Genel

HTS Kaydı Nedir? Nasıl Alınır?

HTS kaydı nedir? Konusu araştırıldığında, İngilizce Historical Traffic Search teriminin kısaltması olduğu anlaşılır. Bu içerik Türkçe’ye çevrildiğinde Geçmiş Trafik Araması olarak karşılık bulur. HTS nedir? Konusu ayrıntılı olarak incelendiğinde, telefon operatörleri tarafından saklanan abone arama kayıtlarını içerdiği görülür.

HTS kaydı da, her bir abonenin görüşme kayıtlarını içerir. Her bir telefon kullanıcısı, telefon operatörü ile yaptığı anlaşmalar çerçevesinde, kendisine ait HTS kayıtlarını talep edebilme hakkına sahiptir. Abonenin herhangi bir gerekçe ile Telefon operatörlerinde talep etmesi durumunda, operatör fiziki veya dijital ortamda HTS kayıtlarını aboneye bildirimle yükümlüdür.

HTS kaydı nedir? Konusu araştırılırken, hukuki dayanak oluşturulacak talep yöntemlerine de yer verilmelidir. Çünkü hukuki anlaşmazlıkların giderilmesinde önemli bir yere sahip olan HTS kayıtlarının, hukuki çerçevede talep edilmesi gerekir. Mahkeme kararına dayanılarak davalı, davacı, şüpheli, sanık kişilerin telefon arama kayıtları, ilgili BTK’ya müzekkere yazılarak talep edilebilir. Hukuki dayanağı bulunduğu durumlarda, HTS kayıtları güçlü maddi deliler arasında yer alır.

Danışmanlık hizmeti almak için hemen avukata sor sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

HTS Kaydı Nasıl Alınır?

Gerek ceza, gerekse hukuk davalarında delillerle maddi gerçeğin ortaya konulması oldukça önemlidir. Deliler ortaya konulurken, maddi hatalardan da kaçınılması gerekir. Bu nedenle HTS kaydı nedir? Konusu araştırılırken, HTS kayıtları nasıl alınır? Konusunun da ayrıntılı olarak incelenmesi gerekir.

Bu sayede hem kişisel verilerin usulsüz kullanılması, hem de haberleşme özgürlüğünün engellenmesine yönelik tedbirler alınabilir. Özellikle boşanma davalarında, eşlerden biri kendisinin adına kayıtlı olan telefon kayıtlarını, eşinin kullanımına sunsa bile GSM operatörlerinden talep edebilmekte, sözleşmenin kendi adına düzenlendiğinden bahisle, HTS kayıtlarının delil olarak değerlendirilmesini talep edebilmektedir.

Kişiler abone sözleşmeleri kendi adlarına düzenlese bile, eş veya yakınlarının kullanıma sundukları HTS kayıtlarını inceleyemezler. Bu türden kullanımlar haberleşme özgürlüğünün kısıtlanması açısından hukuki sorunluluk doğurur.

HTS kaydı nedir? Konusu incelenirken, mutlaka hukuki dayanaktan da söz etmek gerekir. Kamu davalarında Cumhuriyet savcısı HTS kayıtlarını resen talep edebilir. Bu gibi taleplerin delil niteliği taşıması için, 24 saat içerisinde hakim onayına sunulması gerekir. Hukuk davalarında tarafların veya yasal temsilcilerinin talebi üzerine mahkeme kararı ile bu türden kayıtlar BTK’dan talep edilebilir.

HTS Kaydı Nasıl Alınır?

Boşanma Davalarında Yargılama Usulü ve Deliller

4271 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun ikinci bölümünde düzenlenen boşanma davaları, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun ilgili maddelerince yargılamaya tabidir. Bazı özel durumlarda Türk Ceza Kanunu’nun bazı maddeleri de davaya konu olabilir. Evlilik birlikteliğini sona erdirmek isteyen eşlerden birinin veya her ikisinin talebi üzerine dava açılır.

Boşanma davası anlaşmalı veya çekişmeli olabilir. Boşanma davaları sonucunda evlilik birlikteliğinin sonlandırılmasına hükmedilebilir. Boşanma davası aile mahkemesine veya aile mahkemesinin bulunmadığı yerleşim yerlerinde asliye hukuk mahkemesinde açılabilir.

Eşlerden biri, zina, pek kötü ve onur kırıcı davranışları, onur kırıcı davranışlar, haysiyetsiz yaşam sürmesi, suç işlemesi, akıl hastalığı, evlilik birlikteliğinin sarsılması, terk gibi sebepler öne sürerek boşanma davası açabilir.

Anlaşmalı boşanma davalarında eşler her konuda anlaşma varmışlarsa, buna ilişkin boşanma protokolü ile mahkemeye başvurarak boşanma işlemlerini gerçekleştirebilirler. Ancak eşler belirli konularda anlaşmaya sağlarlarsa, protokol dışında kalan hususların tanık beyanları, delillerle desteklenmesi gerekir.

Hiç şüphesiz ki uzun süren boşanma davalarının çoğunluğunu, çekişmeli boşanma davaları oluşturur. Bu tür davalarda eşlerden biri, eşinin zina yaptığını, sadakatsiz ve güven sarsıcı davranışlarda bulunduğunu, şiddetli geçimsizlik yaşadıklarını öne sürebilir. Her durumda bu türden iddiaların tanıklar ve delillerle ispatlanması gerekir.

Sürecin sağlıklı bir şekilde atlatılabilmesi için, aile hukukunda deneyimli avukat yardımı alınması önemlidir. Sadakatsizliğin sorgulandığı durumlarda, HTS kayıtları nedir? Konusu sıklıkla araştırılır. Aile mahkemesine usulüne uygun olarak verilecek dilekçe ile HTS kayıtlarının alınması talep edilebilir. Bu gibi durumlarda mahkeme BTK’ya müzekkere yazarak kusurlu eşin HTS kayıtlarını talep eder.

HTS kaydı içeriğinde;

  • Arayan abone, aranan abone,
  • Abonelerin görüşme tarihi ve süresi,
  • Yazılı ve görsel mesajlar,
  • Görüşme sağlanan baz istasyonu,
  • Görüşme yapılan abonelerin konumu,
  • Görüşme veya mesaj trafiğine konu olan abonelerin bilgileri,

Gibi içerikler yer alır. İddiada bulunan eşin talebi ve mahkemenin uygun görmesi durumunda, kusurlu olduğu iddia edilen eşin ses ve görüntü kayıtları incelenebilir ve bu amaçla kişilerin bilgisayar ve iletişim cihazlarına el konulabilir. Bu türden delillerin incelemesi, mahkeme tarafından belirlenen konusunda uzman kişilerce çözümlenir. Böylece boşanmanın gerekçeleri ortaya konularak, kusurlu eş tespit edilir.

Boşanma Davalarında Telefon Arama ve SMS(Kısa Mesaj) Kayıtları Getirtilebilir Mi?

Özellikle çekişmeli boşanma davalarında, zina, sadakatsizlik gibi iddiaların ispatlanmasında, teknolojik imkanlar sıklıkla kullanılır. HTS kayıtları hangi suçlarda istenir? Konulu araştırma yapıldığında, milli güvenliğe tehdit oluşturacak her durumda, ceza davalarında, bu amaçla cinayet davalarının çözümlenmesinde HTS kayıtlarının sıklıkla kullanıldığı söylenebilir.

HTS kayıtları özel hukuk alanına giren boşanma davalarında da etkili bir şekilde kullanılabilir. İlgili mahkemenin müzekkere ile talep etmesi durumunda, BTK istenen kayıtları mahkemeye yazılı olarak bildirmek zorundadır. Bu türden taleplerde, talep edilen numaraya ait telefon aramaları, SMS(kısa mesaj) kayıtları getirilebilir.

Boşanma davalarında pek uygulama alanı bulmasa da, ceza davalarına konu soruşturma evresinde mahkeme kararına dayandırılarak, önceden bildirimde bulunmak koşulu ile sesli görüşmelerde kayıt altına alınabilir. Bu yönde aile mahkemesi de ses kayıtlarını önceden bildirimde bulunarak kayıt altına alınmasını BTK’dan talep edebilir.

HTS kaydı nedir? Konusu araştırılırken, kayıtların ne şekilde isteneceğine de yer verilmelidir. Genellikle bu gibi durumlar için, müzekkerede kayıtların ne kadar süreyi kapsayacağı belirtilir. İddiada bulunan taraftan da, dilekçesinde bu sürenin belirtilmesi istenir.

Boşanma Davasında Operatörden Getirtilecek Telefon Kayıtlarının Önemi Nedir?

Konu boşanma davası olunca, HTS kaydı nedir? Konusu daha bir önem kazanır. Çünkü zina, aldatma, sadakatsizlik gibi durumların ispat edilmesi, ispatlanamadığı durumlarda sadece iddiada kalır. Bu gibi durumlarda kusur isnat edilen eş, diğer eşe iftira davası da açabilir. Telefon kayıtları, sosyal medya içerikleri sayesinde bu gibi durumların ispatı mümkündür.

Bu gibi durumların ispatında mahkeme eşlerin boşanmasına hükmedebileceği gibi, maddi ve manevi yaptırımlara da hükmedebilir. Eşlerden birinin üçüncü kişilere yönelik veya aleni olarak cinselliği çağrıştırıcı içerik göndermesi, görüşme sağlaması veya randevu oluşturması, boşanma için yeterli sebeptir.

Boşanma Davasında Operatörden Getirtilecek Telefon Kayıtlarının Önemi Nedir?

Boşanma Davalarında Sosyal Medya Yazışmalarının Dosyaya Kazandırılması

Boşanma davalarında telefon kayıtlarının güçlü delil oluşturması nedeniyle, HTS kaydı nedir? Konusu sıklıkla araştırılır. Bu türden davalarda sosyal medya yazışmaları da usulüne uygun elde edilmişse, sosyal medya yazışmaları da güçlü delil oluşturabilir. İddia da bulunan eş, sosyal medya yazışmalarının tarafı konumundaysa, bu türden yazışmaları kayıt altına alarak mahkemeye delil olarak sunabilir.

Ancak yazışmalar kusurlu eş ile üçüncü şahıslar arasında gerçekleşmişse, bu türden yazışmaların dosyaya kazandırılabilmesi için, sosyal medya temsilciliğine müzekkere yazılarak talep edilmesi gerekir.

Bu türden yazışmalar aleni gerçekleşmişse, mahkeme bilirkişi atayarak uzman bilişim uzmanından sosyal medya yazışmalarının incelenmesini talep edebilir. Bu gibi durumlarda bilişim uzmanı kayıtları rapor haline getirerek dava dosyasına kazandırır.

Boşanma Davalarında Casus Yazılım Kullanılarak Elde Edilen Arama ve Mesaj Kayıtları

Boşanma davalarında eşlerden birinin sadakatsizliği iddia edildiğinde ve bu yönde iddia eden eşin talebi olması durumunda, telefon kayıtları istenebilir. HTS ne demek? Konulu bazı metinlerde, sabit telefonların konuya dahil edilmediği görülür. Oysaki gerekli görülmesi durumunda, sabit telefonlar, hatta ankesörlü telefonlarının HTS kayıtları da delil olarak kullanılabilir.

Bu türden kayıtların mutlaka hukuku yöntemlerle elde edilmesi gerekir. Casus yazılım kullanılarak elde edilen arama ve mesaj kayıtları, hukuka uygun değildir. Konusu itibari ağırlaştırılmış ceza davalarında, başka yöntemlerle maddi gerçeğe ulaşılamıyorsa, delil olarak kullanılabilir.

Boşanmada Arama ve Mesaj Kayıtlarına İlişkin Yargıtay Kararları

İlgili mahkeme tarafından HTS kayıtlarının 2 yıl süreyi kapsayacak şekilde istenmesine rağmen, ilgili kurum tarafından iki aylık kayıtların gönderildiğinden bahisle, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, 2022/3734 E., 2022/6108 sayılı karanında, HTS kayıtlarının usulüne uygun dava dosyasına kazandırılmadığından bahisle, delillerde eksikliklerin giderilerek hüküm kurulmasına, bu nedenle hükmün bozulmasına karar verilmiştir.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2021/2985 E, 2021/3792 sayılı kararında, boşanma davasına delil niteliğinde HTS kayıtlarının delil olarak dosyaya kazandırılmış olmasına rağmen, kayıtların incelenmemesi, incelenmiş ise de bu deliler ışığında hüküm kurulmadığından bahisle, verilen hükmün bozulmasına hükmetmiştir.

HTS kaydı nedir? Konusu, Yargıtay kararları ışığında açıklanmaya çalışıldığında, HTS kayıtlarının usulüne uygun talep edilmesi, talep edilen kayıtların gereğince incelenmesi, bunun ışığında hüküm oluşturulmasının gerekliliği ortaya çıkar.

Sonuç

Evlilik birlikteliğinin sarsılması durumlarında, eşler Medeni Kanun’dan doğan haklarını kullanarak boşanma davası açabilirler. Bu gibi durumlarda aile mahkemesi eşlerin dilekçelerini kabul ederek, dilekçelerinde yer verdikleri delilleri değerlendirerek ve tanıkları dinleyerek bir karar oluşturmak durumundadır.

HTS kaydı nedir? Konusu da, bu anlamda delilerin dosyaya sunulması bakımından önemlidir. Eşlerden her biri iddialarını öne sürerek aile mahkemesinden boşanma talebinde bulunabilir. Ancak bu türden davalarda delillerin talebine ilişkin bir takım hukuku yöntemlerin kullanılması, iddiaların delillerle pekiştirilmesi gerekir.

Boşanma sürecinin uzaması, eşler arasında gerginliklerin artmasına, istenmeyen sonuçların ortaya çıkmasına da neden olabilir. Bu nedenle sürecin kısa sürede sonuçlandırılması, etkili bir şekilde dosyaya delillerin sunulması, gerekli taleplerin oluşturulması için, hukuki deneyimleri olan, boşanma davaları konusunda uzmanlaşmış avukat yardımının alınması önemlidir.

Boşanma sürecini sağlıklı ve etkili bir şekilde atlatmak isteyen eşler, sinaneroglu.av.tr adresini ziyaret ederek, konusunda deneyimli avukatın hukuki yardımından faydalanabilirler. Başvuru yapanlar, boşanma protokolünün hazırlanmasında yardım alabilecekleri gibi, çekişmeli boşanma davaları içinde hukuki yardım alabilirler.

Sık Sorulan Sorular

HTS Kayıtları Konuşma İçeriği Çıkar Mı?

Normal koşullarda HTS kayıtları konuşma içermez. Ancak mahkeme kararı ile belirli sürelerle telefonların dinlenmesi talep edilirse, konuşmalar da HTS kayıtlarına dahil edilebilir.

HTS Kayıtları Kimden Alınır?

Bireysel başvurularda HTS kayıtları, talep eden kişinin telefon kaydının bulunduğu GSM operatöründen alınır. Mahkeme kararı veya Cumhuriyet savcılığı müzekkeresi ile taleplerde, kayıtlar BTK’dan alınır.

HTS Kayıtları Ne Kadar Süre Saklanır?

Aksi belirtilmediği sürece, GSM operatörleri HTS kayıtlarını 5 yıl süre ile saklamak zorundadır.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu