Genel

Kovuşturma Nedir?

Çevrelerinde veya dijital dünyada kovuşturma terimiyle karşılaşan kişiler kovuşturma nedir? Sorusuna cevap ararlar. Özellikle mahkemeler öncesi duyulan kovuşturmanın neler ifade ettiği insanlar tarafından öğrenilmek istenir.

İşlenen bir suç karşısında şüpheli durumda olan kişi hakkında soruşturma yürütülür. Savcılığın yürüttüğü bu soruşturma sonucunda kişinin suçu işleyebileceği yönünde yeterli tanık ve şüphelerin olmasıyla söz konusu kişi hakkında bir iddianame hazırlanır.

Savcılık tarafından hazırlanan bu iddianamenin ilgili mahkeme tarafından kabul edilerek yargılamanın başlaması ise kovuşturma adını alır.

Kovuşturma Yapmakla Görevli Ceza Mahkemeleri

Savcı tarafından şüpheli hakkında iddianame hazırlanmasının ardından mahkeme süreci başlar. Kovuşturmadan sorumlu olan mahkemeler ise ceza mahkemeleridir. Ancak bu mahkemeler ortada bulunan suç ve şüphenin durumuna göre değişir. Kovuşturma yapmakla görevli bulunan ceza mahkemeleri şunlardır;

 • Asliye ceza mahkemesi (genel)
 • İcra ceza mahkemesi (özel)
 • Çocuk mahkemesi (özel)
 • Ağır ceza mahkemesi (genel)
 • Fikri ve sınai haklar ceza mahkemesi (özel)
 • Çocuk ağır ceza mahkemesi (özel)

Kovuşturmada görevli olan ağır ceza mahkemeleri kendi içerisinde suç türüne göre vergi, finansal ve bilişim suçları mahkemeleri olarak bölümlere ayrılırlar.

Kovuşturma Aşaması Süreci

Ceza hukukunda yer alan kovuşturma iddianamenin mahkeme tarafından kabul edilmesiyle başlar. Şüpheli için görülen mahkemede hükmün kesinleşmesinin ardından ise kovuşturma tamamlanmış olur. Kovuşturmanın başlamasından tamamlanmasına kadar pek çok aşama gerçekleşir. Bu aşamalar şunlardan oluşur;

 • İddianamenin sanığa tebliğ edilmesi ve sanığın çağırılması
 • Sanığın savunma hakkını kullanması ve suçla ilgili delillerin toplanmasını istemesi
 • Sanığın doğrudan mahkemeye getirilmesi
 • Çağırılan tanıkların sanığa ve savcılığa bildirilmesi
 • Tanıkların dinleneceği gün ve saatin belirlenmesi
 • Duruşma
 • Duruşma tutanağı
 • Duruşmanın tamamlanması
 • Hüküm verilmesi

Suç ve şüpheye uygun mahkemenin hükmü ilan etmesiyle birlikte kovuşturma süreci de bitmiş olur. Bu aşamadan sonra suçlunun cezasını çekmesi ve işlenen suça bağlı olarak temyiz süreci başlar.

kovusturma asamasi sureci

İddianamenin Sanığa Tebliği Ve Sanığın Çağrılması

İddianamenin kabul edilmesinden sonra sanık durumundaki kişiye davanın çağrı kağıdı vasıtasıyla tebliğ edilmesi sağlanır. Tebliğ için kullanılan çağrı kağıdının davayı kabul eden mahkeme kalemlerince yazılması sağlanır.

Sanığa tebliğ edilen çağrı kağıdında mahkemenin görüleceği tarih ve saat belirtilir. Ayrıca sanığın suçlandığını belirten detaylar çağrı kağıdında bulunur. Buna ek olarak sanık durumundaki kişinin ilgili davaya gelmediği durumlarda zorla getirilme hakkının olduğu bildirilir.

Sanığın Savunma Ve Delillerinin Toplanması İstemi

Dava ile ilgi çağrı kağıdı alan sanığın savunma ve delillerin toplanmasını isteme hakkı vardır. Bunun için tanıkların dinlenmesini ve bilirkişi tayin edilmesini ister. Bu haktan yararlanması için sanık durumundaki kişinin dilekçe ile bu isteğini belirtmesi gerekir. Dilekçe yazması için sanığa verilen süre ise duruşmaya en az 5 gün kalana kadar olan süredir.

Sanık tarafından gönderilen dilekçe kabul edildiğinde sanığa dilekçenin olumlu olduğu bildirilir. Ayrıca dava ile ilgili bilgiler bilirkişilere ve tanık durumundaki kişiler iletilir. Sanık tarafından gönderilen talep kabul edilmediğinde de sanığın kararı bilmesi gerekir.

Çağrılması Reddedilen Tanığın Ve Uzman Kişinin Doğrudan Mahkemeye Getirilmesi

Sanık ve vekilinin tanıkların mahkemeye getirilmesi talep edildiğinde mahkemenin talebi reddetmesi mümkündür. Ancak verilen dilekçede ismi ve tanıklıklarına dair detaylar bulunan kişilerin mahkeme günü hazır olmaları durumunda mahkemece dinlenmeleri gerekir. Bu bir zorunluluk olup mahkeme tanıkları dinledikten sonra karar verme hakkına sahiptir.

mahkemeye getirilme sureci

Çağrılan Tanıkların Ad Ve Adreslerinin Sanığa Ve Cumhuriyet Savcısına Bildirilmesi

Sanık tarafından bulunan tanıkların ad ve adres bilgilerinin Cumhuriyet savcısına bildirilmesi gerekir. Bu bildiri sayesinde savcı ilgili tanıklara karşılık yeni sanık aleyhine tanık bulma hakkına sahiptir. Ancak savcı tanık bulduğu ve mahkemeye bildirdiği durumda da sanık durumundaki kişiler bu tanıkların adres ve ad bilgilerini vermesi gerekir.

Cumhuriyet savcısına ve sanığın tanıklar konusunda bilgilendirilmesi tarafların duruşmanın yapılacağı günde sürpriz yaşamamaları için gereklidir. Ayrıca tanıklar nedeniyle duruşmanın ileriye dönük olarak ertelenmesinin engellenmesini de amaçlar.

Tanık Veya Bilirkişilerin Dinleneceği Günün Bildirilmesi

Görülecek duruşmada tanıklık yapacak kişilerin ve bilirkişilerin hangi tarihte dinleneceği taraflara bildirilir. Bu taraflar müdafii, sanık, sanık vekili, savcı ve suçtan zarar gören kişidir. Ancak bu kişilerin tanıkların dinleneceği gün hazır bulunmaları gibi bir zorunluluk yoktur.

Bilirkişi ve tanıkların ifadeleri nedeniyle muayene ve keşif yapılması zorunluluğu ortaya çıktığında tarafların keşif ve muayene günü gelmeleri talep edilir. böylelikle yapılacak itirazların dikkate alınması mümkün olur.

Duruşma

Duruşma tarafların mahkeme önünde karşı karşıya gelmelerini ifade eder. Hakim, savcı ve avukatlar önünde karşı karşıya gelen taraflar kendilerine savunarak tartışma yürütürler. Hakimin tarafları dinlemesinin ardından karar aşaması başlar.

Duruşma genel olarak halka açık şekilde yapılır ve isteyen kişiler duruşmaya dinleyici olarak katılır. Ancak davanın durumuna bağlı olarak kapalı veya yarı kapalı şekilde yapılması mümkündür. Bunun dışında sanık durumundaki kişi 18 yaşından küçükse duruşmanın kapalı şekilde yapılması gerekir.

Duruşma Tutanağı

Ceza Kanununa göre tüm mahkemelerde tutanak tutulur. Duruşmalarda tutanak tutulmasının nedeni yargılamanın yapıldığına dair belgenin bulunmasını sağlamaktır.

Hazırlanan tutanakta şu bilgilerin yer alması gerekir;

 • Duruşmanın görüldüğü mahkemenin adı
 • Duruşma oturum tarihleri
 • Hakim, zabıt katibi ve savcı gibi görevlilerin isimleri
 • Duruşmaya katılan sanık, avukat, bilirkişi ve dava ile ilgisi olan diğer kişilerin isimleri
 • Tanık ve sanık açıklamaları
 • Bilirkişi tarafından yapılan açıklamalara dair detaylar
 • Suç veya şüpheye dair belgeler
 • Redler ve istemler
 • Duruşmada hangi kararların verildiği
 • Hüküm

Bu bilgilerin yer aldığı duruşma tutanağı sayesinde duruşmanın gerçekleştiği ve sanık hakkında hükmün verildiği kanıtlanmış olur. Ayrıca tutanak sayesinde duruşmanın kurallara uygun olduğu açılması muhtemel davalarda kanıt niteliği taşır.

Duruşmanın Sona Ermesi Ve Hüküm

Duruşmada taraflar ve avukatlar dinlenip deliller incelendikten sonra hüküm aşamasına geçilir. Hakim duruşmanın sona erdiğini belirterek davaya karşılık verdiği hükmü açıklar.

Duruşma sonunda verilen hükümler beraat, mahkumiyet, davanın reddi, davanın düşmesi, güvenlik tedbiri, görevsizlik ve ceza verilmesine gerek olmadığı şeklinde olur. Beraat kararı verildiğinde sanık durumundaki kişi hakkında açılan davadan tamamen kurtulmuş olur. Mahkumiyet kararı verildiğinde ise sanığın cezalandırılmasına karar verilmiş olur.

Hükmün Gerekçesi Ve Hüküm Fıkrasının İçereceği Hususlar

Hakim tarafından hüküm verildiğinde hükmün gerekçesi açıklanır. Hükmün açıklanmasının ardından duruşma tamamlanmış olur.

Hakim tarafından verilen hüküm, hükmün gerekçesi, mahkeme adı, mahkeme başkanı, hakim ve savcı isimleri, katılımcılar, mağdur ve suçluya dair bilgiler tutanağa yazılır. Tutanağa bu bilgiler yazılmasıyla duruşmayı takip eden 15 gün içerisinde yazılması gerekir.

Soruşturma İle Kovuşturma Arasındaki Fark Nedir?

Soruşturma suç şüphesi bulunan kişi hakkında Cumhuriyet savcısının gizli ya da açık şekilde yaptığı araştırma işlemine verilen isimdir. Kovuşturma işe savcının yaptığı soruşturma sonucunda iddianame hazırlayarak yargılamanın başlamasını talep etmesi işlemidir. Savcının hazırladığı iddianame mahkemece kabul edilirse kovuşturma ve kişinin yargılama süreci başlar.

Sonuç

Kovuşturma suç karşısında şüpheli durumunda olan kişinin yargılama aşamasının başladığını ifade eder. Kovuşturma kararı verildiğinde savcının şüpheli hakkında iddianame hazırladığı ve bu iddianamenin mahkemece alındığı bilinir. Bu durumda sanık durumundaki kişi kovuşturma kararına karşılık hakkını savunmak adına avukat tutar. Böylelikle duruşmada kendinin en iyi şekilde savunulmasını sağlar.

Kovuşturma kararı verildiğinde mağdur durumunda olan kişilerin de onları savunacak avukat tutmaları mümkündür. Böylelikle suçlu olan kişinin suçunu çekmesi için gerekli savunmaların yapılması sağlanmış olur.

https://www.sinaneroglu.av.tr/ Ceza Kanunu üzerine çalışan ve ceza mahkemelerinde görev alan avukatlardan oluşur. Kovuşturma konusunda deneyim sahibi olan avukatlar kovuşturmaya konu olan taraflar için avukatlık yaparak duruşmanın en iyi şekilde sonuçlanması adına çalışırlar. Hakkınızda kovuşturma kararı verildiyse büro avukatlarından destek alabilirsiniz.

Danışmanlık ve hizmet almak için hemen bizlerle İLETİŞİME GEÇİN

Sık Sorulan Sorular

Kovuşturma Ne Zaman Sona Erer?

Kovuşturma davanın görüldüğü mahkemece şüpheli durumda olan kişi hakkında hükmün verilmesiyle sona erer.

Kovuşturma Nedir Kim Yapar?

Soruşturma neticesinde şüpheli hakkında önemli delillerin bulunması ve iddianame hazırlanarak mahkemeye sunulmasına kovuşturma denir. Kovuşturmayı yapan kurum ise ceza mahkemeleridir.

Kovuşturma Sicile İşler Mi?

Şüpheli hakkında yapılan soruşturma sonucunda kovuşturmaya gerek duyulmazsa yapılan inceleme sicile işlemez. Ancak kovuşturma kararı verilirse mahkeme görüleceğinden hüküm kişinin siciline işler.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu