Genel

Hırsızlık Suçu Nasıl Hesaplanır?

Hırsızlık suçu son derece kötü suçlar arasında yer alarak, bu suça karışan kişilere belli bir yaptırıma neden olur. Hırsızlık suçu belli oranlara ayrılarak hesaplama işlemi yapılır ve kişinin ne kadar süreli ceza alacağı ya da almayacağı kesinleştirilir. Hırsızlık suçuna karışmamış lakin üzerine suç atılmış olan kişilerin yasal yollarla haklarını aramaları ve bu alanda donanımlı kimselere danışmaları gerekir.

Hırsızlık Suçu Nedir?

Hırsızlık suçu birilerine ait olan mal varlığını veya değerli eşyasını ekonomik çıkarlar elde etmek amaçlı alma suçudur. Bunun sonucunda belli bir yaptırıma maruz kalmak kaçınılmazdır. Başkasına ait olan bir malı almak ve bu mal karşılığında ekonomik çıkarlar elde etmek hırsızlık suçu olarak kabul görülür.

Hırsızlık Suçunun Şartları Nelerdir?

Bu durumun belli başlı şartları vardır ve bu şartlar karşılandığı zaman kişilere belli oranlarda yaptırım uygulanır. Hırsızlık suçundan dolayı yargılanan kimselerde bu şartlar göz önünde bulundurulur ve değerlendirme işlemlerine başlanır.

Genel olarak şartları şu şekildedir;

 • Hırsızlık suçunda konusu geçen eşya taşınır bir mal olmalıdır: Taşınabilir mallar; ev, arsa, araba vs. olarak kabul görülmektedir. Bu malların sahte evraklar düzenleyerek kişilerin ellerinden alınması hırsızlık suçunun şartları arasında yerini alır. Buna karşılık olarak dolandırıcılık ve resmi evraklarda sahtecilik suçları meydana gelir.
 • Hırsızlık suçunda konusu geçen eşyanın başkasının zilyedinde olması: Zilyet, bir malı fiilen kendi hakimiyeti altında bulundurması anlamına gelir. Suçun doğması için eşyanın zilyedin egemenlik alanından çıkması gerekir. Ödünç olarak verilen bir malında zilyedin müsaade ettiği zamanda getirilmemesi de hırsızlık suçuna örnektir.

Genel şartları bu şekildedir ve birisine ait olan mallara el koymak, onların rızası dışında almak ya da ödünç verilen bir eşyayı vakti geçmesine rağmen teslim etmemek hırsızlık suçu olarak kabul görülüyor.

Hırsızlık Suçunun Şartları Nelerdir?

Hırsızlık Suçunun Cezası Ne Kadar?

Hırsızlık suçu cezası son derece merak edilen konular arasında yer alıyor. Hırsızlık suçu tck 41. madde de düzenlenen, açıkta kalan ya da bırakılan eşya hakkındadır. Basit bir hırsızlığın cezası 1 seneden 3 seneye kadar hapisle sonlanır. Genel olarak suçun cezası; şekline, çalınan eşyaya ve birkaç sebebe göre değişiklikler gösterir.

Nitelikli Hırsızlık Suçu Nedir?

Nitelikli hırsızlık suçu; taşınabilir bir malın kapalı yerlerde bulunması, özel becerilerle alınması, belli özellikli fonksiyonlara sahip olması, suçta teknolojinin kullanılması ve kamu malına ait olması gibi nedenlerden oluşur. Nitelikli suçlarında ceza yaptırımı oldukça ağırdır. Diğer hırsızlık suçlarıyla eşit görülmediğinden dolayı cezasında da farklılıklar söz konusudur.

Nitelikli Hırsızlık Suçu Nedir?

Hırsızlık suçu kapsamında en ağır yaptırıma sahip olan nitelikli hırsızlık, çeşitli teknolojik aletlerin kullanılması ve belli bir plan dahilinde hareket edilmesiyle doğar. Genel olarak suçu işlemiş olan kişilere ağır yaptırımlar uygulanır ve diğer hırsızlık suçlarıyla eşit yargılanmalar yapılmaz. Kişilerin kamu mallarını gasp etmesi ve onlar üzerinden ekonomik gelirler sağlamaları da nitelikli hırsızlık suçları arasında yer alır.

Nitelikli Hırsızlık Suçunun Cezası Ne Kadar?

Nitelikli hırsızlık suçu tck 142 üzerinde düzenlenmiş olup, kişilere ağır yaptırımlar uygulanır. TCK 142. maddelerine göre;

 • İbadete ayrılan yerlerde veya herhangi bir kamu kurumunda herhangi bir eşyanın alınması,
 • Toplu taşıma işlevi gören araçlarda, bunların duraklarında ve kalkış noktalarında,
 • Doğal afetlerin yarattığı etkileri önlemek amacıyla hazırlanan mallarda,
 • Herhangi bir sebepten dolayı açıktan bırakılan eşya hakkında işlenen hırsızlık suçlarında 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası verilir.

Ayrıca planlı ve bilişim sistemlerini kullanarak işlenen suçlarda hapis cezasında artırım söz konusudur. Taklit anahtarlar kullanılarak işlenen hırsızlık suçu da dahil olmak üzere bu suçlara 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası verilir.

Nitelikli Hırsızlık Suçunun Cezası Ne Kadar?

Hırsızlık Suçunda Cezayı Arttıran Nedenler Nelerdir?

Hırsızlık suçu işlendiği zaman cezayı artıran nedenler arasında suçun gece vakti işlenmesi yer alıyor. Hırsızlık suçu gece vakti işlendiği zaman ceza, yarı oranda artırılır. Örneğin 5 yıl ceza verilecek bir suç işleyen kişi, bu suçu gece vakti işlediği zaman 7,5 yıl hapis cezası alır.

Hırsızlık Suçunda Cezayı Azaltan Nedenler Nelerdir?

TCK 41‘de cezayı azaltan nedenlerde mevcuttur. Bu nedenler şu şekildedir;

 • Hırsızlığın son çare olarak görülmesi ve acil bir ihtiyacın karşılanması için yapılmasından dolayı verilecek cezadan vazgeçilebilir.
 • Hırsızlığın hukuki bir alacağı alamayıp, çare olarak hırsızlığın seçilmesi ile ceza 2 ay ile 1 yıla kadar düşürülebilir. Hatta para cezasına dahi çevirilir.
 • Malın geçici bir süreliğine kullanılıp geri sahibine teslim edilmesi de cezayı azaltan nedenler arasındadır.

Genel olarak bu suçta cezayı azaltan nedenler bu şekilde sıralanıyor.

Hırsızlık Suçunda Etkin Pişmanlık Hükümleri Uygulanır Mı?

TCK 41’de etkin pişmanlık hükümleri de söz konusudur. Suç sebebiyle mağdurun uğradığı zararlar karşılanırsa sanığa etkin pişmanlık hükümleri uygulanır. Böylelikle cezada düşüş meydana gelir. Sanığın cezası 2/3 oranında indirime uğrar. Ancak mağdur kişinin mağduriyeti dava açılmadan önce giderilmelidir. Bu hükümlerden yararlanmak isteyen kişilerin hırsızlık suçu savunma dilekçesi yazmaları gerekir.

Kullanma Hırsızlığı Nedir?

Bir malı geçici süreliğine kullanıp tekrardan mal sahibine iade etmek ve bu durumdan zilyedin rızasının olmaması kullanma hırsızlığı kapsamına girer. Fail kişinin malı ya da eşyayı geçici olarak kendi hakimiyeti altına almasıdır. Kullanma durumunda şikayet mümkündür ve bu amaçla dava açılır. Kullanma da suçun cezası ne ise yarıya indirilir. Eğer mal, başka bir suça karıştırıldıysa indirim kesinlikle uygulanmaz.

Hırsızlık Suçu Para Cezasına Çevrilir Mi?

Bu Suç kişinin kendi isteğiyle yaptığı bir suç olduğundan dolayı para cezasına çevrilmesi çok zordur ancak mümkündür. Bu suçun cezasını para cezasına çevirmek isteyen kişilerinin suçlarının 1 yıl ve daha altında cezayla sonuçlanması gerekiyor. Yani sanığın aldığı cezanın bir yıl ya da daha az bir süre olması gerekiyor. Bu durumda sanığın ilgili mahkemeye dilekçe vermesi gerekir.

Hırsızlık Suçunda Şikayet

Şikayet savcılığa yapılır ve gerekli deliller savcı karşısına çıkartılır. Daha sonrasında ise failin göz altısı yapılarak ifadesi alınır. Bunların ardından ise ilgili mahkemeye konu intikal ederek, dava açılır. Gerekli tüm deliller incelendikten sonra sanığın cezasına karar verilir.

Hırsızlık Suçu Uzlaşma Yoluna Tabi Midir?

Bu suç uzlaştırma yoluna tabidir ve TCK 41’de basit hali de uzlaştırmaya girer. Bu durumda suçun basit halleri söz konusuysa yargılama işlemine geçilmeden hemen önce uzlaşma görüşmeleri başlatılır. Ancak nitelikli suç durumları söz konusu olduğu zaman uzlaşma söz konusu olmaz. Kişilerin direkt olarak yargılanması sağlanır.

Hırsızlık Suçu Zamanaşımı Süresi Ne Kadardır?

Bu suçun zamanaşımı süresi de son derece merak edilen konular arasında yerini alıyor. Suç bünyesinde takibe bağlı şikayetler söz konusu olmadığından dolayı, herhangi bir zamanaşımı süresi de bulunmaz. İşlenen suçun en basit halinde dahi 8 sene olan dava da, zamanaşımı süresinde soruşturma başlatmak söz konusudur.

Hırsızlık Suçunda Görevli Ve Yetkili Mahkeme

Burada görevli ve yetkili olan mahkeme; Asliye Ceza Mahkemesidir. Yetkili olan mahkeme öncelikle suçun meydana geldiği yerdeki mahkemedir. Eğer suçun işlendiği yer bilinmiyorsa sanığın yakalandığı yerdeki yerleşim yeri mahkemeleri yetkili mahkeme olarak geçer.

İlk Kez Hırsızlık Yapan Ne Kadar Ceza Alır?

Suçu işleyen kişi eğer ilk defa hırsızlık suçuna karışmışsa, yasalar gereği defalarca kez suça karışan kişilerle aynı şekilde yargılanır. İlk defa hırsızlığa karışmış olan bir kişi eğer basit hırsızlık suçu işlediyse 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası alabilir. Eğer nitelikli hırsızlık suçu işlediyse 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezasına mahkum edilir.

Hırsızlık 4 Yıl 2 Ay Ceza Aldım Ne Kadar Yatarım?

Hırsızlık suçu nasıl ispatlanır sorusuna en iyi şekilde cevap bulan kişiler, suçu kanıtlarlar. Böylelikle failler görülen dava sonucunda ceza alırlar. Faillerin 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmasından sonra ne kadar süre hapiste kalacaklarını merak edebilirler. Bu cezayı alan kişiler 1520 gün hapis cezası alırlar. Bu ceza uygulamaya konulurken 1/2 oranında indirim uygulanır. Yani kişilerin cezası 760 güne indirilir. Eğer kişiler 3 yıl denetiminden 3 sene boyunca faydalanırlarsa, sadece 2-3 günlerini hapiste geçirirler.

Hırsızlık Suçunda Tutuklama Olur Mu?

Suçun işlenmesiyle beraber mahkeme, kişinin veya kişilerin tespit edildikten sonra tutuklanmalarını söyler. Genel olarak mahkeme, tutuklama kararı çıkartır ve kişiler bu karar doğrultusunda tutuklanırlar. 5270 sayılı Ceza Muhakemeleri Kanununun maddelerine göre hakim, hırsızlık yapana tutuklama kararı çıkartabilir.

Hırsızlık Suçu Ne Zaman Tamamlanır?

Suçta taşınır bir malın alınması gerekir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta zilyedin elinden tamamen malın alınması, geri verilmemesi ya da kullanıldıktan sonra geri verilmesidir. Bu hususlardan sonra zilyede ait olan malın tamamen faile geçmesi hırsızlık suçudur. Zilyedin bu mal üzerindeki özgürlüğü tamamen alındığı zaman hırsızlık suçu tamamlanmış olur.

Sonuç

Hırsızlığın meydana gelmesi için zilyede ait olan bir malın tam anlamıyla elinden alınması gerekir. Ayrıca zilyedin malı alındıktan sonra belli bir süre kullanılıp bu malın geri verilmesi, ödünç alındıktan sonra malın geri verilmemesi, alınan malın suça karıştırılması hırsızlık suçları kapsamında yer alır. Genel olarak basit ve nitelikli olmak üzere ikiye ayrılan hırsızlık suçu, çeşitli yaptırımlara sahiptir.

Nitelikli suça karışan kişiler son derece ağır yaptırımlara maruz kalırlar. 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezasına çarptırılırlar. Basit bir hırsızlık suçuna karışan kimseler ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılırlar. Basit suçta indirimler uygulanırken nitelikli suçta indirimler uygulanmaz.

Genel olarak basit hırsızlık suçuna karışan kişilere indirim uygulanır. Ceza indirimi almak isteyen kişiler ya da temize çıkmak isteyen kişilerin avukatlara danışmaları ve destek almaları gerekir. Bu alanda deneyimli olan avukatların hırsızlık suçunda mağdur olan kişilere son derece büyük oranda faydaları dokunur. Öyle ki bu kişilerin temize çıkmaları için çalışırlar. Avukatlar: TCK 41 konusunda en iyi destekleri sunarak, kişilerin ceza almalarını engelleyebilir, kesinleşen cezaların da indirime uğramasını sağlayabilirler.

Danışmanlık ve hizmet almak için hemen bizlerle İLETİŞİME GEÇİN

İlgili Makaleler

10 Yorum

 1. Benim oğlum 17 yaşında hirsizliktan tutuklu. Daha önce 2.5 ay yattı cezaları paraya çevrildi. Ödemediği için eski dosyadan yine tutuklandi davalar tekrar açıldı. 2 aydır yatıyor ama mahkemesi olmadı ne kadar ceza aldığı belli değil. Sonuç ne zaman kesinleşir

 2. Merhaba benim eşim nitelikli hırsızlıktan 4 yıl 2 ay ceza aldı ve kendisi gidip teslim oldu 4 gündür yatıyor sizce nekadar yatar ama dosyası kapandı gözüküyor kamu davası olduğu için ceza verdiler

 3. İlkkez hırsızlık yapmış 7 yıl 6 ay almış birisi ne kadar yatar daha önce hiç hapse girmedi ve böyle bir suç işlemedi

 4. Merhaba. Bizim hırsız 6 ayrı hırsızlık suçundan ayrı ayrı 5 yıl 5 ay ceza aldı. Yatarı nedir acaba. Kaç yıl rahat ederiz. Teşekkürler.

 5. merhaba kardesim 19 yaşında daha önce her hangi bir suç işlemedi fakat nasıl olduysa hırsızlık olmuş fakat ertesi gün çalınan telefonu geri sahibine iade etmiş fakat telefon sıfırlanmış şekilde ne kadar ceza alır

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu