Genel

Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi Nedir?

Satış işlemlerinde sözleşmeye gerek duyulması yaygın olarak bilinirken gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi yapılabileceği duyulmamış olabilir. Alıcı ve satmak isteyen tarafın aralarında düzenleyecekleri sözleşmeyle herhangi bir gayrimenkul mal varlığının satılacak olduğu beyan edilebilir, üstelik sözleşme de yapılarak geven oluşturulabilir.

Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesinin Hukuki Niteliği

Tarafların yapmış veya yapacak oldukları gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi hukuki açıdan bazı hakları veren ve bazı sorumlulukların da iki tarafa yüklenmesine neden olan, geçerli kabul edilen sözleşmelerdir.

Satışı yapılması planlanan mal varlıklarının satılmaması durumunda veya alınmaktan cayılması durumunda tarafların uğrayabilecekleri maddi kayıpların en aza indirilmesi veya ortadan kaldırılması hedeflenir. Tüm bunlara rağmen sözleşme yapılmış ve iki taraftan birinin satıştan dönmüş olması halindeyse maddi zararın giderilmesini sağlar.

Danışmanlık hizmeti almak için hemen avukata sor sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesinin Konusu

Kurulacak veya kurulmuş olan gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi konusu daima bir gayrimenkulün belirtilen tarihte veya şartlarda almak isteyen kişiye satılması durumudur. Ayrıca alıcının veya satıcının vefatı gibi beklenmeyen, istenmeyen hallerle karşılaşılması halinde mirasçıların da düşünülerek bu sözleşmeye dahil olması sağlanır.

Böylece Bireylerin kendileri ve mirasçısı olan tüm bireyleri güvenceye aldığı söylenebilir. Bu yüzden bir nevi bu malın alıcıya verileceği ve buna göre işlemlerini yürütüp halledebileceğini vaat eden, güven unsuruna dayalı sözleşmelerdir.

Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesinin Geçerlilik Şartları

Yazılı şekilde düzenlenmesi gereken gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi için geçerlilik şartları vardır. Şartların sağlanmaması halinde sözleşme hiç kurulmamış sayılır.

Bu şartlar şunlardır:

  • Sözleşmenin üslup olarak açık, anlaşılır ve hukuken ortalama zeka sayılan algı düzeyine uygun olması gerekir.
  • İki tarafın da haklarının korunması şarttır.
  • Satış vaadinde bahsi geçen gayrimenkulün satıcı tarafın yasal olarak üzerinde olması gerekir.
  • Süre ve şartlar açık ve anlaşılır ifade edilmelidir.
  • Sözleşmenin noterde onaylatılması gerekir.
  • Eğer herhangi bir nedenden ötürü mahkemeye gidildiyse mahkeme kararının on yıl içerisinde çıkmış olması lazımdır.

Şeklinde sıralanabilir.

Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesinin Geçerlilik Şartları

Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesinin Sona Ermesi

Düzenlenen gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi için sona erdirici sebepler vardır. İlk olarak satışın tamamlanması ve artık satış sözleşmesinin kurulmuş olması, ikinci olarak tarafların ortak rızaları doğrultusunda sözleşmeyi feshetmeleri, son olarak da bir tarafın sözleşmeden vaz geçmesi durumları gerçekleşebilir. Belirtilen üç durumda da sona erme gerçekleşecektir.

Tapuya Şerh Nedir?

Tapuya şerh etme durumu en çok gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi yapılırken veya yapıldığı zaman karşılaşılan kavramdır. Söz konusu gayrimenkulün bir sözleşmeyle satılacak olan kişi de bildirilerek tapuya işlenmesi halidir.

Noter huzurunda yaptırılmak ve tapuya işlenmesi halinde bahsedilebilir. Bu durumlarda mal varlığının üçüncü bir kişiye almak isteyen kişinin rızası olmadan, kaçak şekilde satılmasının kesin şekilde önüne geçilir.

Tapu İptali Ve Tescil Davası

Bir tapu üzerinde birden daha fazla kişinin hak iddia etmesi, geçerli tapuya sahip olması hallerinde veya tapuya şerh edilmiş şekilde gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi sahibi olan kişilerin çatışması durumunda tapu iptali meydana gelir. Bu durumlarda hak iddiasında olan her tarafın tescil davası açarak hakkını araması gereklidir.

Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesinde Tarafların Yükümlülükleri Nelerdir?

Bahsedilen bir gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi olması durumunda karşılıklı haklar olduğu kadar ödev de denilebilen sorumluluklar vardır. İki tarafın da; sözleşmeye uygun hareket etme, belirtilen süre içerisinde alım ve satımı tamamlama, cayma halinde zararları giderme yükümlülükleri olacaktır. Yükümlülüklerin her biri sözleşme içerisinde belirtilen şekildedir ve uyulması zorunlu olacaktır.

Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmelerinde Zamanaşımı

Oluşturulan sözleşmeye uyulmadığı için satış vaadinden doğan hakla beraber dava yoluna gidildiğinde on yıl olarak net şekilde belirtilen zaman aşımı süresi işlemeye başlanacaktır. Davanın sürmesi ve ileri tarihlere ertelenmesinden kaynaklı olarak süre dolsa dahi sebebe bakılmaksızın zaman aşımı devreye girerek dava düşürülecektir.

Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi Neden Yapılır?

Özellikle yatırımcı olan ve yapacak olduğu yatırımlara göre maddi durumunu yönetmek isteyen iş insanları, eğer yeni bir gayrimenkulü anında alamıyorsa alım sözleşmesi yaptırır.

Bu sayede kendi çıkarlarını ve yapacak oldukları diğer yatırımları güvenceye alır. Benzer olarak satıcı için de gayrimenkulünü satabileceği birisinin hazırda beklemesi güvence oluşturur. Bu nedenlerle satış için vaat sözleşmeleri düzenlenir.

Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi Neden Yapılır?

Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi Nasıl Yapılır?

İki tarafın ortak rızasını baz alan gayrimenkullere yönelik satış vaadi sözleşmesinde hiçbir hukuki açık bırakılmamalıdır. Bu nedenle de bir avukattan destek alınarak veya gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi örneği kapsamlı şekilde irdelenerek yapılmalıdır. Böylelikle sonradan oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçilebilir.

Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi Kaç Yıl Geçerlidir?

Notere gidilerek iki tarafın beyanı alınan ve onaylanan gayrimenkul satışlarına yönelik vaat sözleşmelerinde geçerlilik adına bir süre belirtilmemiştir. Kanun içerisinde süreye yer verilmemiş olmasından kaynaklı olarak da belirli bir yıl verilerek o yıllar içerisinde sona erme sağlanmalı denilemez. Hukuken vaat sözleşmesinin geçerlilik süresi sona erme haline kadar uzanacaktır.

Notersiz Yapılan Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi Geçerli Mi?

Hukuki alım ve satımlarda notere gidilerek işleme koyulmayan hiçbir işlemin geçerliliği kolay kolay öne sürülemez. Bu sebeple gayrimenkullere dönük satış vaatlerinde mutlaka notere gidilmeli ve tapuya şerh sağlanmalıdır.

Ancak özel sebepler ve olmaması gereken şartlar meydana gelirse ve davaya gidilirse noterde yapılmayan gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi yargıtay kararları incelenerek rota belirlenebilir ve hak savunması yapılabilir.

Sonuç

Mahkeme köşelerinde beklemek tanımı birçok kişi tarafından duyulan ve yaşamış insanlar tarafından da en zor olaylardan biri olarak nitelendirilen sorunlardandır. Özellikle gayrimenkuller gibi insanların yılların birikimiyle alabildikleri veya yatırım yaparken güvence bağladıkları mal varlıklarında risk alınmak istenmez.

Zaman aşımı gibi hakkın düşürülüyor olduğu da göz önüne alınırsa olayların şansa bırakılmasından daha çok iyi bir avukatın gözetiminde, gereken her türlü araştırma yapılarak ve mahkeme sürecinin en ince ayrıntısıyla denetlenerek gerçekleştirilmesi önemlidir.

Bu sebeple sinaneroglu.av.tr hesabından avukatla görüşme ayarlanabilir ve gayrimenkul satışına, satış vaadine yönelik her türlü bilgi ve dilekçe örnekleri alınabilir. Doğal olarak da iyi bir avukatla çalışma yapılacak olduğu için mağduriyet korkusu yaşanmadan yatırımlar, alım ve satım işlemleri güvenceye alınacaktır.

Sık Sorulan Sorular

Mahkemelere gidilmesi şart olan ve günün koşullarında insanların en sık şikayetçi oldukları konular gayrimenkul alımlarına ve satımlarına yönelik içeriklerdir. Bu nedenle oluşabilecek her türlü zararın, kaybın önlenmesi adına akla gelen en küçük detayların dahi gayrimenkul satışlarına ve satış vaatlerine yönelik sözleşmelere bakan avukatlara sorulması, kapsamlı cevaplar alınması gerekecektir.

Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi Ne İşe Yarar?

Herhangi bir arsanın, konutun, iş yerinin ve diğer taşınmaz mal varlıklarının belirli şartlar oluştuğu vakitte veya belirli bir kullanımın sona ermesi halinde satılacağının sözleşmeyle temin edilmesi durumuna taşınmaz satışı vaadi sözleşmeleri denir.

Satış Vaadi Şerhi Satışa Engel Mi?

Satışı yapılarak noterde sonlandırılacak olan gayrimenkuller üzerinde eğer tapuya şerh hali varsa ilk aşamada satışa engel olur. Satışın tamamlanması için mutlaka sözleşmeyle kendini koruyan ve alıcı olmak isteyen kişinin onay vermesi ve şerhin kaldırılması gerekecektir.

Satış Vaadi Sözleşmesi İle Tapu Alınır Mı?

Alınacak taşınmaz mal için yapılmış olan satış vaadine dönük sözleşme varsa tapunun alımı da şartlara bağlı mümkündür. Eğer sözleşmenin alıcı tarafından şerh edilmiş gayrimenkul alınıyorsa sıkıntı oluşmaz.

Ancak bahsi geçmeyen üçüncü bir kişi olaya dahil olmak isteyerek tapu almaya çalışıyorsa ilk aşamada şerhin kaldırılması, yani sözleşmeyle güvencede olan alıcı tarafın rızasının hukuken olması aranır.

Satış Vaadi Sözleşmesi Mirasçılara Geçer Mi?

Noter huzuruna gidilmeden yalnızca iki tarafın arasında yaptığı yazılı veya sözlü satış vaadi sözleşmelerinde önce sözleşmenin geçerlilik kazandırılması gerektiği için mahkeme yoluna gidilir. Ancak noterde onay alan geçerli sözleşme varsa ve taraflardan birisinin vefatı olduysa durum mirasçı olan kişileri de bağlayıcı olur. Yani satış vaadi sözleşmeleri mirasçılara geçer.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu