Genel

Kısıtlı Vesayet Süreci ve Uygulamaları

Velayet davası, aile hukuku kapsamında çocukların bakımı, korunması ve yetiştirilmesiyle ilgili hukuki süreçleri içermektedir. Ancak bazı durumlarda çocukların fiziksel veya zihinsel sağlığı ile ilgili sorunlar nedeniyle kısıtlı vesayet uygulamalarına ihtiyaç duyulabilir. Peki, kısıtlı vesayet nedir ve hangi durumlarda uygulanır?

Kısıtlı Vesayet Nedir ve Hangi Durumlarda Uygulanır?

Kısıtlı vesayet, mahkeme kararı ile belirlenen özel bir koruma tedbiridir. Bu tedbir, ergin olmayan veya ergin olsa bile kısıtlılığı nedeniyle işlerini göremeyen kişilerin haklarının ve çıkarlarının korunmasını amaçlar. Kısıtlılık, psikolojik, mental veya fiziksel engellerden kaynaklanabilir. Bu nedenle, çocukların yanı sıra yaşlılar veya engelliler de kısıtlı vesayet sürecine dahil olabilir.

Danışmanlık hizmeti almak için hemen avukata sor sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Vasi Atanması ve Vasi Olarak Görev Yapabilecek Kişiler

Kısıtlı vesayet sürecinde, mahkeme tarafından bir vasi atanır. Vasi, kısıtlı adına karar verme yetkisine sahip olan bir kişidir. Vasi olarak görev yapabilecek kişiler, genellikle aile bireyleri, arkadaşlar veya sosyal hizmet görevlileridir. Ancak, vasi olarak atanacak kişinin kısıtlının çıkarlarını koruyacak ve gerekli bilgi ve deneyime sahip olması gerekmektedir.

Kısıtlı Vesayet Sürecinde Mahkeme Kararları ve Uygulamaları

Kısıtlı vesayet sürecinde, mahkeme kararları çoğunlukla kısıtlının yaşamı, sağlığı ve mal varlığı ile ilgilidir. Bu kararlar, vasi tarafından uygulanır. Örneğin, kısıtlının sağlık durumu ile ilgili kararlar almak, kısıtlının mal varlığını yönetmek veya kısıtlının günlük yaşamı ile ilgili kararlar almak gibi görevler vasi tarafından yerine getirilir.

Kısıtlı Vesayet Davası Açma Şartları Nelerdir?

Kısıtlı vesayet davası açmak için belirli şartlar vardır. Bu şartların karşılanması, dava açılması için yeterli olmayabilir.

Ancak, kısıtlı vesayet davası açma şartları aşağıdaki gibidir:

 • Kısıtlılık durumunun varlığı: Kısıtlılık durumu olmadan kısıtlı vesayet davası açılamaz. Kısıtlılık durumunun varlığı için ise kısıtlılık kararının verilmiş olması gerekmektedir.
 • Kısıtlı kişinin mahkemece belirlenmiş olması: Kısıtlı kişinin mahkemece belirlenmiş olması gerekir. Bu belirleme, kişinin yaşına, sağlık durumuna, zihinsel durumuna ve diğer faktörlere göre yapılır.
 • Kısıtlı kişinin rızası veya muvafakati olmaması: Kısıtlı kişinin rızası veya muvafakati olmadan kısıtlı vesayet davası açılamaz. Kişiye ait olan hak ve menfaatlerin korunması ve ihtiyaçlarının karşılanması için dava açılabilir.
 • Vasi atanacak kişinin belirlenmesi: Kısıtlı vesayet davası açılmadan önce, vasi atanacak kişinin belirlenmesi gerekmektedir. Vasi atanacak kişinin, kısıtlı kişinin ihtiyaçlarını karşılayabilecek, güvenilir, ehil ve adil bir kişi olması gerekmektedir.
 • İspat ve delillerin sunulması: Kısıtlı vesayet davası açarken, kısıtlı kişinin kısıtlılık durumunun ispat edilmesi ve vasi atanacak kişinin yeterliliğinin kanıtlanması için gerekli delillerin sunulması gerekmektedir.

Kısıtlı vesayet davası açmak, ciddi sonuçları olan bir süreçtir ve doğru adımlar atılması önemlidir. Bu nedenle, davanın açılması için gerekli olan şartların dikkatli bir şekilde incelenmesi ve uzman bir avukattan danışmanlık alınması önerilir.

Kısıtlı Vesayet Davasında İspat ve Deliller

Kısıtlı vesayet davalarında ispat yükümlülüğü davacı tarafındadır. Davacı, kısıtlılık durumunu ve kısıtlının haklarının korunması için koruyucu tedbirlerin alınması gerektiğini ispatlamak zorundadır. Bu amaçla, mahkemeye sunulacak deliller arasında doktor raporları, psikolojik değerlendirmeler, tanık ifadeleri ve diğer belgeler yer alabilir.

Kısıtlı Vesayet Davasında İspat ve Deliller

Kısıtlı Vesayet Davasında Çocukların Görüşleri ve Psikolojik Değerlendirme

Çocuklar da kısıtlı vesayet davalarında önemli bir rol oynarlar. Mahkeme, çocukların görüşlerini alarak, çocuğun çıkarlarını göz önünde bulundurur. Ayrıca, çocukların psikolojik değerlendirmeleri de davada önemli bir delil olarak kullanılabilir.

Kısıtlı Vesayet Davasında Vasi Seçimi ve Görevleri

Kısıtlı vesayet davasında vasi seçimi, mahkeme tarafından yapılır. Vasi, kısıtlının haklarını koruyarak, kısıtlının çıkarları doğrultusunda kararlar alır. Vasinin görevleri arasında, kısıtlının mal varlığını yönetmek, sağlık kararlarını almak, günlük yaşamını düzenlemek gibi konular yer alır.

Kısıtlı Vesayet Davasında Temyiz ve İtiraz Süreçleri

Kısıtlı vesayet davasında karar verildikten sonra tarafların hakları tamamen sona ermez. Kararın sonucundan memnun olmayan taraflar temyiz veya itiraz yoluyla üst mahkemelere başvurabilirler. Bu süreçte dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır.

İşte kısıtlı vesayet davasında temyiz ve itiraz süreçleri hakkında bilinmesi gerekenler:

Temyiz Süreci

Tarafların mahkeme kararına itiraz etme hakkı vardır. Kararın kesinleşmesinden itibaren 15 gün içinde temyiz başvurusunda bulunulmalıdır. Temyiz başvurusu, Yargıtay tarafından incelenir ve Yargıtay’ın vereceği karar kesindir.

İtiraz Süreci

Mahkeme kararlarına karşı itiraz süreci de mevcuttur. İtiraz, aynı mahkeme tarafından yapılır ve kararın kesinleşmesinden itibaren 7 gün içinde yapılması gerekir. İtiraz eden taraf, itiraz dilekçesiyle birlikte gerekçelerini belirtmelidir.

Uzman Görüşüne Başvurma

Temyiz veya itiraz sürecinde, kararın doğruluğunu veya yanlışlığını kanıtlamak için taraflar uzman görüşüne başvurabilirler. Bu görüş, mahkeme tarafından belirlenen bir uzman tarafından verilir.

Avukat Tutma Zorunluluğu

Temyiz ve itiraz sürecinde avukat tutmak zorunludur. Bu nedenle, tarafların avukatlarına başvurmaları ve profesyonel destek almaları önerilir.

Kısıtlı vesayet davasında temyiz ve itiraz süreçleri oldukça önemlidir. Tarafların haklarının korunması ve adil bir kararın verilmesi için bu süreçlere dikkat edilmelidir. Bu süreçlerde doğru bir şekilde hareket etmek için, uzman bir avukattan destek almak önemlidir.

Kısıtlı Vesayet Davası Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Kısıtlı vesayet davası sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar bulunmaktadır. Bu hususlar, davayı açan tarafın dikkatli bir şekilde takip etmesi gereken ayrıntıları içermektedir.

Aşağıda, kısıtlı vesayet davası sırasında dikkat edilmesi gereken bazı hususlar açıklanmaktadır:

 • Velayet davası ücreti: Kısıtlı vesayet davası açmak için mahkeme harcı ödenmesi gerekmektedir. velayet davası ücreti, davayı açan tarafın hesabına yansıtılacaktır.
 • Velayet davası dilekçe örneği: Kısıtlı vesayet davası açmak için bir dilekçe hazırlanması gerekmektedir. Velayet davası dilekçe örneği, avukatlar tarafından sağlanabileceği gibi, internet üzerinden de bulunabilir.
 • Gerekli belgeler: Kısıtlı vesayet davası için gerekli belgeler, mahkeme tarafından belirlenir. Bu belgeler arasında, kısıtlıya ait sağlık raporu, mal varlığı belgesi ve kişisel bilgiler yer almaktadır.
 • Velayet davası ne kadar sürer: Kısıtlı vesayet davası süreci, mahkemenin iş yoğunluğuna bağlı olarak değişebilir. Ancak genellikle ortalama 6 ay ile 1 yıl arasında bir süreçte sonuçlanmaktadır.
 • Vasi seçimi: Kısıtlı vesayet davası sonrasında vasi seçimi yapılır. Vasi, kısıtlı adına tüm işlemleri gerçekleştirir ve sorumluluğu altına alır. Bu nedenle vasi seçiminde titiz davranılması gerekmektedir.
 • İtiraz süreci: Kısıtlı vesayet davası sonrasında karar verilen durum, tarafların memnuniyetini sağlamayabilir. Bu durumda taraflar, karara itiraz edebilirler.

Kısıtlı vesayet davası sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar bu şekildedir. Davayı açan taraf, bu hususları dikkate alarak süreci daha kolay bir şekilde yönetebilir ve sonuca daha hızlı ulaşabilir. Ancak bu konularda bir uzman avukatın yardımı, davanın sağlıklı bir şekilde sonuçlanması açısından oldukça önemlidir.

Velayet ve Vesayet Aynı Anda Olur Mu?

Velayet, çocuğun bakımı, korunması ve yetiştirilmesi ile ilgili bir hukuki kavramdır. Vesayet ise, kısıtlı olan kişinin haklarının korunması ve çıkarlarının temsil edilmesi ile ilgilidir. Velayet davası ve vesayet farklı konulara odaklansa da, bazı durumlarda aynı anda olabilirler. Örneğin, bir çocuk kısıtlı olduğunda, hem velayet hem de vesayet konusu söz konusu olabilir.

Kısıtlının Mal Satışı Nasıl Yapılır?

Kısıtlı vesayet davalarında, kısıtlının mal varlığı ile ilgili işlemler vasi tarafından yapılır. Kısıtlının mal varlığının satılması da vasi tarafından gerçekleştirilebilir. Ancak, mal varlığı satışı için mahkeme izni gerekmektedir. Mahkeme, kısıtlının çıkarlarını göz önünde bulundurarak, mal varlığı satışı konusunda karar verir.

Vesayet Nasıl Kalkar?

Vesayet, kısıtlı olan kişinin haklarının korunması amacıyla mahkeme tarafından kararlaştırılır. Vesayetin kalkması için, kısıtlının artık kısıtlı olmadığına dair delillerin mahkemeye sunulması gerekmektedir. Deliller arasında, doktor raporları, psikolojik değerlendirmeler, kısıtlının kendi beyanları ve diğer belgeler yer alabilir. Mahkeme, delilleri değerlendirdikten sonra, vesayetin kaldırılmasına karar verebilir.

Vasi Kısıtlı Adına Hangi İşlemleri Yapabilir?

Vasi, kısıtlı olan kişinin haklarını korumak ve çıkarlarını temsil etmek amacıyla belirli işlemleri yapabilir. Vasinin yapabileceği işlemler arasında, kısıtlının mal varlığını yönetmek, sağlık kararları almak, günlük yaşamını düzenlemek ve mahkeme kararlarına uygun olarak diğer işlemleri gerçekleştirmek yer alır.

Sonuç

Kısıtlı vesayet davası, ciddi sonuçları olan hassas bir hukuki süreçtir. Bu nedenle, davayı açmadan önce uzman bir avukattan hukuki danışmanlık almak önemlidir. Davanın açılması, kısıtlı kişinin haklarının korunmasını ve ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlayacak olmasına rağmen, süreç uzun sürebilir. Bu nedenle, velayet davası ne kadar sürer gibi konular hakkında bilgi sahibi olmak da önemlidir.

Kısıtlı vesayet davası, uzun ve karmaşık bir süreç olabilir ve her aşamada özenli ve doğru adımlar atmak gerekir. Dava açmak için gerekli olan belgelerin hazırlanması, doğru ispat ve delillerin sunulması, çocukların görüşlerinin ve psikolojik durumlarının değerlendirilmesi ve vasi seçimi gibi konulara özen gösterilmelidir.

Kısıtlı vesayet davası açmak, özenli bir çalışma gerektiren ciddi bir süreçtir. Bu süreçte uzman bir avukatın desteği ile hareket etmek, davada doğru adımlar atmak ve süreci doğru yönetmek önemlidir. Sinan Eroğlu avukat sinaneroglu.av.tr adresinden uzman desteği alarak, kısıtlı vesayet davası sürecinde hukuki konularda daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu