim öngörülmüştür. Bu maddeye göre eğer resmi belgede sahtecilik suçu daha önceye dayanan bir hukuki ilişkinin ispatı amacıyla veyahut da gerçek bir durumun belgelenmesi amacıyla işlenmiş ise; bu durumlarda cezada yarı oranında indirime gidilir.

Resmi Belgede Sahtecilik Nerede Yargılanır?

Türk ceza hukuku yargılamasında asli görevli mahkemeler Asliye Ceza Mahkemeleridir. Resmi belgede sahtecilik suçu da Asliye Ceza Mahkemelerinin görev alanına girmektedir. Ancak resmi belgede sahtecilik suçu kamu görevlileri tarafından işlenebilir. Bu suçun kamu görevlisi tarafından işlenmesi halinde cezanın 3 yıldan 8 yıla olacak şekilde belirlenir. Ayrıca böylesi durumlarda dava Ağır Ceza Mahkemelerinde görülür.

Resmi Evrakta Sahtecilik Nereye Şikayet Edilir?

Türk hukukunda bazı suçlar şikayete bağlı iken bazı suçlar şikayete bağlı değildir. Şikayete bağlı olmayan suçlarda herhangi bir şikayet olmasa da resmi belgede sahtecilik suçunun oluştuğu ihtimali varsa Savcılıklarca resen soruşturma başlatılabilir.

Ayrıca bu suçlarla ilgili olarak şikayet mekanizması kullanılarak yetkili yargı makamları harekete geçirilebilir. Resmi belgede sahtecilik suçu şikayete bağlı suçlardan olmadığı için şikayet etme konusunda herhangi bir süre sınırı bulunmamaktadır.

Resmi Evrakta Sahtecilik Nereye Şikayet Edilir?
Resmi Evrakta Sahtecilik Nereye Şikayet Edilir?

Resmi Belgede Sahtecilik Suçu Ne Zaman Tamamlanır?

Türk Ceza Kanunu madde 66’ya göre 5 yıl ve daha az süreli hapis cezasını gerektiren suçlarda zaman aşımı 8 senedir. Resmi belgede sahtecilik suçunun birinci fıkrasında da ceza üst sınırı 5 sene olarak belirlendiğinden bu türden suçlar 8 senenin dolmasıyla zamanaşımına uğrar.

Resmi Belgede Sahtecilik Suçu Taksirle İşlenebilir Mi?

Türk Ceza Hukukunda suçlar kasten veya taksirle işlenebilir. Ancak Türk Ceza Kanununda yer alan bazı suçların taksirle işlenmeleri mümkün değildir. Resmi belgede sahtecilik suçu da ancak kasten işlenebilen suçlardan olup; bu suçun taksirle işlenmesi mümkün değildir.

Resmi Belgede Sahtecilik Suçu Taksirle İşlenebilir Mi?
Resmi Belgede Sahtecilik Suçu Taksirle İşlenebilir Mi?

Resmi Belgede Sahtecilik Etkin Pişmanlık

Türk Ceza Hukukunda bazı suçlar etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanabilmektedir. Ancak kanun koyucu etkin pişmanlık hükümlerini her suç için uygulanabilen bir müessese olarak düzenlememiştir. Etkin pişmanlığın uygulanabilmesi için o suçta etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanabileceğine dair açık bir hüküm bulunmalıdır.

Ancak resmi belgede sahtecilik suçu etkin pişmanlıktan faydalanabilecek ceza türlerinden biri değildir. Dolaysıyla resmi belgede sahtecilik suçunda etkin pişmanlık indiriminden faydalanması mümkün değildir.

Resmi Belgede Sahtecilik Etkin Pişmanlık
Resmi Belgede Sahtecilik Etkin Pişmanlık

Resmi Belgede Sahtecilik Suçu Ertelenir Mi?

Türk Ceza Hukukunda erteleme konusu TCK m. 51’de düzenlenmiştir. Bu maddeye göre erteleme uygulanabilmesi için kişinin daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı 3 yıldan fazla hapis cezasına mahkum edilmemiş olması ve kişinin gösterdiği pişmanlık sonucunda bir daha suç işlemeyeceği yönünde mahkemede bir kanaat oluşması gerekmektedir.

Resmi Belgede sahtecilik suçu işleyen kişiler de eğer bu şartları taşıyorsa cezanın ertelenmesi mümkündür. Ayrıca Türk Ceza Hukukuna sonradan giren hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının da resmi belgede sahtecilik suçları bakımında gerekli koşulları varsa uygulama kabiliyeti vardır.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu