Genel

İstirdat Davası Nedir?

Günümüz şartlarında özellikle borçlanmaların artmasıyla en çok sorulan sorulardan birisi de istirdat davası nedir? sorusudur. İstirdat davasının bir diğer adı da Geri İsteme Davasıdır. Adından da anlaşılacağı gibi kişilerin icra davalarından sonra ödedikleri fakat aslında ödemekle yükümlü olmadıkları paraları geri istemeleri halinde açılan davalardır. Bu tarz davaları açmak için veya parayı geri almaya hak kazanabilmek için bazı şartları karşılamak ve yerine getirmek gereklidir.

İstirdat Davası Açmanın Şartları Nelerdir?

İstirdat davası açabilmek için belirli durumların yerine getirilmesi gereklidir;

 • Öncelikle kişinin borçlu olmamasına rağmen belirli miktardaki borcu ödemiş olması gereklidir.
 • Kişinin ödemeyi icra takibi sırasında, cebir yoluyla mahkeme sırasında ödemiş olması gereklidir.
 • Kişinin ödeme emrine itiraz etmemiş olması gereklidir.
 • Kişi davayı parayı ödediği tarihin üstüne 1 yıl geçmeden açmalıdır.
 • İcra davası devam ederken davanın açılması gereklidir.

Yukarıdaki şartlar sağlandıktan sonra kişi ilgili davayı vereceği dilekçe yoluyla açarak mahkeme sürecini başlatabilir.

İstirdat Davası Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Bu tarz davalar önemli davalar olduğu için dilekçe yazılırken titizlik gerektirmektedir. Usulüne uygun olmayan dilekçeler mahkeme tarafından kabul edilmez ve dolayısıyla verdiğiniz hukuk savaşı henüz başlamadan son bulmuş olur. Bunun için konu üstüne uzmanlaşmış bir avukattan yardım almak en sağlıklısıdır.

Dilekçenizi, ibraz edilen meblağı ödediğinize dair dekont ve delillerle desteklemeniz oldukça önemlidir. Ayrıca bu konu hakkındaki haksız uygulamaları, yani borçlu olmadığınıza dair olan delilleri de dilekçenize koymanız haklılığınızı kanıtlamak için bir artı puan daha kazandırır. Dilekçenizde bu borcu cebri icra yoluyla ödediğinizi de belirtmeniz önemli bir husustur.

Her davanın konusu ve durumu farklı olduğundan internette verilen genel dilekçe örnekleri sizin durumunuza uygunluk teşkil etmeyebilir. Bu nedenle yazdığınız dilekçenin kabul görmemesi oldukça olasıdır. Dilekçenin bu işi bilen ve mevcut delillerle dilekçenizi kabul edilebilir bir hale getirecek profesyoneller tarafından hazırlanması oldukça önemli bir konudur.

İstirdat Davası Hangi Mahkemede Açılır?

Bu dava genel itibariyle Asliye Hukuk Mahkemesinde görülmektedir fakat tarafların arasındaki konu itibariyle mahkeme diğer özel mahkemelerde de açılabilir. Ama bu davalar genellikle zaten kişinin icra takibini yapan icra dairesinde açılır. Fakat kişinin bu icra dairesinin konumu itibariyle uzaklığı varsa mahkeme kişinin ikamet ettiği yerdeki mahkemede de açılabilir. Bu gibi durumların değerlendirmesini profesyoneller daha iyi yapabileceğinden bir avukata başvurulması en sağlıklı yoldur.

İstirdat Davasını Kimler Açar?

İstirdat davasını borçlu olmadığı halde borçlu addedilen ve bu borcu ödemiş kişiler açabilir. Kişi adına bir başka kişi ödeme yapmışsa dahi borçlu addedilen kişi bu meblağ için dava açabilir. Veya borcu ödeyen diğer şahısta bu borç için istirdat davası açarak ödediği meblağı geri alabilir.

İstirdat Davasını Kimler Açar

İstirdat Davası Ne Kadar Sürede Sonuçlanır?

Her dava sürecinde olduğu gibi bu davada da belirli kıstaslar dava süresini azaltır ve uzatır.

 • Mahkemeye verilen dilekçenin usulüne uygun olması,
 • Verilen dilekçenin delillerle desteklenmiş olması ve ilgili delillerin doğruluğunun kanıtlanmış olması,
 • Davanın bakılacağı mahkemenin doluluk oranı,
 • Davanın mahkeme takviminde idari tatil dönemine denk gelmemiş olması,
 • Dosyanın doğru mahkemeye verilmiş olması,
 • Önceden arabuluculuğa başvurulmuş olması,

Yukarıdaki unsurlar mahkemenin süresini azaltan ve uzatan unsurlardır. Tek tek bu unsurlara dikkat edilmesi halinde davanın süreci oldukça kısalır.

İstirdat Davasında Arabuluculuk Şartı Var Mıdır?

Bu tarz davalarda zorunlu bir arabuluculuk şartı yoktur. Fakat karşı tarafın belirli kanunlardan doğan arabuluculuk talep etmek gibi hakları vardır. İcra iflas kanununda böyle bir zorunluluk yokken Türk Ticaret Kanunun 5. maddesinde alacak davalarında arabuluculuk zorunludur. Bu zorunluluk nedeniyle eğer arabuluculuğa başvurulmadan bu dava açılmak istenilirse talep reddedilecektir. Bu da yukarıda da anlattığımız gibi davanın aksamasına ve sürecin uzamasına neden olacaktır.

İstirdat Davasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

İstirdat davaları haksız yere ödenmiş borçlar açısından kişileri oldukça rahat ettirecek davalardır. Fakat ısrarla belirttiğimiz gibi eğer ortada bir borç yoksa ve haksız yere ödeme yapılmışsa bu davanın yararlılığı vardır. Yani eğer ortada gerçekten bir borç varsa ama kişi kendisini haklı görüp kendi kanaati ile bu borcu ödememesi gerektiğine inanarak bu davayı açarsa haksız bulunduğunda kendisine İcra İnkar Tazminatı yaptırımı uygulanır. Yani bu durumda kişi haksız bulunursa mahkemeyi oyalaması nedeniyle borcun %20’sine kadar İcra İnkar Tazminatı ödenmesine karar verilir.

Bu tarz davalarda edinilecek kazanımın yanında yaptırımları da olması nedeniyle bu davanın tecrübeli bir icra avukatıyla açılması yapılacak en doğru hamledir. Bu davanın avukatla açılması; dilekçenin doğru yazılmasıyla süreci kolay başlatmanızı sağlar, dilekçenin doğru ve yeterli dilekçelerle desteklenmesine vesile olacağı için süreci kısaltmasını sağlar ve karşılığında size uygulanacak yaptırım olan İcra İnkar Tazminatı riskini ortadan kalkmasına neden olur. Bu yüzden atılacak her hukuki adımda olması gerektiği gibi bir avukata başvurulması en sağlıklı karardır.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu