Genel

Hisseli Tapu Nedir?

Taşınmaz mallarla ilgili konularda hisseli tapu nedir? konusu en sık merak edilen hususlardan biri. Hisseli tapu, taşınmaz bir malın ortakların gösteren bir tapu türüdür. Söz konusu taşınmaz malın yani gayrimenkul sahiplerinin adı tapuda açık bir şekilde yazılır. Aynı zamanda gayrimenkulün kaç ortağının bulunduğu da belgelenir.

İcra Nedir?

İcra, her hangi bir alacağın tahsil edilebilmesi için yürütülen yasal işlemlerdir. Burada bahsi geçen yasal işlemler İcra Müdürlüğü tarafından yürütülür. Borçlu kişi günü gelmesine karşın borcunu ödememişse bu kişi için icra işlemi başlatılır.

Hisseli Tapu Nasıl Yönetilir?

Hisseli tapularda yönetim, paydaşlar arasında gerçekleşir. Paydaşlar oy birliği ile anlaşırlar. Yönetim ve kullanmaya dair bir takım kuralar koyarak tapu siciline şerh ettirebilirler.

Olağan yönetim işleri yapılabilir. Bunlar; küçük onarımlar, emlak vergisi ödeme, söz konusu tarlaysa sulama yapma gibi. Önemli yönetim işleri ise kiraya verme, kira sözleşmesini feshetme, ekilen ekini değiştirme, işletme usulünü değiştirme gibi işleri içerir.

hisseli tapu nasil yonetilir

Hisseli Tapu Nasıl Bölünür?

Hisseli tapuda bölünme diğer bir deyişle ayırma işlemi tapuda bir tek kişinin üzerinde olan ancak birden fazla kişinin hisseleri olan tapunun bölünmesiyle ayrı ayrı tapular haline getirilmesi işlemidir.

Hisseli tapu bölme işlemi belediye tarafından belirlenen kurum tarafından gerçekleştirilir. Hisseli tapunun bölünmesinde kadastro devreye girer. Kadastro faaliyetleriyle bazı araştırmalar yapılır. Söz konusu olan hisseli tapunun bölünme işlemi için elverişli olup olmadığına bakılır. Bununla beraber mevcut projenin uygunluğu için gerekli değerlendirmeler yapılır. Tapunun bölme başvurusunun menfi bir şekilde sonuçlanması durumunda yargı yoluna gidilir.

Hisseli Tapu Nasıl Satılır?

Hisseli tapunun satışı mümkündür. Böyle bir durum söz konusu olduğunda alıcı ve satıcının anlaşması olması oldukça önemli. Ancak alıcı ve satıcı arasında anlaşmanın yeterli olmaması halinde tapu satışları için daha zor bir süreç söz konusu olur.

Hisseli Tapunun Riskleri Nelerdir?

Hisseli tapularda belli başlı riskler mevcut. Belirsizlik en önemli risklerden biridir. Hisseli tapu senedinde kimin ne kadar oranda pay sahibi olduğu yazılıdır. Ancak malikler gayrimenkulün her kısmında aynı oranlarda pay sahibidirler. Diğer bir deyişle gayrimenkulün her kısmı için aynı oranlarda hakka sahiptirler. Dolayısıyla bu noktada hissedarlar arasında bazı sorunlar baş gösterir.

Belirsizlik riski özellikle tarla ve apartman gayrimenkullerin de sıklıkla yaşanan sorunlardan biridir. Gayrimenkulün hangi kısmının kim tarafından kullanılacağı büyük bir sorun haline gelir. Hissedarların hepsi kısımlar üzerinde hak talep edip kullanmak isterler. Bu durum da hissedarlar arasında uyuşmazlıklara sebep olur. Bu da para kayıplarına neden olur.

Güven sorunu da önemli riskler arasındadır. Hissedarların birlikte hareket etmeleri zordur. Her malikin gayrimenkul üzerinde aynı fikre sahip olmaması sözleşme yapılacak olan 3.kişilerde güven sorunlarına yol açar. Hissedarlar payları üzerine ipotek tesis edilerek kredi çekilirken birçok zorlukla karşı karşıya kalınır.

Tüm bu sorunlar nedeniyle malik payını 3.kişilere satarken zorlanır ve birçok sorunla baş etmek durumunda kalır. Bununla beraber gayrimenkulün değeri düşer. 3.kişiler bu tür gayrimenkulleri alırken büyük bir güven sorunu yaşarlar ve bu durum gayrimenkulün değerine olumsuz bir şekilde yansır.

Hisseli tapu sürdürülebilir değildir. Dolayısıyla bu da belli başlı riskler doğurur. Pay sahiplerinden birinin vefat etmesi halinde paydaş sayısı artar. Zira ölen pay sahibinin mirasçıları devreye girer. Bu durum gayrimenkulün yönetimini ciddi anlamda zorlaştırır. Bununla beraber paydaş sayısının artması güven gibi birçok riski tetikleyerek hisseli tapu işlemlerinin daha zor hale gelmesine sebep olur.

Hisseli tapularda paydaşlıktan çıkarılma durumu söz konusudur. Hisseli tapu paydaşların talebi üzerine bir paydaş paydaşlıklardan çıkarılabilir. Paydaşlıktan çıkarılan paydaş, söz konusu gayrimenkul üzerinde mülkiyet hakkını kaybeder. Dolayısıyla paylı mülkiyet sahibi olan bir kimsenin mülkiyet hakkı her zaman risk altındadır.

hisseli tapunun riskleri nelerdir

Hisseli Tapuda Habersiz Satış

Hisseli tapu satışları öncesinde hissedarların anlaşması gerekir. Bu noktada hissedarların kendilerinin ön alım hakları oldukça önemlidir. Ortaklar şahsi hisselerini satma hakkına sahiptirler. Ancak burada bir hususun bilinmesi gerekir. Diğer hissedarların bilgisi dışında bir satış gerçekleşirse bu durum için şufa davası açılabilir.

Hisseli Tapuya İlişkin Yargıtay Kararları

Hisseli tapuya ilişkin yargıtay kararları kanun hükümlerinde belirtilmiştir.

Hisseli Tapuda Haciz

Hisseli tapulara ilişkin en önemli ve en kritik konulardan biri haciz işlemleridir. Paydaşlar diğer paydaşlardan birinin haciz işlemi dolayısıyla mülkiyetlerinin riske girip girmediğini merak ederler. Borçtan dolayı hisseli tapulara haciz gelir. Borç dolayısıyla kişilerin mülkiyetlerinde olan hisseli gayrimenkullerin tapularına haciz işlemi uygulanabilir. Bununla ilgili olarak yasal bir engel söz konusu değildir. Yani hisseli tapulara haciz gelme durumu her zaman söz konusu olabilir. Zira bu durum paydaşların borçlarıyla ilgilidir.

Hissedarın borcu sebebiyle icra daireleri talebi gerçekleşir. Bu taleple mevcut gayrimenkullerin tapularına haciz konur. Burada önemli bir hususun belirtilmesi gerekir. Burada yapılan haciz işlemi tamamen borçlu olan hissedardır. Yani diğer hissedarların mülkiyetlerinde her hangi bir değişiklik olmasına imkan yoktur. Bu durum diğer hissedarların mülkiyetlerini etkilemez.

Haciz işleminin uygulandığı durumlarda borçlu olan hissedar hissesini satışa sunabilir. Bu durumda gayrimenkul bir bütün halinde satılmaz. Yani borçlu hissedarın kendi payı üzerine yapacağı satış işleminden diğer hissedarlar zarar görmezler. Sadece bu satış işlemiyle yeni bir hissedarları olur. Diğer hissedarların mülkiyet haklarında her hangi bir değişiklik olmaz.

Hisseli Tapu Başkasına Satılır Mı?

Hisseli olan taşınmazların bütün hisseleri birlikte satışa sunulabilir. Hisse sahipleri mevcut gayrimenkulün satış işlemi konusunda ortak karara varırlar. Satış işlemi için bütün hissedarların tapuda hazır bulunmaları gerekir. Bunun yanı sıra tüm hisse sahipleri kendilerini temsil edecek bir avukata vekalet verebilirler. Bu şekilde de tapu devri gerçekleşir.

Sonuç

Hisseli tapu bir gayrimenkul üzerinde birden fazla kişinin mülkiyetinin olması anlamını taşır. Hisseli tapu belli riskler barındırır Ancak buna karşın pek çok taşınmaz üzerinde hisseli tapudan bahsetmek mümkündür. sinaneroglu.av.tr sayesinde hisseli tapulara ilişkin tüm sorular detaylı bir şekilde yanıt bulur.

Danışmanlık ve hizmet almak için hemen bizlerle İLETİŞİME GEÇİN

Hisseli Tapu Üzerine Ev Yapılabilir Mi?

Hisseli olan arsalara ev yapılabiliyor. Ancak bu noktada bazı hususların bilinmesi gerekir. Hisseli arsada hangi kısmın hangi hissedara ait olduğu tespit edilmelidir.

Hisseli Tapu Tek Tapuya çevrilir Mi?

Taşınmaz imara uygun ve aynı zamanda ruhsatlı ise belediye ayırma işlemine onay verir.

İlgili Makaleler

6 Yorum

  1. hisseli tapuda kendi hisselerimi nasıl başkasına devredebilirim diğer pay olanlarda gelmek zorundamı
    sadece kendi hissemi devredicem

  2. Hisseli tapuda hisse sahiplerinden biri hisse payından fazla ve birden fazla kişiye borçlu ise gayrimenkulün satışı yapılabilirmi

  3. İyi günler benim bir sorum olucak köyde babamdan kalan havlulu bir ev var ev yıkık durumda bu yerin yarısı bize kaldı diğer yarısıda 3 e bölünüyor burdada bizim hakkımız var toplamda 1108.77 m2 yer burda bizim hakkımız 739.18 m2 ben ve kardeşlerim oraya yer yapmak istiyoruz bölebilir miyiz yada onların o az hisselerini alabilir miyiz satmak istemiyorlar bir şey de yaptırmıyorlar iyi çalışmalar

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu