Genel

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Nedir?

Kamu hizmetine yeni girecek olan bireyler güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması nedir? Konusunu inceliyor. Kamuda çalışacak bireylerin göreve alınmasında herhangi bir sakınca olup olmadığının belirlendiği bir süreç olarak açıklanan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması titizlikle yürütülür.

Arşiv Araştırması Nedir?

Arşiv araştırması kolluk kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen ve kişinin hakkında tahdit olup olmadığının belirlenmediği bir süreçtir. Arşiv araştırmasında kişinin adli sicil kaydına, mahkeme kararının olup olmadığına net bir şekilde bakılıyor.

Arşiv araştırması memur olacak kişilere gerçekleştirilir. Memur olacak kişinin kamu kurum ve kuruluşlarına daha önceden zarar verip vermediği arşiv araştırmasıyla ortaya çıkartılabiliyor. Bundan dolayı birimler arşiv araştırmasına gereken özeni göstermek zorundadır.

Arşiv araştırması sürecinde bireyin internet geçmişine bakıldığı düşünülebiliyor. Ancak arşiv araştırmasında kişinin internet geçmişine bakılmaz. Bireyin internet geçmişinden ziyade sosyal medya hesaplarına bakılıyor. Sosyal medya hesaplarında Türkiye Cumhuriyeti’ni küçük düşüren hareketlere rastlanırsa arşiv araştırması olumsuz sonuçlanabiliyor.

Arşiv Araştırması

Güvenlik Soruşturmam Olumsuz Geldi Ne Yapmalıyım?

Güvenlik soruşturması her zaman olumlu gelmiyor. Bazı bireylerin güvenlik soruşturması olumsuz da olabiliyor. Güvenlik soruşturmasının olumsuz olması halinde bireylere yazılı tebligat gönderilir. Yazılı tebligatın yanında kişinin üzerine kayıtlı telefon numarasına SMS bildirimi de gerçekleştirilir.

Güvenlik soruşturmasının olumsuz gelmesi halinde bireylerin İdare Mahkemesi’ne itiraz etme hakkı vardır. Güvenlik soruşturması olumsuz gelen bireyler İdare Mahkemesi’ne giderek yürütmeyi durdurma davası açabiliyor. Ancak bu dava için 60 günlük bir süre belirlenmiştir. 60 günlük sürenin geçmesi halinde yürütmeyi durdurma davası açılamaz.

Güvenlik soruşturması olumsuz gelen bireylerin çalıştığı kamu kurum ya da kuruluşundan ilişiği kesilir.

Güvenlik Soruşturması Kim Tarafından Yapılır?

Güvenlik soruşturmasının kim tarafından yapıldığı kanunlarla sınırlandırılmıştır. Buna bağlı olarak 7315 sayılı Araştırma Kanunu’nda güvenlik soruşturmasının kim tarafından yapıldığı belirtiliyor. 7315 sayılı Araştırma Kanunu’na göre güvenlik soruşturması yapacak kişiler şunlardır:

  • Kolluk kuvvetleri
  • Milli İstihbarat Teşkilatı
  • Mahalli Mülki İdari Amirlikler

Güvenlik soruşturması yapmakla görevlendirilmiş kurumlar kendisine iletilen taleplere kısa süre içerisinde cevap vermek zorundadır.

Güvenlik soruşturması gerçekleştiren kurumlar Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun hareket etmelidir. Bu kanun hukuka uygun araştırma yapılmasını, doğru ve güncel bilgilerin esas alınmasını ve belirli amaçlar için işlenme gibi detayları barındırıyor.

Güvenlik soruşturması yapan kurum araştırma neticesinde elde ettiği verileri gerekli süre kadar muhafaza etmelidir.

7315 Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Neleri Düzenledi?

7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu 16 maddeden oluşuyor. Bu kanunda güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapacak birimler düzenlenmiştir. Ancak kanunun tek düzenlediği alan bu değildir. Bu süreçte uygulama sürecinde kullanılacak detayların belirlenmesini de düzenliyor.

7315 sayılı kanun güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapan kurumların kişisel verilerin korunmasına yönelik çalışma yapmasını da düzenlemiştir. Bu araştırmayı yapan kurumlar kişisel verilerin korunmasına dikkat ederek işlem yapmalıdır.

7315 sayılı kanun güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının beraber yapılmasını da düzenlemiştir. Beraber yürütülen bir süreç olduğu için güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sürecinde farklı detaylar göz önünde bulunduruluyor.

guvenlik ve arsiv arastirmasi

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kimlere Yapılır?

Devlet kademelerinde pek çok farklı meslek grubu vardır. Farklı meslek grupları olduğu için güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak kişi sayısı çeşitleniyor. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması devlet kurumlarına atanacak jandarma ve sahil güvenlik çalışanları, sağlık çalışanları, öğretmenler, askerlik mesleğini icra edecek bireylere gerçekleştirilir.

PMYO ve POMEM merkezlerine giren öğrenciler de güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılan meslek grubundadır. Bunun yanında köy koruculuğu ya da bekçilik gibi görevlere uygun görülen bireyler de güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılan meslek gruplarındadır.

Kuruluş fark etmeksizin üst düzey kademede yöneticilik yapan bireyler de güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına dahil edilir.

Güvenlik Soruşturmasında Nelere Bakılır?

Güvenlik soruşturmasında birçok farklı detaya bakılır. Bu süreçte kişinin adli sicil kaydının bulunup bulunmadığına, arama kararının olup olmamasına ve hakkında kamu görevinden çıkarılma cezasının bulunup bulunmadığına bakılır. Bu detaylara bakılırken kişinin sistemdeki mevcut verileri göz önünde bulundurulur.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasında ilave detaylara da bakılabiliyor. Bireyin yabancı devletlerle herhangi bir ilişkisinin bulunup bulunmadığına ve geçmişte terör örgütleriyle herhangi bir bağının olup olmadığına da bakılıyor.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasında milli güvenliği tehdit edecek bir detayın varlığı da göz önünde bulundurulur. Eğer böyle bir detayla karşılaşırsa bireyin güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu gelmesi beklenemez.

Arşiv Araştırmasında Nelere Bakılır?

Arşiv araştırmasında tek bir alana bakılmaz. Pek çok farklı veriye arşiv araştırmasında erişilir. Arşiv araştırmasında bakılan ilk detay kimlik kayıtlarının doğruluğudur. Kimlik kayıtları doğru olmazsa bireyin araştırması çok daha zor bir şekilde gerçekleştirilir.

Arşiv araştırmasında bireyin kolluk kuvvetleri tarafından aranıp aranmadığına bakılıyor. Eğer bireyin araması varsa bu değerlendirme raporlarına işlenir. Bunun yanında araştırma yapılan kişinin istihbarat birimlerindeki bilgilerine de bakılıyor. İstihbarat birimlerinde yer alan bilgiler arşiv araştırmasının olumlu ya da olumsuz sonuçlanmasını direkt olarak etkiler.

Arşiv araştırmasında bireyin adli sicil kaydına da bakılıyor.

Güvenlik Soruşturması Sonucuna Kim Karar Verir?

Güvenlik soruşturmasının sonucuna kim tarafından karar verildiği 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu’nda net bir şekilde yer alıyor. Emniyet veya İstihbarat birimleri tarafından yürütülen araştırma üzerinden gelen bilgiler değerlendirme komisyonuna sunulur. Değerlendirmek komisyonu var olan bilgileri göz önünde bulundurarak güvenlik soruşturmasının olumlu ya da olumsuz sonuçlanmasına karar verir.

Değerlendirme komisyonu güvenlik soruşturmasının değerlendirilmesi amacıyla kurulmuş bir birimdir. Bu birimde rektör yardımcısından bakan yardımcısına; üst kademe yöneticinden vali yardımcısına kadar pek çok farklı çalışan yer alıyor. Kurumun başkanlığı ise vali yardımcısı tarafından yürütülür.

Değerlendirme komisyonu yorum içermeyen olgusal verileri göz önünde bulundurarak belirli bir yargıya varır.

Güvenlik Soruşturması Ne Kadar Sürer?

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması beraber yürütülen bir süreçtir. Beraber yapılan bir süreç olduğu için bu araştırmanın 2-3 iş günü içerisinde bitmesi beklenemez. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yönetmeliğinin 12. Maddesinde taleplerin ilgili makama ulaşması için belirlenen süreler net bir şekilde belirtilmiştir. Arşiv araştırma sürecinde gerekli olan belgelerin ilgili makama ulaştırılması için gereken süre en geç 30 gün olarak belirlenmiştir. Güvenlik soruşturması için belirlenen süre ise 60 gündür.

30 ve 60 günlük süreç belirlenirken iş günü dikkate alınıyor. Bu sürece resmi tatil ya da hafta sonları dahil değildir.

Güvenlik soruşturmasında istenen evrakların gecikmesine bağlı olarak sonuç 3-4 aya kadar uzayabiliyor.

Güvenlik Soruşturması İptal Davası

Güvenlik soruşturmasının olumsuz çıkması normal olarak kabul edilen bir durumdur. Normal olarak kabul edildiği için pek çok kişi güvenlik soruşturmasının iptal davasını yakından tanımak istiyor. Güvenlik soruşturmasının olumsuz çıkması halinde iptal davası açılacak tek birim İdare Mahkemeleri’dir.

İdare Mahkemeleri’ne açılan yürütme durdurma davası ile güvenlik soruşturmasının iptal davası yürütülebiliyor. Ancak bu sürecin başarılı bir şekilde yürütülmesi için idare hukuku avukatına ihtiyaç duyuluyor. İdare hukuku avukatı bu alanda kendisini geliştirdiği için davayı yakından takip etme imkanı bulacaktır.

Güvenlik soruşturmasının iptal davası açıldığında araştırmanın neden olumsuz geldiği mahkeme heyetine bildirilir. Mahkeme heyeti bu neden üzerinden araştırma yapıp karar verecektir.

Sonuç

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması süreci oldukça yorucudur. Bireyler bu süreç içerisinde devamlı kurumdan tebligat beklediği için yıpranabiliyor. Ancak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmanın takip edilebilmesi için ya da sonuçlarına itiraz edebilmek için profesyonel destek şarttır. Bu bağlamda güvenlik soruşturmasına dahil olan kişiler doğruluk ve onur içinde hareket eden avukatlarla çalışmaya önem veriyor.

Sinan Eroğlu hızlı ve etkin müvekkil iletişimine sahip, donanımlı ve ihtiyaçlara cevap verebilecek nitelikte bir avukattır. 12744 sayıyla İzmir Barosu’na kayıtlı olan Sinan Eroğlu pek çok farklı sertifikaya sahiptir. Farklı sertifikalara sahip olduğu için sektör içerisinde oldukça tecrübelidir.

Sinan Eroğlu’na ulaşmak için sitedeki iletişim bağlantısı kullanılabiliyor.

Danışmanlık ve hizmet almak için hemen bizlerle İLETİŞİME GEÇİN

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Nedir?

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına başlama sürecinin uzaması, sonucun da uzamasına neden olabiliyor.

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Sonucu Nasıl Öğrenilir?

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunu öğrenmek için kurumun bireylere tebligat yapması beklenmelidir.

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Neye Bakılır?

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasında bireyin adli sicil kaydına bakılır.

İlgili Makaleler

2 Yorum

  1. Merhaba, bir sorum olacak, cevaplarsanız çok sevinirim.
    Memur olmadan önce, yani memur değilken ve 657’ye tabi değilken, sosyal medyada öyle hakaret, küfür gibi şeyler içermeyen eleştirel siyasi paylaşımlar yapmak ve muhalefet ile ilgili destekleyici, olumlu şeyler paylaşmak sonrasında memur olurken güvenlik soruşturmasında karşımıza çıkar mı?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu