Genel

Mirastan Feragat Sözleşmesi Nedir?

Mirastan feragat sözleşmesi nedir? Sorusu mirasçı sıfatı kazanan kimselerin zaman zaman merak ettiği konular arasında yer alıyor. Miras bırakan kişinin ölümüyle birlikte haiz olan mirasçının, mallar üzerinde mülkiyet hakkı doğuyor. Bazı durumlarda ise mirasçılar mülkiyet hakkı edindikleri bu miras mallarından vazgeçebiliyor. Mirastan feragat olarak adlandırılan bu durum miras bırakan kişi ile mirasçı arasında yapılan bir sözleşme ile hüküm kazanıyor.

Mirastan Feragat ve Mirasın Reddinin Farkları Nelerdir?

Mirastan feragat ile mirasın reddi birbirine karıştırılmamalı. Mirastan feragat, mirası bırakan kişinin de katılımıyla birlikte imzalanan iki taraflı bir sözleşmedir. Mirasın reddi ise, mirası bırakan kişinin ölümünden sonra mirasçının tek taraflı olarak miras mallarını kabul etmemesidir. Mirasın reddi kişinin altsoyları etkilenmez. Fakat feragatta sözleşmenin şekline göre altsoy etkilenebiliyor.

Mirastan Feragat Sözleşmesi Yapılırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Mirastan feragat sözleşmesi genellikle mirasın reddi ile karıştırıldığı için birçok kişi mağduriyet yaşayabiliyor. Bu yüzden mirastan feragat sözleşmesi yapılırken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır.

Mirastan feragat sözleşmesi yapılırken dikkat edilecek hususlar şu şekildedir:

  • Miras bırakan kişinin sağ olması
  • Noter huzurunda resmi bir vasiyetname şeklinde düzenlenmesi
  • İvazlı ya da ivazsız mı yapılacağına karar verilmeli
  • Tam feragat mı yoksa yarım feragat mı olduğu kesinleştirilmeli

Türk Medeni Kanunu’nun 528. maddesine göre mirasçı ile miras bırakan kişi arasında feragat sözleşmesi yapılabiliyor. Sözleşmeyle birlikte feragat eden kişi mirasçılık sıfatını kaybediyor.

feragat sozlesmesi

İvazlı(Karşılıklı) Mirastan Feragat Sözleşmesi

Bir menfaat karşılığında yapılan mirastan feragat sözleşmesi ivazlı yani karşılıklı olarak adlandırılıyor. Menfaat karşılığında ivazlı mirastan feragat sözleşmesi imzalandığı zaman mirasçının altsoyları da miras mallarından feragat etmiş sayılıyor. Fakat diğer mirasçılar tensip davası açabilirler. Feragat eden kişinin eşi de mirasçıya halef olmadığı için kazanım elde edemez. Kısacası karşılık sağlayarak feragat sözleşmesi imzalanması halinde aksi belirtilmediği sürece feragat edenin yani mirasçının alt soyu içinde ivazlı mirastan feragat sonucu doğar.

İvazsız(Karşılıksız) Mirastan Feragat Sözleşmesi

Karşılıksız yani ivazsız mirastan feragat sözleşmesinde miras hakkı feragat edenin ölmesi halinde bir alt suyuna geçer. İvazsız mirastan feragat sözleşmesi mirasçının miras bırakan kişiden önce ölmesi durumunda altsoyu güvence altına alıyor. Fakat bu noktada mirastan feragat eden kişinin eşinin hiçbir kazanımı olmayacaktır.

Mirastan Feragat Sözleşmesinde Şekil

Mirastan feragat sözleşmesinin geçerli olabilmesi için usul ve şekil açısından da uygun olması gerekiyor. Bu anlaşma Miras Hukuku’nda yeri olan bir sözleşme çeşididir. Bu yüzden taraflar arasında rastgele düzenlenip imzalanamaz. Mirastan feragat sözleşmesi resmi bir vasiyetname şeklinde düzenlenmelidir. Sözleşme resmi memur, noter, sulh hakimi ya da bu konuda yetki almış bir kişi huzurunda yapılmalıdır. Sözleşme sırasında ayrıca iki tane de tanık bulunmalıdır.

miras sozlesmesi nedir

Mirastan Feragat Sözleşmesinin Hükümden Düşmesi

Türk Medeni Kanunu’nun 529. maddesinde, mirastan feragat sözleşmesinin hükümden düşmesi düzenlenmiştir. Maddeye göre, bir kişinin lehine göre yapılan mirastan feragat sözleşmesi bu kişinin mirasçı olamaması halinde hüküm geçersiz sayılıyor.

Ya da bir kişinin lehine yapılmamış mirastan feragat sözleşmesinde, en yakın ve ortak alt soyun yararı gözetilmişse ve bunların mirasçı olamaması halinde de yine sözleşme hükümden düşer. Eğer mirastan feragat sözleşmesinde yer alanların miras bırakan kişinin canına kastetmesi halinde de yine sözleşmenin hükümden düşeceği kabul ediliyor.

Mirastan Feragat Sözleşmelerine İlişkin Yargıtay Kararları

Bu tür uyuşmazlıkların doğru adil ve sağlıklı bir şekilde çözüme kavuşturmak için tarafların asıl amaç ve iradesinin net bir şekilde ortaya çıkarılması gerekiyor. İç sorun olarak görülen gerçek irade veya kişinin amacı tespit edilmelidir.

Gizlenen durumların aydınlığa kavuşturulması zor olduğu için delillerin eksiksiz toplanması önem taşıyor. Bununla birlikte yörenin ve ülkenin toplumsal eğilimleri, gelenek görenekleri, olayların olağan akışı, miras bırakan ile mirasçılar arasındaki beşeri ilişki, miras bırakanın makul ve haklı nedenleri gibi olgulardan yararlanılıyor.

Diğer taraftan miras bırakan kişinin asıl kastının en şeffaf haliyle saptanması gerekiyor. Mirasçılardan mal kaçırmak amacıyla temlikinin yapıldığı ispat edilirse külfet davacı tarafa ait oluyor.

Mirastan Feragat Sözleşmesi Ne Zaman Hüküm İfade Eder?

Mirastan feragat sözleşmesi, mirası bırakan kişinin ölümüyle birlikte hüküm ifade eder. Miras bırakan kişinin ölmesiyle beraber mirastan feragat eden kişi de mirasçılık sıfatını kaybeder. Yani sözleşmenin türüne göre karşılıklı ya da karşılıksız olarak miras hakkından kısmen veya tamamen vazgeçmiş olur.

Feragatname Kaç Yıl Geçerli?

Mirastan feragat sözleşmesi miras bırakan kişinin ölüm tarihinden başlayarak geçerli olur. Fakat bu sözleşmenin sorumlu olduğu süre sınırlandırılmıştır. Miras bırakan kişinin ölüm tarihinden itibaren 5 yıl boyunca feragatname geçerli kabul ediliyor.

Mirastan Feragat Sözleşmesi Saklı Payı Etkiler Mi?

Feragat eden, feragat karşılığında aldığı ivazla yasal mirasçıların saklı paylarını ihlal ediyorsa bu kişilerin tenkis hakkı saklıdır. Feragat eden kişi dilerse tenkisi gerektiren menfaati saklı paylı mirasçılara verir dilerse de aldığı ivazı tamamen iade ederek feragatinden vazgeçebilir.

Sonuç

Miras hukukuna ilişkin hukuki işlemler ve miras sözleşmeleri şekil yönünden girift ve sıkı şartlara bağlıdır. Miras hakkına ilişkin durumları ihtiva eden mirastan feragat gibi sözleşmelerin hukuki kurallara uygun yapılması son derece önemlidir. Hukuki zeminin doğru kullanılması ilerleyen zamanlarda doğacak uyuşmazlıkların da önüne geçer. Bu alanda deneyimli miras avukatları ile çalışmak her zaman kişinin yararına olur.

Mirastan Feragat sözleşmesinin şekil ve usulüne uygun düzenlenmesi büyük önem arz ediyor. Sözleşme için alacağınız danışmanlık ile karşılaşabileceğiniz sorunları önleyebilirsiniz. Davalarda ve uyuşmazlık esnasında Sinan Eroğlu Hukuk ve Danışmanlık, sürecin etkin bir şekilde yönetilmesi bakımından profesyonel destek sağlıyor.

Danışmanlık ve hizmet almak için hemen bizlerle İLETİŞİME GEÇİN

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu