Genel

Memur Evlilik İzni Nedir?

Memur evlilik izni nedir? Sorusu evlilik hayali kuran memurlar ve işçiler tarafından merak ediliyor. Devlet Memurları Kanunu’nun 104. maddesi ile düzenlenen bu hak işçiler içinse İş Kanunu ile düzenlenmiş olup mazeret izinleri arasında yer alıyor. Evlilik izni, evlilik mazeret izni veya düğün izni olarak adlandırılan bu hak memurun veya işçinin evlenmesi halinde hüküm buluyor. Bu hakkın süresi, kullanımı ve maaşa yansıması ile ilgili merak edilen birçok konu bulunuyor.

Evlilik İzni Süresi Ne Kadardır?

Evlilik izninin süresi kişinin işçi veya devlet memuru olmasına göre farklılık gösteriyor. Ayrıca bu süreler kendi içerisinde de farklı düzenlemelere sahiptir.

Kanunda yer alan düzenlemelere göre evlilik izni süresi şu şekildedir:

  • 4857 sayılı İş Kanunu’nun ek maddesinde evlenen işçiye 3 günlük evlilik izni veriliyor. Bu izin sadece işçinin kendisi içindir.
  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 104/B hükmüne göre memura kendisinin ya da çocuğunun evlenmesi halinde bir hafta (7 gün) evlilik izni veriliyor.
  • Evlilik izninde işçi sadece kendi evlendiği zaman bu hakkı kullanabiliyor. Devlet memuru ise hem kendi hem de çocuğunun düğünü olması halinde evlilik iznine hak kazanıyor. Verilen evlilik izin süresi ise kişinin branşına göre değişiklik gösteriyor.
Danışmanlık hizmeti almak için hemen avukata sor sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Evlilik İzninin Hafta Sonu veya Tatile Denk Gelmesi Halinde İzin Süresi Nasıl Hesaplanır?

Memurlar ve işçilerde hafta sonları ve resmi günlerde tatil hakkı bulunuyor. Mazeret izni olarak kullanılan evlilik izni de çoğu zaman tatile veya hafta sonuna denk gelebiliyor. Bu durumda izin süresinin hesaplanması kafa karışıklığına neden oluyor. Oysa evlilik izin süresi kanunda oldukça net bir şekilde ifade ediliyor.

Kanunda yer alan evlilik izni hem işçiler hem de devlet memurları için işgünü olarak değil gün ibaresi olarak belirtiliyor. Dolayısıyla evlilik mazereti ile izin alacak kişilerin izin süreleri tatile ya da hafta sonuna denk gelse bile gün sayısı esas alınıyor. Bayram tatili, resmi tatil, yılbaşı tatili gibi durumlarda da tatilin sarkması söz konusu değildir. Örnek vermek gerekirse pazartesi 7 günlük evlilik izni başlayan bir memurun gelecek ilk pazartesi günü işbaşı yapması gerekiyor.

evlilik izni

Evlilik İzni Nasıl Kullanılır?

Evlilik izni nikah töreni tarihi ile başlar. Önceden evlilik izni kullanmak mümkün değildir. Memur ya da işçinin evlilik izni, nikah için aldığı gün başlar. Fakat evlilik izin süresi hem işçi için hem de memur için kendiliğinden işlemeye başlamaz. Memurun ya da işçinin amirine düğün izni için talepte bulunması gerekiyor.

İşveren için ya da kurumlarda evlilik izni alacak personelden nikah günü almış olma şartı istenir. Nikah gününü ve tarihini dilekçe ile kurumuna beyan eden memur evlilik iznini kullanabilir.

Evlilik İzni Dilekçesinde Neler Bulunmalıdır?

Evlilik izni kendi kendine işleme girmediği için memurun veya işçinin amirine başvuruda bulunması gerekiyor. Bu başvuru bir dilekçe ile yapılmaktadır. Evlilik izni kullanacak kişi dilekçede nikah tarihini ve kullanmak istediği evlilik izni gün sayısını belirtmelidir. Örnek vermek gerekirse “gg/AA/yy tarihinde evleneceğim için kanunen hakkım olan x gün evlilik iznimin verilmesini talep ediyorum.” şeklinde dilekçe yazılabilir.

İşverenin ya da kurumun talebine göre bu dilekçenin daha ayrıntılı ve uzun bir şekilde düzenlenmesi de mümkündür. Başvurunun işleme alındığına dair tebliğ evrakı veya noterden ihtarname almanız gerekebileceğini de unutmamalısınız.

Evlilik İzni Maaştan Kesilir Mi?

İzin kullanan memur ve işçiler zaman zaman maaş kesintileri ile karşılaşabiliyor. Bu durum evlilik izninin maaş kesintisine neden olup olmadığı tartışmasını da gündeme getiriyor. Öncelikle belirtmek gerekiyor ki evlilik izni ücretli izin türlerinden biridir. Yani evlilik izni kaç gün olursa olsun kişi çalışıyormuş gibi maaşını almaya devam eder.

Evlilik izni boyunca çalışılmayan günler için maaş kesintisi gerçekleşmez. İşveren veya kurum ücret ödemeye devam eder. Bir başka deyişle düğün izni boyunca kişi çalışmaya devam ediyormuş gibi aylık alır. Uygulamada kesintilerin yapıldığı görülse de aslında bu yapılan kesintiler hukuka aykırıdır. Hem işçi hem de memur için haksız bir eylemdir.

evlilik izni maas kesintisi

Evlilik İzni Süresinin Uzatılması Mümkün Müdür?

Kanunen belirtilen evlilik izni süresi asgari olup çerçevesi genişletilebilir. Bu süreler memurdan işçiye, meslekten mesleğe göre değişiklik gösteriyor. İşveren ile işçi anlaşmaları veya toplu iş sözleşmeleri evlilik izni süresinde değişikliğe neden olabilir. Taraflar arasında evlilik izni süresinin uzun öngörülmesi ile bu süre uzatılabilir.

İşçi Yeniden Evlenmesi Halinde Tekrardan Evlilik İzni Talebinde Bulunabilir Mi?

Kişinin yeniden nikah kıyması durumunda tekrardan düğün izni kullanıp kullanamayacağı konusunda kanunda bir kısıtlama yoktur. Bu da demek oluyor ki işçi ya da memurlar 2. veya 3. evliliklerinde bile evlilik izni talebinde bulunabilirler. Çalışanlar için her yapılan evlilikte evlilik izni kullanma hakkı bulunuyor.

İşveren veya kurumların bir çalışana ikinci kez evlilik izni kullandırmama gibi bir hakkı kesinlikle bulunmuyor. Eğer işveren personeline evlilik izni kullandırmazsa kanuna aykırı davranmış olacaktır. Memurun veya işçinin her evlilik için düğün izni hakkı kanunda korunuyor.

İşçiye Evlilik İzni Kullandırılmadığında İşçinin Hakları Nelerdir?

İşçiye kanun tarafından verilen evlilik izni en doğal haklardan biridir. Eğer işveren talep ettiği halde işçiye evlilik izni vermezse kanuna aykırı bir durum söz konusu olur. İşçi bu durumda iş sözleşmesini sonlandırarak kullandırılmayan bu hakkına yönelik dava açabilir. Fakat bu davayı açarken mutlaka işverene yazılı başvuruda bulunduğunu belgelemesi gerekiyor.

Evlilik izni için doğru bir dilekçe ile talepte bulunmak önemlidir. Dilekçenin hukuki zeminde ve özenle hazırlanması da dikkat edilmesi gereken bir husustur. Buna rağmen evlilik izni verilmeyen işçinin hukuki yardım almasında yarar vardır. Avukat tarafından temsil edilmek işçinin aleyhine doğabilecek bütün sonuçları asgari düzeyde tutmayı sağlar.

İşveren Düğün İzni Kullandırmazsa Ne Olur?

4857 sayılı İş Kanunu’nda düğün izninin kullanılması işverenin veya kurumun inisiyatifine bırakılmamıştır. Kanun, düğün izni kullanılmasını emretmiştir. Bu açıdan bakıldığında işverenin düğün izni kullandırmaması gibi bir durum söz konusu olamaz. Eğer işveren talebi doğrultusunda işçiye düğün izni kullandırmazsa işçi, iş akdini feshedebilir.

Sonuç

Düğün izni kullanmak memurlar için genellikle soruna neden olmamakla birlikte işçilerde durum değişebiliyor. İşverenin işçi haklarını suistimal ettiği kuruluşlarda düğün izni işverene ya tanımlanmıyor ya da maaşından kesintiye neden oluyor. Bu durumda alanında profesyonel ve uzmanlaşmış avukatlardan destek almak gerekebiliyor.

Hukukun farklı alanlarında uzmanlaşmış kadrosu ile hizmet veren Sinan Eroğlu Hukuk ve Danışmanlık Bürosu uyuşmazlıklar karşısında minimum zarar görmenizi sağlıyor. Evlilik izni gibi yasaların size apaçık verdiği her türlü hakkınızı hukuk zeminine ve şekline uygun bir şekilde savunuyorlar.

Memur Evlilik İzninde Maaş Kesilir Mi?

Evlilik izni, mazeret izinleri arasında yer aldığı için memurun çalışırken aldığı maaş neyse bu dönemde de aynı ücreti alır.

Memurlarda Evlilik İzni Nasıl Alınır?

Evlilik izni alacak memurun, nikah gününü almış olması ve bir dilekçe ile talebini amire iletmesi yeterlidir.

Düğün İzni ve Nikah İzni Aynı Mı?

Kanunen mazeret izni olarak sayılan evlilik izni, nikah için tanımlanırken düğünü ve nikahı farklı tarihte yapanlar için sadece nikah tarihinde geçerlidir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu