Makaleler

Evlilik Nedeniyle İş Akdinin Feshi ve Kıdem Tazminatı

İş akdinin feshi ve kıdem tazminatı hakları 4857 ve 1475 sayılı Kanunlarda net bir şekilde belirtilmiştir. Ancak, yine kanunda bu hakların nasıl kazanıldığına dair birtakım istisnalara yer verilmiştir. Evlilik sebebiyle istifa, bu istisnalardan bir tanesidir.

İşçinin İstifa Etmesi Halinde Tarafların Uyması Gereken İhbar Süreleri Nelerdir?

İhbar süresi, iş akdini feshetmek isteyen tarafın diğer tarafa yazılı olarak bildirmesi ile başlayan bir süreçtir. İhbar süresini belirleyen unsur, işçinin o işverene bağlı olarak çalıştığı süredir. 4857 sayılı İş Kanunu iki taraf için de ihbar sürelerini öngörür.
4857 sayılı İş Kanununun 17. maddesine göre işçinin uyması gereken ihbar süreleri aşağıdaki gibidir:

 • İşçi, bulunduğu iş yerinde 6 aydan kısa süre çalışmış ise 2 hafta,
 • İşçi, bulunduğu iş yerinde 6 aydan 1,5 yıla kadar çalışmış ise 4 hafta,
 • İşçi, bulunduğu iş yerinde 1,5 yıldan 3 yıla kadar çalışmış ise 6 hafta,
 • İşçi, bulunduğu iş yerinde 3 yıldan fazla çalışmış ise 8 hafta önce işverene iş akdini feshedeceğini bildirir.

Bu süreler İş Kanununun öngördüğü asgari süreler olup iş sözleşmesi ile arttırılabilir.

Aklınıza takılan tüm sorular için Avukata sor danışmanlık hizmetimiz ile yanınızdayız.

Evlilik Nedeniyle İstifa Halinde İhbar Tazminatı Alınabilir mi?

Kanun koyucu, işçinin evlilik gerekçesi ile istifa edebilmesi hakkını kadın işçiye verir. İşçi iş akdini evlilik sebebi ile feshetmek istiyorsa, resmi nikah tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde bu işlemi gerçekleştirmelidir. Kişinin evlilik sebebi ile iş akdini feshetmesi halinde ihbar süresi uygulanmaz. Bu sebeple taraflar arasında ihbar tazminatı hakkı oluşmaz.

Bu konu hakkında 03.06.2008 tarihli Yargıtay 9. Hukuk Dairesi E. 2007/18608 K. 2008/14177 T. kararı da paralel bir görüş beyan eder. Buna göre, “…Kadın işçinin yasanın tanıdığı fesih hakkı kullanması nedeniyle işverene ihbar öneli tanıması zorunluluğu bulunmamaktadır…” Yargıtay kararından da anlaşılacağı üzere evlilik gerekçesi ile iş akdini sonlandıran taraf (işçi) ihbar sürelerine uymak zorunda olmadığı gibi ihbar tazminatına da hak kazanamaz.

Boşanmış Olduğu Eşiyle Tekrar Evlenen İşçinin Kıdem Tazminatı Talebi Nasıl Değerlendirilir?

Bir işçinin boşandığı eşi ile yeniden evlenmesinin kıdem tazminatı hakkı doğurup doğurmadığını anlamak için önce kıdem tazminatının ne olduğunu kavramak gerekir.

İş Akdinin Feshi

Kıdem Tazminatı Nedir?

Kıdem tazminatı, taraflar arasında meydana gelen iş sözleşmesinin İş Kanununda öngörülen hallerden biriyle sona ermesi durumunda işçiye ödenen haktır. Burada çalışması gereken asgari süreyi doldurmuş olması gerekir. Eğer kıdem tazminatı hakkı ölüm sebebi ile doğmuş ise bu tazminat kişinin mirasçılarına ödenir. Burada söz konusu asgari süre 1 yıldır. İşçi aynı işverene bağlı iş yerinde en az 1 yıl çalışması halinde kıdem tazminatına hak kazanır. Ancak, evlilik sebebi ile iş akdini fesheden kadın işçiler için durum farklıdır.

Evlilik Nedeniyle İş Akdini Fesheden İşçinin Kıdem Tazminatı Hakkı

1475 sayılı kanunun 14. maddesi ile işçiye tanınan evlilik sebebi ile iş akdini feshetme ve kıdem tazminatı hakkının kullanılabilmesi için işçinin kaç kez ya da kiminle evlendiğinin önemi yoktur. İşçi, boşandığı eşi ile bir kez daha evlenmesi halinde iş akdini haklı sebeple feshedebilir ve bundan doğan kıdem tazminatı hakkını bağlı bulunduğu işverenden talep edebilir.
İşçinin evlendiği tarihten itibaren 1 yıl içerisinde kendi isteği ile iş akdini sonlandırması halinde, hizmet akdinin devamı boyunca her geçen yıl için işveren tarafından işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı öder.

Kıdem Tazminatı Hakkının Hesaplanması

Kıdem tazminatı hesaplama işlemi, işçinin aldığı son brüt ücret üzerinden gerçekleşir. Eğer işçi akort, parça başı, götürü ya da yüzde usulü gibi değişken bir kazanca sahip ise son 1 yıllık ücretin ortalaması alınarak tazminat hesabı yapılır.

Kıdem Tazminatının Zamanında Ödenmemesi Halinde Uygulanacak Ceza

1475 sayılı İş Kanununun 14. maddesine göre, kıdem tazminatının zamanında ödenmemesi durumunda tazminatın gecikme süresi için, mevduata uygulanan en yüksek faiz tutarında ödeme yapılır.
İşçi, iş akdini feshedip kıdem tazminatı alabilmek için boşandığı eşi ya da başka biriyle evleniyor ise bu, kanuna karşı hile ve hakkın kötüye kullanılması durumunu doğurur. Böyle bir durumun tespiti halinde işçi kıdem tazminatı hakkını kaybeder.

Kıdem tazminatı hakkında daha fazla bilgi için Kıdem Tazminatı Nedir? başlıklı yazıyı inceleyebilirsiniz.

İşçi Evlilik Nedeniyle İşten Ayrıldığında İşsizlik Maaşı Alabilir mi?

İşsizlik ödeneği, işçinin kendi isteği dışında işine son verilmesi halinde devlet kanalı ile elde edebileceği geçici bir ödenektir. İşsizlik ödeneği belirli bir süre ve belirli miktarlarda işçiye ödenir.

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa göre işsizlik ödeneğinden yararlanma koşulları aşağıdaki gibidir:

 • İşçinin hizmet akdinin bitiminden önceki son 120 gün boyunca hizmet akdine devam etmesi,
 • İşçinin kendi isteği ve kusuru olmadığı halde işsiz kalması,
 • İşçinin hizmet akdinin bitiminden önceki son 3 yıl içerisinde en az 600 gün süresince işsizlik sigortası işçi payını ödemiş olması,
 • İşçinin İŞKUR’a fiziken ya da elektronik ortam üzerinden hizmet akdinin bitiminden sonraki 30 gün içerisinde başvuru yapması gerekir.

Yukarıda sayılan koşullar göre, evlilik nedeni ile işten ayrılan işçi işsizlik ödeneğine dair koşulları sağlamamaktadır. Kanun, bu durum için herhangi bir istisnaya yer vermediği için işçi, evlilik gerekçesi ile işten ayrıldıktan sonra işsizlik ödeneğine hak kazanamaz.

Aklınıza takılan sorular için Sinan Eroğlu Hukuk Bürosu ile iletişime geçebilir; İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Sözleşmeler Hukuku, Tazminat Hukuku, Ticaret ve Şirketler Hukuku ve daha birçok hukuki alan ile ilgili danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

İlgili Makaleler

28 Yorum

 1. 21/7/2000-22/03/2001 tarihleri arasında askerlik yaptım. İlk sigortalılık işe giriş tarihim 19.02.2002 dir. 13 yıldır çalışmış olduğum şirketten kendi isteğim ile kıdem tazminatı alıp ayrılmak istiyorum. 240 gün askerlik borçlanması ve kalan süreyi tamamlamamak koşulu ile (25 yıl sigortalılık 4500 gün veya bunlara bakılmaksızın 7000 gün primi doldurmuş olma koşulu ile )kıdem tazminatımı alabilir miyim ? Çalışmış olduğum şirkette yıl sayısına bakılmaksızın ihbar süresini doldurma zorunluluğum var mıdır ?

  1. Erdem bey merhaba, emeklilik sebebiyle iş akdinin feshinde mağduriyet yaşamamak adına SGK’dan gerekli belgeleri temin etmenizi tavsiye ederim. SGK girişi açısından ise 1999 öncesi ve sonrası için bir ayrım bulunmaktadır. Bu konuda ayrıntı olarak bilgi almak için bizim iletişime geçebilirsiniz. İyi günler dilerim.

 2. 2017 mayıs ayında işe başladım. Patronumun X ve Y olmak üzere 2 firması vardı. X firması üzerinden sigortam yapıldı fakat Y firmasının işlerini yapıyordum. Patronum Eylül 2020 yılında sigortalı olduğum X şirketini başkasına devretti. Sigortam halen X şirketi tarafından yatıyor. Şimdi patronum tüm haklarım ile Y şirketine geçmemi istiyor. Bugün Y şirketine biriken tün haklarım ile sigortalı olarak alındığımda 5 ay sonra evlendiğim taktirde evlilik nedeni ile tüm haklarımı (5 yıllık kıdem tazminatımı) alabilir miyim? Dikkat edilmesi gereken nedir?

  1. Merhabalar, verdiğiniz bilgiler doğrultusunda işyeri devri söz konusu olduğunda süreç bir bütün olarak değerlendirilecektir. Dolayısıyla iş akdinin evlilik sebebiyle feshi halinde kıdem süreniz toplam süre üzerinden değerlendirilir. Özellikle iş akdinin feshi sürecinde bir avukattan yardım almanızı tavsiye ederim. Bu süreçte destek alınmaması halinde önemli hak kayıpları yaşanabilir. İyi günler dilerim

 3. Merhaba,

  Evlenip yurtdışında yaşayan eşimin yanına gideceğim, bu sebepten dolayı 1 yıllık sözleşmemi süresi dolmadan tek taraflı fesih edebilir miyim, erkek işçinin de böyle bir hakkı var mı acaba ?

 4. 04.02.2019 tarihinde özel bir kurumda öğretmen olarak ise başladım 09.04.2021 tarihinde evlendim her sene sözleşmem yenilendiği için 25.06.2021 yeni sözleşmeyi imzaladım evlilik sebebiyle kıdem tazminatı alabilir miyim belirli sureli sözleşme olduğu ve son sözleşmemi evlendikten 2 ay sonra yaptığım için okul alamazsin diyor ama 3 senedir aynı kurumda çalışıyorum

  1. Merhaba, kıdem tazminatı iş akdinin feshinden kaynaklı bir hak olup belirli süreli iş sözleşmelerinde de kıdem tazminatı talep edilebilir. Dilerseniz ayrıntılı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz. İyi günler dilerim.

 5. Merhaba Sinan bey, öncelikle verimli bilgileriniz için teşekkür ederim, bir sorum olacak.
  Kadın işçinin evlilik nedeniyle işten ayrılabilmesi için gereken şartları anladım fakat bir başka sitede ^kadının bu halkı kazanabilmesi için evlenmeden evvel o iş yerinde 1 yıl çalışması bulunması gerek^ şeklinde bir ibareye rastladım, bu doğru mudur

  1. Merhabalar, öncelikle geri bildiriminiz için teşekkür ederim. Sorunuzla ilgili olarak evlilik sebebiyle iş akdinin feshi kanun koyucu tarafından kadın işçiye tanınmış olan haklı bir fesih sebebidir. Kadın işçi 1 yıllık çalışmasını doldurmadığı sürece iş akdini haklı sebeple feshetse dahi Kıdem tazminatına hak kazanamayacaktır. Ayrıntılı bilgi için lütfen büromuzla iletişime geçiniz. İyi günler dilerim.

 6. Merhabalar.. ben 2021 Ağustos ayında evlendim 4 yıldır aynı firmada çalışıyorum şimdi ise başka bir firma ile anlaştım çıkışımı alıcam evlilik sebebi ile ayrılıp kıdemi mi alabilir miyim birde ihbar sürem var mı

  1. Kezban hanım merhaba,

   1 yıllık hak düşürücü sürenizin dolmaması halinde iş akdini feshedebilirsiniz. Evlilik sebebiyle iş akdinin feshi derhal fesih sebebi olup ihbar öneli bulunmamaktadır. İyi günler dilerim.

 7. Merhaba ,
  Ben iş yerim ile maaşta anlamadığım için ayrılma kararı aldım tam 1 yılım doldu ve burada çalışırken aynı zamanda da evlendim çıkış sebebim maaş olmasına ramen çıkış dilekçesinde evlilikten kaynaklı diye belirtebilir miyim?

 8. Merhabalar ,
  Pazar günü nikahım var iş yerime evleneceğimi bildirmedim. Pazartesi günü noterden ihtar göndermem durumunda tazminatımı alabilir miyim ? Önceden haber vermediğim için bi sorun oluşturur mu ?

 9. Merhaba, özel bir okulda öğretmen olarak çalışmaktaydım evlilik nedeni ile kurumdan ayrıldım yanı sözleşme yenilemedim, sözleşmem 03.07.2022 de bitti 21.07.2022 de ise nikah kıydım. Sözleşmem bittiği halde kıdem tazminatı hakkım var mi? Yararlanabilir miyim.

 10. Merhabalar , yurtdisinda evlenip turkiye de calistigim isyerine evraklari gonderip evlilikten dolayi isten ayrilsam kidem
  Tazminati ne kadar alirim tr ye gitmeden halledebilir miyiz bu isleri

 11. Yurtdisinda yasamaya karar verdim . Turkiyede ki isyerime istifa dilekcemi nasil gönderebilirim? Kidem tazminati alabilir miyim 10 yillik calismisligim var Türkiye’de işyerinde

 12. Merhaba evlilik nedeni ile istifa etmek istiyorum ancak şubat ayında istifa edeceğim 15 Şubat gibi maaşım her ayın 4 ünde yatmakta istifa edeceğim zaman 15 günlük bordro çıkarılma ihtimali var mı yoksa son aldığım maaşa göre mi hesaplanır 28 aylık çalışmanım.

 13. Evlilik sebebiyle işten ayrılırken kıdem hesabı brüt ücret ile yıl çarpımına göre mi yapıyor yoksa devletin belirlediği tavan ücret baz alınıyor mu?

 14. Merhaba iyi günler. Benim evli bir kız arkadaşım evlilik sebebiyle 1 senedir çalıştığı iş yerinden 2022 senesinin 6. Ayında kendi isteğiyle ayrılmış. O dönem hakkettiği evlilik sebebiyle oluşan kıdem tazminatını işyerine belirttiği halde iş yeri bunu ödememiş ve arkadaşım da noterden dilekçe yazdırıp işyerine vermemiş. Daha sonra 2023 senesinin 2. Ayında başka bir iş yerinde çalışmaya başlamış ve şu an diğer işyerinden hakkettiği geriye dönük kıdem tazminatı için herhangi bir yere başvuru yapabilir mi ve bu hakkı elde edebilir mi? Teşekkür ederim şimdiden cevabınız için.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu