Genel

Poliçe Nedir? Poliçe Türleri Nelerdir?

Poliçe diğer adıyla sigorta senedidir. Sigorta hizmeti sunan şirketler ve kurumların, sigortalı olmak isteyen kişiler ile yaptıkları, hakların sorumluluklarının yer aldığı anlaşmadır. Bu anlaşmada, poliçenin görevi karşılıklı olarak güveni sağlamaktır.

Türk Ticaret Kanunu’na göre sigorta şirketleri kişinin sigortası başladıktan sonra ki yirmi dört saat içinde poliçeyi düzenlemiş ve sigortadan yararlanacak kişiye teslim etmek zorundadır. Poliçe nedir sorusuna kısa olarak bu şekilde cevap vermek mümkün.

Poliçe Nasıl Kesilir?

Poliçe nedir sorusu kadar poliçe nasıl kesilir sorusu da oldukça önemlidir. Sigorta yaptırılarak güvence altına alınan mal, eşya veya güvence altına alınmak istenen, sağlık, hayat gibi kişisel değerlere ait tüm bilgiler sigorta şirketine ulaştırıldıktan sonra sigortalanma süreci başlatılır.

Poliçe, sigorta şirketi ve sigortalı arasında sözleşme yapılmasıyla başlar ve 24 saat içinde poliçenin sigorta sahibine teslim edilmesiyle devam ettirilmiş olur. Zamanında teslim edilmemiş olan poliçeden veya poliçenin 24 saat içinde kesilmemesinden dolayı ortaya çıkabilecek ve oluşacak tüm olumsuz durumlardan tamamen sigorta şirketi sorumludur.

Poliçenin teslimi kanuni anlamda zorunludur ve tamamen sigorta şirketinin sorumluluğunu kapsar. Günümüzde hızla gelişen teknoloji ile birlikte eskiden yazılı bir kağıt üzerinde hazırlanan sigorta sözleşmesine online olarak ulaşıp onay verebilirsiniz.

Sigorta yaptırmak isteyen bir kişi, online platform üzerinde bulunan hazır formlara kimlik bilgilerini doğru ve eksiksiz girerek ya da sigorta şirketlerinin 7/24 hizmet veren canlı destek telefon hatlarından yardım alarak günün her saatinde sigorta poliçesi yaptırabiliyor.

Bu sistem zamandan tasarruf sağlıyor ve güvenli bir şekilde kasko ve trafik sigortası gibi araç sigortalarınızı kolaylıkla yapabilmenizi sağlıyor. Ayrıca özel sağlık sigortası da yaptırmaya olanak tanıyor.

Danışmanlık hizmeti almak için hemen avukata sor sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Poliçe Özellikleri Nelerdir?

Poliçelerin geçerli sayılabilmesi için bazı özellikleri içinde barındırması gerekir. Poliçe nedir diye araştıran kişilerin poliçe özelliklerini de araştırdığını görüyoruz.

Bu özellikleri şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Düzenleme yapan kişinin poliçeden sorumlu olabilmesi için, poliçenin düzenleme yapıldıktan sonra teslim sözleşmesi gereği yandaş tarafa (lehtar) teslim edilmesi gerekir.
 • Kural olarak poliçe önce kişiye kabul için ibraz edilmeli.
 • Poliçe tarihi ve sunulan vadenin herhangi bir şarta bağlı olmaması gerekir.
 • Poliçede yazılı olan tarihe yeni bir eklemesi yapılamaz.
 • Poliçe sahibi verilen süre içinde senet bedelini tahsil edemezse, kural olarak hukuki yollara başvurarak işlem başlatabilir.
 • Poliçede görülen davalar özel zaman aşımına tabidir.
 • Her poliçenin kendine ait poliçe numarası vardır.

Bu poliçe özellikleri, poliçe türüne bağlı olarak değişmeyen özelliklerdir. Yaptırdığınız poliçenin adı ne olursa olsun bu tüm özellikler bütün poliçeler için geçerlidir. Poliçe numarası sigorta şirketi tarafından poliçeyi niteleyen bir numara olarak bilinir.

E- devlet üzerinden giriş yaparak poliçe numaranıza ulaşıp poliçenin detayları hakkında bilgi sahibi olmanız mümkün. Poliçe no nedir sorusuna cevap arayan kişiler yazımıza göz atabilir.

Poliçe Özellikleri Nelerdir?

Poliçe Neleri İçermelidir?

Türk Ticaret Kanunu’nun 1263. maddesine göre sigortacı, sigorta ettiren kişiye iki tarafında hak ve sorumluluklarını belirten içinde borç bilgisinde yer aldığı kendi tarafından imza edilen bir sigorta poliçesini vermek zorundadır. Bu hazırlanan poliçe içerinden bulunması zorunlu olan maddeler vardır.

Bu maddeler Türk Ticaret Kanunu’nun 1266. maddesine göre şu şekilde sıralanmıştır:

 • Sigorta eden ve sigorta ettiren kişinin adı ve soyadı
 • Sigortadan faydalanacak başka birisi varsa onunda adı soyadı
 • Sigortadan faydalanacak kişilerin ikametgah adresleri, varsa ticaret unvanları
 • Sigortanın ortaya konmuş olan konusu
 • Sigorta yaptıran kişinin almış olduğu zarara uğrama olasılığının başlama ve son bulma anı
 • Sigorta bedeli
 • Toplam ödenecek prim tutarı, ödeme takvimi ve ödeme kanalı
 • Sigorta yaptıran kişinin zarara uğrama olasılığını hakiki mahiyetlerini tamamen tayine yarayacak tüm haller
 • Sigorta tanzim tarihi

Sigorta yaptıran kişi poliçesini teslim aldığı andan itibaren prim ödemesi başlar. Poliçe kapsamında sigorta priminin tamamının ödenmesi taksitli ödeme yönünde kararlaştırılmışsa ilk taksit, poliçe kişiye ulaştığı an ödemesi yapılması gerekir.

Poliçe Nasıl Düzenlenir?

Poliçe nedir sorusu kadar poliçe nasıl düzenlenir sorusu da merak konusudur. Poliçede, poliçe yaptıracak kişi yani muhatap, çek düzenleyen kişi (keşideci) ve lehtar ( senet bedelinin kendisine ödenmesi gereken kişi) olarak üç farklı taraf yer alır.

Poliçelerin içerisinde sigorta başlangıç ve bitiş tarihi, sigortanın türü, kişiye vaat edilen teminatlar, poliçe prim tutarı ve sigorta ücreti, düzenleme tarihi ve ödeme bilgileri yer alır.

Bütün bu bilgiler kapsamında imzalanan poliçe genel şartlar ve iki taraf arasında belirlendiyse özel şartlar ile kişiye teslim edilir. Genel şartlar olarak adlandırılan bu koşullar bütün sigorta şirketleri için geçerlidir. Türkiye’ de bulunan bütün sigorta şirketleri için hepsi aynıdır.

Teminatı sağlanan bütün koşullar, teminat dışında olan koşullar, sigorta şirketi ve sigorta ettiren kişinin hak ve sorumlulukları kapsar. Sigortanın genel mevzuat maddeleri dışında tarafların anlaşarak poliçeye eklediği maddeler ise özel şartlar kısmında yer alır.

Poliçe Tarafları Kimlerdir?

Poliçe tarafları olarak toplamda 4 kişi yer alır. Bunlar sigorta eden kişi yani sigortacı, sigortalı, sigorta ettiren ve sigortadan faydalanan kişilerdir. Oluşabilecek tüm riskleri üstlenen sigortacı olarak adlandırılır.

Karşılıklı varılan anlaşma neticesinde oluşabilecek risklerini satan ve hasar oluşması durumunda sigorta şirketinden tazminat almaya hakkı olacak kişi sigortalı olarak adlandırılır. Sözleşmenin kurucu taraflarından olup, sigortayı satın alan kişi ise sigorta ettiren olarak adlandırılır.

Bu kişi aynı zamanda sigortayı kendi dışında üçüncü şahıslar adına yaptırabilir ama doğacak sorumluluklar kendisine ait olur. Lehtar (senet bedelinin kendisine ödenmesi kişi), alacaklı veya zarar gören kişi ise sigortadan faydalanan taraf olarak adlandırılır.

Poliçe Türleri Nelerdir?

Poliçe nedir sorusundan sonra kişilerin en çok merek ettiği konu poliçe türleridir. Farklı poliçe türlerinden faydalanarak kişiler bazı olumsuz durumlarda kendilerini güvence altına almak ister. Devletin sunduğu zorunlu sigortanın haricinde, kişiler bu poliçe türlerinden seçim yaparak isteğe bağlı olarak kendilerini koruma altına alır.

Bu poliçe türlerini şu şekil de sıralayabiliriz:

 • Trafik sigortası poliçesi
 • Dask sigortası poliçesi (zorunlu deprem sigortası)
 • Konut sigortası poliçesi
 • Kasko sigortası poliçesi
 • Sağlık sigortası poliçesi
 • Seyahat sigortası poliçesi
 • Bireysel emeklilik sistemi poliçesi

Kişi zorunlu devlet sigortasının haricinde bu sigorta poliçelerinden birini seçerek kişisel olarak yararlanma fırsatı bulur. Günümüzde oluşan deprem felaketleri sebebiyle kişilerin en çok araştırdığı dask poliçe nedir sorusu olmuştur. Bu sigorta türü karşılıklı varılan anlaşma maddeleri üzerinden kişilere çok sayıda imkan sağlıyor.

Poliçe Nasıl Kesilir?

Abonman Poliçe Nedir?

Genel olarak belirlenen çıkarların ve oluşabilecek zararların hangi kapsam ve koşullarla sigortalanacağı hakkında yapılan sözleşme türüne abonman sigorta sözleşmesi denir. Uygulamada nakliye şirketleri tarafından nakliyat ve mali sorumluluk sigortası olarak kullanılan, depo sahipleri tarafından yangın ve hırsızlık sigortaları alanında kullanılan bu sigorta türü Türk Ticaret Kanunu’nda yer almıyor.

Hukukta yasal temeli olmayan bu sigorta türünün Hazine Müsteşarlığı tarafından tasdik edilen genel şartları da bulunmuyor.  Durum böyle olunca, uygulamada özellikle mal ve sorumluluk sigortaları adı altında kullanılan bu sigorta türünde hangi hükümlerin uygulanacağı sorusu gündeme geliyor.

Esnek Poliçe Nedir?

Kişinin az kullandığı aracını fazla sigorta ücretleri nedeniyle sigorta yaptırmak istememesi fakat aynı zamanda sigorta güvencesini devam ettirmek istediği için kullandığı bir poliçe türüdür.

Sınırsız Poliçe Nedir?

Kişilerin üçüncü şahıslara, üçüncü şahısların araç, emlak yada şahsi mallarına verebilecekleri maddi manevi zararlar için limitsiz olarak teminat sağlayan bir sigorta türüdür. Kişilerin, bu sigorta öncesinde trafik sigortasını düzenlemiş olması gerekiyor.

Kısmi Poliçe Nedir?

Kısmi poliçe eşya sigortası, sorumluluk sigortası, ferdi kaza sigortası, ev sigortası ve nakliyat sigortası olarak bilinir. Örnek vererek anlatmak gerekirse deprem nedeniyle binada oluşan dökülmeler ve çatlaklar kısmi hasar kapsamına girer ve sigorta şirketi bu hasarı karşılamak ile yükümlüdür.

Paket Poliçe Nedir?

Paket poliçe diğer sigorta türlerine daha kapsamlıdır. Yangın sigortası ve ek rizikolara ayrıca kaza sigortası da eklenerek oluşturulan sigorta türüne paket poliçe denir. Kişiler bu sigorta türü sayesinde kendi istek ve ihtiyaçlarına uygun olan teminatlar ile daha kapsamlı bir poliçe sahibi olurlar.

Kati Poliçe Nedir?

Geçici poliçe olarak bilinen bu sigorta türü araç bilgileri ve yükleme tarihi kesinleştikten sonra kati sigorta poliçe kapsamına dahil edilir. Nakliyat için sevk tarihi, sefer bilgisi, değer ve araç bilgileri mevcutsa bu poliçenin düzenlenmesi uygun olur.

Eksik Poliçe Nedir?

Zorunlu alan ve bilgilerin düzenlenen senet üzerinde eksik ya da yanlış olması durumuna eksik poliçe denir. Bu eksikliklerin poliçe üzerinde sonradan tamamlanmasına izin verilmez. Bu şekilde eksik olan sigorta poliçeleri geçerli kabul edilmez.

Muafiyetli Poliçe Nedir?

Bu poliçe türü oluşabilecek riskleri kişinin sigorta şirketi ile arasında paylaşılma şeklidir. Sigorta sözleşmesinin en önemli parçalarından biridir. Düşülebilir muafiyet miktarı ne kadar büyükse ödenen prim o kadar az olur.

Açık Poliçe Nedir?

Belirsizlik durumlarında ortaya çıkan bu sigorta türü en çok nakliye şirketleri tarafından kullanılır. Gönderimi sağlanacak olan malların çeşitli olması ve varış limanının belirsiz olduğu durumlarda düzenlenir. Bu poliçede eksik kalan bilgiler sonradan tamamlanmak şartı ile açık poliçeye imza atılır.

Şartlı Poliçe Nedir?

Poliçe nedir sorusunu araştıran kişiler şartlı poliçe hakkında da bilgi edinmek için farklı araştırmalar yapıyor. Şartlı poliçe Türk Ticaret Kanunu tarafından esas olarak düzenlenmiş kambiyo senedi poliçe türüdür.

Sonuç

Poliçe nedir sorusu ile başlayan bu araştırma aslında beraberinde çok daha fazla soruyu barındırır. Bu ve bunun gibi merak edilen bir çok sorunun cevabını hızlı ve doğru bir şekilde sinaneroglu.av.tr internet adresinden alabilirsiniz.

Sık Sorulan Sorular

Poliçe Ödemesi Ne Demek?

Poliçe kapsamında yer alan, tehlikelerden kaynaklı oluşacak zararı ödemeyi kabul eden sigorta şirketine karşı yapılan sigorta prim ödemesidir. Bu prim ödemesi, poliçe kişinin eline ulaştığı andan son geçerlilik tarihine kadar belirlenmiş taksitler üzerinden devam eder. Bu açıklama poliçe prim tahsilatı nedir sorusuna da cevap oluyor.

Poliçe Masrafı Nedir?

Poliçe nedir araştırması yapan kişiler poliçe masraflarını de merak ediyor. Poliçe masrafı, sigortayı yapan şirketin vadettiği güvenceyi yerine getirebilmek adına sigortalıdan talep ettiği ödemedir. Bu talep edilen ücret sigortanın türüne, kapsadığı güvenceye ve sunulan ek hizmetlere göre değişiklik gösterir

Poliçe Borcu Nedir?

Sigorta şirketinin poliçeyi tamamlayarak sigorta sahibine ulaştırdığı andan itibaren sigorta sahibinin poliçe borcu başlar. Sigorta ettiren kişi prim borcunu ödediği zaman sigorta şirketi verdiği ve vaat edilen güvenceyi sağlamak ile borçlanır. Bu güvenceyi sağlamak, kişinin yaptığı ilk prim ödemesine bağlıdır.

Poliçe Zorunlu Mu?

Poliçede zorunlu olması gereken bazı unsurlar vardır. Bunların başında poliçe metninde poliçe kelimesi kesinlikle yazması gerekir. Poliçenin başında ya da farklı yerde yazması geçerli sayılmaz. Yabancı dillerde yazılan poliçeler de ise poliçe kelimesine karşılık gelecek anlamda bir kelime yazılması zorunlu kılınıyor.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu