Genel

İşçi ve İşveren İlişkilerinde Arabuluculuk

Çalışan ve işveren arasındaki ilişkiler bazen sorunlu hale gelebilir ve işçi ve işveren arasında arabuluculuk süreci bu konuda başlamış olur. Bu sorunlar, çözümsüz kalırsa işten çıkarmalar, hukuki işlemler, tazminat davaları gibi sonuçlara neden olabilir. Ancak, bu tür sorunları çözmek için uzlaşma, tarafların karşılıklı anlaşması için hızlı ve uygun bir alternatif olabilir.

İşçi Ve İşveren İlişkilerinde Arabuluculuk Tanım Ve Amacı

İşçi ve işveren arasında arabuluculuk nedir sorusuna en güzel cevap, Çalışan ve işveren ilişkilerinde, taraflar arasında ortaya çıkan uyuşmazlıkların halledilmesinde etkin kullanılan bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Çalışan ve işveren arasındaki anlaşmazlıkların mahkemeye taşınmadan önce çözüme kavuşturulmasına yardımcı olur.

Uzlaşma sürecinde, tarafların birbirleriyle görüşmesi sağlanır ve anlaşmazlığın konusu, tarafların hakları ve sorunun çözümüne yönelik öneriler gibi konular görüşülür. Uzlaşma sürecinde, tarafsız bir üçüncü kişi olan arabulucu taraflar arasında iletişimi sağlar, tarafları dinler ve anlaşmazlığın çözümüne yönelik önerilerde bulunur.

Danışmanlık hizmeti almak için hemen avukata sor sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

İşçi Ve İşveren Arasında Anlaşmazlık Durumunda Arabuluculuğun Yeri

İşçi ve işveren arasında anlaşmazlık durumunda anlaşma, taraflar arasında diyalogu arttırmak ve sorunu mümkün olan en kısa sürede çözmek için kullanılan bir yöntemdir. Anlaşmazlıkların iş mahkemelerinde çözümlenmesi, zaman alıcı ve maliyetli olabilir. Bu nedenle, arabuluculuk, çalışan ve işveren arasındaki sorunların hızlı bir şekilde çözülmesine yardımcı olur.

Arabuluculuk, işçi ve işverenin karşılıklı olarak talep ve beklentilerini belirlemesine ve uzlaşmaya varmasına yardımcı olur. Tarafların kendi aralarında anlaşma sağlaması, mahkemeye gitmekten daha az maliyetli ve daha az zaman alıcıdır.

İşçi ve işveren arasında anlaşmazlık durumunda arabuluculuk, iki taraf arasında anlaşma sağlamaya çalışırken aynı zamanda tarafsız bir üçüncü kişinin de katılımını sağlar. Bu, tarafların kendi aralarında çözemediği sorunları tarafsız bir üçüncü kişi aracılığıyla çözmesine yardımcı olur.

Arabuluculuk, işçi ve işveren arasında anlaşmazlık durumlarında yasal bir zorunluluk değildir. Ancak, çalışan ve işverenin aralarındaki uyuşmazlığı etkin, hızlı ve parasal olarak daha uygun bir şekilde çözmek istedikleri durumlarda arabuluculuk tercih edilir.

İşçi Ve İşveren İlişkilerinde Arabuluculuk Uygulama Alanı Ve Yararları

Çalışan ve işveren arasında anlaşmazlık durumlarında arabuluculuk, birçok farklı iş alanında uygulama alanı bulabilir. Çalışan ve işveren arasındaki anlaşmazlıklar genellikle ücret, çalışma saatleri, iş koşulları, işten çıkarma gibi konuları içerir. Bu nedenle, arabuluculuk, çalışanlar ve işverenler arasında karşılıklı anlayış ve uzlaşı sağlamaya yardımcı olur.

Arabuluculuk, işçi ve işveren arasındaki anlaşmazlıkların hızlı bir şekilde çözülmesine yardımcı olur. Bu, tarafların anlaşmazlıklarını mahkemede çözmelerinden daha hızlı ve daha az maliyetlidir. Ayrıca, arabuluculuk, taraflar arasındaki diyalogu arttırır ve daha iyi bir iş ilişkisi kurmalarına yardımcı olur.

Arabuluculuk, işçiler ve işverenler arasındaki sorunların çözülmesinde etkili bir yöntemdir çünkü tarafların birbirleriyle doğrudan iletişim kurmasına ve sorunları birbirleriyle çözmelerine yardımcı olur. Bu, tarafların birbirlerini daha iyi anlamalarına ve daha adil bir çözüm bulmalarına yardımcı olur.

İşçi Ve İşveren İlişkilerinde Arabuluculuk Uygulama Alanı Ve Yararları

İşçi Ve İşveren İlişkilerinde Arabuluculuk Yasal Çerçeve Ve Süreç

Çalışan ve işveren ilişkilerinde arabuluculuk süreci, Türkiye’de 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle düzenlenmiştir. Kanun, işçi ve işveren arasında doğan anlaşmazlıkların çözüme kavuşmasında arabuluculuğun zorunlu hale getirilmesi ve bu sürecin nasıl işleyeceği konusunda detaylı hükümler içermektedir.

Arabuluculuk nedir ve süreci nasıl işler? Uyuşmazlığın tarafları tarafından ortak bir arabulucu seçilmesi veya adliyelerdeki uzlaşma merkezlerine başvurulması ile başlatılır. Arabulucu, tarafların talebi doğrultusunda belirlenir ve uyuşmazlık konusuyla ilgili bilgi sahibi olan, uzlaşma eğitimini tamamlamış ve bakanlık tarafından yetkilendirilmiş bir kişi olmalıdır.

Arabuluculuk süreci, tarafların bir araya gelerek uyuşmazlığın çözümü için çaba sarf ettiği bir süreçtir. Arabulucunun yönlendirmesiyle taraflar, birbirlerinin taleplerini dinleyerek anlaşmaya varmaya çalışır.

Arabuluculuk sürecinde taraflar, isteklerini açıkça ifade eder, dinler ve karşılıklı olarak tartışırlar. Bu süreçte, arabulucunun tarafların görüşlerini objektif bir şekilde değerlendirmesi ve çözüm önerileri sunması önemlidir.

İşçi Ve İşveren İlişkilerinde Arabuluculuk Başvuru Şartları Ve Prosedürü

Personel ve işveren ilişkilerinde arabuluculuğa başvurmak için bazı şartlar ve prosedürler bulunmaktadır.

 • Personel ve işveren arasında yaşanan uyuşmazlıkların anlaşma yoluyla çözümlenmesi için şu şartların sağlanması gerekmektedir:
 • Personel veya işveren, uyuşmazlığın anlaşma yoluyla çözümlenmesi talebinde bulunabilir. Arabuluculuğun başlatılması için, talep eden tarafın diğer tarafa yazılı veya sözlü olarak bildirim yapması yeterlidir.
 • Tarafların uyuşmazlığı çözümlemek için arabuluculuk sürecine girmeyi kabul etmeleri gerekmektedir.
 • Arabuluculuk başvurusu, uyuşmazlığın oluştuğu tarihten itibaren en geç 1 yıl içinde yapılmalıdır.

Arabuluculuk başvurusu yapmak için öncelikle, anlaşma kurumuna başvuru yapılması gerekmektedir. Bu başvuru, yazılı olarak yapılabilir ve başvuruda tarafların kimlik bilgileri, uyuşmazlık konusu, uyuşmazlığın çözümüne ilişkin öneriler, arabuluculuğun yapılacağı yer ve tarih gibi bilgilerin yer alması gerekmektedir.

İşçi Ve İşveren İlişkilerinde Arabuluculuk Uyuşmazlık Konuları Ve Çözüm Yolları

İşçi ve işveren ilişkilerinde uzlaşma süreci, birçok farklı uyuşmazlık konusunda uygulanabilir.

Bu konular arasında:

 • İş Sözleşmesinin Feshi: İşveren tarafından iş sözleşmesinin feshedilmesi veya işçi tarafından haklı nedenle fesih durumlarında başvuru yapılabilir.
 • Ücret Alacakları: Personellerin işverenden alacaklı olduğu ücret, ikramiye, prim, fazla mesai gibi konularda arabuluculuk başvurusu yapılabilir.
 • İşyeri Mobbingi: İşyerinde psikolojik tacize uğrayan Personeller, anlaşma sürecine başvurarak bu sorunu çözmeye çalışabilirler.
 • İş Sağlığı Ve Güvenliği: İşverenin işçilere sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sunmaması veya çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konusunda sıkıntı yaşaması durumlarında arabuluculuk başvurusu yapılabilir.

Arabuluculuk Sürecinde İşçi Ve İşverenin Hakları Ve Yükümlülükleri

Arabuluculuk nedir konusunda uzlaşma, çalışan ve işverenin hakları ve yükümlülükleri belirli kurallar dahilinde yer alan bir kurumdur. Bu kurallar, anlaşma yasalarında belirtilenlerdir ve tarafların bu kurallara uygun davranmaları gerekmektedir.

İşte çalışanlar ve işverenin anlaşma sürecindeki hakları ve yükümlülükleri:

Personelin Hakları

 • İşçi arabulucuya başvurarak, işvereniyle yaşadığı sorunları anlatabilir ve çözüme yönelik öneriler sunabilir.
 • Çalışan, dava sürecinde, işverenin tarafından işten çıkarılma veya başka bir ayrımcılık uygulanmaması hakkına sahiptir.
 • Çalışan, dava sürecinde, hukuki yardım alabilir ve arabulucu tarafından sunulan çözüm önerilerini kabul etmeme hakkına sahiptir.

İşverenin Hakları

 • İşveren arabulucuya başvurarak, personeliyle yaşadığı sorunları anlatabilir ve çözüme yönelik öneriler sunabilir.
 • İşveren, uzlaşma sürecinde, çalışanı tarafından işverene karşı açılmış olan bir davanın durdurulmasını talep edebilir.
 • İşveren, anlaşma sürecinde, çalışanı tarafından talep edilmediği sürece, personele herhangi bir tazminat ödemesi yapmak zorunda değildir.

İşçi Ve İşveren İlişkilerinde Arabuluculuk Avantajları Ve Dezavantajları

İşçi ve işveren ilişkilerinde dava, taraflar arasındaki uyuşmazlıkları çözmek için etkili bir yöntem olabilir. Ancak, bu yöntemin de bazı avantajları ve dezavantajları vardır.

Arabuluculuk süreci ve avantajları aşağıdaki gibidir;

Avantajları

 • Uzlaşma, mahkeme sürecine göre daha hızlı ve ucuzdur.
 • Tarafların anlaşarak bir çözüm bulması, iş ilişkilerinin daha iyi devam etmesini sağlar.
 • Dava süreci, işçi ve işveren arasında bir köprü görevi görerek, uzlaşma sağlanmasını kolaylaştırır.
 • Anlaşma, tarafların özgür iradesiyle alınan bir karar olduğundan, uzlaşmaya varan taraflar genellikle daha memnun kalır.

Dezavantajları

 • Tarafların uzlaşamaması durumunda, mahkeme sürecine geçilmesi gerekebilir. Bu durumda anlaşma süreci, zaman ve para kaybına neden olabilir.
 • Tarafların eşit güçte olmadığı durumlarda, uzlaşma sürecinde daha zayıf olan taraf, karşısındaki daha güçlü tarafın dayatmalarına boyun eğmek zorunda kalabilir.
 • Tarafların arabuluculuk sürecinde verdikleri kararlar, mahkeme kararlarına göre daha az bağlayıcıdır.

Arabuluculuk Sürecinde Çalışan Hakları Ve Korunması

Dava sürecinde çalışanların hakları ve korunması oldukça önemlidir. Çalışanlar, süreçte kendilerini savunacakları, taleplerini ve haklarını savunabilecekleri bir ortamda bulunmalıdırlar. Ayrıca, işverenlerin bu süreçte çalışanların haklarını korumaları ve koruma altına almaları gerekmektedir.

İşçi Arabulucuya Ne Zaman Başvurulur?

Bir işçi arabulucuya, işveren ile arasında bir uyuşmazlık olduğunda başvurabilir. Bu uyuşmazlık, işçinin iş sözleşmesiyle ilgili haklarının ihlal edilmesi, işveren tarafından ödenmemiş ücretler, fazla çalışma saatleri, iş güvenliği sorunları veya diğer çalışma koşullarıyla ilgili konuları içerebilir. İşçi, öncelikle işverenle doğrudan iletişim kurmaya çalışmalı, ancak bu çaba sonuç vermezse, anlaşma sürecine başvurabilir.

İşçi Arabulucuya Nasıl Başvurulur?

İşçi arabulucuya başvurmak için öncelikle işveren ile anlaşmazlık yaşanması gerekiyor. Bu anlaşmazlık herhangi bir konuda olabilir. İşçi, arabulucuya başvurmak için öncelikle işveren ile bu konuda çözüm bulmak için görüşmeler yapmalıdır. Görüşmeler sonuç vermezse, işçi arabulucuya başvurabilir.

İşçi, arabulucuya başvurmadan önce işverene başvuruda bulunduğunu ve anlaşmazlığın çözüme kavuşmadığını kanıtlayacak bir belge hazırlamalıdır. Daha sonra, işçi veya işçinin avukatı, arabulucuya başvuru dilekçesi ile birlikte, anlaşmazlıkla ilgili tüm belgeleri de içerecek şekilde bir dosya hazırlar. Bu dosya, arabulucuya sunulur.

Arabuluculuk Görüşmesinden Ne Kadar Süre Sonra Dava Açılır?

Karşılıklı anlaşma görüşmeleri sonucunda taraflar anlaşmaya varırsa, bu anlaşma tutanağa bağlanır ve hükümsüzleştirilmesi mümkün olmayan kesin bir icra emri haline gelir. Tarafların anlaşmaya varmaması durumunda ise arabuluculuk tutanağı düzenlenmez.

Bu durumda, işçi, arabuluculuk sürecini tamamladıktan sonra dava açmak için gerekli şartları yerine getirdikten sonra dava açabilir. Uzlaşma sürecinin tamamlanması ve dava açma süreci, uyuşmazlığın niteliğine, tarafların tutumlarına ve yargılamaların yoğunluğuna göre değişebilir.

Genellikle arabuluculuk sürecinden sonra dava açmak için belli bir süre yoktur, ancak işçinin dava açma hakkı, uyuşmazlığın doğduğu tarihten itibaren belirli bir süre içinde sınırlandırılabilir. Bu süre ülkeden ülkeye ve uyuşmazlığın niteliğine göre değişebilir.

İşçi İşveren Arabuluculuk Nasıl Yapılır?

İşçi ve işveren arasında arabuluculuk yapmak için aşağıdaki adımlar takip edilir:

 • Başvuru: Taraflardan biri, arabuluculuk yapılmasını talep etmek üzere arabuluculuk bürosuna başvuruda bulunur. Başvuruda, tarafların kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, anlaşmazlık konusu ve talep edilen arabuluculuk tarihi belirtilir.
 • Arabulucu Seçimi: Taraflar, arabuluculuk bürosunun belirlediği arabulucular arasından birini seçerler. Arabulucu, tarafların anlaşmazlık konusunu dinler ve tarafların birbirlerini anlamalarını sağlamaya çalışır.
 • Görüşmeler: Arabuluculuk süreci, tarafların bir araya gelerek anlaşmazlık konusunu görüşmesiyle başlar. Arabulucu, tarafların görüşmeleri sırasında iletişim kurmalarına ve anlaşmaya varmalarına yardımcı olur.
 • Anlaşma: Davca süreci sonucunda taraflar bir anlaşmaya varırsa, anlaşma metni arabulucu tarafından hazırlanır ve taraflar tarafından imzalanır.
 • Dava Açma: Taraflar anlaşmaya varamazsa, süre. sona erer ve taraflar dava açmak için mahkemeye başvurabilirler.

Sonuç

Arabuluculuğa başvurmak için işçi veya işveren, işyerindeki sorunların çözülemediği durumlarda işçi ve işveren arasında arabuluculuk süreci arabuluculuk hizmeti başlamış olur. Buna benzer her türlü anlaşma ve anlaşmazlık konuları için, Sinaneroglu.av.tr web adresimizden bize ulaşabilir ve bu konudaki yetkinliğimizden faydalanabilirsiniz. Bu tür anlaşmazlık davalarında aldığınız hizmetin davanın sonucunu etkileme oranı çok yüksektir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu