Genel

Hangi Durumlarda Ev Sahibi Kiracıya Tazminat Öder?

Kiracı ve ev sahibi arasındaki ilişki, kiracının sözleşmedeki yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya sözleşme koşullarını ihlal etmesi gibi nedenlerle gerilebilir. Bu durumda, ev sahibi kiracısını çıkarmak için tahliye davası açabilir, ancak bu süreç kiracının uğrayabileceği zararları da beraberinde getirir.

Tahliye davasının sonucunda, ev sahibi kiracıya tazminat ödemekle yükümlü olabilir. Bu tazminatlar, tahliye nedeniyle kiracının uğrayabileceği zararları veya kiracının kira sözleşmesinden kaynaklanan haklarına bağlı olarak değişebilir.

Aşağıda, ev sahibinin kiracıya tazminat ödemesinin gerekli olduğu durumlar açıklanmaktadır:

 • Ev sahibi, kira sözleşmesinin süresi dolmadan tahliye kararı alırsa, kiracıya uğradığı zararların tazmini için tazminat ödemekle yükümlüdür.
 • Kiracı, kira sözleşmesinde belirtilen koşulları yerine getirmiş olmasına rağmen, ev sahibi tahliye etmeye karar verirse, kiracıya uğradığı zararların tazmini için tazminat ödemekle yükümlüdür.
 • Kiracının kira sözleşmesinden kaynaklanan haklarına ilişkin ihlaller nedeniyle tahliye kararı alındığında, ev sahibi kiracıya uğradığı zararların tazmini için tazminat ödemekle yükümlüdür.
 • Kiracı, kira sözleşmesinin feshedilmesi nedeniyle iş kaybı veya benzeri nedenlerle zarar görürse, ev sahibi kiracıya uğradığı zararların tazmini için tazminat ödemekle yükümlüdür.
 • Kiracının taşınma, nakliye veya benzeri masraflar nedeniyle uğradığı zararlar için ev sahibi tazminat ödemekle yükümlüdür.

Yukarıdaki durumlar, ev sahibinin kiracıya tazminat ödeme yükümlülüğünü gerektirebilecek durumlardan sadece birkaçıdır. Her durumun kendi özellikleri ve farklı koşulları vardır, bu nedenle, tazminatın ne zaman gerektiği ve ne kadar ödeneceği, duruma bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Tahliye Davası Sürecinde Ev Sahibinin Kiracıya Tazminat Ödeme Yükümlülüğü

Kiracı-evin sahibi ilişkisi, çoğu zaman sorunsuz şekilde devam ederken bazen de taraflar arasında anlaşmazlıklar yaşanabiliyor. Bu anlaşmazlıkların en yaygın nedenlerinden biri, kiracının evi tahliye etmek istememesi veya ev sahibinin kiracıyı çıkarmak istemesi olabilir. Bu durumlarda genellikle tahliye davaları açılır ve mahkeme tarafından karar verilir. Peki, tahliye davası sürecinde ev sahibinin kiracıya tazminat ödeme yükümlülüğü nedir?

Danışmanlık hizmeti almak için hemen avukata sor sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Tahliye Davasında Ev Sahibinin Kiracıya Tazminat Ödeme Yükümlülüğü

Tahliye davası sürecinde, ev sahibi tahliye kararı alırsa ve kiracı da evi tahliye ederse, ev sahibinin kiracıya herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü yoktur. Ancak kiracı tahliye kararına itiraz eder ve dava devam ederse, ev sahibinin kiracıya tazminat ödeme yükümlülüğü söz konusu olabilir.

Kiracının Haklı Nedenle İvedi Fesih Hakkı ve Tazminat Talebi

Kiracı, kiralamış olduğu evin koşullarının kötüleşmesi, yaşam hakkının tehlikeye girmesi, ev sahibinin kiracıya hakaret etmesi gibi nedenlerle haklı nedenle ivedi fesih hakkını kullanabilir. Bu durumda, kiracı fesih nedenini kanıtlamalı ve ayrıca ev sahibine tazminat talebinde bulunabilir. Ancak tazminat miktarı, haklı fesih nedeninin ne olduğuna, kiracının uğradığı zararın ne kadar olduğuna göre değişebilir.

Kiracının Tahliye Davası Sonrası Tazminat Hakkı ve Şartları

Kiracı, tahliye davası sonucunda evi tahliye etmek zorunda kaldığı durumlarda da tazminat talebinde bulunabilir. Ancak bu durumda da kiracının uğradığı zararın miktarına göre tazminat belirlenir.

Tahliye Davası Kararı Sonrası Kiracıya Tazminat Ödeme Yükümlülüğü

Tahliye davası sonucunda kiracıya tazminat ödeme yükümlülüğü, duruma göre değişebilir. Eğer kiracı, sözleşmede belirtilen koşullara uygun şekilde evi teslim ederse, ev sahibi herhangi bir tazminat talep edemez. Ancak, kiracı evi sözleşmede belirtilen koşullara uygun şekilde teslim etmezse, ev sahibi uğradığı zararların tazmin edilmesini talep edebilir.

Kiracı, evi sözleşmede belirtilen koşullara uygun şekilde teslim etse bile, kira sözleşmesinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmediği için, ev sahibi kira bedelinin ödenmemesi nedeniyle tazminat talep edebilir.

Ayrıca, tahliye davası sürecinde kiracının, ev sahibinin yasal haklarını ihlal ederek uğrattığı zararlar nedeniyle de tazminat ödemesi gerekebilir. Örneğin, kiracı evde hasar oluşturarak veya kiracılık dönemi boyunca kira bedelini ödemeyerek ev sahibinin uğradığı zararların tazmini istenebilir.

Tahliye Davası Sonrası Kiracının İşgal Tazminatı Talebi Ve Şartları Kiracının Tahliye Davası Nedeniyle Uğradığı Zararların Tazmini

Kiracı, tahliye davası şartları ve işgal tazminatı, İşgal tazminatı, kiracının tahliye davası nedeniyle evden çıkma süresi boyunca ev sahibinin uğradığı zararların tazmini olarak tanımlanabilir.

Kiracı, işgal tazminatı talebinde bulunabilmesi için, tahliye davasının sonucuna göre hareket etmelidir. Eğer tahliye davası sonucunda, kiracının evi derhal boşaltması gerekiyorsa, kiracı işgal tazminatı talep edemez. Ancak, kiracıya belirli bir süre tanınmışsa ve bu süre içinde evi boşaltmazsa, ev sahibi işgal tazminatı talep edebilir.

Kiracının işgal tazminatı talebi için gerekli olan diğer şartlar arasında, ev sahibinin kiracıya yazılı bir uyarıda bulunması ve belirli bir süre içinde evi boşaltması için talepte bulunması da yer alabilir.

Tahliye davası sonucunda ev sahibinin kazandığı durumlarda, kiracıya işgal tazminatı ödenmesi gerekebilir. İşgal tazminatı, tahliye kararından sonra kiracının evde kalmaya devam etmesi halinde ödenen bir tazminattır. Kiracıya ödenecek işgal tazminatı, ev sahibinin zararını tazmin etmek amacıyla belirlenir.

İşgal tazminatı, tahliye kararının kesinleşmesinden itibaren günlük olarak hesaplanır ve tahliye edilinceye kadar ödenir. Kiracının evde kalma süresi uzadıkça, ödenecek işgal tazminatı tutarı da artar. Bu nedenle, kiracıların tahliye kararını mümkün olan en kısa sürede uygulamaları önerilir.

Tahliye Davalarında Kiracının Tazminat Alma Yolları

Tahliye davaları, hem ev sahipleri hem de kiracılar için zorlu bir süreç olabilir. Kiracıların, tahliye davası sonrası uğradıkları zararları telafi etmek için tazminat alma yolları bulunmaktadır.

Kiracı, uğradığı zararların tazmini için öncelikle mahkeme kararını beklemelidir. Kararın kesinleşmesiyle birlikte, kiracı ev sahibine karşı dava açarak, uğradığı zararların tazmin edilmesini talep edebilir. Ayrıca kiracı, avukatı aracılığıyla ev sahibiyle anlaşarak da uğradığı zararların tazmini için bir anlaşma yapabilir.

Tahliye Davalarında Kiracının Tazminat Alma Yolları

Tahliye Davası Nedeniyle Kiracıya Ödenmesi Gereken Tazminatlar Nelerdir?

Tahliye davası sonrası kiracıya ödenmesi gereken tazminatlar, uğradığı zararın niteliğine göre değişebilir. Kiracının uğradığı zararlar, tahliye davası nedeniyle ortaya çıkan maddi ve manevi zararlar olabilir.

Maddi zararlar, kiracının tahliye davası nedeniyle yaptığı harcamalar veya taşınma masrafları gibi masraflar olabilir. Manevi zararlar ise, kiracının tahliye davası nedeniyle yaşadığı stres, üzüntü, haksızlık hissi gibi psikolojik etkiler olabilir.

Tahliye Davasını Kaybeden Kiracı Ne Kadar Öder?

Tahliye davasını kaybeden kiracı, ev sahibine belirlenen süre içinde evi boşaltmak zorundadır. Ayrıca kiracı, ev sahibine tahliye davası nedeniyle uğrattığı zararların tazmini için belirlenen miktarı ödemekle yükümlüdür. Bu miktar, uğranılan zararın niteliğine ve miktarına göre belirlenir.

Tahliye Davası Sürerken Kiracı Çıkarsa Ne Olur?

Tahliye davası sürecinde kiracı, belirlenen süre içinde evi boşaltmazsa, ev sahibi tarafından icra yoluyla çıkarılabilir. Kiracının evden çıkması için belirlenen süre, mahkeme kararıyla belirlenir ve süre sonunda kiracı evi boşaltmazsa, icra yoluyla çıkarılabilir.

Kiracıyı Çıkarmak için Haklı Sebepler Nelerdir?

Kiracıyı çıkarmak için haklı sebepler, yasal olarak tanınmış durumlardır. Bu nedenlerin varlığı durumunda, ev sahibi, kiracısını sözleşme süresinin dolmasından önce bile çıkarma hakkına sahip olabilir.

 • Kiracıyı çıkarmak için haklı sebepler arasında şunlar yer alır:
 • Kira borcunun ödenmemesi: Kiracının kira borcunu ödememesi durumunda, ev sahibi, mahkemeye başvurarak kiracıyı çıkarma hakkına sahiptir. Bu durumda, kiracıya ödeme yapılmamasının kanıtlanması gerekir.
 • Kira süresinin dolması: Kira sözleşmesinde belirtilen sürenin dolması, ev sahibine kiracıyı çıkarma hakkı verir. Ancak, kiracı sözleşme süresini uzatmak istediğinde, ev sahibi bu talebi reddedemez.
 • Kiracının evi terk etmesi: Kiracının evi terk etmesi, ev sahibine kiracıyı çıkarma hakkı verir. Ancak, kiracının evi terk etmesinin nedeni, ev sahibinin ihmali veya evin yaşanamaz hale gelmesi ise, ev sahibi kiracıyı çıkaramaz.
 • Kiracının evi kiraya vermesi: Kiracının evi kiraya vermesi, ev sahibine kiracıyı çıkarma hakkı verir. Ancak, bu durumda ev sahibi, kiracının sözleşmeyi ihlal ettiğini ispat etmelidir.
 • Evin tadilat veya yenileme çalışmalarının yapılması: Kiracının evden geçici olarak çıkması, ev sahibinin tadilat veya yenileme çalışmaları yapması için bir hakka sahiptir. Ancak, kiracı bu süre zarfında kira ödemelerine devam etmelidir.

Yukarıda belirtilen sebepler, ev sahibine kiracıyı çıkarma hakkı veren yasal nedenlerdir. Ancak, bu işlemlerin yasal süreçlere uygun olarak yapılması ve kanıtların doğru şekilde sunulması önemlidir. Kiracıların da haklarını koruyabilmek için, bir avukattan yardım almaları önerilir. Sinan Eroğlu avukat sinaneroglu.av.tr adresinden kiracıların bu konuda destek alabilecekleri bir avukattır.

Tahliye Davası Devam Ederken Kira Ödenir mi?

Tahliye davası sürecinde kiracının kira ödeme yükümlülüğü devam eder. Tahliye davası sonucunda kiracıya bir tazminat ödenecekse, bu tazminatın kira borçlarından düşülmesi mümkündür. Ancak, tahliye davası sonucunda kiracıya tazminat ödenecekse ve kiracı kira borçlarını ödememişse, ev sahibi tazminatı tahsil etmek için ayrı bir dava açabilir.

Sonuç

Tahliye davaları sırasında ev sahibinin ya da kiracının tazminat ödeme yükümlülüğü altına gireceği durumlar ele alındı. Tahliye davası ne kadar sürer, hangi şartlar altında açılabileceği de detaylı bir şekilde açıklandı. Kiracıların tahliye davaları sonrası işgal tazminatı talep etme haklarına da değinildi.

Tahliye davaları oldukça karmaşık bir hukuk alanıdır ve davaların sonuçları taraflar için ciddi maddi kayıplara neden olabilir. Bu nedenle, tahliye davalarında hukuki destek almak oldukça önemlidir. Bu süreçte Sinan Eroğlu avukatlık bürosu, uzman avukat kadrosuyla kiracı ve ev sahibi müvekkillerine hukuki destek sağlamaktadır. Kiracı tahliye davası ne kadar sürer, gibi ilgili her türlü soru ve ihtiyacınız için avukat Sinan Eroğlu’na danışabilirsiniz.

İlgili Makaleler

26 Yorum

 1. 1 dairem var, 3000 tl ye oturuyor ve bu sutedeki daireler 20000 tl, 12000 tl olsun diyorum, kiraci 3750 yapiyor ve uzerine tahliye taahhutnamesi oldugu halde, evi bosaltmiyor. Aiati odemiyor. Hicbirsey yapamiyoruz. Evin deger 3200.000 tl kiracinin benden daha cok hakki var. BU ADALET MI SORUYORUM HERKESE? NASIL BIR MANTIK BU? BENIM MALIMIN ORTAGI MI? KOTU NIYETLI INSANLAR BU DURUMU KULLANIYOR, EV SAHIPLERINI MAHVETTILER. EV SAHIBI OLMAK KOLAY MI? KIMSE EVINI MALINI COPTE BULMADI. NEDIR BU EV SAHIOLERININ CEKTIGI, EVI MAHVETMIS. 20 BIN LIRALIK EVDE 3BIN LIRAYA OTURUYOR. CIKARMA HAKKIN BILE YOK. NASIL BIR KANUN BU, TAHRIK EDIYOR, ACIK ACIK ISTEDIGIM KADAR OTURURUM DIYOR. VENIM MALIMI GASPEDIYOR. BEN KABUL ETMIYORUM BUNU.

  1. Ayni durumdayim haklarim var diyor dalga geciyor,cikmiyor. Ben kendim oturacagim, ama cikmiyor ben evim varken evsiz kaldim boyle kanun mu olur, evler cok pahali istesem de kiraya oturamam ki. Ben sumdi napacam, yillardirkredi odedim kirahat yasliligim olsun kiraci gasp etti resmen cikmiyor 7bin icra icin ödedim 18bin tahliye davasi icin oduyorum bi emekli maaşımla basima gelene bak bu davalarhizlica gorulmeli devlet ev sahibini de korumali.

  2. aynı durumdayız kıracım avukat 1950 tl ye oturuyor kombimi bozdu üstelik tayın nedeniyle bende kiradayım 3 yıldır bu durumu kullanıyor benim ev sahibim 100/100 zam yaptı adalet nerede

  3. Aynı durumdayım, 6 aydır avukat parası,icra parası, yıllık aldığım kiradan daha fazla ödedim. Full eşyalı evime 2500 tl ye oturuyor. üstelik 4 aydır faturaları ödemedi kendim icralık olacağım nerdeyse. Çıkartabilirsem birdaha kiraya verirsem ne olayım…

  4. Evinizin değeri 350 bin iken 3 milyon 500 olmuş Allah’a şükretmek yerine 5-10 bin daha fazla kira almak peşine düşmeniz ne kadar ironik. Ne olur 2 sene idare etseniz insanları. 3 milyondan fazla artmış evinizin değeri. Olumluya odaklanmak yerine insanlarla uğraşmak neden? Nasıl bir sınav içindesiniz?

   1. Aynen katılıyorum. Ev sahipleri her ne kadar mağdur görünse de.Fırsatcılığın bir anlamı yok. Kiraya zam oranı başta konuşulmuşsa buna uyulur.Kiracılara ihtar gönderipte huzur kaçırmanın anlamı yok.

   2. daireyi 350 bine aldıgında asgari ücret ne kadardı ,daire 3,5 milyon olunca asgari ücret ne kadar.kiracının aldığı maaşda 4-5 kat arttı .o zaman kiracının maaşıda artmasın.Madem maaş artıyor kiranında aynı oranda artmasını beklemek ev sahibinin hakkıdır.Herkes kendi işine geldiği gibi konuşuyor

   3. sanamı artı zamanında maaşı 2 bin ken maaşı zar zor aldı evi sen paranı yiyip gezerken o kredi ödedi vs. peynir 1 ken 10 oldu altın 1 ken on oldu evin degeri artmış, sen maaşın 2 binken 1,5 ödüyorsun maaşın olmuş 15 sen 2 ödeyeyim diyorsun başka paşam evin yanında arsa tapusu da yapsın mı sana

  5. Adalet tabiki de ev sahipleri mahvetnediler, gayrimenkul ve ev sahipleri kiracıları mahvetti. Bu enflasyon karşısında ev sahiplerinin evi zaten misli misli 10 katına kadar çıkan artışlarla değerlendi zaten yani zarar etmedi aksine fayda sağladı kiracılar ise zarar görürdü hem ev alma zdurumu zorlaştı hayal oldu hemde artan fiyatlardan dolayı kirayı zor ödeyecek duruma geldi olan kiracıya oldu birde bu ev sahipleri işi fırsata cevirip yüksek kira fiyatı talep ediyor. Devlet bu yüzden %25 sınırı koydu. Adalet budur elbette. Bende çok şükür ev sahibiyim ve kiracım var memur durumunu çok iyi anlıyorum benim evim 10 kat değerlendi ben kiracıma fırsatçılar gibi davranmadım benim evin şuanhaksız piyasası şuan 20 bin TL evet ama benim kiracım 3000TL oturuyor ve ben devletin sınırını aşmayacağım ₺25 uygundur dedim. Diğer ev sahiplerinde benim gibi anlayışlı olsa sorun olmayacak. Birde bunun Allah katında sorgusu var bunu unutmayın. Mal mülk Allah’ındır. O isterse verir istemezse vermez. İsterse de deprem gibi sebeplerle alabilir.

  6. Neye göre 20 bin liralık ev? Ekonominin bi sonucu olarak evin bi sıfır değerlendirdi. Normalde öyle bi değeri yok. 2 bin lira edecek kirası normal şartlarda. Ve ekonominin bi sebebi olarak kirası baskılanıyor. Ekonomi evini değerlerken çok güzel aka olmaması gereken bi fiyata çıktığı için kirası müdahaleye ben mağdurum yok ya

 2. Ev sahibinin avukat kardeşi beni aradı ve isterse hemen dava açıp beni çıkarabileceğini üstüne kendisinin ve benim avukat parasının da benim ödeyeceğimi söyleyerek kiranın iki buçuk katından fazla artırmamızı istedi. Avukat ayrıca eşimi de aradı. Avukata avukat parasını ödeme bahanesiyle tehdit ettiği ve/veya eşimi aradığı, eşimin numarasını benden değil de ev sahibi olan eşimden aldığı için tazminat davası açabilir miyim? 4 yıldır kiracılarıyım, önceki kiramı da erkenden artırmış ve iki katına çıkarmışlardı. Henüz 6 ay oldu şimdi de tekrar artırmak istiyorlar. Avukat kardeşi henüz müvekkilinden resmi bir izin v.s. almadan beni arayabilir mi?

 3. Önceki yorumda yanlışlıkla “sahibi olan eşimden” yazmışım “sahibi olan kardeşinden” olacaktı.

 4. Sozlesmem bitti ev sahibi yenilemiyor evi boşalt satacağım diyor bende sat belki alan kişi beni otutturacak diyorum hayır ev boşken satacağım derhal boşalt diyor sürekli telefonla ailemi ve beni rahatsız ediyor bağırıp çağırıyor bosaltacaksin çilingir çağırırım eve giremezsin diyor bana hakaretlerde bulunuyor evden çıkacağım dedim cikacagin gün geleceğim ve ben evi kontrol edene kadar esyan hareket etmeyecek diye baskı yapıyor ne yapmaliyim

 5. Merhaba ben 5 yıllık kiraciyim kirami düzenli ve gününde bankadan öderim aidat vs de öyle ev sahibim bu enflasyon artışından sonra benim evi bosaltmami istedi ve 3500 olan kirami 20 bin olarak vermemi ben 12 bin teklif ettim kabuk etmedi 12 ağustosta bana dava açmış az önce edevlet den gördüm bu davaya itiraz mi etmeliyim tahliye davası sanırım

 6. Evet kiracilarin icinde haksizlik yapanlar olabilir..Ama ev sahipleri de masum degil..Bakin benim ev sahibime..15.01.2023 tarihinde bir yillik sozlesme ile evi kiraladim…Kiralarken tarihsiz tahliye taahhutnamesi imzalattilar…8 ay sonra 30.08.2023 tarihinde icraya verip tahliye etmek istedi..itiraz ettik .duruduruldu..Arabulucu da olumsuz olunca simdi mahkemeye gidecegini soyledi..Sonuc nasil olur..Ben de yarin suc duyurusnda bulunacagim..Boyle ev sahiplerine de Allah merhamet versin
  .

  1. Evi kiraladığıniz gün tahliye taahhüdü imzaladiysaniz geçerli sayılmıyor emsal karar var.o gün bir fotografini alsaydiniz taahhütün

 7. Merhabalar Efendim yardımınıza ihtiyacım var 5 sene boyunca bir evde kirada kaldım 5 sene sonunda ev sahibim evi satacağını söyledi ve evi sattık Evi alan arkadaş aldığı ilk günden beri her gün arayıp kiranı zam yapacağını söyledi ev satılmadan 3 ay önce ben%25 zam yapmıştım kiraya Bana ihtarname çekmişti ihtarnamede ihtiyaç için kendim için diye yazıyordu Ondan sonra her gün arayıp işte ben mağdurum Ev sahibim beni çıkarıyor deyip her gün yemin ediyordu her gün arıyordu işte ben mahkemelik olmuşum zor durumda olduğunu işte namusun üzerine şerefin üzerine din Kur’an’ın üzerine yemin ederek Ben de mağdur olmasın diye sözleşme sürem bittikten sonra çıktım sonra duydum ki ev sahibi evi biraz yüksek fiyatta başkasına kiraya vermiş Ben bu konuda ne yapabilirim yardımcı olursanız çok sevinirim Şimdiden teşekkür ediyorum

 8. Selam etin kilosu 35 TL iken oturulan ev 1500 TL.idi et 400 TL.iken ev kirası 15000 normaldir çünkü ev kirasiyla geçinen insanlar var suçlu ev sahibi değildir suçlu enflasyon ev sahipleri suçlu degil kiracilarda kendi acisindan haklı gecinemiyor .suçlu kim enflasyon pahalılık

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu