Genel

Naylon Fatura Suçu ve Cezası

Naylon Fatura, vergi işlemleri sırasında çoğunlukla daha az vergi ödemek, vergi ödeme yükümlülüğünden muaf olmak, vergi indirimi almak, vergi iadesinden yararlanabilmek ve tamamen hiçbir zaman vergi ödememek adına kullanılan sahte belge yani naylon fatura olarak bilinir.

Ekonomik suçlar içerisinde yer alan ve ”naylon fatura ya da sahte belge kullanma suçu” adı altında bilinen Vergi Usul Kanunu’nun 213 sayılı ”Kaçakçılık Suçları” başlığı içerisinde düzenlenir.

Kanun içerisinde yer alan ve herkes tarafından bilinen sahte belge ya da naylon fatura; gerçek bir muamele ya da durum ortada olmadığı halde bunlar tamamen varmış ve oluyormuş gibi düzenlenen belgeler için kullanılan bir terimdir. Naylon fatura bazı durumlarda kişiler arasında sahte belge olarak bilinse de genel kullanımı daha çok naylon fatura ismi ile bilinir.

Gerçek bir hukuki işleme dayanmayan her türlü belge naylon fatura yani sahte belge olarak nitelendirilir. Örnek olarak, gerçekte satın alınmayan bir mal adına satın alınmış gibi düzenlenen bir belge var ise, bu belgeye sahte belge ya da naylon fatura gözü ile bakılır.

Danışmanlık hizmeti almak için hemen avukata sor sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Naylon Fatura (Sahte Fatura) Suçunun Cezası Nedir?

Haksız bir kazanç elde etmek veya vergi kaçırma gibi gerçeğe tamamen aykırı olabilecek durumlar için fatura düzenlemek ve alınan faturaları kullanmak suçuna kanunda naylon fatura (sahte fatura) düzenleme ve kullanma suçu adı verilir. Sahte fatura, sahte belge ya da naylon fatura olarak isimlendirilebilir.

Naylon fatura kullanma ve düzenleme suçları ile ilgili olan düzenlemeler 213 sayılı Vergi Usul Kanunu içerisinde madde olarak ise 359. maddede ve devamında yer alır. Bu naylon fatura suç ve suça ilişkin her türlü yargılama sırasında yapılacak olan soruşturma ve kovuşturma işlemleri Ceza Muhakemesi Kanunu genel hükümler çerçevesi uyarınca yapılabilir.

Vergi kaçırmak adına yapılan ve düzenlenen bu naylon fatura suçunu oluşturabilecek pek çok fiil kanun içerisinde yer alır. Bu suçlara ilişkin düzenlemeler genel olarak Vergi Usul Kanunu içerisinde bulunur. Bir naylon fatura düzenleme ve bu naylon faturayı kullanma tamamen kanunda vergi kaçakçılığına zemin hazırlayan fiillerden birkaçı içerisindedir.

Tamamen bu belgeyi düzenleme suçunun maddi hususu faturadır. Yani naylon fatura (sahte fatura) düzenlemenin suç sayılabilmesi için öncelikle suçun maddi konusu olabilecek olan faturanın Vergi Usul Kanunu içerisinde yer alan madde 230’daki tüm sayılan bilgilerin taşındığının bilinmesi gerekir.

Bu madde metinlerinde yer alan bilgileri içermeyen herhangi bir naylon fatura, vergi kanunları gereğince hiç düzenlenmemiş olarak görülebilir.

Bir naylon fatura belgesinin suç teşkil etmesi adına fatura üzerinde bulunması zorunlu olan bilgiler şöyledir;

  • Faturaya konu olan her şeyin fiyatı, türü ve miktarı
  • Faturaya ilişkin olarak seri no ve sıra no bilgisi
  • Faturayı düzenleyenin ve müşterinin adı, unvanı, vergi dairesi ve hesap numarasına ilişkin bilgiler
  • Faturaya konu satılan malın teslim edildiği tarih ve irsaliye numarası
  • Faturanın düzenlendiği tarih

Naylon fatura içerisinde bulunan bu bilgiler incelenmeden hüküm verilmesi söz konusu değilken bunun yanı sıra Vergi Usul Kanunu maddelerinden olan 230. maddede yer alan hususları da içerip içermediğine bakılması gerekir.

Vergi Kanunu uyarınca tutulan belgelerin tamamı yahut kopyalarının bir kısmını naylon fatura olarak düzenlemek, bulundurmak ve kullanmanın cezası alt sınır 3 yıl olmak üzere üst yılı 8 yıl olacak şekilde hapis cezası uygulanır.

Yalnızca Maliye Bakanlığı tarafınca düzenlenebilecek olan belgelerin herhangi bir anlaşma olmaksızın basılmasının cezası ise alt sınırı 2 yıl, üst sınırı 8 yıl ceza olmak üzere belirlenir.

Yine yetkili olmayan kişilerin basmış olduğu belgeleri kullanmanın cezası, alt sınırı 3 yıl olmak üzere belirlenirken üst sınırı 8 yıl olmak üzere naylon fatura cezası verilir.

Naylon Fatura Cezası Nedir?

Naylon Fatura Suçunda Mütalaa Şartı

Vergi Usul Kanunu tarafından belirlenen 367. madde de vergi cezasını gerektirecek olan naylon fatura kullanma ve düzenleme suçları tamamen vergi incelemesi yapmaya kesin yetkili olan kişilerin ve vergi dairelerinin incelemeleri sonucunda tespit edilir.

Naylon fatura yani sahte belge suçunun işlendiği vergi dairesi ve vergi müfettişleri tarafından tespit edildiğinde, rapor değerlendirme komisyonunun mütalaası ile birlikte doğrudan bu suçu Cumhuriyet Başsavcılığı’na bildirmesi zaruri bir durumdur. Bu aşama sırasında Vergi idaresi tarafından gerçekleştirilen mütalaa Yargıtay kararı uyarınca bir yargılama şartı olarak aranan durumdur.

Naylon fatura kullanım suçunu herhangi bir olasılık sonucu öğrenen Cumhuriyet Başsavcılığı hemen ilgili olarak görülen vergi dairesini haberdar ederek uyarısını yapar ve derhal incelenmesini talep eder. İlgili olabilecek olan naylon fatura suçunu işleyen kişiler için kamu davası açılması durumu vergi incelemelerinin tamamlanması sonrasında yapılacak olan değerlendirmeler ile belli olur.

Naylon Fatura Kullanma ve Düzenleme Suçunda Zamanaşımı

Bir naylon fatura suçunda dava zamanaşımı, bu suçun işlendiği tarihten itibaren ne kadar bir süre içerisinde davanın açılması gerektiğini belirleyebilen hukuki bir kurum olarak adlandırılır.

Dava zamanaşımı süresi içerisinde herhangi bir dava açılmazsa tamamen ceza davası açma hakkı yitirilir. Dava hakkında bir zamanaşımı söz konusu olduğu zaman devletin özellikle o kişiye karşı ilgili olabilecek suça ilişkin suçlama hakkı tamamen ortadan kalkmış olur. Bir naylon fatura kullanma suçu için devletin belirlemiş olduğu dava zamanaşımı süreci 15 yıl olarak belirlenmiştir.

Ceza zamanaşımı ise dava zamanaşımı durumundan biraz farklıdır. Kişiye verilecek olan cezanın kesinleşmesinden itibaren ne kadar süre içerisinde infaz edilmesi gerekeceğini belirleyen hukuki bir kurum olarak bilinir.

Ceza zamanaşımı, infazın kesintiye uğradığı günden ve hükmün kesinleştiği andan itibaren işlemeye başlar ve kalan cezai miktar hesap edilerek süreç hesaplanır. Bu zamanaşımının süresinin geçmesi ile verilen ceza uygulanmaz. Naylon fatura kullanma suçu için belirlenen ceza zamanaşımı süresi 20 yıl olarak belirlenmiştir.

Sahte Fatura (Naylon Fatura) Suçunda Zincirleme Suç Hükümleri

Sahte fatura kullanma suçunun vergilendirme dönemi ve birden fazla takvim yılı içerisinde aynı suçun işlenmesinin icrası kapsamı içerisinde işlenmesi durumlarında Türk Ceza Kanunu’nda yer alan 43. madde uygulanır.

Bu duruma göre eğer ki bir kişi birkaç yıl boyunca takip eden süreç içerisinde birden fazla kez olacak şekilde sahte fatura kullanma suçunu işlemiş ise, bir ceza uygulanır ancak bu ceza dörtte birinden dörtte üçüne olacak şekilde artırılarak uygulanır.

Örneğin, 2019, 2020, 2021 ve 2022 yıllarında sahte fatura kullanma ve düzenleme suçlarından birisini işleyen bir kişi her yıl için ayrı ayrı olacak şekilde değil de tek bir suç işlemiş gibi cezalandırılır.

Sahte Fatura Suçunda Zincirleme Suç Hükümleri

Normal şartlarda bir fail birden fazla olacak bir suç meydana getirmiş ise o kadar suç işlemiş sayılır ve her netice için ayrı ayrı bağımsız olacak bir şekilde cezalandırılması daha doğrudur. Ancak vergi suçları içerisindeki zincirleme suç müessesesi bu durumlardan farklı olarak işler.

Bir kişi aynı suçu birden fazla olacak şekilde işlemişse tek bir suç olarak değerlendirilir ve bir ceza uygulanarak hükmedilir. Ancak ve ancak bu ceza sistemi işlenirken ceza, dörtte birinden dörtte üçüne değin artırılır.

Sahte Faturada (Naylon Fatura) Pişmanlık İndirimi Var Mıdır?

2022 yılında Vergi Usul Kanunu içerisinde meydana gelen bir değişiklik sonucunda madde 359’da düzenlenen naylon fatura düzenleme ve vergi kaçakçılığı suçlarında etkin bir pişmanlık duruma ilişkin düzenlemeler ön plana çıktı.

Buna göre sahte fatura düzenleme ya da kullanma fiilleri sonucunda vergi kaçırıldığının tespit edilmesi halinde tarh edilen vergi için;

  • Gecikme zammının hepsi
  • Gecikme faizinin hepsi
  • Kesilen cezaların yarısına denk gelen gecikme zammı
  • Kesilen cezanın yarısı

Durumlarının soruşturma kapsamında ödenmesi neticesinde kişiye verilecek olan vergi cezasının yarı oranında indirildiği durumu ortaya çıkar. Ödemenin kovuşturma devam ederken bir hüküm verilmeden yapılması durumunda ise yapılacak olan indirim cezanın üçte biri oranında olması beklenir. Etkin olarak naylon fatura cezası affı pişmanlık hükümlerinden yararlanmak ve cezada indirim yapılmasını sağlamak için de yine belirli şartları sağlamak gerekir.

Sonuç

Sizlerde naylon fatura suçları hakkında etkili bir avukattan destek ve yardım almak isterseniz doğrudan sinaneroglu.av.tr adresi üzerinden yardım alabilir, sorularınızı sorabilirsiniz.

Tamamen yetkili bir avukatın değerlendirmesi sonucunda naylon fatura suçları hususunda istenilen yardım alınabilir.

Sık Sorulan Sorular

Naylon Fatura (Sahte Fatura) Nedir?

Naylon fatura veya sahte fatura, gerçekte yapılmamış bir mal alımı veya hizmet sunumu karşılığında düzenlenen, gerçek dışı belgelerdir. Bu tür faturalar vergi kaçırma, para aklama gibi yasa dışı faaliyetlerde kullanılır.

Naylon Fatura Kullanmanın Cezai Sonuçları Nelerdir?

Naylon fatura kullanımı, vergi kaçakçılığı olarak kabul edilir ve ağır cezai yaptırımlara neden olabilir. Bu yaptırımlar arasında yüksek miktarlarda para cezaları, hapis cezaları ve vergi borcunun faizi ile birlikte tahsili yer alır.

Naylon Fatura Cezası Adli Para Cezasına Çevrilebilir Mi?

Sahte fatura kullanma ve düzenleme suçları çerçevesinde belirlenmiş olan cezalar 1 yıllık sınırı aşmış olduğundan dolayı suça ilişkin olarak yapılan yargılama sonucunda verilen cezanın adli bir para cezasına çevrilmesi işlemi genel olarak zor bir durumdur. Ancak olayda bir indirim kalemi yer alıyorsa; ceza bir yılın altına indirilerek adli para cezasına çevrilebilir.

Eğer Yanlışlıkla Naylon Fatura Kullanırsam Ne Yapmalıyım?

Yanlışlıkla naylon fatura kullanımı durumunda, en kısa sürede bir avukata danışılmalı ve durum vergi dairesine bildirilmelidir. Dürüstlük prensibi çerçevesinde yapılan bildirimler, cezai yaptırımların hafifletilmesine yardımcı olabilir.

Naylon Fatura Suçu Şikayete Tabi Midir?

Vergi Usul Kanunu uyarınca düzenlenen suçlar, Türk Ceza Kanunu içerisinde şikayete dayalı suçlar içerisinde yer almadığından şikayete tabii olamaz.

Naylon Fatura Nasıl Tespit Edilir?

Vergi daireleri ve denetim kuruluşları, çeşitli yöntemlerle sahte faturaları tespit edebilir. Bu yöntemler arasında mali işlemlerin detaylı incelenmesi, fatura düzenleyen ve alan şirketler arasındaki mal hareketlerinin kontrol edilmesi yer alır.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu