Genel

Mala Zarar Verme Nedir?

Mala zarar verme nedir? sorusunun cevabı hukuka göre, bir başkasına ait olan bir malzemeyi kırmak, yıkmak, dökmek ve parçalamak gibi fiziksel bir tahribat oluşturmaktır. Yasal olarak cezai işlem uygulanabilen mala zarar verme durumları olabilir.

Ticari Mala Zarar Verme

Para kazanma ve gelir elde edebilme amacıyla kullanılan mallara zarar verilmesine ticari mala zarar verme adı verilir. Bu mallar araba ya da herhangi bir taşıt olabileceği gibi, dükkan camı, çerçevesi gibi maddeler de olabilir. Ticaret amaçlı kullanılan ve bir kişinin iş olarak gördüğü alanlardaki malların herhangi birine zarar vermek ticari mala zarar vermeye girer. Bu zararlara iş kıyafetlerine verilen tahribat da dahildir.

Mala Zarar Verme Dilekçe Örneği

Mala zarar verme işlemleri mağdur olan kişinin ilgili makamlara giderek gerekli bilgileri aktarmak suretiyle dilekçe yazmalarını gerektirir. Bu tür suçlara malvarlığına karşı suçlar bölümünde bakılır. Dilekçe örneklerine mağdur kişi arama motoru kullanarak ulaşabileceği gibi, kendi bireysel avukatı yardımı ile de doğru yazım şeklini elde edebilir. Bu bağlamda mağdur olan taraf resmi bir dille ve olay örgüsüne hakim olarak dilekçe hazırlamalıdır.

Mala Zarar Verme TCK Yasaları

Mala zarar verme yasaları TCK 151 ve 152. Maddelere göre belirlenir. Mala zarar verme mevcut malın hakkının korunmasını ve mağdur kişinin mağduriyetini gidermeyi amaçlar. 151. Maddede mala zarar verme konusunda, basit mala zarar verme prosedürlerinden bahsedilirken uzlaştırma bölümüne de değinilir. Basit mala zarar verildiğinde taraflar arasında, soruşturma başlatılmış olsa dahi uzlaştırma prosedürü uygulanır. Uygulama sonuç vermemesi halinde dava mahkemeye taşınır.

Mala Zarar Verme TCK Yasaları

Mala Zarar Verme Cezası

Mala zarar verme suçunun cezası iki kategoride değerlendirilir. Bu kategoriler şu şekilde sıralanabilir;

  • Suçun basit şeklinin cezası
  • Suçun nitelikli şeklinin cezası

Suçun basit şeklinin cezasında tarafların uzlaşamaması durumunda, özel olan mülke zarar söz konusuysa faile 3 aydan 4 yıla kadar hapis cezası verilebilir. Aynı zamanda failin cezası para cezasına da çevrilebilir.

Suçun nitelikli şeklinin cezası zarar verilen malın önemine göre değişiklik gösterir. Genel olarak faile 1-4 yıl arası hapis cezası verilebilir. Mevcut hapis cezaları bazı durumlarda indirilebilir. Bu indirimlerin başında zararı telafi etmek gelir. Aynı zamanda verilen hapis cezasının süresine bağlı olarak para cezası uygulaması da yapılabilir. Failin para cezasını ödeyecek ehliyeti bulunması halinde hapis cezasına çarptırılmasına gerek kalmayacaktır.

Mala Zarar Verme Suç Çeşitleri

Malın kullanılamaz hale getirilmesi, bozulması, yıkmak, tahribat oluşturmak, yakmak, ortadan kaldırmak, pisletmek mala zarar verme suç çeşitleridir. Mala verilen zarar yakmak ve yok etmek ya da kişileri biyolojik bir duruma maruz bırakmak gibi yapılırsa verilecek cezai yaptırım miktarı artırılır.

Mala zarar vermenin yanı sıra sağlığa zarar vermek de cezayı artıracaktır. Mala zarar verme suç çeşitleri arasında, zararın aynı zamanda hırsızlık suçu ile beraber yapılıyor olması da bulunur. Gasp ve hırsızlık suçları ile birlikte işlenen mala zarar verme suçunun cezası diğer suçlara göre farklı olur. Bu bağlamda gerek avukat gerekse mahkeme detaylı bilgileri faile ve mağdura bildirecektir.

Mala Zarar Verme Suçunda Etkin Pişmanlık

Failin verdiği zararı telafi etmesine etkin pişmanlık denir. Etkin pişmanlık dava açılmadan önce gösterilebileceği gibi dava açılması sonrasında da gösterilebilir. Dava henüz açılmadan fail yaptığı zararı telafi etmişse ceza indirimi 2/3 oranında, dava açıldıktan sonra telafi etmişse yarı yarıya indirim uygulanır. Mala zarar verme işlemini gerçekleştiren kişinin zararını telafi etmek istemesine karşı mağdurun kabul etmemesi durumlarında son karar mahkemede Yargıtay tarafından verilir.

Mala Zarar Verme Suçu Uzlaşma

Mala zarar verme suçlarında uzlaşma yapmak, tarafların bir araya gelerek mağdurun kaybının giderilmesine yönelik yapılır. Uzlaşma dava sürecinde olabileceği gibi davanın mahkemeye taşınması durumunda da olabilir. Uzlaşma yapılabilmesi amacıyla tarafların uzlaşma avukatı bulmaları gerekir. Uzlaşma taraflar arasında sağlandığı taktirde, mağduriyet giderilir ve tarafların mahkeme ile ilişikleri kesilir.

Mala Zarar Verme Suçu Uzlaşma

Sık Sorulan Sorular

Mala zarar verme durumlarında sık sorulardan bir tanesi bu suçun yüz kızartıcı suçlar içerisine dahil olup olmadığıdır. Mala zarar verme suçunu işlemiş olan fail yüz kızartıcı suç işlemiş sayılmaz ve daha sonrası için devlet dairelerinde memur olarak görev yapma imkanını kaybetmez. Sık sorulan sorulardan bir tanesi mevcut cezada indirim yapılıp yapılamayacağıdır.

Taraflar arasında bulunan husumet dikkate alındığında ve iyi hal durumu gözetildiğinde faile verilen ceza hafifletilecektir. Mevcut olan hapis cezasının para cezasına çevrilip çevrilemeyeceği de merek edilen sorular arasında yer alır. Hapis cezaları bu ceza türlerinde para cezasına çevrilebilir.

Mala Zarar Verme Adli Para Cezası Ne Kadar?

Adli para cezası uygulamaları, zarar verilen malın miktarına, türüne, değerine ve kullanım amacına göre değişir. Aynı zamanda failin verdiği cezayı telafi etmesi durumlarında da uygulanacak olan para cezasında indirim yapılır. Hapis cezalarına yapılan indirim oranları gibi para cezaları içinde oranlı bir işlem gerçekleştirilir.

Mala Zarar Verme Suçu Kaç Yıl?

Mala zarar verme suçu 3 aydan 4 yıla kadar değişiklik gösterir. Zarar verilen malın hangi amaç için kullanıldığı ceza miktarında önemli rol oynar. Aynı zamanda verilen zararın büyüklüğü ve zarar verme yöntemindeki farklılıklarda ceza miktarını artırabilir ya da azaltabilir. Mala zarar verme dava süreci 8 yıl içerisinde tamamlanması gerekir. 8 yılı aşkın sürede meydana gelen zarar vermeler ile ilgili herhangi bir yaptırım bulunmaz.

Mala Zarar Verme Haksız Tahrik Olur Mu?

Mala zarar verme taraflar arasında gerçekleşen ya da daha öncesinde yaşanmış olan düşmanlı ve kavgaya bağlı olarak gerçekleştirilmesi durumunda haksız tahrik olarak değerlendirilir. Fakat mağdurun mağduriyetini kapatacak hareketlerde bulunmaması bu bağlamda oldukça önemlidir. Mağdur, faile yaptığı işler karşısında zarar vermesi durumunda haksız tahrik uygulaması yapılabilir.

Mala Zarar Verme Suçu Kime Şikayet Edilir?

Mağdur mağduriyetini Cumhurbaşkanlığı Baş savcılığına ya da kolluk makamlarına giderek bildirebilir. Gidilecek makamlarda şikayetler sözlü olarak değil yazılı dilekçe yoluyla yapılmalıdır. Bulunulan mevkideki valiliklere ya da kaymakamlığa gidilerek de suç duyurusunda bulunulabilir. Ancak bu yol işlemlerin uzamasına neden olur. Çünkü vali ya da kaymakamlığa bildirilen şikayetler Cumhurbaşkanlığı Baş savcılığına iletilecektir.

Sonuç

Mala zarar verme suçlarında şikayet etme süresi, zararın verildiği günden itibaren hesaplanmaya başlar ve 6 ay içerisinde gerçekleştirilmesi gerekir. Zamanaşımına uğrama süresi ise 8 yıldır. Bu bağlamda mağdur kişi ilgili makamlara giderek dilekçe yazıp suç duyurusunda bulunabilir.

Taraflar arasında uzlaşma sağlanabilir ya da mahkemeye taşınabilir. Mağdur kişinin gerekli mercilere giderek şikayette bulunmaları zorunludur. Aksi halde yasal işlem başlatılamaz. Yasalar daima mağdurdan yan hareket seyreder. Bu bağlamda mağdur kişilerin haklarını bilmeleri oldukça önemlidir.

Gerek uzlaşma aşamasında gerekse mahkeme salonunda gerçekleşecek olan konuşmalar ve alınacak olan kararlar mağdurun lehine olacaktır. Mağdur zararının telefi edilmesinin yanı sıra bir miktar tazminat alabilme hakkına da sahip olabilir. Gerekli olan açıklamalar mahkemede Yargıtay tarafından yapılır.

Diğer tüm dava ve danışmanlıklar için ZİYARET EDİNİZ!

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu