Makaleler

Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçu

Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu bir kimsenin herhangi bir yere gitmek ya da herhangi bir yerde kalmak özgürlüğünün başka bir kişi tarafından elinden alınması anlamı taşır. Kısa bir şekilde açıklanacak olursa suçlu tarafından mağdur kişinin serbest hareket ederek özgür iradesini engellemek durumudur. Kişi her ne durumda olursa olsun başka bir bireyin özgürlük ve hürriyet hakkına müdahale edemez.

Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçu Yargıtay Kararları Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçunun Unsurları

Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu kısa şekilde adlandırılmış hali ile hürriyeti tehdit suçu her ülke için geçerli olmak üzere kişilerin hürriyetini, özgürlüğünü ve güvenli yaşamını koruyan suç olarak Türk Ceza Kanunu madde yüz dokuz da kişi hürriyetine karşı suçlar altında düzenleme altına alınmıştır.

Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu, kişinin veya kişilerin kendi özgür iradeleri ile hareket edebilme özgürlüğünü güven altına alan bir suç türüdür. Bu durumda kişiyi hak ve hürriyetinden yoksun bırakma suçu ağır bir şekilde cezalandırılarak beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabilir.

Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu serbest hareketliliğe dayanan bir suçtur. Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçu iki madde seçimi hareketlerinden herhangi bir tanesinin fail tarafın işlenmesi ile oluşur.

 • Kişiyi özgür iradesi ile herhangi bir yere gitmesinden alıkoymak: Günümüz yasalarında her birey kendi istediği şekilde başkalarının haklarına taciz etmeden özgürce yaşama hakkına sahiptir. Kişinin kendi özgür iradesiyle bir yere gitmesi veya bir yerde konaklamak istemesi başka bir kişi tarafından engellenemez. Bu durumun gerçekleşmesi halinde kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçunun kişinin bir yere gitme hürriyetinden alıkoyulması türü işlenir.
 • Kişiyi özgür iradesi ile bir yerde kalmasından alıkoymak: Kişilerin, şahısların özgürce bir yere gitme hakkı olduğu gibi istediği bir yerde kendi rıza ve arzusu ile kalma hakkı da bulunur. Kişinin bir yerde kalmasının başka bir kişi tarafından engellemesi durumunda suç kişinin istediği yerde kalma özgürlüğünden mahrum bırakma durumu ile işlenmektedir.

Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçunun oluşabilmesi için bahsedilen iki hareketten bir tanesinin gerçekleşmiş olması gerekir. Ve bu gerçekleşen hareketlerin hukuka aykırı bir şekilde yapılmış olması büyük önem taşır.

Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçu Unsurları

Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçunun Cezası

Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunun cezası gerçekleşen maddeye göre değişiklik gösterebilir.

Ceza durumları şu şekildedir:

 • Kişiyi hukuk dışı kurallar ile bir yere gitmek ya da bir yerde kalmak özgürlüğünden mahrum bırakan faile Türk Ceza Kanunu’nun 109/1 maddesi gereğince bir yıldan başlayarak beş yıla kadar hapis cezası verilmektedir.
 • Suçu işleyen kişi, suçu işlemek amacı ile ya da suçun işlendiği sırada zor kullanma veya tehdit var ise iki yıl ile yedi arasında ceza verilir.
 • Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu silah kullanılarak, tek bir kişi değil de bir kaç kişi olarak, mağdurun kamu görevi gereğince yapması gereken görevlerden dolayı, bulunan kıdemin sağladığı etkinin kötüye kullanılması sureti ile, anne, baba, çocuk ya da eşe karşı işlenmiş ise, kendisini savunamayacak durumda olan bir kişiye karşı işlenmesi hallerinde faile verilecek olan ceza belli bir oranda artış gösterir.
 • Mağdur kalan kişinin ekonomik durumdan kayıp yaşaması durumunda bin güne kadar adli para cezasının verilmesin hükmedilir.
 • Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu cinsel istismar amaçlı işlenmesi durumunda verilen ceza daha da arttırılır.
 • Suçun işlendiği sırada mağdur fail tarafından darp edilirse veya yaralanırsa alınacak olan cezaya kasten adam yaralama suçuna dair hükümlerin uygulanması dahil edilir.

Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçunun Nitelikli Halleri

Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunun nitelikli halleri şu şekilde sıralanmıştır:

 • Zor kullanma, hile ve tehdit kullanarak mağduru özgürlüğünden mahrum bırakma.
 • Silah veya herhangi bir kesici alet kullanacak kişiyi mahrum bırakma.
 • Birden fazla kişi aracılığı ile mağduru hürriyetinden mahrum bırakma.
 • Mağdur kişi kamu görevinde çalışıyor ise görevi nedeni ile özgürlüğünden mahrum bırakma.
 • Kıdem durumunda sağlanan nüfuzu kötüye kullanarak kişiyi özgürlüğünden mahrum bırakma.
 • Anne, baba, kardeş, çocuk veya eşe karşı uygulanan özgürlük mahrumiyeti.
 • Kendisini savunamayan bireye karşı özgürlüğünün mahrum bırakılması.
 • Cinsel amaçlı kişinin özgürlüğünden yoksun bırakılması.

Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçu Zamanaşımı

Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu, şikayet edilmesi gereken suçlar arasında yer almaz ve savcılık tarafından soruşturulur. Bu suçun işlenmesi durumunda mağdurun herhangi bir şekilde şikayet etme zamanı yoktur. Mağdurun şikayet dilekçesini vermesinden hemen sonra mahkeme süreci başlatılır ve mahkeme sürecinde şikayetini geri çekmesi davanın düşmesine sebep olmaz.

Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu, suçun işlenmesinden sonra sekiz yıl içerisinde şikayet edilmelidir. Sekiz yıllık süreç geçtikten sonra mağdur kişi şikayet hakkını kaybeder ve kullanamaz hale gelir. Bu durumda şikayet gerçekleşse bile bu suça dair soruşturma gerçekleştirilmez.

Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçu Gözaltı ve Tutukluluk Hali

Mağdur olan kişi şikayet ettikten hemen sonra kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunu işleyen fail göz altına alınarak mahkeme sürecinin başlatılması sağlanır. Failin kaçma gibi durumları göz önünde bulundurularak veya mağduru gizlice tehdit etmesi de göz önünde bulundurularak mahkeme sürecini tutuklu bir şekilde geçirir.

Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçu Şartları Nelerdir?

Suçun işlenmesi için fail tarafından herhangi bir şart aranmaz. Mağdurun bu suçun işlendiği sırada nasıl şartlar altında kaldığı önem taşır. Suçun işlenmesi durumu mağdurun özgürlük hallerinden zorla elinden alınıyor olması ile başlangıç gösterir.

Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçu Şartları Nelerdir

Sık Sorulan Sorular

Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunun işlenmesi durumunda akıllara gelecek sorular failin ne kadar ceza alacağı, mağdurun psikolojik durumu etkilenmiş ise nasıl düzeleceği gibi sorular ile başlar.

Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçu Nasıl Oluşur?

Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçu, mağdurun kendi özgür ve hür iradesini kullanarak bir yere gitme ya da bir yerde kalma haklarının cebir, tehdit ve hile ile bir başka kişi tarafından engellenmesi durumlarında oluşur. Her bireyin kendisine ait özgür ve hür isteklerinin bulunması olası durumdur. Bu durumun çeşitli amaçlar ile engellemesi durumu suç durumunu oluşturur. Bu amaçların arasına nüfuz sağlama ve cinsel iç güdülerde dahildir.

Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçu Hangi Suça Girer?

Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu şikayete bağlı suçlar arasına girmez. Bu suç durumu hürriyete karşı suçlar türüne girer. Ayrıca suçun işlendiği durumda kasten yaralama durumu da var ise adam yaralama suç türüne de girebilir.

Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Kaç Ay?

Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunun cezası Türk Ceza Kanunu‘nun yüz dokuzuncu maddesine göre bir yıldan başlayarak suçun işlendiği durum göz önüne alınarak farklı suç türleri de uygulanmış ise en az sekiz yıla kadar ceza hükmü verilir.

Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Memuriyete Engel mi?

İşlenen suça istinaden verilecek olan ceza en az bir yıldan başlamaktadır. Memur olmak isteyen kişilerin ceza durumları en az iki yıl iki ay olarak belirtilmiştir. İşlenen herhangi bir suçtan dolayı mahkeme tarafından en az iki yıl iki ay ceza verildiyse ve bu ceza onaylanmış ise kişinin memur olma hakkı bulunmaz.

Sonuç

Türk Ceza Kanunu ve Türk Medeni Kanunu’na göre bir kişi başka bir kişiyi özgür hürriyetinden yoksun bırakma suçunu hangi şartlar altında olursa olsun işlememelidir.

Tüm dava ve sorularınız için Bizimle İletişime Geçin!

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu